2 miliony złotych dla dzieci od Carrefour

Prawie 2 miliony złotych Grupa Carrefour Polska przeznaczy w 2009 roku na kontynuację programu Caritas „Skrzydła”. Dzięki Carrefour, 810 dzieci z całej Polski otrzyma stypendium przez 10 miesięcy nauki oraz wakacyjny wypoczynek.

Pomoc, którą podopieczni programu „Skrzydła” otrzymują od 2007 roku od Grupy Carrefour, ma na celu wyrównanie ich szans edukacyjnych. „Skrzydła” to program długoterminowej pomocy skierowany do dzieci - uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, którzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają pomocy w formie dożywiania w szkole, zakupu wyprawek z artykułami szkolnymi, dofinansowania do wycieczek szkolnych.

Wyprawki szkolne, wakacyjny wyjazd, prezenty mikołajkowe – to tylko niektóre działania podejmowane przez Carrefour, które umożliwiają zaspokojenie podstawowych potrzeb dzieci i ich rozwój osobisty. Opieka koncentruje się na indywidualnych rozwiązaniach dla każdego podopiecznego - niektóre dzieci potrzebują po prostu szkolnych podręczników, ubrań na zajęcia sportowe czy dodatkowych posiłków, a inne otrzymują podręczniki do nauki języków obcych, kursy językowe czy instrumenty muzyczne, aby rozwijać indywidualne zdolności, dające im szansę na normalny start.

Odpowiedzialność za społeczeństwo jest jednym z priorytetów działań Carrefour. Nie od dziś wiadomo, że bez wykształcenia, dobrych warunków do rozwoju ciężko o dobry start w dorosłe życie. Niestety nie wszystkie dzieci mają taką możliwość i stąd nasze zaangażowanie w program „Skrzydła”, dzięki któremu kilkuset młodych ludzi otrzymuje całoroczne, realne wsparcie na drodze do dorosłego życia – mówi Gilles Roudy, prezes Grupy Carrefour Polska.

Od 2007 roku Carrefour Polska jest strategicznym partnerem programu Caritas „Skrzydła”. Liczba dzieci objętych opieką oraz kwota, którą Grupa Carrefour przekazuje na rzecz programu, z roku na rok rośnie. W 2007 roku było to 108 500 euro dla 200 uczniów, w 2008 405 000 euro dla 750 dzieci, a w 2009 - mimo trudnej sytuacji gospodarczej Grupa Carrefour zdecydowała się po raz trzeci wziąć udział w programie „Skrzydła”, przekazując 437 400 euro czyli, prawie 2 miliony złotych, dla 810 dzieci z całej Polski.

W diecezji toruńskiej w ramach tego programu Carrefour wspiera uczniów dwóch szkół:

- Szkoły Podstawowej nr 32 w Toruniu (10 os.),

- Szkoły Podstawowej nr 21 w Grudziądzu (10 os.).

Pieniądze przekazane na program Skrzydła pochodzą z Międzynarodowej Fundacji Carrefour. Fundacja powstała osiem lat temu we Francji, a obecnie działa w 44 krajach na całym świecie. Mimo swojego międzynarodowego charakteru główny nacisk kładzie na wspieranie inicjatyw lokalnych. Angażuje się w walkę z wykluczeniem i biedą, niesie pomoc humanitarną w przypadku katastrof naturalnych i technologicznych, udziela mikrokredytów oraz przekazuje dary materialne na rzecz osób najbardziej potrzebujących.

Program „Skrzydła z Carrefour”

Grupa Carrefour już 3 rok wspiera najuboższe dzieci w kraju. Współpraca Carrefour Polska z Caritas Polska w ramach programu „Skrzydła z Carrefour” rozpoczęła się 10 maja 2007 roku podpisaniem umowy, w wyniku której firma przekazała kwotę 108 500 euro na pomoc dla 200 uczniów Szkół Podstawowych z całej Polski. W styczniu 2008 roku Carrefour przekazał 405 000 euro na całoroczne wsparcie dzieci w ramach programu ‘Skrzydła”. Kontynuacja ubiegłorocznej pomocy stanowi dowód na wzmocnienie zaangażowania Carrefour w działalność prospołeczną w Polsce.

W 2008 roku w realizację programu „Skrzydła” zaangażowani byli dyrektorzy 75 hipermarketów Carrefour, dzięki czemu łącznie 750 dzieci na terenie całej Polski otrzymywało przez 10 miesięcy wsparcie pod postacią pakietu „Skrzydła na co dzień” (dożywiania w szkołach, zakup odzieży i wyprawek szkolnych) oraz pakietu „Skrzydła na przyszłość” (opłacania korepetycji, dojazdu do szkoły oraz wycieczek i dodatkowych zajęć). Ponadto Carrefour funduje dzieciom letni wypoczynek.

Informacje o Carrefour Polska

Firma Carrefour jest obecna w Polsce już od ponad 12 lat Pierwszy sklep został otwarty w Łodzi w 1997 r. Obecnie Carrefour Polska posiada 79 hipermarkety i 223 supermarkety, 32 sklepy franczyzowe oraz 44 stacje benzynowe. Spółka zatrudnia 24 tys. pracowników. Carrefour Polska należy w 100-procentach do francuskiej grupy Carrefour, która jest numerem 1 dużej dystrybucji w Europie i numerem 2 na świecie. Grupa Carrefour zatrudnia 490 tys. pracowników i ma ponad 15 tys. sklepów w 31 krajach na całym świecie.

Więcej informacji o programie "Skrzydła" pod adresem:

http://www.skrzydla.pl/