Diecezjalne Dni Młodzieży 2015 w Hartowcu w drodze na ŚDM Kraków 2016 (fot. Sylwester Kasprowicz)
27.07.15

Hasło „Jesteśmy miłą Bogu wonnością Chrystusa” (por. 2 Kor 2,15) towarzyszyło spotkaniu ponad 350 osób przybyłych nad Jezioro Hartowieckie do Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego 23-26 lipca na Diecezjalne Dni Młodzieży Hartowiec 2015. W drodze na ŚDM Kraków 2016. Trzecia edycja diecezjalnych rekolekcji i festiwalu młodych była okazją do wspólnego przeżywania wiary i radosnego dzielenia się nią. Tegoroczne Dni stanowiły najważniejszy etap przygotowań młodych diecezjan do Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.

 

Tematyka Dni wiąże się z rozważaniem cyklu sakramentów. W zeszłym roku był to sakrament chrztu z jego odnowieniem poprzez zanurzenie w wodach Jeziora Hartowieckiego. W tym roku był to sakrament bierzmowania z modlitwą o wylanie darów Ducha Świętego. W programie DDM były katechezy, nabożeństwo Aroma Christi, modlitwa uwielbienia, Eucharystia, warsztaty tańców lednickich i  warsztaty tańca z flagami. DDM to także koncerty. Pierwszego wieczoru wystąpił zespół 40 synów i 30 wnuków jeżdżących na 70 oślętach, kolejnego Mate.O poprowadził Totalne Uwielbienie, a w sobotę 25 lipca z programem ewangelizacyjnym wystąpił zespół Wyrwani z niewoli. Świadectwa wygłosili: Ania Golędzinowska i Ireneusz Krosny. Młodym towarzyszyły relikwie bł. Karoliny Kózkówny i św. Teresy z Ávili. Podczas tegorocznych DDM młodzież z parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Hartowcu przyjęła z rąk biskupa Józefa Szamockiego sakrament bierzmowania. Biskup Józef przypomniał, że papież Franciszek zachęca młodych, aby na rok przed ŚDM w Krakowie rozważali szóste błogosławieństwo „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5, 8). Wzywał więc młodzież do „zainstalowania czystego (bez wirusów) serca” i do odczytania na nowo dekalogu oraz przykazania miłości Boga i bliźniego. Co w praktyce oznacza być wonnością Chrystusa? Odpowiada ks. Artur Szymczyk, diecezjalny duszpasterz młodzieży: „być wonnością Chrystusa” – roznosić woń Chrystusową w świecie, by inni mogli zobaczyć znaki  to miłować się nawzajem – tak, by ci, którzy nie znają Chrystusa dziwili się, skąd pochodzi ta miłość i dobroć.

Daria Neumann


Kolonie Grudziądzkiego Centrum Caritas
31.07.15

Dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczo-profilaktycznych „Przystań” i św. Józefa w Grudziądzu pomimo niesprzyjającej pogody mają wiele atrakcji podczas wypoczynku na Pojezierzu Brodnickim.

Podopieczni mogą wziąć udział w różnego rodzaju zajęciach. Cyrkowe akrobacje na linie i chodzenie na szczudłach nie są im obce. Strzelanie z łuku oraz z wiatrówki wcale nie jest takie trudne. Okazało się, że lina może mieć cztery końce, a przeciąganie jej daje mnóstwo radości i uczy pracy w zespole. Mali rycerze mogli również spróbować średniowiecznych walk mieczami piankowymi. A wszystko pod okiem doświadczonych wolontariuszy i instruktorów, którzy dzielili się z dziećmi nie tylko wskazówkami, ale również zarażali swoją pasją.

Weronika, jedna z uczestniczek tak ocenia kolonie: Możemy rozwijać tutaj nasze zdolności plastyczne i wokalne. Wykonujemy piękne pamiątki z pobytu w królestwie Rytebłota. Oprócz takich atrakcji korzystamy również z uroków okolicznej przyrody, spacerując po lesie i obserwując otoczenie.

 

                                                                                     Milena Karpińska

                                                                        Grudziądzkie Centrum Caritas


Program edukacyjny "Inwestujemy w zdrowie" - podsumowanie
29.07.15

INWESTUJEMY W ZDROWIE

Z dniem 30 czerwca 2015 r. w Ognisku Wychowawczym przy Toruńskim Centrum Caritas zakończyła się realizacja projektu edukacyjnego o nazwie „Inwestujemy w zdrowie”, w którym uczestniczyła 26-osobowa grupa podopiecznych świetlicy i ich rodzice (warunkiem uczestnictwa była pisemna deklaracja udziału). Projekt miał na celu pokazanie dzieciom i rodzicom, że stan naszego zdrowia w dużej mierze zależy od nas samych oraz przekonanie ich, że można i warto dbać o zdrowie od wczesnego dzieciństwa. W okresie od października 2014 roku do czerwca 2015 roku w każdym tygodniu na edukację prozdrowotną przeznaczaliśmy kilka godzin (łącznie prawie 100). Aby zachęcić dzieci i dorosłych do systematycznego i aktywnego udziału w Projekcie, zajęcia organizowano metodami aktywizującymi, a formy zajęć odbywały się na różnorodnych płaszczyznach działania (edukacja o zdrowym odżywianiu, zajęcia kulinarne, nauka pływania, zajęcia rekreacyjno- sportowe w terenie, zajęcia taneczne, zajęcia plastyczne itp.).
Cel nasz osiągnęliśmy realizując przez 10 kolejnych miesięcy następujące zadania:
• Dostarczenie dzieciom wiedzy na temat zasad zdrowego odżywiania się (poznanie piramidy zdrowia i zasad diety zbilansowanej – z przykładowym jadłospisem dla ucznia)
• Podniesienie świadomości konsumenckiej dzieci i rodziców („kupowanie z głową”, czyli nauka odczytywania i właściwej interpretacji etykiet na produktach spożywczych)
• Kształtowanie u dzieci umiejętności przyrządzania zdrowego posiłku (zwłaszcza pierwszego i drugiego śniadania) poprzez organizowanie ciekawych zajęć kulinarnych
• Przeciwdziałanie otyłości i deformacjom sylwetki dziecka (wyrabianie nawyku częstego jadania owoców i warzyw oraz picia jogurtów i wody mineralnej niegazowanej, kształtowanie krytycznego stosunku do „fastfood”-ów , korygowanie postawy ciała podczas siedzenia, zachęcanie do codziennej aktywności ruchowej – bez względu na porę roku i pogodę)
• Zapobieganie zaburzeniom odżywiania typu anoreksja i bulimia (dostarczenie starszym podopiecznym wiedzy na temat tychże chorób poprzez obejrzenie filmu edukacyjnego i grupowe zadania edukacyjne)
• Promowanie zasad higieny osobistej oraz higieny w kuchni – zwłaszcza podczas przyrządzania posiłku
• Edukacja rodziców na temat zdrowej rodziny (promowanie zasad zdrowego żywienia, akcentowanie szkodliwości palenia tytoniu i zachęcanie do porzucenia nałogu, nauka zapobiegania chorobom pasożytniczym oraz przeciwdziałenie uzależnieniom u dzieci)
• Utrwalanie zasad bezpiecznego spędzania czasu wolnego poprzez filmy i pogadanki edukacyjne, spotkania edukacyjne, szkolenie praktyczne zakresu z I pomocy oraz zorganizowanie kursu nauki pływania dla 20 najmłodszych podopiecznych Ogniska
• Promowanie aktywnych form wypoczynku poprzez wskazywanie pozytywnych wzorców i częste organizowanie dzieciom okazji do różnorodnych form aktywności fizycznej.
W dniu 23 czerwca 2015 roku w Toruńskim Centrum Caritas odbyło się spotkanie podsumowujące Projekt „Inwestujemy w zdrowie”, którego uczestnikami byli nie tylko beneficjenci i realizatorzy, ale także dyrektor Toruńskiego Centrum Caritas - ks. dr Artur Szymczyk oraz przedstawiciele wszystkich Partnerów Projektu. Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć wystawę zdjęć i prezentację multimedialną z całego okresu realizacji Projektu. Po występach beneficjentów (piosenka, układy taneczne, popisy sprawnościowe), wystąpili przedstawiciele Partnerów. Wyrazili oni swoje uznanie dla organizatorów i realizatorów całego przedsięwzięcia, a ks. dr Artur Szymczyk złożył na ich ręce pisemne podziękowania za owocną współpracę w ramach Projektu „Inwestujemy w zdrowie”. Po przerwie na owocowo-warzywny poczęstunek, odbyła się część ewaluacyjna spotkania. Zespoły złożone z dzieci i ich rodziców rywalizowały o punkty popisując się swoją wiedzą na temat zdrowego odżywiania (quiz) oraz rozwiązując rebusy, zagadki i krzyżówki tematyczne. Rozwiązywaniu zadań zespołowych towarzyszyło wiele emocji. Na koniec upominkami nagrodzono wszystkie dzieci uczestniczące w Projekcie.
Pragniemy dodać, że realizacja Projektu „Inwestujemy w zdrowie” była możliwa dzięki Fundacji „Tesco dzieciom”, która w znacznej mierze sfinansowała całe przedsięwzięcie oraz dzięki Partnerom, którymi byli: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, Polskie Towarzystwo Higieniczne (Oddział Toruńsko-Włocławski) oraz Redaktor Naczelny Magazynu Caritas Diecezji Toruńskiej „Świadectwo”. Niniejszym składamy serdeczne podziękowania zarówno Kierownictwu Fundacji „Tesco dzieciom” jak i Partnerom, dzięki którym nasz Projekt przebiegał na wysokim poziomie merytorycznym oraz zyskał na atrakcyjności od strony formalnej. Podziękowania składamy też beneficjentom – z nadzieją, że udział w Projekcie nie tylko dostarczył im wiedzy na temat uwarunkowań zdrowia, ale także wpłynął na zmiany w ich myśleniu o możliwości oddziaływania na własne zdrowie.
Hanna Dobromilska – Koordynator Projektu


