Noclegownia dla bezdomnych kobiet

Noclegownia dla bezdomnych kobiet jest stałym programem realizowanym od 1998 roku.

Cele programu:

  • zapewnia miejsce noclegowe w okresie jesienno-zimowym dla 14 kobiet
  • ,
  • realizowanie indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności,
  • resocjalizowania i zapewnienie działań zmierzających do podjęcia normalnego życia,
  • zapobieganie istniejącym i nowym przyczynom bezdomnści,
  • doprowadzenie do maksymalnego usamodzielnienia się.

W ramach programu noclegownia zapewniamy:

  • noclegi,
  • pomoc pracownika socjalnego,
  • wyżywienie.

Istnieje również możliwość korzystania z pomocy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych.