Program sanitarny

Łaźnie dla osób, rodzin bezdomnych i zagrożonych bezdomnością Caritas naszej diecezji prowadzi w 3 placówkach (Toruńskie Centrum Caritas, Grudziądzkie Cenrum Caritas).

Tą formą wsparcia otaczmy ludzi, którzy z powodu zaniedbania własnego ciała bardzo często narażeni są na różnego rodzaju schorzenia. Ważność tej formy pomocy potwierdza fakt, że bezdomni bardzo często nocują w różnych nieprzystosowanych do tego celu miejscach np. śmietnikach, klatkach schodowych, w kanałach, gdzie nie ma najmniejszej możliwości skorzystania z bieżącej wody i zadbania o własną higienę.

Program ten ma za zadanie:

  • zmniejszenie ryzyka zachorowań,
  • utrzymanie higieny ciała,
  • podtrzymanie kondycji psychicznej i fizycznej osób korzystających z programu.