Aktualna lista podręczników
02.10.13

   Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć szkoły podręcznikami dla najuboższych uczniów. Do tej pory przekazaliśmy książki 43 szkołom. Poniżej prezentujemy aktualną listę podręczników, które są jeszcze dostępne w magazynie Caritas Diecezji Toruńskiej.

LP.

KL.

TYTUŁ

WYDAWN.

RODZAJ

ILOŚĆ

1

1

NEW SPARKS PLUS

OXFORD

PODRĘCZNIK

15

2

1

NEW SPARKS PLUS

OXFORD

ĆWICZENIA

15

 

 

 

 

 

 

3

2

NEW SPARKS PLUS

OXFORD

PODRĘCZNIK

21

4

2

NEW SPARKS PLUS

OXFORD

ĆWICZENIA

22

5

2

NOWE JUŻ W SZKOLE

NOWA ERA

ZESTAW

32

 

 

 

 

 

 

6

3

NOWE JUŻ W SZKOLE

NOWA ERA

ZESTAW

27

 

 

 

 

 

 

7

4

EVOLUTION 1

MACMILLAN

PODRĘCZNIK

11

8

4

EVOLUTION 1

MACMILLAN

ĆWICZENIA

11

 

 

 

 

 

 

9

5

EVOLUTION 2

MACMILLAN

PODRĘCZNIK

8

10

5

EVOLUTION 2

MACMILLAN

ĆWICZENIA

8

11

5

NAUKA O JĘZYKU

ORTOGRAFIA CZ. 2

GWO

PODRĘCZNIK

Z ĆWICZENIAMI

1

 

 

 

 

 

 

12

6

PROJECT 3

OXFORD

PODRĘCZNIK

3

13

6

PROJECT 3

OXFORD

ĆWICZENIA

3

 

 

 

 

 

 

14

kl. 4-6

PLASTYKA 4-6

WSiP

PODRĘCZNIK

2

 

 

 

 

 

 

15

2 GIMN.

ŚWIAT W SŁOWACH

I OBRAZACH

 

ĆWICZENIA

3

16

2 GIMN.

ŚWIAT W SŁOWACH

I OBRAZACH

 

PODRĘCZNIK

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185

 

Za kamizelkową akcję dziękujemy! (fot. Sauron)
02.10.13

      Akcja Jestem widoczny, jestem bezpieczny 2013 to 7000 dzieci, którym rozdajemy w tym roku kamizelki odblaskowe. Oprócz edukacji najmłodszych projekt jest zachętą dla rodziców, aby zadbali o większe bezpieczeństwo dzieci. Za wspieranie akcji dziękujemy Przyjaciołom: Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Toruniu, Komendzie Miejskiej w Toruniu, Straży Miejskiej w Toruniu, Toruńskiej Grupie Ratownictwa PCK, Impresariatowi Sauron, Krajowej Spółce Cukrowej Polski Cukier, firmie Erbud Oddział Toruń oraz  Kando. Patronat medialny objęło Radio PiK.

       Akcja jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


Adoracja Papieskiego Krzyża w Grudziądzu
26.02.10

W dniach 19-21 lutego br. w Grudziądzu gościliśmy Krzyż, który jest cenną pamiątką po papieżu Janie Pawle II. Relikwia ta – przyciskana do serca przez Ojca Świętego podczas ostatniej Drogi Krzyżowej, którą przeżywał w swoich apartamentach 25 marca 2005 roku, podczas gdy w rzymskim Koloseum modlitwie przewodniczył kard. Józef Ratzinger – zgromadziła wokół siebie wielu wiernych.

Byli wśród nich także Opiekunowie oraz Dzieci i Młodzież Szkolnych Kół Caritas rejonu grudziądzkiego. W sobotnie przedpołudnie w kościele Ducha Świętego Mszy św. dla nich przewodniczył dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej – ks. prałat Daniel Adamowicz w koncelebrze koordynatora Szkolnych Kół Caritas rejonu grudziądzkiego – ks. Andrzeja Jankowskiego. Zebranych gości przywitał dyrektor Grudziądzkiego Centrum Caritas i proboszcz parafii – ks. kanonik Marek Borzyszkowski. W Mszy św. uczestniczył prezydent Grudziądza – p. Robert Malinowski.

Na zakończenie dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Grudziądzu, przygotowane przez katechetkę – p. Hannę Włodarczyk, przedstawiły krótką animację o Krzyżu. Była także okazja do indywidualnej adoracji Krzyża.

Ks. Andrzej Jankowski


"Nordic walking, czyli okaż sobie miłosierdzie" - list do samorządów
26.02.10

Szanowni Państwo

 

            Caritas Diecezji Toruńskiej, Bydgoskiej i Włocławskiej jako kościelne organizacje charytatywne na co dzień troszczą się o wiernych w wielu wymiarach, otaczając opieką każdego człowieka. Szczególną troskę wykazujemy wobec dzieci i ludzi starszych, którzy często izolują się od innych, zamykając w mieszkaniach i przez to są narażeni na wykluczenie społeczne. Aby temu zapobiec realizujemy projekt Nordic walking, czyli okaż sobie miłosierdzie. Odbiorcami przedsięwzięcia są całe rodziny, ale przede wszystkim osoby po 50 roku życia. Chcemy je zmotywować do aktywnego spędzania czasu w grupie.

            W celu wieloaspektowego ukazania przedsięwzięcia organizujemy konferencję naukową, podczas której poruszymy następującą tematykę:

- wpływ ruchu na samopoczucie (aspekt psychologiczny),

- zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez popularyzację wspólnej aktywności fizycznej, zmierzającej do integracji rodziny, znajomych (aspekt socjologiczny),

- wpływ ruchu na kondycję (aspekt zdrowotny),

- wartościowe zagospodarowanie wolnego czasu (aspekt rekreacyjny).

            Wygłoszenie prelekcji podczas tej konferencji potwierdzili już: prof. Ewa Kozdroń z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (również Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Aktywności Ruchowej 50+) oraz prof. Bassam Aouil z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

            Konferencja dla osób po 50 roku życia zainteresowanych tematyką nordic walking odbędzie się w dniu 10 marca o godz. 11.00 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo prosimy o przekazanie tej informacji wraz z ustnym zaproszeniem przedstawicielom instytucji kultury, nauczycielom, klubom seniora i DPS-om.

 Zgłoszenia na konferencję przyjmujemy e-mailem: torun@caritas.pl oraz faksem: 56 674 44 02. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zasadniczym wydarzeniem projektu Nordic walking, czyli okaż sobie miłosierdzie będą ćwiczenia pod kierunkiem instruktorów połączone z przemarszami. Zapraszamy na nie całe rodziny, gdyż nordic walking jest dyscypliną dla wszystkich, niezależnie od wieku i tuszy.

O samej dyscyplinie i naszej akcji będą szeroko informować media regionalne (prasa, radio i telewizja). W Nowościach, Expressie Bydgoskim oraz w magazynie Nordic walking ukaże się cykl reportaży oraz zostaną wydrukowane kupony przeznaczone dla osób po 50 roku życia, które po wypełnieniu trzeba będzie wysłać na wskazany adres. Pierwsze 1000 osób zostanie zaproszonych listownie na wspólny przemarsz, podczas którego otrzyma bezpłatnie komplet kijów do nordic walking. Pozostali będą mieli możliwość nabycia tego sprzętu na miejscu. Ćwiczenia pod kierunkiem instruktorów połączone z przemarszem odbędą się w czterech miastach regionu:

1)      w Bydgoszczy w dniu 11.04.2010 r. (niedziela) o godz. 14.00 (do ok. 17.00),

w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek,

2)      w Grudziądzu w dniu 10.04.2010 r. (sobota) o godz. 11.00 przy pomniku Flisaka,

3)      w Toruniu w dniu 10.04.2010 r. (niedziela) o godz. 11.00 na terenie Targów Toruńskich przy. Sz. Bydgoskiej 3 (kontynuacja przemarszu w parku przy ul. Bydgoskiej)

4)      we Włocławku w dniu 11.04.2010 r. (niedziela) o godz. 14.00 w Parku im. H. Sienkiewicza przy Katedrze nad Zgłowiączką.

 

Wszędzie rekreacji towarzyszyć będą występy lokalnych zespołów połączone
z wieloma atrakcjami.

Bardzo nam zależy na obecności w wymienionych miastach władz samorządowych oraz jak największej ilości mieszkańców nie tylko z danego miasta, ale również z okolicznych miejscowości.

Serdecznie zapraszamy.

W imieniu organizatorów

Ks. prałat Daniel Adamowicz

Dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej

 

 

 

Konferencja naukowa „Nordic walking, czyli okaż sobie miłosierdzie”
23.02.10

W celu wieloaspektowego ukazania nordic walking i przygotowań do wspólnych ćwiczeń Caritas organizuje konferencję „Nordic walking, czyli okaż sobie miłosierdzie”. Zapraszamy na nią wszystkich zainteresowanych, a szczególnie osoby po pięćdziesiątym roku życia. Konferencja odbędzie w dniu 10 marca br. o godz. 11.00 w AULI MAGNA na Wydziale Teologicznym UMK, gdzie poruszymy następującą tematykę:

- wpływ ruchu na samopoczucie (aspekt psychologiczny),

- zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez popularyzację wspólnej aktywności fizycznej, zmierzającej do integracji rodziny, znajomych (aspekt socjologiczny),

- wpływ ruchu na kondycję (aspekt zdrowotny),

- wartościowe zagospodarowanie wolnego czasu (aspekt rekreacyjny).

            Zgłoszenia przyjmujemy e-mailem: torun@caritas.pl

Nieaktywni aktywni!
23.02.10

              Było to wczesną jesienną porą. Jeszcze słońce grzało na niebie wysoko. Zmęczony wracałem z pewnego spotkania daleko od Torunia. Kiedy byłem blisko domu, w okolicy toruńskiej Motoareny mignęła mi na chodniku grupka 6-7 starszych osób z kijami nordic walking w rękach. Dopiero po pewnym czasie powracające w świadomości obrazy zaczęły pobudzać mnie do refleksji. Uderzyło mnie to, że popołudniową porą grupa, sądząc po uśmiechniętych twarzach, radosnych osób, aktywnie spędza swój wolny czas. Przecież to kłóciło się z moim wyobrażeniem ludzi starszych, skarżących się na zdrowie, siedzących w fotelach, niejednokrotnie narzekających na wszystko dookoła. No cóż – taka jest pewna naturalna prawidłowość. Ludzie zamknięci w swoich, częstokroć niedotlenionych i niedoświetlonych,  mieszkaniach stają się  coraz bardziej hermetyczni. A tymczasem okazuje się, że są pewne formy aktywizowania, które kruszą stereotypy, dają jakby nową jakość, która może pomóc odmienić nasze dotychczasowe przyzwyczajenia, nawyki i stępić ostry ząb nieuchronnie płynącego czasu.

            Po tej refleksji poczułem się szczególnie zmotywowany do „ożenienia” pewnych działań, związanych z misją Caritas i tej formy aktywizowania osób. I tak zrodził się projekt pod nazwą „Nordic walking, czyli okaż sobie miłosierdzie”. Przedsięwzięcie to skierowane jest do wszystkich, ale przede wszystkim do osób w kategorii 50+. Zależy nam na tym, aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu. To wykluczenie dokonuje się samoistnie, np. coraz częściej nie mamy ochoty iść na spacer, pooddychać świeżym powietrzem, gubimy przyjaciół - nie mamy ochoty z nimi porozmawiać, w końcu pozostajemy sami. Ten czarny scenariusz niestety w wielu przypadkach się spełnia, stąd nasza propozycja.     Akcja „Nordic walking, czyli okaż sobie miłosierdzie” skierowana jest do mieszkańców regionu kujawsko-pomorskiego. Zaprosiliśmy do współpracy Marszałka województwa, pana Piotra Całbeckiego, włodarzy miast regionu, licząc też na ich wsparcie. Istotną sprawą jest właściwe  partnerstwo, stąd współpraca z TKKF w Toruniu i panem Ryszardem Kowalskim, a także panem Maciejem Schmiegel, redaktorem naczelnym „NW”, czyli niniejszego magazynu. Cieszymy się partnerstwem mediów regionalnych.

            Zapraszamy do aktywności i ruchu na świeżym powietrzu, szczególnie osoby w kategorii 50+. Im też rozdamy nieodpłatnie 1000 kompletów do nordic walking podczas finału akcji 10 kwietnia, tj. w przededniu Święta Miłosierdzia Bożego – uroczystości patronalnej Caritas. W Toruniu MOSiR proponuje kontynuowanie projektu w cyklu cotygodniowych zajęć przy swoich ośrodkach. Mamy nadzieję, że ich śladem pójdą inni!!!

            Przypadkowe spotkanie z grupą maszerujących ma szansę zaowocować dużym regionalnym wydarzeniem. Oby jak najwięcej było tych, którzy będą cieszyć się ruchem i radością życia z innymi z kijami nordic walking w ręku.

                                                                     Ks. Daniel Adamowicz

Jałmużna wielkopostna– dar serca
17.02.10

W orędziu na Wielki Post 2010 r. Ojciec Święty Benedykt XVI pisze: „Chrześcijanin stara się przyczyniać do kształtowania sprawiedliwych społeczności, w których wszyscy otrzymują to, co konieczne, aby żyć na miarę własnej godności ludzkiej, i w których sprawiedliwość jest ożywiana przez miłość”. Na początku tego wyjątkowego okresu liturgicznego warto podjąć głębszą refleksję nad swoją postawą – czy rzeczywiście jest to postawa prawdziwego chrześcijanina…

Większość z nas zapytanych o to, z czym kojarzy nam się okres Wielkiego Postu, bez wahania odpowie: post, modlitwa, jałmużna. Tak jak łatwo zdefiniować dwa pierwsze terminy, tak trudno jednoznacznie określić, czym jest jałmużna. Jedni nazywają ją „darem serca”, dla innych jest „podzieleniem się sobą”, podarowaniem komuś swojego czasu, udzieleniem pomocy materialnej czy też po prostu wsparciem potrzebujących.

W zeszłorocznym orędziu Papieża czytamy, że „jałmużna uczy nas wychodzenia naprzeciw potrzebom bliźniego i dzielenia się z innymi tym, co dzięki dobroci Bożej posiadamy”. Wokół nas żyje wielu takich bliźnich, którzy czekają na nasz „dar serca”. Wśród nich są chore i niepełnosprawne dzieci oraz osoby starsze. Na ich leczenie Caritas przeznaczy wszystkie środki finansowe zebrane do skarbonek podczas Wielkiego Postu.

Akcję tę, podobnie jak cały rok liturgiczny, przeżywamy pod hasłem Bądźmy świadkami miłości. Słowa te widnieją również na papierowych skarbonkach zachęcając, aby wcielić je w życie. Bo przecież podzielić się z potrzebującym swoimi dobrami, to okazać się autentycznym świadkiem miłości – miłości miłosiernej, pokornej, łaskawej… Właśnie ta miłość ożywia działalność Caritas i nadaje wartość każdemu dobremu czynowi.

Ojciec Święty przypomina nam również w swoim orędziu, że „człowiek nie jest istotą samowystarczalną, ale potrzebuje Drugiego, aby być w pełni sobą”. Pomyślmy o tych, którzy doświadczając samotności, cierpienia czy ubóstwa, liczą na wyciągniętą w ich kierunku pomocną dłoń. Pomyślmy o tych, którym brakuje tego, co konieczne, aby żyć na miarę godności ludzkiej. Pomyślmy o tych, którzy dzięki naszemu wsparciu będą mogli być w pełni sobą. Razem z Caritas Diecezji Toruńskiej możemy przyczyniać się do kształtowania sprawiedliwych społeczności.

Spotkanie z patronami medialnymi akcji "Nordic walking, czyli okaż sobie miłosierdzie"
17.02.10

W poniedziałek, 15 lutego, w Przysieku odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące akcji "Nordic walking, czyli okaż sobie miłosierdzie". W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele mediów: Andrzej Matowski z TVP Bydgoszcz, Andrzej Krystek z Polskiego Radia PiK, Anna Krzesińska i Jacek Smarz z redakcji Nowości, Maciej Schmiegel, redaktor naczelny magazynu Nordic Walking oraz Juliusz Krawiec z radia GRA. Organizatorów reprezentowali: ks. prałat Wojciech Przybyła, Dyrektor Caritas Diecezji Bydgoskiej i ks. prałat Daniel Adamowicz, Dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej.

W ramach kampanii promującej akcję media regionalne będą informować o tym, jak dobry wpływ na człowieka ma uprawianie nordic walking w różnych wymiarach:

·        psychologicznym - wpływ ruchu na samopoczucie,

·        socjologicznym - zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez popularyzację wspólnej aktywności fizycznej (zmierzającej do integracji rodziny, znajomych)

·        zdrowotnym – wpływ ruchu na kondycję,

·        rekreacyjnym – wartościowe zagospodarowanie wolnego czasu.

 

W reportażach, audycjach i programach będziemy mogli zapoznać się z techniką i dobroczynnym wpływem uprawiania nordic walking, który jest sportem dla wszystkich bez względu na wiek i tuszę (w Polsce uprawia go już pół miliona osób).

