Akcje Wielkopostne

Każdego roku w czasie wielkiego postu odbywa się Akcja Wielkopostna. Celem akcji jest pozyskanie funduszy na działalność statutową Caritas. Za pośrednictwem parafii rozprowadzane są do szkół skarbonki wielkopostne. Do nich dzieci i młodzież zbierają przez okres wielkiego postu ofiary, które są przeznaczane na wsparcie Funduszu dla Janka Muzykanta. W parafiach rozprowadzane są również: paschałki, chlebki dobroci i baranki wielkanocne. W czasie wielkiego postu odbywa się także zbiórka żywności, z której sporządzane są paczki dla rodzin i osób potrzebujących.