Zajęcia ludyczne
18.09.19

W ramach projektu “Integracja oraz animacja osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin i bliskich zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanym przez Caritas Diecezji Toruńskiej na terenie miasta Chełmna i dofinansowanym z EFS odbyły się zajęcia ludyczne: gry stolikowe i zajęcia sportowe. Uczestnicy świetnie się bawili, sprawdzali swoją spostrzegawczość, uwagę i koncentrację, ćwiczyli kondycję fizyczną, a nawet zgłębiali tajniki gry w bilard.