Formacja i edukacja

Caritas Diecezji Toruńskiej przykłada dużą wagę do budzenia zaangażowania społecznego, kształtowania motywacji oraz przekazywania fachowej wiedzy. Działalność w tym zakresie realizuje poprzez organizowanie: spotkań, szkoleń i rekolekcji dla opiekunów i wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas.

Wolontariusze mają zorganizowane spotkania formacyjno-szkoleniowe. Są to kilkudniowe zjazdy, które odbywają się cyklicznie w czasie ferii zimowych w Bliźnie. Mottem ostatniego było: "Radosne naśladowanie Chrystusa w Szkolnych Kołach Caritas". Spotkania te mają na celu integrację wolontariuszy. Poza tym odbywają się: zabawy, modlitwa, warsztaty, pogadanki i nauka, ich celem jest wzmacnianie dzieci i młodzieży w działaniu.

Opiekunowie mają organizowane cykliczne spotkania dwa razy w roku: w marcu i wrześniu. Ostatnie tego typu spotkanie miało charakter rekolekcji i odbywało się pod hasłem "Idź i ty czyń podobnie - czynna miłość bliźniego", prowadził je ks. Czesław Kustra. Wcześniejsze spotkania miały charakter szkoleń.

7 czerwca 2004 roku w Grudziądzu planowana jest konferencja dla wolontariuszy na temat "Wolontariat w Polsce i na Świecie. Możliwości, jakie stwarza praca woluntarystyczna".