Przypominamy o wrześniowej akcji "Jestem widoczny, jestem bezpieczny"
09.08.18

   Tak jak informowaliśmy, w dniach 10-14 września odbędą się spotkania dla przedszkolaków i pierwszoklasistów w ramach akcji "Jestem widoczny, jestem bezpieczny", organizowanej wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

    W Ośrodku Szkoleniowym Caritas Diecezji Toruńskiej w Przysieku zorganizujemy spotkania podobne do ubiegłorocznych, podczas których uczestnicy zdobędą wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną w miasteczku drogowym, przygotowanym przez WORD. Zajęcia te będą realizowane dla 500 dzieci przez Komendę Miejską Policji, Straż Miejską w Toruniu oraz toruński WORD w dniach: 10-14 września br. 

    Zgłoszenia grup przyjmujemy drogą elektroniczną: torun@caritas.pl lub telefonicznie. Zajęcia trwają 2 godziny - rozpoczęcie o 9.00 lub o 11.30.


W ramach projektu dzieci otrzymają kamizelki odblaskowe. W sumie w tym roku przekażemy 500 kamizelek i ponad 7000 opasek odblaskowych.


Inscenizacja historyczna w ruinach zamku, którą obejrzeli koloniści - fotoreportaż (fot. Mariola Chechłowska)
09.08.10

Koloniści na statku - fotoreportaż (fot. Mariola Chechłowska)
09.08.10

Nauka pierwszej pomocy na przysieckich koloniach - fotoreportaż (fot. Mariola Chechłowska)
09.08.10

Koloniści zwiedzają Toruń (fot. Mariola Chechłowska)
09.08.10

    Nasi młodzi goście, przebywający na koloniach w Przysieku, od pierwszego dnia pobytu aktywnie spędzają czas, co Pani Kierownik udokumentowała na fotografiach. Podczas zwiedzania Torunia koloniści nie tylko mogli obejrzeć najsłynniejsze zabytki naszego miasta, ale również wejść na wieżę Katedry śś. Janów oraz własnoręcznie wypiekać pierniki!!!


Ekologiczne prace plastyczne uczestników kolonii - fotoreportaż (fot. Mariola Chechłowska)
09.08.10

Z ekologią za pan brat, czyli koloniści zwiedzają oczyszczalnię ścieków - fotoreportaż (fot. Mariola Chechłowska)
09.08.10

"Bądź zdrowy" - badania pozomu cukru
29.09.08

 

   W dniu 28 września w Centrach Caritas w Brodnicy, Działdowie, Grudziądzu i w Toruniu, w ramach kampanii profilaktyki cukrzycy "Bądź zdrowy", przeprowadziliśmy badania poziomu cukru wśród mieszkańców naszej diecezji. W ten sposób rozpoczęliśmy tegoroczny Tydzień Miłosierdzia przebiegający pod hasłem "Uczeń Chrystusa sługą miłosierdzia". W akcji udział wzięło 665 osób (Brodnica - 40, Działdowo - 250, Grudziądz - 300, Toruń - 75). Część przebadanych diecezjan (30 os. ) wymieniła stare glukometry na nowe (bądź otrzymała sprzęt do domu).

     Ponadto wolontariusze Szkolnych Kół Caritas oraz Parafialnych Zespołów Caritas rozdali w parafiach diecezji 30 000 kalendarzy z treściami związanymi z profilaktyką cukrzycy, które w szerokim zakresie można znaleźć na www.torun.caritas.pl

   W przyszłą niedzielę (5.10) w godzinach: 8.00 - 13.00 przeprowadzimy kolejne badania poziomu cukru w toruńskim Centrum Pielęgnacji Caritas przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 7/9.

    Akcja została przyjęta pozytywnie. Jednocześnie pojawiły się sugestie, aby tego rodzaju przedsięwzięcia  organizować częściej. Dlatego też planujemy kontynuację kampanii wiosną przyszłego roku.

   Za współpracę w ramach kampanii profilaktyki cukrzycy "Bądź zdrowy" dziękujemy dyrektorowi Miejskiego Szpitala Specjalistycznego w Toruniu, pani Krystynie Zaleskiej oraz naczelnej pielęgniarce, pani Łucji Stalmirskiej. Dziękujemy również za przychylność i wsparcie merytoryczne pani dr Elżbiecie Szymańskiej oraz panu Wawrzyńcowi Beszczyńskiemu z firmy Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. za wsparcie materialne i usługowe przedsięwzięcia.

  Słowa wdzięczności kierujemy ponadto do mediów lokalnych i regionalnych (szczególnie do dziennikarzy grudziądzkich), które przyczyniły się do promocji kampanii.

     

 


Konferencja prasowa dotycząca Tygodnia Miłosierdzia
26.09.08

    W dniu 25 września 2008 r. w Toruńskim Centrum Caritas odbyła się konferencja prasowa dotycząca 64. Tygodnia Miłosierdzia, który w tym roku przebiega pod hasłem "Uczeń Chrystusa sługą miłosierdzia". W ramach tego Tygodnia Caritas Diecezji Toruńskiej realizuje kampanię profilaktyki cukrzycy "Bądź zdrowy", na temat której przekazaliśmy dziennikarzom szczegółowe informacje. Uczestnicy spotkania otrzymali również płyty "Posługa młiości w budowaniu wizerunku Kościoła", zawierające materiały o działalności Caritas Diecezji Toruńskiej oraz kalendarze  promujące profilaktykę cukrzycy, które będą rozdawane w parafiach diecezji toruńskiej w dniu 28 września.

    W konferencji uczestniczyły media lokalne i regionalne, za co serdecznie dziękujemy.

64. Tydzień Miłosierdzia pod hasłem „Uczeń Chrystusa sługą miłosierdzia” (materiał na konferencję prasową)
25.09.08

         „Uczeń Chrystusa sługą miłosierdzia” - pod tym hasłem już po raz 64 rozpocznie się 28 września Tydzień Miłosierdzia. Organizuje go Komisja Charytatywna Konferencji Episkopatu Polski. Spotkania, modlitwy i konkretne działania na rzecz potrzebujących mają uwrażliwiać na potrzebę bezinteresownego, wypływającego z miłości, niesienia pomocy innym.

     Tegorocznemu Tygodniowi Miłosierdzia patronuje św. Paweł Apostoł. Był on jednym z pierwszych animatorów zorganizowanej działalności charytatywnej
i „piewcą charyzmatu miłości, nad który nie ma w chrześcijaństwie większego”.

„Św. Paweł uczy nas zaangażowania i pomaga wyrwać się z powszechnej dziś obojętności na los drugiego człowieka. Pokazuje, że trzeba dostrzegać tych, którzy żyją wokół nas i w razie potrzeby przyjść im z pomocą (kard. Stanisław Dziwisz z listu do diecezjan).

 

Działalność charytatywna Kościoła jest naśladowaniem Chrystusa
w praktykowaniu miłości bliźniego. W tegorocznym programie Tygodnia Miłosierdzia postawiono następujące cele:

 

ü      kształtowanie postawy otwarcia na potrzeby ubogich oraz udzielania im pomocy, koniecznej do godnego życia,

ü      zachęta do budowania cywilizacji miłości i solidarności społecznej
w środowisku lokalnym,

ü      popieranie idei wolontariatu, polegające na organizowaniu i aktywizowaniu Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas,

ü      dowartościowanie funkcji diakonii chrześcijańskiej.

