Stacje Opieki Caritas

Stacja Opieki Caritas to niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Na terenie diecezji funkcjonują 4 stacje, które świadczą nieodpłatną pomoc osobom chorym, niepełnosprawnym i bezdomnym.

Cele stacji:

  • usługi pielęgniarskie i rechabilitacyjne,
  • usługi profilaktyczne i działania w zakresie promocji zdrowia,
  • usługi diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne wynikające z procesu leczenia.

Cele te realizujemypoprzez:

  • [Rozmiar: 27564 bajtów]bezpośrednią pielęgnację w sytuacjach ryzyka zdrowotnego i chorobie oraz poradnictwo pielegnacyjne w stanach ograniczonej sprawności,
  • edukację zdrowotną w zakresie: promocji zdrowotnego stylu życia, zapobiegania chorobom, postępowania w chorobie i prowadzonej terapii z uwzględnieniem zapobiegania nowotworom i powikłaniom choroby oraz radzenia sobie w życiu z chorobą,
  • rozwój praktyki pielegniarskiej, wdrożenie właściwego modelu pielęgnowania w zależności od ogólnej sytuacji rodziny i stanu zdrowia jej członków, analiza wyników własnych działań zawodowych, inicjowanie zmian w obszarze własnej profilaktyki.

Stacje Opieki Caritas działają w następujących placówkach: