Skarbonka Miłosierdzia
28.02.17

Jałmużna Wielkopostna to ekumeniczna akcja charytatywna organizowana przez Caritas Kościoła katolickiego, Eleos Kościoła prawosławnego oraz Diakonię Kościoła ewangelickiego. Datki zbierane przez młodzież i dzieci odmawiające sobie słodyczy i innych drobnych przyjemności przeznaczone zostaną na pomoc osobom chorym i starszym.

Wzorem lat ubiegłych Caritas Diecezji Toruńskiej przystąpiła do ogólnopolskiej akcji Jałmużna Wielkopostna, której celem jest uwrażliwienie młodych na potrzeby osób chorych; dzieci i starszych oraz konkretna pomoc na ich rzecz. Akcja uczy miłości bliźniego i kształtuje charakter młodych ludzi, którzy poprzez małą ofiarę mogą pomóc tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji.

Caritas przygotowała specjalne Skarbonki Miłosierdzia, do których można wrzucać ofiary podczas całego okresu Wielkiego Postu. W Środę Popielcową lub w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu skarbonki zostają przekazane wiernym – głównie dzieciom i młodzieży do szkół. Po 40 dniach Wielkiego Postu wypełnione skarbonki przynoszone są do parafii. W niektórych świątyniach finał akcji ma bardzo uroczysty charakter: młodzi przekazują skarbonki jako dar ołtarza podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, w innych wierni zostawiają je w kościele przy okazji święcenia pokarmów wielkanocnych.

Z okazji rozpoczynającego się Wielkiego Postu 20 000 Skarbonek Miłosierdzia trafia w tym roku do mieszkańców diecezji toruńskiej.


Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego
27.02.17

Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego

 

Caritas Diecezji Toruńskiej prowadzi 7 wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, z których dziennie korzysta ponad 2000 osób. Poniżej podajemy adresy i telefony do poszczególnych.

1)      Brodnica, ul. Gajdy 3, tel. 56 49 50 281 lub 696 083 794

2)      Chełmno, Sz. Grudziądzka 3A, tel. 668 122 962

3)      Chełmża, ul. Polna 20, tel. 692 135 916

4)      Działdowo, ul. Księżodworska 23, tel. 795 428 484

5)      Grudziądz, ul. Marcinkowskiego 6-8, tel. 56 64 316 40

6)      Toruń, Sz. Bydgoska 1a, tel. 668 122 954

7)      Toruń, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 7/9, tel. 56 659 03 97.

 

 


KONKURS
24.02.17

    Szkolne Koło Caritas im. św. Zygmunta Gorazdowskiego działające przy Szkole Podstawowej nr 11 w Toruniu zaprasza  młodych wolontariuszy do udziału w Diecezjalnym Konkursie Literacko-Plastycznym „Dzieła Miłosierdzia Patronów Szkolnych Kół Caritas”. Honorowy Patronat objął Ks. dr Andrzej Suski – Biskup Toruński i Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

 

Organizatorzy- Opiekunowie SKC

 

Znalezione obrazy dla zapytania szkolne kola caritas                              Znalezione obrazy dla zapytania logo biskupa torunskiego                       Znalezione obrazy dla zapytania logo kuratorium bydgoszcz                           logo_sp_111.JPG                                                     

                   

DIECEZJALNY KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY

„DZIEŁA MIŁOSIERDZIA PATRONÓW SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS”

Honorowy Patronat: Jego Ekscelencja Bp Andrzej Suski – Biskup Toruński

                                         Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

 

REGULAMIN KONKURSU

I. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu jest Szkolne Koło Caritas im. św. Zygmunta Gorazdowskiego  

     przy Szkole Podstawowej nr 11 w Toruniu

2. Celami konkursu są:

·        pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności i  osobowości świętych i błogosławionych

·        odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności patronów SKC

  • propagowanie wartości chrześcijańskich w procesie wychowania i kształcenia

·        rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.

3. Konkurs polega na:

- wykonaniu pracy plastycznej na temat postaci – patrona Szkolnego Koła Caritas

- literacki - wiesz (do 8 wersów) na temat działalności i szerzenia dzieł miłosierdzia przez wybranego świętego lub błogosławionego.

 

4. Konkurs skierowany jest do młodych wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas z Diecezji Toruńskiej. Czas trwania konkursu marzec – kwiecień 2017. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród odbędzie się w drugiej połowie kwietnia na uroczystości 15-lecia Szkolnego Koła Caritas przy Szkole Podstawowej nr 11 w Toruniu.

 

 

II. Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie.

1.      Technika wykonania pracy plastycznej: dowolna (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, techniki łączone itp.). Format prac A3.

2.      Kryteria oceny prac plastycznych będą obejmowały: nawiązanie do tematu pracy, pomysłowość, estetyka wykonania, wyraz   artystyczny, samodzielność.

3.      Kryteria oceny prac literackich: zgodności z tematem, doboru środków artystycznego wyrazu, oryginalności ujęcia tematu, wartości literackiej

4.      Prace bez dołączonego wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego nie będą rozpatrywane. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagród. Podanie danych osobowych jest jednocześnie wyrażeniem zgody na ich opublikowanie. Każda praca musi być opisana na odwrocie według schematu: imię i nazwisko, kategoria wiekowa (klasa), tytuł pracy, nazwa i adres szkoły oraz  imię i nazwisko nauczyciela, pod którego  kierunkiem została wykonana ( n-l podaje również nr telefonu oraz adres mailowy).

5.      Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką konkursu.

6.      Ostateczny termin dostarczania prac (plastycznych i literackich) 31 marca 2017 roku. Prace złożone po tym terminie i zgłoszenia w konkursie wiedzy nie będą brane pod uwagę.

7.      Prace plastyczne i literackie należy przesłać na adres: Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Gagarina 36. 87-100 Toruń z dopiskiem „Konkurs” .

8.       Dostarczenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem pełnych praw autorskich do pracy na rzecz organizatora konkursu. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora, pozostając do jego dyspozycji, z prawem do bezpłatnego rozpowszechniania w dowolny sposób.

 

III. Zasady przyznawania nagród.

1.      Oceny prac i wyników konkursu literackiego oraz plastycznego dokona powołana przez organizatora komisja. Postanowienia komisji są ostateczne i nieodwołalne.

2.      Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie, listownie lub e-mailowo lub w inny skuteczny sposób i zaproszeni na uroczyste rozdanie nagród.

IV. Postanowienia końcowe.

1.      Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.

2.      Osoba odpowiedzialna z ramienia organizatora za  nadzór nad przebiegiem konkursu: Maria-Aldona Rzepińska Tel. 56 6517220, e-mail: maria-rzepinska@wp.pl

 

 

                                                                                 Organizatorzy

                                                                            Opiekunowie Szkolnego Koła Caritas

  

Trwają zapisy na rekolekcje dla Opiekunów SKC
23.02.17

Przypominamy Opiekunom Szkolnych Kół Caritas o REKOLEKCJACH WIELKOPOSTNYCH, które odbędą się w Ośrodku Szkoleniowym Caritas Diecezji Toruńskiej w Przysieku w dniach: 17-19 marca br. Rozpoczynamy w piątek obiadem o godz. 16.00, a kończymy obiadem ok. godz. 13.00. Tegoroczne dni skupienia poprowadzi ks. dr Dawid Wasilewski. Zapisy przyjmujemy e-mailem: torun@caritas.pl lub telefonicznie: 56 674 44 01. Ilość miejsc ograniczona.

 

Naprawdę warto być bohaterem
20.02.17

 

Już 9 rok Caritas Diecezji Toruńskiej poprzez akcję Warto być bohaterem  uwrażliwia młodzież na potrzeby bliźniego. Tegoroczne 32 000 złotych przekazane 4 chorym dzieciom to dopełnienie kwot z ubiegłych lat, które w sumie dają prawie ćwierć miliona złotych ofiarowanych na leczenie i rehabilitację.

 

W tegorocznej edycji w akcji uczestniczyło 56 szkół nie tylko z diecezji toruńskiej.  Ich przedstawiciele zebrali się w dniu 16 lutego w Baju Pomorskim, aby podczas finału uroczyście, w obecności zaproszonych gości, przekazać zgromadzone pieniądze następującym dzieciom: Krzysztofowi Lewandowskiemu 20 000 zł, Julicie Kowalskiej 4 000 zł, Julii Seliwiorstow 4 000 zł i Maksymilianowi Wolskiemu 4 000 zł.

Słowo do uczestników skierował dyrektor Toruńskiego Centrum Caritas, ksiądz dr Artur Szymczyk, który wystąpienie rozpoczął od telefonicznego połączenia z chorym księdzem Danielem Adamowiczem, pomysłodawcą akcji Warto być bohaterem. Reakcja 300 uczniów zgromadzonych w Baju Pomorskim była wzruszająca. Wszyscy w skupieniu słuchali głosu księdza dyrektora, bijąc brawo.

Niezwykła historia Krzysztofa Lewandowskiego, który był wolontariuszem Szkolnego Koła Caritas w Zespole Szkół Towarzystwa Salezjańskiego i tak niedawno wręczał czek innemu choremu dziecku, a dziś sam potrzebuje pomocy po wypadku, przyciągnęła do udziału w akcji więcej młodych ludzi niż zwykle. To w oparciu o jego perypetie powstał tekst, na podstawie którego uczniowie uczestniczyli w pogadankach o wrażliwości, przyjaźni, cierpieniu, empatii, miłości i o tym, że warto pomagać. 20 000 zł, które otrzymujemy, to pieniądze potrzebne, aby usprawnić Krzysia, by mógł dalej pomagać – mówiła jego mama, Ewa Lewandowska, która odebrała czek.

O działaniach związanych z akcją w szkole opowiedziała Anna Walendziak, pedagog z Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Toruniu. Mówiła o niezwykłej ofiarności uczniów, szczególnie tych najmłodszych, przytaczając zdarzenie, jak to maleńki uczeń przyszedł do niej ze swoją skarbonką, której nie mógł otworzyć. Zaproponowała wspólne otwarcie i przeliczenie pieniędzy, po czym dowiedziała się, że chłopiec chciałby dla cierpiącego Krzysia oddać całą sumę, łącznie ze skarbonką. Jestem wzruszona świadomością i inicjatywą ze strony najmłodszych, od których wiele możemy się nauczyć – zakończyła swoje wystąpienie pedagog szkoły.

Podczas spotkania również Henryk Porożyński, opiekun Szkolnego Koła Caritas w Zespole Szkół w Osiu dał swoje świadectwo: Bóg pisze wiele scenariuszy, a najważniejsze jest miłosierdzie i oddanie się słusznej sprawie. Najpiękniejsza katecheza życia to służba przy drugim człowieku. Dlatego warto otworzyć nasze serca na potrzeby bliźniego. Dziś największy bohater z bohaterów, ksiądz Daniel Adamowicz, leży chory po wypadku. Gdy się o tym dowiedziałem, wspólnie zaczęliśmy się modlić w szkole o jego zdrowie. Dziękuję za tak piękną akcję, w której możemy brać udział.

Po uroczystym wręczeniu symbolicznych czeków głos zabrała dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia, Izabela Miłoszowska, podkreślając walory wychowawcze akcji i jej wpływ na młodych ludzi oraz fakt, że kampania ta pozostawia ślad wrażliwości na całe życie i pokazuje, że naprawdę warto być bohaterem.

Jak co roku uroczystość uświetniły występy artystyczne zaprezentowane przez: siostry Pasterki, Gimnazjum nr 3 w Toruniu, formacje: Akro oraz Psotki i Śmieszkiz Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu.

 

oprac. Anna Pławińska

 

 

 


Walentynkowy konkurs w Chełmnie "Łańcuch serc"
17.02.17

14 lutego 2017 r. w stolicy zakochanych Chełmnie, mieszkańcy hucznie obchodzą Dzień Świętego Walentego. 

Nie ma lepszego miejsca do świętowania Walentynek niż miasto Chełmno, które w tym czasie oferuje mnóstwo wystaw, zabaw i konkursów. 

W ich przygotowanie włączył się Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmnie. 

W związku ze świętem ogłosił konkurs dla chełmińskich przedszkoli na najbardziej kreatywny “łańcuch serc”.

Ogłoszenie wyników nastąpiło 14 lutego podczas XVI Walentynek Chełmińskich. pierwsze miejsce zajęła grupa Krasnoludki z przedszkola Pinokio,

drugie miejsce przypadło grupie Sowy z przedszkola Brzdąc, natomiast trzecie miejsce zajęły dzieci z grupy Mrówki z przedszkola Tęczowy Zakątek.

Nagrodą dla zwycięzców są warsztaty w pracowni ceramicznej organizatora. Wszystkie dzieci otrzymały upominki, łakocie i dyplomy. 

Gratulujemy! 


Finał akcji "Warto być bohaterem" - fotorelacja
16.02.17

Światowy Dzień Chorego w Działdowie
13.02.17

11 lutego 2017r. z okazji Światowego Dnia Chorego uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie odwiedzili chorych przebywających w działdowskim szpitalu. Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas wręczyli chorym obrazki z modlitwą w intencji chorych przygotowane przez CARITAS oraz drobne upominki przygotowane przez uczniów.
Małym pacjentom przebywającym na oddziale dziecięcym czytali wiersze Jana Brzechwy.

                                                                                               Opiekun koła Bożena Olewińska


Pokaz karate w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chełmnie
13.02.17

Poranek 7 lutego rozpoczął się bardzo intensywnie dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmnie. Pan Michał Okoński zdobywca czarnego pasa w karate, wraz ze swoją grupą uczniów zorganizował w naszym ośrodku pokaz walki karate. Nasi uczestnicy bardzo zaangażowali się w przebieg spotkania, chętnie powtarzali chwyty prezentowane przez trenera, który szczególny nacisk położył na uświadomienie uczestnikom reguł i zasad panujących w walkach wschodu. Pan Michał również przybliżył  nam historię karate, oraz pochwalił się swoimi osiągnięciami widocznymi w formie odznaczeń na swoim kimono. 

Ewa NowaczekFerie zimowe w Przysieku
03.02.17

Z okazji ferii zimowych Grudziądzkie Centrum Caritas zorganizowało wyjazd dla dzieci i młodzieży, a dokładniej wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas z Grudziądza. Trzydniowy wypoczynek spędziliśmy w Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Toruńskiej
w Przysieku. Brak śniegu zupełnie nam nie przeszkadzał - spędziliśmy czas miło, przyjemnie i ze smutkiem opuściliśmy ośrodek.

            Tego typu wyjazdy są alternatywą dla spędzania czasu wolnego bez laptopa i telefonu komórkowego. Tym razem przede wszystkim postawiliśmy na integrację. Było dużo zabaw, tańców i konkursów z nagrodami. Najstarsi wolontariusze nauczyli wszystkich tańca belgijskiego oraz kroków do utworów takich jak Chocolate oraz popularnego w latach 70 Daddy Cool. Kroki były bardzo proste, więc bardzo szybko wszyscy je opanowali. Było to możliwe dzięki wolontariuszom, chęci podzielenia się swoimi zainteresowaniami
i umiejętnościami oraz pysznym posiłkom przygotowanym przez pracowników ośrodka.
W celu uatrakcyjnienia ferii wybraliśmy się do pobliskiego Torunia, gdzie zwiedziliśmy wystawy Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Jest to jedno z najciekawszych muzeów, ponieważ w przeciwieństwie do tradycyjnych, wszystkie obiekty można dotknąć oraz wprawić w ruch, co pozwala na doświadczanie i poznawanie świata. Udało nam się również zwiedzić przepiękną, gotycką Starówkę. Oprócz rozrywki znaleźliśmy również czas na formację duchową. Ks. Marcin Banach – dyrektor Grudziądzkiego Centrum Caritas odprawił Mszę Św. dla nas.

Wielkie podziękowania należą się wolontariuszom szkół średnich z Grudziądza oraz przede wszystkim opiekunom bez których wyjazd nie mógłby się odbyć.