Caritas Diecezji Toruńskiej jest kościelną organizacją duszpastersko-charytatywną.

Inspiracją jej powstania jest instytucja Kościoła i jego misja w czasie.

Inspiracją jej funkcjonowania jest społeczna aprobata i zaufanie, którym obdarowują Caritas jej sprzymierzeńcy - ludzie dobrej woli - PRZYJACIELE POTRZEBUJĄCYCH.

W codziennej posłudze miłości, Caritas naszej diecezji czerpie siłę z materialnego wyrazu tej aprobaty i zaufania.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom tj. instytucjom, firmom, osobom prywatnym, którzy budują potencjał ekonomiczny dla działalności charytatywnej.

Każda praca potrzebuje ludzkich rąk, umysłów i serc. Dziękujemy wszystkim stałym wolontariuszom Caritas oraz tym, którzy włączają się w różnego rodzaju akcje. Dziękujemy pracownikom, którzy z determinacją godną podziwu realizują misję Caritas.

Wdzięczność naszą kierujemy ku mediom lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim za ich wkład w budowanie wizerunku Caritas.

[Rozmiar: 2361 bajtów]
CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ

[Rozmiar: 2284 bajtów]Caritas - posługa miłości "Bądźcie miłosierni..." (Łk 6, 36). Miłosierdzie, do którego Chrystus wzywa swoich wyznawców, jest niejako drugim imieniem miłości, a zarazem właściwym sposobem objawiania się jej w Kościele. Posługa miłości wynika z wewnętrznej konstytucji Kościoła, z "przykazania nowego", jakie otrzymał od Chrystusa (J 13, 34). Wyrasta ona z poczucia braterstwa w Chrystusie, stając się służbą o wymiarze uniwersalnym, obejmującą "wszystkich, bez względu na rasę, pochodzenie społeczne czy religię" (Sobór Watykański II).

Ks. Bp Andrzej Suski Biskup Toruński

BĄDŹMY RAZEM W SŁUŻBIE MIŁOŚCI

Mineło 16 lat posługi miłości Caritas Diecezji Toruńskiej; doświadczania ludzkiej solidarności w problemach, dramatach, niedostatkach, pokonywania skutków katastrof oraz budzenia wrażliwości i postaw miłosierdzia. W każdym dniu tej posługi Caritas Diecezji Toruńskiej żyła życiem innych, ofiarowując to, co sama otrzymywała. Podsumowując ten okres 15-letniej pracy, kieruję wdzięczność ku tym wszystkim, którzy okazywali swą samarytańską miłość. Mimo własnych problemów i spraw na ich drodze, potrafili zatrzymać się i dostrzec sprawy innych. (...)

Ks. prałat Daniel Adamowicz Dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej