SZKOLENIA

Caritas Diecezji Toruńskiej realizuje szkolenia własne oraz zewnętrzne dla zgłaszających się instytucji i firm.

Najistotniejsze są szkolenia realizowane w ramach misji Caritas. Ich uczestnikami są wolontariusze, zarówno dorośli jak i uczniowie, którzy działają w Szkolnych Kołach Caritas i Parafialnych Zespołach Caritas.

Szkolenia zewnętrze, które oferujemy zasilają nasz budżet i pozwalają realizować spotkania formacyjno-szkoleniowe dla wolontariuszy, m.in. "Warto być wolontariuszem", które zostało zrealizowane dla 3 grup podczas ferii zimowych.

W 2008 r. zapraszamy na kolejną nieodpłatną edycję zintegrowanego szkolenia profilaktycznego dla kadry pedagogicznej i liderów wsparcia życia rówieśniczego w zakresie profilaktyki uzależnień "Chronię siebie, chronię innych" realizowanego w porozumieniu z Towarzystwem "Powrót z U" i dotowanego przez Urząd Marszałkowski oraz Gminę Miasta Toruń.

Celem projektu jest zmotywowanie dzieci i młodzieży do praktykowania zdrowego stylu życia. Zadanie to realizowane jest od 2005 r. poprzez szkolenie nauczycieli i uczniów z regionu, co w efekcie przygotowuje młodzież do pełnienia funkcji liderów grup wsparcia rówieśniczego. W bieżącym roku planujemy zrealizować 550 godzin szkoleniowych, w skład których wejdą zarówno szkolenia dla nowych uczestników, jak i konsultacje weekendowe dla nauczycieli z uczniami, którzy w ubiegłych latach uczestniczyli w szkoleniu "Chronię siebie, chronię innych".

Szczegóły i harmonogram grup podamy w najbliższym czasie.

http://www.osrodek.torun.caritas.pl/