2 000 m² papy termozgrzewalnej dla 11 rodzin z gminy Obrowo
28.07.15

Caritas naszej diecezji przekazała 2 000 m² papy termozgrzewalnej dla 11 rodzin z miejscowości Zawały w gminie Obrowo.

Każdy może pomóc poszkodowanym na skutek nawałnicy i wichury, która miała miejsce 19 lipca na terenie gminy Obrowo wpłacając na konto Caritas Diecezji Toruńskiej, ul. Szosa Bydgoska 1,
nr 28 2030 0045 1110 0000 0064 8240 z dopiskiem „Pomoc dla poszkodowanych na terenie gminy Obrowo”.


Kolonie dla dzieci z ubogich rodzin
27.07.15

Czas wakacji powinien być czasem radości i odpoczynku dla wszystkich dzieci. Centra Caritas Diecezji Toruńskiej, dbając o dobro najmłodszych z ubogich polskich rodzin, zorganizowały jak zawsze kilka turnusów kolonijnych:

- dwa dla 85 dzieci do Zbiczna przygotowywane przez Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej;

- dwa dla 100 dzieci do Rytych Błot organizowane przez Grudziądzkie Centrum Caritas

- oraz jedno, które odbędzie się również w Rytych Błotach w terminie 12-22 sierpnia dla 75 dzieci przygotowywane przez Działdowskie Centrum Caritas.

Ponadto dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w półkoloniach Caritas. W Działdowie miały one miejsce od 27 lipca do 7 sierpnia, natomiast w Toruniu trwają przez całe wakacje, zarówno w Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej, jak i w Toruńskim Centrum Caritas. W programie zajęć wakacyjnych odbywają się wyjścia  m.in. na basen, na Barbarkę, na warsztaty do Młyna Wiedzy, do kina, do Muzeum Piernika, do Kinderparku.

W dniach 1 – 14 lipca odbył się I turnus kolonii w Zbicznie zorganizowany przez Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej, skierowany dla 43 dzieci wytypowanych przez MOPR. W programie obozu rekreacyjno-edukacyjnego znalazły się: kąpiele w jeziorze Sośno pod czujnym okiem ratownika oraz wychowawców, wycieczki do Rudnika koło Grudziądza oraz do Brodnicy. Wśród atrakcji były również ciekawe konkursy ( m.in. „Mam talent”, „Konkurs fryzur i stylu”, „Chrzest kolonijny”), wycieczki piesze do centrum Zbiczna, a także wyprawa lasem wzdłuż jezior do Grodu Słowiańskiego „Foluszek”.  Dzieci brały również udział w zajęciach sportowych na boisku – grały w piłkę nożną, siatkówkę, badmintona itp. Na koniec kolonii odbyła się zabawa przy ognisku z pieczeniem kiełbasek
i ziemniaków.

