Toruńskie Centrum Caritas

Rok rozpoczęcia działalności: 1995
Dyrektor placówki:
Ks. dr Artur Szymczyk

[Rozmiar: 7236 bajtów]

Ważniejsze programy, realizowane przez Toruńskie Centrum Caritas:

  • Jadłodajnia (program dożywiania),
  • Stacja Opieki Caritas,
  • Program interwencyjny (pomoc ofiarom przemocy w rodzinie),
  • Program sanitarny (łaźnia dla bezdomnych),
  • Środowiskowy Dom Samopomocy (dla osób z dysfunkcją umysłową),
  • Ognisko Wychowawcze (dla dzieci z rodzin dotkniętych różnymi patologiami),
  • Poradnictwo (w zakresie pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej),
  • Noclegownia dla bezdomnych kobiet.
Adres: ul. Szosa Bydgoska 1,
87-100 Toruń
Telefon: + 48 056 6540543,
+ 48 056 6549287
Fax: + 48 056 6540571
Strona Internetowa: www.torunskiecentrum.caritas.pl
Adres E-mail: torunskiecentrum@caritas.pl
Numer Konta: PKO BP S.A. 0/Centrum Toruń, nr rachunku:
94 1020 5011 0000 9702 0012 9601