Zapytania ofertowe

  • Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za sporządzenie Studium Wykonalności oraz za zarządzanie wyżej wymienionym projektem.

  • Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny na dostawę 2 samochodów osobowych – autobusów na potrzeby Ośrodka Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmnie.

  • Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny na dostawę 1 samochodu osobowego – autobusu na potrzeby Ośrodka Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmnie.

  • Zapytanie ofertowe na przedstawienie ceny ceny za roboty budowlane budowy budynku magazynowego Caritas Diecezji Toruńskiej w Toruniu.
  • Zapytanie ofertowe na przedstawienie ceny za roboty budowlane dotyczące Ośrodka Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmnie  na działce 161/12 przy ul Szosa Grudziądzka.