Wydawanie żywności
29.08.13

   W dniach: 28-29 sierpnia w Toruńskim Centrum Caritas przy Sz. Bydgoskiej 1a trwa wydawanie żywności w ramach unijnego programu PEAD. Wolontariusze działają już od wtorku od godz. 7.00. Najpierw wypakowali towar z TIR-a, co trwało cały dzień, czyli do godz. 20.30. Wydawanie produktów rozpoczęli wczoraj rano. W skład pomocy żywnościowej wchodzą: pulpety w sosie pomidorowym, groszek z marchewką, mleko, herbatniki, płatki, dżem i koncentrat pomidorowy. 14 młodych ochotników wydaje ok. 30 ton żywności przez 2 dni. Pomoc tę otrzymuje 2760 osób z Torunia i okolic.


Szkolenie
28.08.13

            Kontynuujemy kolejną edycję Zintegrowanego szkolenia dla kadr pedagogicznych i liderów wsparcia rówieśniczego Chronię siebie chronię innych - profilaktyka uzależnień w praktyce.  Zgłoszenia (10 uczniów + 1 nauczyciel) ze szkół toruńskich przyjmujemy mailowo: torun@caritas.pl .

TERMINY:

VII i VIII gr.: 28-29 września (szkoły podstawowe)

IX i X gr.: 5-6 października (gimnazja)

XI i XII gr.: 12-13 października (szkoły podstawowe).

 

Szkolenie jest dofinansowane ze środków Gminy Miasta Toruń.

 

plan

 

sobota (10 godz.)

9.00 – Młodzież i profilaktyka o krok dalej (3 godz.) – mgr Magdalena Paralusz

11.15 – herbata, kawa, ciastko

11.45 – Liderzy wsparcia rówieśniczego jako realizatorzy wybranych strategii profilaktycznych – przygotowanie propozycji działań z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej i alternatywnej (2 godz.) - mgr Alina Kocieniewska  

13.15 – obiad

14.15 – Liderzy wsparcia rówieśniczego jako realizatorzy wybranych strategii profilaktycznych – przygotowanie propozycji działań z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej i alternatywnej (1 godz.) - mgr Alina Kocieniewska  

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

15.30 – podwieczorek

16.15 – Liderzy wsparcia rówieśniczego jako realizatorzy wybranych strategii profilaktycznych – przygotowanie propozycji działań z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej i alternatywnej (2 godz.) - mgr Alina Kocieniewska  

18.00 – kolacja

18.30 – Liderzy wsparcia rówieśniczego jako realizatorzy wybranych strategii profilaktycznych – przygotowanie propozycji działań z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej i alternatywnej (2 godz.) - mgr Alina Kocieniewska  

 

niedziela (7 godz.)

8.30 – śniadanie

9.00 – przerwa na Mszę św. (w parafii w Przysieku o godz. 9.30)

10.40 – kawa, herbata, ciasto

10.45 – Profilaktyka uzależnień w dziennikarstwie (3 godz.) – mgr Sybilla Walczyk

13.00obiad z podwieczorkiem

13.30 – Profilaktyka uzależnień w dziennikarstwie (2 godz.)mgr Sybilla Walczyk

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

15.15 – Profilaktyka uzależnień w dziennikarstwie (2 godz.) z przerwą na podwieczorek mgr Sybilla Walczyk

16.45 – zakończenie

Podczas każdego weekendu po pierwszych zajęciach (Młodzież i profilaktyka o krok dalej) jedna z grup szkolić się będzie u pani mgr Aliną Kocieniewskiej, a potem u pani mgr Sybilli Walczyk. Jednocześnie druga  odbędzie zajęcia z tymi z paniami w odwrotnej kolejności.


Kamizelki dla najmłodszych
27.08.13

     Caritas Diecezji Toruńskiej we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Policją, Strażą Miejską oraz Toruńską Grupą Ratownictwa PCK organizuje po raz kolejny, w ramach kampanii Bezpieczne dziecko = spokojni rodzice, akcję prewencyjną Jestem widoczny, jestem bezpieczny. Jej celem jest podniesienie poziomu świadomości dzieci w kwestii bezpiecznych zachowań na drodze oraz wykształcenie nawyku noszenia kamizelek odblaskowych. Tą drogą chcemy dotrzeć również, a może przede wszystkim, do rodziców, od których zależy, czy dzieci będą nosić otrzymane od Caritas Diecezji Toruńskiej kamizelki odblaskowe. W tym roku szczególną troską obejmujemy kolejny rocznik uczniów klas zerowych, spośród których 1000 osób będzie uczestniczyć w zajęciach w „miasteczku drogowym” w Ośrodku Szkoleniowym Caritas Diecezji Toruńskiej w Przysieku. Spotkania ta odbędą się w dniach: 23-27 września br.

            Dzieci, podobnie jak w latach ubiegłych, otrzymają od Caritas Diecezji Toruńskiej kamizelki odblaskowe. W sumie w ramach projektu przekażemy nieodpłatnie 7000 kamizelek.

            Akcja przebiega w trzech etapach:

1.        Spotkania dla najmłodszych w Przysieku z wręczeniem kamizelek - 1000 szt.

2.        Przekazanie kamizelek w parafiach – 3000 szt.

3.        Wręczenie kamizelek uczestnikom Inauguracji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w dniu 30 listopada– 3000 szt.

           

            Efektem naszych działań jest podniesienie bezpieczeństwa na drogach
oraz przekonanie uczniów do noszenia kamizelek odblaskowych.

            Akcja jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

            Zgłoszenia grup ze szkół województwa (maksymalnie 25 osób z jednej szkoły) na zajęcia dla klas „0” w Przysieku (2 godziny w wybrany dzień od 23 do 27 września) przyjmujemy mailowo: torun@caritas.pl . Zachęcamy również księży do zgłaszania tą drogą zapotrzebowania na kamizelki, które będą rozdawane w parafiach.

             Szczególnie dziękujemy Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Toruniu za miasteczko drogowe i pomoc w przeprowadzeniu akcji.

 

 


Konkurs diecezjalny "Ludzie miłosierdzia..."
26.08.13

"Ludzie miłosierdzia.
Podobni do nas, święci dla nas"

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastyczno - literacko - multimedialnym dla dzieci i młodzieży o życiu
 i działalności
św. Ludwiki de Marillac i św. Wincentego a Paulo.

 

Organizator: Grudziądzkie Centrum Caritas, Szkolne Koło Caritas przy ZSO nr 5 w Grudziądzu, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo.

Patronat Honorowy: S. Hanna Cybula SM, Wizytatorka Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia.

 

REGULAMIN KONKURSU

1.   Celem konkursu jest zapoznanie z postacią św. Ludwiki de Marillac i św. Wincentego a Paulo, oraz ich działalnością, uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka oraz zachęcenie do naśladowania Ich postawy, poprzez pełnienie uczynków miłosierdzia w życiu codziennym.

2.  Konkurs ma zasięg diecezjalny /diecezja toruńska/. Mogą brać w nim udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, a także świetlice środowiskowe i placówki opiekuńczo - wychowawcze.

3.   Prace konkursowe powinny dotyczyć życia i działalności w/wym. postaci.

4.    Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką w formacie A-3 i większe (nie szkło, modelina i plastelina). Prace literackie /proza, poezja./ w formie dwóch egzemplarzy wydruku komputerowego, do dwóch stron formatu A4. Konieczne jest załączenie wersji elektronicznej (z jednej szkoły, wszystkie prace na jednej płycie CD trwale opisanej: adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy, e-mail, tytuł: „Prace literackie").. Prace komputerowe, należy wykonać w formie prezentacji multimedialnej (w programie MC Power Point), Czas trwania prezentacji nie może przekraczać 10 min. Prezentacja powinna być przygotowana na nośniku cyfrowym (wyłącznie płyta CD), odtwarzana na typowym komputerze PC w systemie Windows. Prace powinny zawierać następujące informacje (na pierwszym slajdzie): imię i nazwisko autora pracy, klasa, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy, e-mail. Prace muszą być wykonane samodzielnie - z podaniem źródła, bibliografii (ostatni slajd).

5.   Prace należy przesyłać - razem z Kartą zgłoszenia - w nieprzekraczalnym terminie do  10 października na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, 86 - 300 Grudziądz, ul. Nauczycielska 19 z dopiskiem: „Konkurs o św. Ludwice i św. Wincentym". Na odwrocie każdej pracy należy umieścić wszystkie informacje takie same jak na  karcie zgłoszenia (wzór podany poniżej).

L.p.

Dziedzina /literatura, plastyka, multimedia/

Autor pracy /imię, nazwisko, szkoła, klasa/

Imię, nazwisko

nauczyciela/opiekuna

Adres szkoły; e - mail

telefon kontaktowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.    Zgłoszenie szkoły/placówki do konkursu następuje poprzez przesłanie prac uczniów wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia. Prace, które w jakikolwiek sposób będą niezgodne z wymogami Regulaminu Konkursu zostaną dyskwalifikowane, a tym samym nie wezmą udziału w konkursie.

7.    Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

8. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu zostaną zamieszczone na stronach internetowych: http://www.katechizacja.diecezja.torun.pl/, www.grudziadz.caritas.pl, http://sp21.zso5grudz.pl/, a także przekazane drogą elektroniczną lub telefonicznie na podane dane kontaktowe zwycięskich szkół.

9.  Wręczenie nagród nastąpi 26. 10. 2013 r. w Klasztorze Sióstr Szarytek w Chełmnie (ul. Dominikańska 40) Rozpoczęcie godz. 10.00.

10.  Ustalenia końcowe:

-      Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac podczas transportu

-      Zgłoszone do konkursu prace nie będą zwracane, przechodzą na własność organizatora

-      Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji i reprodukcji prac konkursowych

-      Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu

-      Nagrody, które nie zostaną odebrane przez laureatów konkursu do końca listopada zostaną przekazane dzieciom objętym opieką GCC

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać: konkursjuta@wp.pl lub 609 789 844.