Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Toruńskiej
w Przysieku k/Torunia

Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Toruńskiej im. Jana Pawła II to miejsce spotkań formacyjnych, szkoleń, integracji i modlitwy osób, które angażują się w wolontariat pomagając potrzebującym w środowisku. W Centrum Wolontariatu odbywają się m.in. rekolekcje dla członków i opiekunów Szkolnych Kół Caritas (ostatnie w Wielkim Poście) oraz dla Parafialnych Zespołów Caritas (zaplanowane na 8-10 grudnia i 15-17 grudnia br.), szkolenia z pozyskiwania środków unijnych (PROGRAM MŁODZIEŻ), spotkania integracyjne i zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień "Chronię siebie, chronię innych".

[Rozmiar: 50450 bajtów]
[Rozmiar: 39891 bajtów]

Projekt profilaktyczny Chronię siebie, chronię innych

Propozycja projektu profilaktycznego ze strony Caritas Diecezji Toruńskiej wynika z faktu, iż znawcy tematu związanego z profilaktyką uzależnień wśród czynników chroniących zwracają uwagę na ważną rolę praktyk religijnych i działań charytatywnych.

Dlatego w Centrum Wolontariatu w Przysieku organizujemy zintegrowany 92-godzinny (5 zjazdów) cykl szkoleń dla kadr pedagogicznych (głównie opiekunów Szkolnych Kół Caritas) i liderów wsparcia rówieśniczego w zakresie profilaktyki uzależnień Chronię siebie, chronię innych.

[Rozmiar: 48204 bajtów]
[Rozmiar: 58917 bajtów]

Celem tego projektu, skierowanego do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych jest formacja młodych ludzi, ochrona ich przed zagrożeniami, promowanie zdrowego stylu życia oraz wychowanie do szlachetnych postaw społecznych. Osiągamy to w pierwszej fazie poprzez przeszkolenie nauczycieli, w tym opiekunów Szkolnych Kół Caritas, którzy stają się wykwalifikowanymi profilaktykami i będą mogli z pomocą młodzieżowych liderów realizować programy profilaktyczne w środowisku.

Do tej pory, dzięki pozytywnej opinii i wsparciu finansowemu Gminy Miasta Toruń, jak również Gmin: Dębowa Łąka, Radzyń Chełmiński i Zławieś Wielka, przeszkoliliśmy 400 osób w czterech grupach.

Certyfikat realizatora programu profilaktycznego Uzależnieniom NIE!, który mogą otrzymać uczestnicy w ramach szkolenia Chronię siebie, chronię innych pozwala nauczycielom prowadzić zajęcia w środowisku, co wyklucza potrzebę angażowania profilaktyków z zewnątrz. Nauczyciele ci oprócz tego nabywają konkretną wiedzę na temat programów wsparcia rówieśniczego, które z powodzeniem mogą realizować w szkole w ramach profilaktyki alternatywnej.

Bardzo ważne jest, że dzięki projektowi Chronię siebie, chronię innych udaje się skoordynować działania nauczycieli z propozycjami i poczynaniami liderów młodzieżowych, których podczas ostatniego zjazdu szkolić będziemy wraz z opiekunami. W konsekwencji ułatwi to odnalezienie się młodym ludziom w grupie rówieśniczej, a w przyszłości w społeczeństwie obywatelskim.