 

Systematyczna i długofalowa działalność  Caritas Diecezji Toruńskiej to głównie:

 

Ø      opieka nad grupą ok. 500 dzieci w 9 świetlicach terapeutycznych,

Ø      działające 3 środowiskowe domy samopomocy dla osób z dysfunkcją umysłową,   oraz dwa kolejne w trakcie organizacji (Blizno i Brodnica), które obejmą swą opieką ok. 135 osób,

Ø      4 stacje opieki, realizujące codziennie zadania z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, profilaktyki, opieki nad ciężko i przewlekle chorymi, opieki paliatywnej domowej, rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

Ø      projekt stypendialny - Fundusz dla Janka Muzykanta, skierowany do uzdolnionej młodzieży wiejskiej i małych miast, spełniający rolę formacyjną
i edukacyjną oraz budzący wrażliwość społeczną, w ramach którego na terenie diecezji działają 3 Bursy Szkolne w Grudziądzu, Brodnicy i Bursa Akademicka w Przysieku koło Torunia. Są to placówki o charakterze opiekuńczo - wychowawczym, przeznaczone dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Zapewniają one ok. 160 młodym ludziom całodobową opiekę wychowawczą z wyżywieniem, umożliwiają wyrównanie szans edukacyjnych niezamożnej młodzieży oraz stwarzają warunki do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

 

Caritas Diecezji Toruńskiej wyróżnia się promowaniem idei wolontariatu. Działają już 202 Szkolne Koła Caritas, które zrzeszają około 6000 wolontariuszy oraz Parafialne Zespoły Caritas.

 

Aktualnie, w porozumieniu z Wójtem Gminy Wąbrzeźno podjęliśmy się zadania budowy domu dla pogorzelców ze wsi Małe Radowiska. Mamy nadzieję, że we współpracy z wieloma osobami i firmami damy tym ciężko doświadczonym i dalej doświadczanym przez los ludziom, radość spędzenia Świąt Bożego Narodzenia w nowym domu.

 

Więcej informacji: www.torun.caritas.pl

 

Szanowni Państwo!

 

Trzy miesiące temu w mediach pojawiła się informacja, ze ok. 15% mieszkańców Polski choruje na cukrzycę, a tylko niewielka grupa jest tego świadoma. Okazuje się, że w porę wykryta choroba może być opanowana przez zastosowanie właściwej diety i odpowiedni tryb życia.

         W związku z tym w Tygodniu Miłosierdzia Caritas Diecezji Toruńskiej zwraca się z apelem do mieszkańców naszej diecezji i zaprasza wszystkich do wzięcia udziału w kampanii profilaktycznej cukrzycy „Bądź zdrowy”.

 

Przygotowaliśmy 30 tys. kalendarzy na 2009 rok z ważnymi informacjami na temat profilaktyki cukrzycy, które zostaną rozdane przez wolontariuszy we wszystkich parafiach diecezji.

28 września w godz. 8.00 – 13.00 odbędą się badania poziomu cukru we krwi (wskazane przyjście na czczo) w następujących centrach Caritas:

v      Brodnickie Centrum Caritas ul. Gajdy 3,  87-300 Brodnica,

v      Działdowskie Centrum Caritas ul. Księżodworska 23,  13-200 Działdowo,

v      Grudziądzkie Centrum Caritas ul. Klasztorna 6,   86-300 Grudziądz,

v      Toruńskie Centrum Caritas   Sz. Bydgoska 1a,   87-100 Toruń,

v      Centrum Pielęgnacji Caritas  ul. Wyszyńskiego 7/9,   87-100 Toruń

(tutaj wyjątkowo 5 października w godz. 8.00 – 13.00).

 

Materiały na temat profilaktyki, jak i same badania zrealizujemy
w poszczególnych ośrodkach w porozumieniu ze specjalistami z zakresu diabetologii z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu. Przedsięwzięcie wspiera materialnie i usługowo firma Abbott.

Za projekt kalendarza dziękujemy Panu Pawłowi Stempskiemu, a za wydruk Toruńskim Zakładom Graficznym Zapolex.

 

Więcej informacji: www.torun.caritas.pl

 

Celem akcji jest zachęcenie do profilaktyki, częstych badań poziomu cukru, aby w przyszłości uniknąć komplikacji zdrowotnych, jakie niesie cukrzyca.

 

 Caritas Diecezji Toruńskiej

64 Tydzień Miłosierdzia
24.09.08

Przewielebny Księże Proboszczu,

            Droga Wspólnoto Parafialna

 

            Przeżywamy 64. Tydzień Miłosierdzia pod hasłem Uczeń Chrystusa sługą miłosierdzia. W nawiązaniu do tematu bieżącego roku liturgicznego Bądźmy uczniami Chrystusa Komisja Charytatywna Konferencji Episkopatu Polski zachęca wiernych do przemyślenia swojej postawy jako uczniów Chrysusa na polu miłosierdzia, gdyż, jak czytamy
w encyklice Benedykta XVI Deus Caritas est  „[…] miłość bliźniego zakorzeniona w miłości Boga jest przede wszystkim powinnością każdego poszczególnego wierzącego, ale jest też zadaniem każdej wspólnoty kościelnej”. Rzeczywistość miłosierdzia dotyka bowiem każdego z nas; będąc uczniami Chrystusa obdarzonymi miłością, jesteśmy zobowiązani do dzielenia się nią z bliźnimi.

            W tegorocznym programie duszpasterskim zostały postawione cele, które szczególnie w Tygodniu Miłosierdzia powinniśmy przypominać. Wśród nich wyróżnia się promowanie idei wolontariatu, polegające na organizowaniu i aktywizowaniu Parafialnych Zespołów Caritas oraz  Szkolnych Kół Caritas. Szczególnie ważne wydaje się wychowywanie młodych poprzez wolontariat w trosce o przyszłość każdego z nas. Taką działalnością, oprócz bieżącej pomocy najbardziej potrzebującym, zajmuje się Caritas Diecezji Toruńskiej. Polega ona na uwrażliwianiu młodego pokolenia na potrzeby drugiego człowieka. Naszą misją jest więc nie tylko ograniczanie się do działań kryzysowych, ale wybiegamy do przodu, sprawiając, że skutkiem dzisiejszych działań będzie szczęście, pomyślność i zdrowie.

Dlatego, w odpowiedzi na niepokojące dane o groźnej chorobie, jaką jest cukrzyca, dotykająca aż 15% społeczeństwa, podjęliśmy kampanię „Bądź zdrowy”, w ramach której zapraszamy dziś w godzinach 8.00 – 13.00 na badania poziomu cukru w Centrach Caritas naszej diecezji: Brodnickie Centrum Caritas - ul. Gajdy 3, Działdowskie Centrum Caritas - ul. Księżodworska 23, Grudziądzkie Centrum Caritas - ul. Marcinkowskiego 6-8, Toruńskie Centrum Caritas - Sz. Bydgoska 1a, Centrum Pielęgnacji Caritas - ul. Kard. S. Wyszyńskiego 7/9 (wyjątkowo 5 października) .

            Cukrzyca jest chorobą podstępną. Nie boli, więc nie sprawia wrażenia groźnej. Bywa stwierdzana przypadkowo, przy okazji wykonywania rutynowych badań. Profilaktyka, informacja i badanie poziomu cukru, które dziś proponujemy, pozwalają na uniknięcie choroby lub pomagają w odpowiednim jej leczeniu. Dlatego zapraszamy wszystkich chętnych, niezależnie od wieku, do najbliższego Centrum Caritas. Dzisiaj też przekażemy zainteresowanym materiały na temat profilaktyki cukrzycy  w formie kalendarza na rok 2009.

            Zachęcamy do troski o zdrowie własne i bliskich w duchu miłosierdzia.

 

                                                                                   Szczęść Boże

                                                                       Ks. prałat Daniel Adamowicz

 

                                                                 Dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej

Jak rozpoznać cukrzycę?
11.09.08

Caritas Diecezji Toruńskiej, w ramach kampanii profilaktyki cukrzycy "Bądź zdrowy", przedstawia abc cukrzycy (ze strony www.cukrzyca.info.pl - opracowanie dr med. Hanna Jasiel-Wojculewicz, specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog).

