Pomoc materialna

Tą formą wsparcia otaczamy osoby i całe rodziny ze środowisk całej diecezji toruńskiej. Polega ona na przekazywaniu darów materialnych tj. żywności, środków czystości, odzieży. Interweniujemy również w sytuacjach wyjątkowych: pomagamy ofiarom pożarów, kataklizmów itp.. Z tej formy wsparcia korzystają przede wszystkim rodziny ubogie, które borykają się z brakiem środków finansowych i pracy. Często w swoim gronie mają osoby ciężko chore i stąd obciążenie finansowe zubaża, budżet na konieczne, codzienne utrzymanie.

Pomoc ta ma szczególne znaczenie w okresie poprzedzającym święta. Każdego roku wydajemy z tej okazji około 50 ton żywności, fundując do 10000 paczek.

Na początku roku szkolnego wspieramy dziecięce tornisty. Tylko w 2003 roku doposażyliśmy ponad 4000 dziecięcych tornistrów.

Dla realizacji tej formy wsparcia zwracamy się do wielu osób prywatnych, ale przede wszystkim firm, które przekazują swoje produkty.