Ogólnopolska akcja Caritas Podaruj Krople Miłości
01.08.14

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Caritas Polska

Informacja prasowa

 

Warszawa, 31.07.2014 r.

Podaruj krew w wakacje! To kropla miłości.

 

Caritas apeluje podczas wakacji o dar serca dla chorych a przede wszystkim dla ofiar wypadków.

 

Niedobór krwi w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa to problem powtarzający się każdego roku w okresie wakacji. Planowe operacje z powodu braków odpowiedniej grupy krwi w placówkach leczniczych bywają odwoływane.

 

Przykładowy komunikat na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie brzmi: „W związku z występującymi w chwili obecnej niskimi stanami krwi, zwracamy się z gorącą prośbą do mieszkańców Warszawy i woj. mazowieckiego o jej oddawanie. Powiedz o tym bliskim oraz znajomym, zachęć ich, aby również zgłosili się do nas i oddali krew. Możesz być pomocny oddając krew, a także promując honorowe krwiodawstwo.

Caritas Polska wraz z Caritas diecezjalnymi od 2012 roku prowadzą kampanię społeczną zachęcającą do honorowego krwiodawstwa pod hasłem – Podaruj Kroplę Miłości. Są to akcje mobilne – przy użyciu specjalnych ambulansów oraz organizowane stacjonarnie, w siedzibach Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub w specjalnie przystosowanych pomieszczeniach parafialnych.

„Oddawanie krwi to przede wszystkim gotowość do pomocy drugiemu człowiekowi, to gotowość bezinteresowna. Krew jest najszlachetniejszym darem cząstki samego siebie. Tego leku nie da się niczym zastąpić dlatego nie bądźmy obojętni.” – apeluje Mariusz Talarek koordynator kampanii Caritas Polska i honorowy dawca krwi.

 

W minioną sobotę, metropolita krakowski, kardynał Stanisław Dziwisz podczas – VIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Honorowych Dawców Krwi i Szpiku Kostnego do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach powiedział: „Życzę Wam, aby ta pielgrzymka umocniła w Was tą dobrą drogę służenia człowiekowi swoją krwią – symbolem miłości i oddania”.

 

W ramach kampanii społecznej „Podaruj Kroplę Miłości” zapoczątkowanej w roku 2012 z okazji Światowego Dnia Chorego w akcjach zorganizowanych przez Caritas w latach 2012-2013 Caritas zebrała łącznie 3543,83 litrów tego bezcennego leku a na apel Caritas odpowiedziało aż 7913 honorowych dawców. Wielu z nich kontynuuje oddawanie krwi indywidualnie.

Kampania „Podaruj Kroplę Miłości” jest realizowana pod patronatem Narodowego Centrum Krwi, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, Centrum Zdrowia Dziecka, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii. Patronat honorowy nad kampanią objęli: kard. Kazimierz Nycz, abp Henryk Hoser, bp Józef Guzdek oraz Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze i Klasztor Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie. Kampanię oraz poszczególne akcje w diecezjach patronatem obejmują Biskupi diecezjalni oraz Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Szczegółowe informacje kto i jak oraz gdzie może oddać krew znajdziemy na stronach Caritas Polska oraz Narodowego Centrum Krwi: www.carits.pl oraz www.nck.gov.pl

 

http://www.caritas.pl/akcje-ogolnopolskie/8237-podaruj-krople-milosci

http://www.nck.gov.pl/index.php?page=pobor-krwi-2

http://www.nck.gov.pl/index.php?page=kto-moze-oddac-krew

KTO MOŻE ODDAĆ KREW

KREW LUB JEJ SKŁADNIKI MOŻE ODDAĆ OSOBA, KTÓRA:

 odpowiada wymaganiom zdrowotnym pozwalającym na ustalenie na podstawie badań lekarskich i badań laboratoryjnych, że każdorazowe pobranie krwi nie spowoduje ujemnych skutków dla jego stanu zdrowia lub stanu zdrowia przyszłego biorcy w szczególności na skutek występowania przeciwwskazań stałych lub czasowych do pobrania krwi;


 przedstawi dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem zamieszkania oraz numerem PESEL (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymację szkolną lub studencką, książeczkę ubezpieczeniową), natomiast w przypadku obcokrajowców odpowiednik PESEL bądź identyfikator dokumentu;


 posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym bez osób trzecich na zrozumienie treści kwestionariusza oraz samodzielne udzielenie odpowiedzi podczas wywiadu lekarskiego, ponadto jej dane, jeżeli są dostępne, powinny znajdować się w centralnym rejestrze mieszkańców Polski;


 jest w wieku od 18 do 65 lat

• osoba powyżej 65 roku życia może oddać krew po corocznym uzyskaniu zgody lekarza w centrum krwiodawstwa,
• dawca pierwszorazowy po 60 roku życia może oddać krew po uzyskaniu zgody lekarza rodzinnego;

 waży powyżej 50 kg;


 temperatura jej ciała, która mierzona jest pod pachą nie powinna przekraczać 37°C;


 przeszła pozytywnie badanie lekarskie poprzedzające pobranie krwi od kandydata na dawcę krwi lub od dawcy krwi, obejmujące: wywiad medyczny oraz skrócone badanie przedmiotowe.

 

______________________________________________________________

Caritas Polska jest największą organizacją pozarządową działającą na polu charytatywnym. Została reaktywowana 10 października 1990 roku przez Konferencję Episkopatu Polski. Odwołuje się do tradycji pracy charytatywnej Caritas sprzed 1950 roku. Działa w oparciu o ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego. Od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego (nr KRS 0000198645).


 

koordynator akcji Podaruj Kroplę Miłości

Mariusz Talarek

mtalarek@caritas.pl

Tel. +48 602 223 678

 

Kontakt dla mediów:

Paweł Kęska

Biuro Prasowe Caritas Polska

rzecznik@caritas.pl

Tel. +48 510 235 802

+48 22 3348506 

 


Spotkania formacyjno-szkoleniowe podczas ferii
31.01.08

W dniach: 23 stycznia - 6 lutego br. w Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Toruńskiej w Przysieku odbyły się spotkania formacyjno-szkoleniowe dla dzieci i młodzieży "Warto być wolontariuszem", podczas których członkowie Szkolnych Kół Caritas wspólnie zastanawiali się m.in. nad motywacją wolontariusza i zgłębiają temat edukacji rówieśniczej. Zajęcia podczas ferii prowadzili doświadczeni nauczyciele; mgr Alina Kocieniewska i mgr Janusz Palczewski. Nauka połączona była z modlitwą i aktywnym spędzaniem wolnego czasu oraz integracją wolontariuszy.

W Przysieku gościły 3 grupy członków Szkolnych Kół Caritas z: Bielic, Działdowa, Gródek, Lidzbarka, Łąkorza, Torunia, Turzna i Szwarcenowa. Dodatkowo w ferie wolontariusze z okręgu grudziądzkiego przebywali w Nowej Wsi Szlacheckiej, gdzie czynnie wypoczęli w dwóch grupach. W sumie 210 członków Szkolnych Kół Caritas wzięło udział w tegorocznych spotkaniach formacyjno-szkoleniowych.

Warsztaty Szkolnych Kół Caritas

W dniach 23-25.01.2008r. uczniowie ze Szkolnych Kół Caritas wzięli udział w warsztatach pt. "Warto być wolontariuszem" w Ośrodku Szkoleniowym - Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Toruńskiej im. Jana Pawła II w Przysieku. Uczestniczyła w nich młodzież z Gimnazjum nr 1 w Działdowie pod opieką Małgorzaty Mroczek i z Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Lidzbarku pod opieką ks. Krzysztofa Górskiego oraz dzieci z Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie pod opieką Bożeny Olewińskiej i ze Szkoły Podstawowej w Gródkach pod opieką Doroty Janc.

Celem warsztatów było zapoznanie uczniów z programem edukacji rówieśniczej, a tematy, które były realizowane w czasie zajęć to: "Programy wsparcia rówieśniczego, jako przykład edukacji rówieśniczej", "Programy nauczania rówieśniczego" oraz "Dlaczego warto być wolontariuszem?", które poprowadzili doświadczeni szkoleniowcy i nauczyciele - mgr Alina Kocieniewska i mgr Janusz Palczewski.

Programy wsparcia rówieśniczego stwarzają młodym ludziom okazję do angażowania się w działania społeczne, uczą odpowiedzialności, wzmacniają poczucie własnej wartości, chronią młodzież przed zachowaniami patologicznymi. Natomiast programy nauczania rówieśniczego promują autorytety rówieśnicze, kształtują postawy społeczne, uczą także odpowiedzialności za siebie i innych, budują konkretne relacje wśród uczniów, tworzą szkoły przyjazne uczniom, chroniąc ich przed negatywnymi grupami rówieśniczymi.

Młodzi wolontariusze bardzo chętnie włączyli się w warsztaty i aktywnie brali w nich udział. Miłym akcentem dla uczestników warsztatów była obecność telewizji TVK Toruń. Niektórzy uczniowie mieli nawet okazję udzielenia wywiadu, dzięki czemu przyczynią się do powstania filmu na temat edukacji rówieśniczej.

Poza edukacją wolontariusze mieli także czas na wspólną modlitwę i Eucharystię, wspólne śpiewanie młodzieżowych piosenek, spacery, wspólne rozmowy, zacieśnianie więzi koleżeńskich i na wymianę doświadczeń w działalności społecznej i charytatywnej.

Pobyt w Przysieku tak się spodobał uczniom, że chcieli go jeszcze przedłużyć przynajmniej o kilka dni. Ale niestety ferie dobiegały końca i powrót do domów był nieunikniony. Przed wyjazdem wolontariusze podziękowali ks. prałatowi Danielowi Adamowiczowi - dyrektorowi Caritas Diecezji Toruńskiej - za zaproszenie do ośrodka oraz możliwość miłego i pożytecznego spędzenia wolnego czasu. Podziękowania należą się także wszystkim pracownikom ośrodka w Przysieku, a szczególnie Annie Pławińskiej, która zadbała o bardzo dobre samopoczucie uczestników warsztatów.

ks. Krzysztof Górski


Kolęda
27.01.08

Jak co roku po Świętach Bożego Narodzenia JE Ksiądz Biskup Ordynariusz Andrzej Suski wraz z JE Księdzem Biskupem Józefem Szamockim złożyli wizytę duszpasterską w Bursie Akademickiej i w Ośrodku Szkoleniowym Caritas Diecezji Toruńskiej w Przysieku. W dniu 17 stycznia 2008 r. po poświęceniu obiektów i spotkaniu ze studentami Księża Biskupi wraz z Dyrektorem Caritas Diecezji Toruńskiej, Księdzem Danielem Adamowiczem spożyli posiłek w gronie przyjaciół Caritas, którzy na co dzień włączają się w dzieła charytatywne. Spotkanie oprawił piękną muzyką Krzysztof Zaremba.


Finał konkursów: "Zdrowym być" i "TAK czy NIE - decyzja należy do Ciebie"
31.01.08

30 listopada 2007 r. o godz. 11.00 w Gimnazjum nr 3 w Toruniu odbył się finał konkursów: "Zdrowym być" i "TAK czy NIE - decyzja należy do Ciebie", które realizowane były przez Caritas Diecezji Toruńskiej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu "Jestem wolontariuszem, jestem wolny od uzależnień" i wojewódzkiej kampanii "Przeciwdziałanie uzależnieniom - Wspólna sprawa".

W konkursie wiedzy o zdrowym stylu życia do finału zakwalifikowało się 10 osób (5 z gimnazjów i 5 ze szkół podstawowych), które wzięły udział w quizie, prezentując imponującą znajomość tematu.

W ramach konkursu na scenariusz pantomimy "TAK czy NIE - decyzja należy do Ciebie" komisja wyłoniła zwycięzców z dwóch szkół województwa, którzy wystawili pantomimy przed publicznością zgromadzoną w Gimnazjum nr 3 w Toruniu. Wszyscy finaliści otrzymali wielkie brawa oraz, dzięki dotacji zarówno Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, jak i Urzędu Miasta Torunia odtwarzacze MP3 i piłki.

Listy nagrodzonych finalistów znajdują się w załączniku.


protokol_pantonimy.doc
protokol_zdrowym_byc.doc
Koncert świąteczny
27.01.08

Caritas Diecezji Toruńskiej 16 grudnia 2007 r. tradycyjnie zorganizowała koncert świąteczny w kościele garnizonowym w Toruniu. Kolędy w wyjątkowej scenerii stajenki betlejemskiej zaśpiewał Krzysztof Krawczyk z zespołem. Koncert odbył się dzięki wsparciu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta Miasta Torunia, Firmy "Pekum" oraz Pana Jerzego Rutkowskiego.
Wydarzenie to zostało zrealizowane po raz 9. Tego dnia, jak co roku, dokonaliśmy podsumowania działalności charytatywnej Caritas oraz uhonorowaliśmy wyróżnieniami i statuetkami Caritas Cor Bonum osoby, które są szczególnie wrażliwe i otwarte na kwestie społeczne.

Statuetki Cor Bonum 2007 otrzymali:
1. Agnieszka i Henryk Kasprzyccy - "Powrót z U"
2. Wacław Derlicki - burmistrz Brodnicy
3.Ks. Stanisław Szmeichel - proboszcz parafii Przełęk
4. Parafialny Zespół Caritas Przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i św. S.Faustyny w Toruniu

Wyróżnienia Cor Bonum otrzymali:
1. Hanna i Janusz Palczewscy
2. Bożenia Olewińska - opiekun SKC Działdowo
3. Marzena Kopczyńska - opiekun SKC Bobrowo i Małki
4. Hanna Włodarczyk - opiekun SKC Grudziądz
5. Maria Aldona Rzepińska - opiekun SKC Toruń
6. Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Garnizonowej w Toruniu
7. Ks. Ryszard Czepek - Działdowo

Laureatom gratulujemy serdecznie i dziękujemy za wielkie serce.


Inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 2007
27.01.08

1 grudnia 2007 r. na toruńskim lodowisku "TOR-TOR" spotkało się 3 000 dzieci i młodzieży z całego regionu kujawsko-pomorskiego, aby wspólnie w radosny sposób rozpocząć Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Spotkanie to było również zlotem liderów wsparcia rówieśniczego, podczas którego uczniowie promowali postawy społeczne i, włączając się uroczystość, prezentowali swoje zaangażowanie w sprawy drugiego człowieka. W spotkaniu tym uczestniczyli również przedstawiciele najważniejszych urzędów w regionie, którzy swą obecnością dali wyraz poparcia inicjatywy Caritas Diecezji Toruńskiej. Wydarzenie oprawione było koncertem "Arki Noego".