Rozpoznanie cukrzycy w fazie nasilonych zaburzeń metabolicznych nie powinno nastręczać trudności do tego stopnia, że obecność tej choroby mogą stwierdzić sami pacjenci lub ich rodziny, pod warunkiem że wcześniej zetknęli się z podobnymi objawami u innych członków swoich rodzin czy znajomych.

Typowe objawy kliniczne, które powinny wzbudzać niepokój, to: osłabienie, senność, utrata masy ciała, zwiększone pragnienie (do kilku litrów dziennie więcej niż dotychczas), zwiększona ilość oddawanego moczu, nawracające drożdżakowe infekcje w okolicach narządów płciowych, w skrajnych przypadkach - wyczuwalny zapach acetonu w wydychanym przez chorego powietrzu, śpiączka.

Nasilenie i współistnienie poszczególnych objawów mogą być różne; zależy to od typu cukrzycy, czasu jej trwania przed ustaleniem rozpoznania i predyspozycji osobniczych.
W ewidentnych klinicznie przypadkach postawienie diagnozy nie budzi wątpliwości. By ją potwierdzić, należy wykonać badania laboratoryjne, które wymieniono w standardach rozpoznawania cukrzycy opracowanych przez Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne w 1997 roku i przyjęte przez Światową Organizację Zdrowia w 1999 roku.

Prawidłowa glikemia na czczo jest mniejsza niż 110 mg% (6,1 mmol/l).
Cukrzycę rozpoznaje się, gdy 2-krotnie zostaną wykazane wartości glikemii na czczo równe lub przekraczające 126 mg% (7,0 mmol/l).
Stężenia cukru mieszczące się w granicach podanych wyżej wartości, czyli między 110 mg% a 125 mg% (6,1-7,0 mmol/l), określa się jako nieprawidłową glikemię na czczo.
Ponadto, cukrzycę można rozpoznać na podstawie 2-krotnego stwierdzenia stężenia cukru we krwi wynoszącego co najmniej 200 mg% w próbkach krwi pobranych o dowolnej porze dnia, niezależnie od czasu, jaki upłynął od przyjęcia posiłku.

W przypadkach budzących wątpliwości diagnostyczne zaleca się badanie glikemii 2 godziny po doustnym teście obciążenia 75,0 g glukozy rozpuszczonej w wodzie (ok. 300 ml).
U chorego na cukrzycę stężenie cukru we krwi 120 minut po wykonaniu tego testu wynosi 200 mg% i więcej.
U osób zdrowych w 120. minucie glikemia nie powinna przekraczać 140 mg%. Stężenie cukru między 140 a 200 mg% (tj. między 7,8 mmol/l a 11,1 mmol/l) jest podstawą do rozpoznania stanu upośledzonej tolerancji glukozy.

Reasumując, cukrzycę można rozpoznać, mierząc (w nawiasach podano wartości potwierdzające obecność choroby):

 1. 2-krotnie glikemię na czczo (≥ 126 mg%, czyli ≥ 7,0mmol/l);
 2. w teście obciążenia 75,0 glukozy (w 120. min ≥ 200 mg%, czyli ≥ 11,1 mmol/l);
 3. 2-krotnie glikemię przygodną - o dowolnej porze niezależnie od posiłku (≥ 200 mg%, czyli ≥ 11,1mmol/l).

Więcej informacji na temat cukrzycy >>

 

PORADNIE DIABETOLOGICZNE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM
11.09.08

W ramach kampanii profilaktyki cukrzycy "Bądź zdrowy" prezentujemy poniżej spis poradni diabetologicznych w województwie kujawsko-pomorskim.


