1% dla Caritas

Każdy 1% podatku, przekazany dla Caritas Diecezji Toruńskiej, ma ogromne znaczenie. Dzięki niemu wspólnie możemy nieść pomoc chorym, niepełnosprawnym, potrzebującym. 

Jak przekazać 1% podatku na rzecz Caritas Diecezji Toruńskiej?

W formularzu PIT należy odszukać dział WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ OPP (Organizacji Pożytku Publicznego). W dziale tym znajdują się 3 pola, które należy wypełnić podając nazwę OPP - Caritas Diecezji Toruńskiej, jej numer KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) - 0000225584 oraz wnioskowaną kwotę do przekazania nie większą niż 1% należnego podatku. Nie dokonuje się żadnej wpłaty na poczcie lub w banku! Urząd Skarbowy przekaże podaną kwotę 1% podatku bezpośrednio na konto Caritas.

W poszczególnych formularzach PIT pola te oznaczone są następującymi numerami:
Środki finansowe można przekazać poprzez wpłatę funduszy na nasze konto:BGŻ S.A. O/ w Toruń 28 2030 0045 1110 0000 0064 8240


Emeryci i renciści

Osoby, w imieniu których rozliczenia podatkowego dokonuje ZUS mogą także odliczyć 1% podatku na rzecz Caritas Diecezji Toruńskiej. W takiej sytuacji na podstawie otrzymanego z ZUS-u formularza PIT należy wypełnić formularz PIT-37 wypełniając pola nr 124 i 125 jak na ilustracji powyżej i wpisując w polu 126 kwotę nie wyższą niż 1% należnego podatku z pola nr 120.

Każdy grosz dla potrzebujących

Zapewniamy wszystkich naszych darczyńców, że Caritas Diecezji Toruńskiej jako struktura utrzymuje się z działalności gospodarczej (np. z usług cateringowych). Z pozyskanych tą drogą środków utrzymywane są biura Caritas z pracującymi tam osobami. Natomiast wszystkie środki finansowe pozyskane ze zbiórek, darowizn oraz 1% w całości przeznaczone są na świadczoną pomoc.

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom!!!