Dzieci codziennie uczestniczyły także w modlitwie pod figurką Matki Bożej – śpiewając przy akompaniamencie gitary. W trakcie turnusu kolonistów odwiedził Zastępca Prezydenta Torunia Pan Andrzej Rakowicz wraz z Panią Wicedyrektor MOPR Kazimierą Podgórską. Dzieci przygotowały dla gości ciekawy program artystyczny ze śpiewem i tańcami oraz wręczyły  własnoręcznie zrobione bukiety tulipanów. Nasi zacni goście przywieźli dla kolonistów podarunki.

Dzieci wyjeżdżały z kolonii pełne radości, zadowolone nie tylko z aktywnie spędzonego czasu, ale także  uzbrojone w wiedzę z profilaktyki uzależnień, która była częścią programu kolonijnego. 

Agnieszka Jędryczka

Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej


Pilna pomoc poszkodowanym przez wichury i nawałnicę w gminie Obrowo
23.07.15

Caritas Diecezji Toruńskiej organizuje pomoc dla osób poszkodowanych przez silną wichurę, która w ubiegłą niedzielę przeszła nad Polską i wyrządziła ogromne szkody także
w okolicy Torunia, na terenie gminy Obrowo. Zniszczeniu uległo kilkadziesiąt domów mieszkalnych i budynków gospodarczych. Mieszkańcy muszą podjąć odbudowę lub konieczny remont budynków, by przed zimą zapewnić dach nad głową swoim rodzinom.

Caritas naszej diecezji przekazała na tą chwilę gminie Obrowo 2 000 m2 papy termozgrzewalnej! (16 palet ważących ok. 12 ton).

W najbliższą niedzielę (26 lipca) odbędzie się zbiórka pieniężna do puszek przy kościołach we wszystkich parafiach naszej diecezji. Środki finansowe można również wpłacać na konto Caritas Diecezji Toruńskiej, ul. Szosa Bydgoska 1,
nr 28 2030 0045 1110 0000 0064 8240 z dopiskiem „Pomoc dla poszkodowanych na terenie gminy Obrowo”.

Młodzież z Gruzji po raz pierwszy w Polsce
20.07.15

W dniach 9-19 lipca gościliśmy wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Ośrodku Szkoleniowym Caritas Diecezji Toruńskiej w Przysieku Gruzinów. Była to dla nas pierwsza wizyta osób z tego kraju, a dla nich pierwsza możliwość wyjazdu za granicę i poznania Polski. Dlatego też program został tak przygotowany, aby goście mogli jak najwięcej zobaczyć. Młodzież zwiedziła nie tylko Toruń i okolice, ale również Bydgoszcz, Warszawę, Gdańsk i Sopot. Goście byli zachwyceni przede wszystkim gotycką architekturą, urokiem toruńskiej i gdańskiej starówki oraz wizytą
w Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku, gdzie wzięli aktywny udział w dyskusji Zło dobrem zwyciężaj. Po zapoznaniu się m.in. z historią NSZZ Solidarność młodzież wypowiadała się na temat bł. ks. Jerzego Popiełuszki jako wzorze, którego odwagę, pokorę
i pobożność należy naśladować. Jedna z uczestniczek zauważyła, że w Gruzji też jest wielu wspaniałych bohaterów.

 

            Gruzińscy goście zaprezentowali również swoje niezwykłe umiejętności. Potrafią oni pięknie śpiewać, grać na flecie i fortepianie oraz cudownie tańczyć. Oczarowali wszystkich swoimi zdolnościami. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem kultury gruzińskiej i mamy nadzieję, że za rok będziemy mogli również gościć dzieci i młodzież z zagranicy.


Litwa, Ukraina oraz Gruzja w Przysieku
14.07.15

Caritas Diecezji Toruńskiej wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego po raz kolejny przygotowała letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z zagranicy. W drugim tygodniu lipca wszyscy poznali uroki naszego regionu. Zwiedzili przede wszystkim toruńską starówkę i Fort IV, gdzie przedstawiono im tajemnice wypieku pierników. Ponadto wzięli udział w wojskowych zajęciach historyczno-edukacyjnych, warsztatach modelarskich i teatralnych. Wizyta w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy oraz w Planetarium zaowocowała poznaniem w sposób interaktywny zagadnień z astronomii. 

