FUNDUSZ DLA JANKA MUZYKANTA

Fundusz dla Janka Muzykanta to projekt stypendialny Caritas Diecezji Toruńskiej. Jest on skierowany do uzdolnionej młodzieży wiejskiej oraz małych miast, która z przyczyn ekonomicznych lub społecznych ma utrudniny, bądź uniemożliwiony dostęp do nauki na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym.

[Rozmiar: 6872 bajtów]

Fundusz dla Janka Muzykanta spełnia rolę formacyjną i edukacyjną. Budzenie wrażliwości społecznej to jedno z ważniejszych zadań Caritas. Polskie rodziny biednieją. Tylko wąska grupa społeczna dobrze sobie radzi w obecnej sytuacji społeczno-politycznych.

Im jesteśmy biedniejsi, tym bardziej powinniśmy się rozglądać wokół siebie, aby dostrzec tych, którzy radzą sobie znacznie gorzej niż my, co doprowadza niekiedy do dramatycznej sytuacji, w tym do niemożności kształcenia własnych dzieci. Polska potrzebuje ludzi wykształconych. To oni będą największym kapitałem w jednoczącej się Europie.

Od 2000 roku wspieramy edukację młodych i zdolnych ludzi, współpracujemy z parafiami, szkołami, samorządami oraz liczną grupą darczyńców. Każdego roku z naszej pomocy korzysta około 100 młodych ludzi. Do dyspozycji uczniów mamy dwie Bursy Szkolne: w Brodnicy i Grudziądzu oraz 43 stypendia finansowe. Od początku roku akademickiego 2004/2005 powiększamy liczbę osób korzystających z naszej pomocy o kolejne 60, które będą mogły zamieszkać w Bursie Akademickiej Caritas Diecezji Toruńskiej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Przysieku.

Jak można wesprzeć Fundusz dla Janka Muzykanta?

  • finansowo poprzez przekazanie na cele funduszu środki,
  • poprzez fundowanie stypendium konkretnym młodym ludziom,
  • przyjmujemy każdą formę wsparcia materialngo,
  • poprzez pracę wolontariacką - w bursach i własnym środowisku a także zachęcając innych do do uczestnictwa w tym działaniu,
  • liczymy również na Państwa wsparcie duchowe poprzez modlitwę w intencjach naszego dzieła

Za wszystko dobro tymi sposobami okazane serdecznie dziękujemy.

Fundusz dla Janka Muzykanta:
CARITAS Diecezji Toruńskiej

Adres: Przysiek 75,
87-134 Zławieś Wielka
Telefon: + 48 056 6744401
+ 48 056 6744403
+ 48 056 6744400
Fax: + 48 056 6744402
Strona Internetowa: http://www.torun.caritas.pl/
Adres E-mail: torun@caritas.pl
Numer Konta: BGŻ S.A. o/Toruń, nr rachunku:
28 2030 0045 1110 0000 0064 8240
z dopiskiem: "Fundusz dla Janka Muzykanta"