Parafialne Zespoły Caritas

Parafialne Zespoły Caritas działają przy parafiach. Na terenie diecezji funkcjonuje 78 zespołów, które zgromadzają około 1000 stałych wolontariuszy. Głównym celem każdego Parafialnego Zespołu Caritas jest wspieranie charytatywnej misji Kościoła. Cele Parafialnych Zespołów Caritas:

 • mobilizacja charytatywna wspólnoty Ludu Bożego parafii do praktykowania miłosierdzia poprzez modlitwę, słowo, i czyn,
 • rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy charytatywnej na terenie parafii,
 • organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy potrzebującym (chorym, niepełnosprawnym, osobom w podeszłym wieku, rodzinom, dzieciom i młodzieży, osobom ubogim i tym, które mają trudności),
 • sprawowanie opieki nad charytatywnymi placówkami kościelnymi działającymi na terenie parafii, bądź też tworzenie takich placówek,
 • możliwość podjęcia współpracy z osobami działającymi w ramach państwowej opieki społecznej lub z organizacjami społecznymi o charakterze charytatywno-opiekuńczym.

Cele te są realizowane poprzez:

 • comiesięczny udział członków zespołu w spotkaniach formacyjnych, spotkanie poprzedzone Mszą św.,
 • poszukiwanie, pozyskiwanie i włączanie większej liczby osób chcących czynić miłosierdzie,
 • współpraca z innymi grupami i wspólnotami działającymi w parafii np. Szkolnym Kołem Caritas, Parafialnym Ogniskiem Wychowawczym,
 • prowadzenie rozmów z osobami potrzebującymi: w domach (prowadzenie wywiadu środowiskowego) oraz w Parafialnym Punkcie Caritas,
 • zasięganie opinii i informacji u kapłanów odwiedzających parafian z wizytą duszpasterską oraz chorych w pierwszą sobotę miesiąca,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z: pedagogiem szkolnym, pielęgniarką środowiskową, lekarzem, pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toruniu,
 • pozyskiwanie środków - zbiórka do puszki św. Antoniego, okresowe zbiórki do puszek, pozyskiwanie indywidualnych ofiarodawców,
 • dożywianie - sponsorowanie obiadów dla dzieci w szkole,
 • wydawanie paczek żywnościowych na święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc,
 • otaczanie szczególną troską: kobiety ciężarne, matki karmiące oraz niemowlęta - paczki żywnościowe z podstawowymi produktami oraz mlekiem w proszku. Przygotowywanie wyprawek dla niemowlt, wózków i łóżeczek,
 • pomoc w zakupie leków oraz leczeniu - refundacja badań specjalistycznych, recept oraz pobytu pacjentów w zakładach opieki pielęgnacyjnej,
 • rozdawnictwo odzieży i obuwia a także podręczników, zeszytów i przyborów szkolnych,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.