 1. Poradnia diabetologiczna

  88-190 Barcin, ul. Mogileńska 5

  tel. 383 22 92, fax 383 21 09

  e-mail: spzozbarcin@sel.pl


 2. Poradnia diabetologiczna

  87-300 Brodnica,  ul. Przykop 53


 3. Gabinet diabetologiczny

  87-880 Brześć Kujawski, ul. Hanki Sawickiej 5


 4. Poradnia diabetologiczna

  85-796 Bydgoszcz, ul. Lochowskiego 7a

  tel. 343 19 54


 5. Poradnia diabetologiczna

  85-168 Bydgoszcz,  ul. Ujejskiego 75

  tel. 371 26 24, fax371 26 24

  e-mail: biziel@ozzl.org.pl


 6. Poradnia diabetologiczna

  85-822 Bydgoszcz,  ul. K. K. Baczyńskiego 17

  tel. 372 79 05


 7. Poradnia diabetologiczna

  85-667 Bydgoszcz,  ul. Chodkiewicza 44

  tel. 326 21 00, fax 326 21 01


 8. Gabinet diabetologiczny

  85-681 Bydgoszcz,  ul.  Powstańców Warszawy 5

  tel. 584 73 01, fax 377 20 10


 9. Poradnia diabetologiczna

  80-015 Bydgoszcz,  ul. Markwata 4~6

  tel. (0 52) 582 62 00, fax 582 62 09

  e-mail: rum@zsz.top.pl


 10. Poradnie diabetologiczne

  80-015 Bydgoszcz,  ul. Markwata 4~6

  tel. (0 52) 582 62 00


 11. Oddzia3 diabetologiczny

  86-200 Chełmno,  ul. Lunawska 1

  tel. 686 44 71, fax 676 20 57

  e-mail: doctor@poczta.onet.pl


 12. Poradnia diabetologiczna

  87-140 Chełmża,  ul. Kościuszki 4

  tel. (0 56) 675 33 00, fax (0 56) 675 22 00


 13. Poradnia diabetologiczna

  87-720 Ciechocinek,  ul. Słońska 15

  tel. (0 54) 283 60 82, fax (0 54) 283 64 15


 14. Poradnia diabetologiczna

  87-720 Ciechocinek,  ul. Polna 43

  tel. (0 54) 283 65 30


 15. Poradnia diabetologiczna

  87-720 Ciechocinek,  ul. Polna 43

  tel. (0 54) 283 65 30, fax (0 54) 283 33 94


 16. Poradnia diabetologiczna

  87-811 Fabianki, ul. Fabianki 87b


 17. Poradnia diabetologiczna

  87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypińska 30c

  tel. (0 56) 683 57 80, fax(0 56) 683 57 81


 18. Poradnia diabetologiczna

  87-400 Golub-Dobrzyń,  ul. dr J. G. Koppa 1e

  tel. (0 54) 683 22 91, fax (0 56) 683 22 05

  e-mail: zozgolub-dobrzyn@pro.onet.pl


 19. Poradnia diabetologiczna

  87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Wojska Polskiego 3c


 20. Poradnia diabetologiczna

  86-300 Grudziądz, ul. Rydygiera 15/17

  tel. 450 06 07


 21. Poradnia diabetologiczna

  86-300 Grudziądz, ul. Rynek 3-5

  tel. 462 53 27

  e-mail: tsanakas@poczta.onet.pl


 22. Poradnia diabetologiczna

  86-300 Grudziądz, ul. Ikara 4

  tel. (0 56) 464 68 03, fax(0 56) 464 68 03

  e-mail: euromedica@lekarz.net


 23. Poradnia diabetologiczna

  86-300 Grudziądz, ul. Długa 24


 24. Poradnia diabetologiczna

  88-100 Inowrocław,  ul. Dworcowa 71

  tel. 357 42 99, fax357 42 99


 25. Poradnia diabetologiczna

