Ośrodek Caritas Diecezji Toruńskiej w Bliźnie

Ważniejsze programy realizowane przez Ośrodek Caritas Diecezji Toruńskiej w Bliźnie:

  • Środowiskowy Dom Samopomocy, którego głównym zadaniem jest podtrzymanie i rozwijanie umiejętności podopiecznych niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia. W ramach ŚDS prowadzone są spotkania edukacyjno - wspierające dla rodzin podopiecznych, bądź ich opiekunów. ŚDS prowadzony jest dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi.

  • Mieszkania chronione, które są formą pomocy społecznej przygotowującą osoby w nich przebywające, pod opieką specjalistów, do samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Projekt skierowany jest do do osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych, wychowanków domów dziecka i innych placówek opiekuńczo - wychowawczych, bezdomnych, i osób starszych. W naszej placówce na ten projekt przeznaczonych jest 6 pokoi z łazienkami ( łącznie dla 15 osób).

Programy Ośrodka w Bliźnie przeznaczone są dla osób z różnym wieku z terenu Gminy Książki oraz powiatu Wąbrzeskiego w ramach posiadanych wolnych miejsc z terenu okolicznych powiatów.

Adres: Blizno
87-222 Książki
Telefon: + 48 56 688 68 85