Akcja "Tornister"

Przed rozpoczęciem roku szkolnego, w sierpniu organizowana jest Akcja Tornister. Celem akcji jest wyposażenie w podręczniki, przybory szkolne i inne potrzebne rzeczy, które otrzymujemy od darczyńców, najbardziej potrzebujące dzieci i młodzież z terenu diecezji toruńskiej. Ich rozprowadzanie odbywa się w Toruńskim Centrum Caritas na kiermaszu organizowanym dla:

  • gmin diecezji toruńskiej,
  • rodzin z miasta Torunia,
  • innych instytucji pozarządowych,
  • domów dziecka, świetlic, ognisk.

W miarę możliwości wraz z podręcznikami i przyborami są przekazywane również: odzież i obuwie dla najbardziej potrzebujących. w roku 2003 doposarzyliśmy w ten sposób ponad 4000 dziecięcy tornistrów.