  88-100 Inowrocław,  ul. Poznańska 97

  tel. 354 55 00, fax 357 42 30

  e-mail: sekr.nacz@pszozino.org.pl


 26. Oddział diabetologiczny

  88-100 Inowrocław,  ul. Przy Stawku 12


 27. Poradnia diabetologiczna

  87-600 Lipno,  ul. Kościuszki 21


 28. Gabinet diabetologiczny

  86-320 Łasin,  ul. Radzyńska 4

  tel. (0 56) 466 42 03, fax (0 56) 466 42 51


 29. Poradnia diabetologiczna

  88-300 Mogilno,  ul. Kościuszki 10

  tel. 315 25 15, fax 315 25 33


 30. Poradnia diabetologiczna

  89-100 Nakło n/Notecią,  ul. Mickiewicza 7

  tel. 385 27 44, fax 385 27 44

  e-mail: spozoznnn@poczta.onet.pl


 31. Poradnia diabetologiczna

  89-100 Nakło n/Notecią,  ul. os. Chrobrego 15


 32. Poradnia diabetologiczna

  88-200 Radziejów,  ul. Dolna 22


 33. Poradnia diabetologiczna

  87-500 Rypin,  ul. Warszawska 40
  tel. 280 24 26


 34. Poradnia diabetologiczna

  87-500 Rypin, ul. Ogrodowa 36

 35.  
 36. Poradnia diabetologiczna

  89-400 Sępólno Krajeńskie,  ul. Szkolna 4

  tel. 388 02 75, fax 388 30 00

  e-mail: zdlbonus@wp.pl


 37. Poradnia diabetologiczna

  88-320 Strzelno, ul. Św. Ducha 33


 38. Poradnia diabetologiczna

  89-200 Szubin,  ul. Bema 6/6

  tel. 384 28 71


 39. Wojewódzkie Centrum Diabetologii

  87-100 Toruń,  ul. Józefa 53/59

  tel. (0 56) 610 11 00, fax (0 56) 654 40 54


 40. Poradnia diabetologiczna

  87-100 Toruń, ul. Batorego 17-19

  tel. (0 56) 655 75 30, fax (0 56) 655 75 30

  e-mail: info@med.torun.pl

 41.  
 42. Poradnia diabetologiczna

  87-100 Toruń, ul. C. Skłodowskiej 73

  tel. 658 44 01, fax 658 44 99

  e-mail: citomed@to.onet.pl


 43. Poradnia diabetologiczna

  87-100 Toruń, ul. Szeroka 30

  tel. (0 56) 654 02 22


 44. Poradnia diabetologiczna

  89-500 Tuchola,  ul. Świecka 27

  tel. 336 57 61

  e-mail: zpoz@tuchola.pl


 45. Poradnia diabetologiczna

  87-200 Wąbrzeźno,  ul. Wolności 27


 46. Poradnia diabetologiczna

  89-410 Więcbork,  ul. Powst.  Wielkopolskich 2a

 47.  
 48. Poradnia diabetologiczna

  87-800 Włocławek,  ul. Wyszyńskiego 27

  tel. 236 06 62


 49. Poradnia diabetologiczna

  87-800 Włocławek,  ul. Długa 63


 50. Poradnia diabetologiczna

  88-400 Żnin,  ul. Żytnia 1

  tel. 303 01 40, fax 303 01 42

Zapoznaj się z informacjami na temat cukrzycy >>

 

Profilaktyka cukrzycy
11.09.08

   W związku z zatrważającą sytuacją dotyczącą problemów związanych z cukrzycą (ta groźna choroba dotyka 15% społeczeństwa), Caritas Diecezji Toruńskiej podjęła kampanię profilaktyki "Bądź zdrowy". Podczas nadchodzącego Tygodnia Miłosierdzia (28.09 - 04.10) w parafiach  dostępne będą kalendarze z informacjami na temat cukrzycy.


