Caritas Diecezji Toruńskiej z siedzibą w Toruniu

Dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej:
ks. prałat Daniel Adamowicz

Wicedyrektor:
ks. kanonik Marek Borzyszkowski

Adres: ul. Sz. Bydgoska 1, 87-100 Toruń (biuro: Przysiek 75, 87-134 Zławieś Wielka)
Telefon: + 48 056 6744401
+ 48 056 6744403
+ 48 056 6744400
Fax: + 48 056 6744402
Strona Internetowa: http://www.torun.caritas.pl/
Adres E-mail: torun@caritas.pl
REGON: 040019534
NIP: 879-17-64-783
KRS: 0000225584
Numer Konta: BGŻ S.A. o/Toruń, nr rachunku:
28 2030 0045 1110 0000 0064 8240