 

 


20 000 zł dla chorych i niepełnosprawnych dzięki akcji "Warto być bohaterem"
17.02.10

10 lutego, czyli w przededniu Światowego Dnia Chorego odbył się finał akcji Warto być bohaterem, w którym udział wzięło około 900 dzieci i młodzieży z diecezji toruńskiej, bydgoskiej i włocławskiej, a nawet pelplińskiej.

 

 

            O godzinie 11.00 aula UMK była już wypełniona uczniami z 26 następujących miejscowości: Boniewo, Brzozówka, Bydgoszcz, Bysław, Chełmno, Górsk, Grębocin, Grudziądz, Inowrocław, Książki, Lubiewo, Mała Nieszawka, Osie, Pluskowęsy, Pruszcz, Przysiek, Ruda, Solec Kujawski, Stolno, Strzelno, Topólka, Toruń, Unisław, Wierzchosławice, Wojnowo, Zławieś Wielka. Młodzi ludzie przyjechali, aby uczestniczyć w przekazaniu owocu swych wysiłków chorym i niepełnosprawnym dzieciom.

A wszystko to za sprawą akcji Warto być bohaterem, której pomysłodawcą jest Ksiądz Prałat Daniel Adamowicz, Dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane po raz drugi. Jego celem było zmotywowanie dzieci i młodzieży do przeciwstawienia się przemocy. Aby dotrzeć z odpowiednim komunikatem do uczniów, przekazaliśmy do szkół materiały dydaktyczne, które miały na celu ukazanie skutków przemocy wobec ofiary i jej najbliższego otoczenia. Każda tragedia bowiem dotyka w dużym stopniu także rodzinę i otoczenie ofiary. W listopadzie w ramach tej akcji zorganizowaliśmy dla nauczycieli konferencję z warsztatami, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem (nie byliśmy w stanie przyjąć wszystkich chętnych z uwagi na ograniczoną liczebność grup warsztatowych).

Wyrazem solidarności uczniów z ofiarami przemocy, jak również z niepełnosprawnymi i chorymi osobami, było zorganizowanie przez uczestników akcji Warto być bohaterem zbiórki pieniędzy.  Włączyło się w nią 86 szkół, w których uczniowie zebrali prawie 18 000 zł. Te pieniądze, powiększone o kwotę 2 000 zł, czyli w sumie 20 000 zł przekazaliśmy właśnie podczas finału akcji Warto być bohaterem 5 chorym i niepełnosprawnym dzieciom (w tym Łukaszowi, który przed 10 laty doświadczał przemocy ze strony swoich rówieśników).

Podczas tego środowego spotkania uczestnicy również wysłuchali prelekcji „Wpływ przemocy na najbliższe środowisko ofiary”, którą wygłosiła pani pedagog Marlena Prusakowska oraz pogadanki  „Jak możemy  zapobiegać przemocy?” dziennikarki, pani Katarzyny Marcysiak.

Uroczystość zakończyliśmy wspólną zabawą z Jackiem Beszczyńskim oraz z gwiazdami dziecięcej i młodzieżowej estrady.


Wolontariusze u chorych
11.02.10

Z okazji Światowego Dnia Chorego w kościele ojców redemptorystów w Toruniu odbyła się uroczysta Msza św., podczas której udzielany był sakrament namaszczenia chorych. Liturgii przewodniczył Ksiądz Biskup Józef Szamocki, a wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 11 rozdawali wiernym obrazki z wizerunkiem Matki Bożej z Lourdes.

Okolicznościowy obrazek został wykonany na podstawie zdjęcia, które s. Zygmunta, Dyrektor Centrum Pielęgnacji Caritas, zrobiła własnoręcznie podczas pielgrzymki do Lourdes.

W tym szczególnym dniu na terenie całej naszej diecezji członkowie Szkolnych Kół Caritas odwiedzili ok. 3 000 chorych i cierpiących w szpitalach, domach i hospicjach.


Fotoreportaż z finału akcji "Warto być bohaterem" (fot. A. Witkowiak)
10.02.10

Przygotowywanie paczek dla dzieci
05.02.10

Zbliża się finał akcji "Warto być bohaterem". Podczas uroczystości, w środę 10 lutego 2010 r., wszystkie dzieci tradycyjnie otrzymają paczki, które zostały przygotowane przez uczniów klas V i VI Szkoły Podstawowej w Przysieku. Młodzież wraz z panią Emilią Szczupakowską i panią Magdaleną Roszko oraz grupą studentów z Bursy Akademickiej, z radością zaangażowała się w pakowanie. Po skończonej pracy wolontariusze odpoczęli przy harbatce i pączku. Serdecznie dziękujemy za pomoc!!!