kalendarz.pdf
Posługa miłości w budowaniu wizerunku Kościoła.
05.09.08

    W dniach: 25, 26, 27 sierpnia br. podczas spotkań dla katechetów w Nowym Mieście Lubawskim, w Grudziądzu i w Toruniu wystąpili Księża Dyrektorzy Centrów Caritas naszej diecezji i podziękowali katechetom za dotychczasową pracę. Tematem wystąpienia była Posługa miłości w budowaniu wizerunku Kościoła. Księża Dyrektorzy wręczyli katechetom 600 płyt CD z następującymi materiałami Caritas:

- film o Szkolnych Kołach Caritas - fragm.,

- film z Festynu Rodzinnego,

- film "VX-lecie Caritas",

- prezentacja o wolontariacie,

- regulamin Szkolnego Koła Caritas,

- tekst "Posługa miłości w budowaniu wizerunku Kościoła".

    Dodatkowo katecheci otrzymali zbiór katechez dla uczniów na 64. Tydzień Miłosierdzia "Uczeń Chrystusa sługą miłosierdzia".

    Księża Dyrektorzy przybliżyli uczestnikom spotkań programy i akcje Caritas oraz zaprosili do współpracy w rozpoczynającym się roku szkolnym.


Budujemy dom.
05.09.08

W porozumieniu z wójtem gminy Wąbrzeźno podjęliśmy się zadani pomocy w budowaniu domu rodzinie, której zabudowania mieszkalne i gospodarcze spłonęły w pożarze.

 

Rodzina ta przeżywa traumatyczne doświadczenie, które owocuje bolesnymi konsekwencjami. Trójka dzieci w wieku szkolnym pomimo trudności z zamieszkaniem w dalszym ciągu ma dobre wyniki w szkole.

 

Do tej pory udało Im się odbudować budynki gospodarcze, które stanowią warsztat ich pracy. Dalsze działania przekraczają ich możliwości materialne, stąd nasza decyzja.

 

Mamy nadzieję, że w najbliższych miesiącach przy współpracy wielu życzliwych firm i osób, wspólnym wysiłkiem damy rodzinie dom i nadzieję na nowe życie.


Piknik.
05.09.08

        W pięknej scenerii Ośrodka Szkoleniowego Caritas naszej diecezji gościliśmy wczoraj grupę osób ze Środowiskowego Domu Samopomocy z Torunia.

 

        Podopieczni wraz ze swoimi opiekunami zwiedzali teren wraz z przyległym parkiem a na zakończenie zorganizowali piknik integracyjny oraz zabawy terapeutyczne.

 

        Na terenie naszej diecezji funkcjonują trzy Środowiskowe Domy, a czwarty formalnie powołany do życia właśnie się organizuje. Piąty prawdopodobnie powstanie jeszcze w tym roku.

 

       Caritas naszej diecezji staje się jednym z wiodących podmiotów w opiece nad osobami niepełnosprawnymi. Pierwszy taki dom postał w 19996 r.

 


Akcja Tornister.
01.09.08

Caritas naszej diecezji zakończyła coroczną „Akcję Tornister”, w ramach której udzieliliśmy pomocy ponad kilkuset rodzinom.

 

Około 1 500 dzieci otrzymało m. in. zeszyty, plecaki, przybory szkolne, spodnie, kurtki, obuwie (sportowe i zimowe).

 

Mamy nadzieję, że przekazane środki pozwolą dzieciom z radością rozpocząć kolejny rok szkolny.


Spotkanie z okazji rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.
01.09.08

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki zaprosił do naszego Ośrodka w Przysieku ludzi związanych z ruchem, ideą „Solidarności”.

 

Festyn utrzymany w tonacji „tamtych czasów” odbył się w ostatnie popołudnie sierpnia w nawiązaniu do 28 rocznicy narodzin wielkiego społecznego ruchu.

 

Cieszymy się bardzo, że miejscem owego spotkania był kompleks w Przysieku.

Na jego terenie oprócz Ośrodka Szkoleniowego Caritas znajduje się między innymi Bursa Akademicka im. ks. Jerzego Popiełuszki.