            Ważnym punktem programu było zwiedzenie nowo powstałego Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku oraz udział w dyskusji moderowanej na temat wolności. Nasi goście z Ukrainy oraz Gruzji spędzili cały dzień nad polskim morzem
w Sopocie. Odwiedzili też JuraPark w Solcu Kujawskim, korzystając z parku rozrywki.

 

            Czas wolny uczestnicy spędzali aktywnie poprzez udział w zabawach sportowych na boisku i basenach oraz tańcząc, a także wspólnie śpiewając przy ognisku. A trzeba przyznać, że talenty mają niezwykłe, o czym świadczy zwycięstwo Krystyny z Ukrainy oraz wyróżnienie Ewy z Litwy w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki „Na językach” organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu. Gruzini zaprezentowali swoje umiejętności wokalne w Przysieku – zapraszamy do zapoznania się z ich występem na www.facebook.com/caritas.torun


Caritas Polska z pomocą poszkodowanym przez wichury
10.07.15

 

W odpowiedzi na potrzeby osób poszkodowanych przez wichury, które w ostatnich dniach nawiedziły południową Polskę, Caritas Polska ogłosiła zbiórkę na ten cel.

 

Pod naporem silnego wiatru łamały się drzewa, blokując drogi, uszkodzone są także trakcje kolejowe. Wiatr zrywał dachy z budynków mieszkalnych. Ogromne straty odnieśli mieszkańcy Międzylesia w diecezji świdnickiej. W prawie 50 domostwach wichura zerwała dachy.

 

Caritas Diecezji Świdnickiej przekazała już pierwszą pomoc w postaci artykułów spożywczych dla poszkodowanych rodzin.  Z kolei Caritas Polska sfinansuje wyjazd na kolonie letnie dla ok. 30 dzieci z rodzin poszkodowanych przez wichury. Pierwsze wyjazdy odbędą się już pod koniec lipca. Koszt wyjazdu jednego dziecka to ok. 1200 zł.

 

- Zwracam się z gorącym apelem do wszystkich ludzi dobrej woli, aby w duchu solidarności pomogli tym, którzy zostali poszkodowani. Nie zostawiajmy ich samych z ogromnymi problemami – apeluje o. Hubert Matusiewicz, zastępca dyrektora Caritas Polska.

 

Gwałtowne burze, którym towarzyszyły wichury i ulewy, przeszły w ostatnich dniach nad Polską. Synoptycy ostrzegają przed kolejnymi nawałnicami.

 

Poszkodowanych przez nawałnice można wspomóc wysyłając sms o treści WICHURA pod nr 72052, koszt 2,46 z vat lub wpłacając środki na konto Caritas PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem WICHURA.


Wakacje - fotorelacja z kolejnych dni w Toruniu
10.07.15

Zwycięstwo naszych gości z zagranicy w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki "Na językach"
09.07.15

Dzieci i młodzież z Litwy oraz Ukrainy uczestniczyli w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki "Na językach" organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu. Jesteśmy pod wrażeniem talentów naszych gości Emotikon grin 
I miejsce zajęła Krystyna z Ukrainy, natomiast wyróżnienie otrzymała Ewa z Litwy Emotikon smile Gratulujemy!!! Emotikon smile


Dzieci i młodzież z Litwy oraz Ukrainy na wypoczynku w Przysieku
07.07.15

Od wczoraj w Ośrodku Szkoleniowym Caritas Diecezji Toruńskiej wraz z Urzędem Marszałkowskim gościmy dzieci i młodzież z Litwy i Ukrainy. Pomimo długiej podróży, uczestnicy aktywnie zaczęli realizować program pobytu wakacyjnego. Rozpoczęliśmy od integracji przy ognisku, gdzie nie zabrakło wspólnego śpiewu, gier i zabaw. Dzisiaj nasi goście  z Ukrainy zwiedzili Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku, natomiast dzieci i młodzież z Litwy uczestniczyła w zajęciach historyczno-edukacyjnych w Forcie IV. Na popołudnie oprócz basenu mamy przygotowane wiele atrakcji i niespodzianek zaaranżowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu. Życzymy miłego wypoczynku J