Konkurs "Samarytanin, którego znam"

W 2004 roku zrodziła się idea konkursu, którego pomysłodawcą jest ks. Daniel Adamowicz.

Celem konkursu jest:

  • promowanie osób - wolontariuszy, społeczników z najbliższego otoczenia, terenu gminy, którzy niosą pomoc w środowisku lokalnym,
  • promowanie wolontariatu, pozytywnych postaw i zachowań wśród dzieci i młodzieży.

Konkurs przeprowadzony był na trzech etapach: szkolnym, gminnym/miejskim i diecezjalnym. Pierwsza edycja konkursu "Samarytanin, którego znam" odbyła się w tym roku i zakończyła się 17 kwietnia 2004 roku w czasie obchodów święta Caritas, zostało wyróżnionych 6 osób.

Patronat nad konkursem objął Ksiądz Biskup Ordynariusz Andrzej Suski. Patronat nad częscią miejską w Toruniu objął Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski, podobnie przedstawiciele samorządu w innych miejscowościach diecezji.