Jadłodajnie

Na terenie diecezji funkcjonuje 5 jadłodajni dla osób ubogich i bezdomnych, które w sumie przygotowują ponad 3 000 posiłków dziennie. [Rozmiar: 42879 bajtów]celem programu jest wspieranie osób ubogich, bezdomnych i niezaradnych życiowo. Dzięki temu wsparciu Caritas naszej diecezji stara się pomniejszyć dramat ludzi ubogich, bezdomnych i będących bez pracy.

Jadłodajnie, są wspierane poprzez inną działalność: pomoc medyczną, udostępnianie łaźni, obdarowanie środkami czystości, odzieżą.

Jest to najtrudniejsze, najbardziej kosztowne zadanie realizowane przez naszą Caritas. Każdego roku wydajemy około 850 000 posiłków. Ten trudny wysiłek jest możliwy dzięki dużemu wsparciu naszych sponsorów, którzy przekazują swoje produkty i dzięki dotacjom samorządów i instytucji.

Jadłodajnie działają w następujących placówkach: