"Jestem widoczny, jestem bezpieczny"
28.08.17

   W tym roku dwugodzinne zajęcia w miasteczku drogowym dla 500 dzieci przeprowadzimy w Ośrodku Szkoleniowym Caritas Diecezji Toruńskiej w Przysieku w dniach: 11-15 września. Jak zwykle w realizację akcji włączą się: WORD, Policja i Straż Miejska. Są jeszcze wolne miejsca dla grup 25-osobowych z klas O-I. Zgłoszenia (do wyczerpania miejsc) przyjmujemy mailem: torun@caritas.pl lub telefonicznie: 56 674 44 01.

       Tradycją stało się organizowanie przez Caritas Diecezji Toruńskiej przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego akcji Jestem widoczny, jestem bezpieczny, której celem jest promocja bezpiecznych zachowań najmłodszych uczestników ruchu drogowego oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach. Przedsięwzięcie realizujemy poprzez zorganizowanie zajęć w miasteczku drogowym, jak i przekazanie kamizelek oraz opasek odblaskowych. Poprzednie edycje zaowocowały podarowaniem wielu tysięcy kamizelek uczniom szkół regionu kujawsko-pomorskiego.

       Akcja „Jestem widoczny, jestem bezpieczny” została umieszczona w Wojewódzkim Programie Realizacyjnym na lata 2016-2017, opracowanym przez Kujawsko-Pomorską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.


Pomoc ofiarom nawałnicy
22.08.17

Wszystkich ludzi dobrej woli, pragnących wesprzeć finansowo ofiary nawałnicy, która nawiedziła w ostatnim czasie Polskę, informujemy, że wpłat można dokonywać na konto

Caritas Diecezji Torunskiej

Sz. Bydgoska 1

87-100 Toruń

nr 28 2030 0045 1110 0000 0064 8240 z dopiskiem "dla ofiar nawałnicy"