Akcja letnia

Już po raz 14 Caritas Diecezji Toruńskiej organizuje kolonie letnie dla dzieci i młodzieży. Każdego roku wyjeżdża na nie około 2000 dzieci w wieku 7 - 14 lat.

Wypoczynek letni przeznaczony jest dla dzieci z terenu diecezji toruńskiej, tj. części województwa kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, pochodzących z rodzin ubogich i wielodzietnych. Dzieci mieszkające na wsi zapraszane są zwykle do miasta, natomiast dzieci z miasta wypoczywają na terenach wiejskich. W tym roku dzieci spędzą wakacje na Pojezierzu Brodnickim i w Toruniu.

Program kolonii jest bogaty. Oprócz wypoczynku i rekreacji, Caritas zapewnia dzieciom bogatą ofertę edukacyjną w tym poznawanie tradycji, historii i zwyczajów Polski jak i krajów Unii Europejskiej. Prowadzona jest również profilaktyka uzależnień w formie warsztatów i wykładów.