Finał akcji "Warto być bohaterem" - LISTA UCZESTNIKÓW
04.02.10

Poniżej prezentujemy listę uczestników finału akcji "Warto być bohaterem", który odbędzie się 10 lutego w auli UMK. Serdecznie zapraszamy.

Lp.

miejscowość

szkoła /placówka

ilość uczniów

ilość opiek.

1

Bobrowniki

G

6

2

2

Boniewo

G

3

1

3

Boniewo

SP nr 11

3

1

4

Brzozówka

SP

15

2

5

Bysław

ZS

7

1

6

Chełmno

SP nr 4

10

1

7

Grębocin

ZS nr 2

10

1

8

Grudziądz

SP nr 3

10

1

9

Grudziądz

SP nr 21

12

1

10

Grudziądz

SP nr 2

8

1

11

Inowrocław

SP nr 9

5

2

12

Inowrocław

ZS

10

2

13

Inowrocław

SP nr 9

5

2

14

Lubiewo

ZS

7

1

15

Mała Nieszawka

SP

5

 

16

Osie

ZS (SKC)

12

 

17

Pluskowęsy

SP

2

1

18

Pruszcz

G 1

6

1

19

Przysiek

SP

30

 

20

Ruda-Grudziądz

ZS

10

1

21

Solec Kujawski

G

4

2

22

Stolno

ZS

40

 

23

Strzelno

SP

7

1

24

Topólka

G i SP

80

10

25

Toruń

SP nr 11

100

8

26

Toruń

G Salezjańskie

20

1

27

Toruń

SP nr 32

20

2

28

Toruń

ZS 16

30

2

29

Toruń

ZSTech.

8

1

30

Toruń

SP nr 6

90

 

31

Toruń

SP nr 13

60

 

32

Toruń

SP nr 1

5

1

33

Toruń

G nr 3

30

 

34

Toruń

ZS nr 1

10

2

35

Toruń

SP nr 3

81

 

36

Toruń

SP nr 5

60

 

37

Toruń

ZSE

20

 

38

Unisław

ZS

19

2

39

Wierzchosławice

SP

2

1

40

Wojnowo

SP    

3

2

41

Zławieś Wielka

 

39

 

 

Zaproszenie na kurs instruktorów fitness-jogging
01.02.10

Caritas Diecezji Toruńskiej w ramach profilaktyki pierwszorzędowej realizuje akcję „Nordic walking, czyli okaż sobie miłosierdzie”. Partnerami w tym przedsięwzięciu są: Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Stowarzyszenie Maraton Toruński.

 

Z badań opublikowanych na www.fit.pl wynika, że brak aktywności fizycznej wpływa na rozwój otyłości, cukrzycy, chorób serca, jak również na złe samopoczucie, a nawet może wzmagać poczucie bezradności, prowadzące w szczególnych przypadkach do depresji. I właśnie rozwiązaniem tych problemów może stać się nordic walking – dyscyplina, która pozwala każdemu zaangażować wszystkie grupy mięśniowe bez zbytniego wysiłku i przy szybkim spalaniu kalorii. Dlatego chcemy Państwu zaproponować połączenie przyjemnego i zdrowego spędzenia wolnego czasu z możliwością uzyskania z Ministerstwa Sportu i Turystyki legitymacji instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością fitness – jogging, dającej kwalifikacje zawodowe do prowadzenia samodzielnych zajęć w dziedzinie joggingu, nordic walkingu i innych form rekreacji ruchowej. Bardzo nam zależy, aby Państwo włączyli się do tego projektu i uzyskali kwalifikacje, które później wykorzystacie w pracy z młodzieżą. Umiejętności te będziecie mogli Państwo wykorzystać także w celu zarobienia dodatkowych pieniędzy podczas wakacji, np. prowadząc zajęcia w ośrodkach wypoczynkowych.

 

Zatem zapraszamy Państwa na kurs instruktorów rekreacji ruchowej o specjalności fitness – jogging. Najbliższy planowany jest w terminie 19.02 – 18.04.2010 r. (zajęcia odbywają się w weekendy). Szczegółowe informacje znajdą Państwo poniżej.

Szkolenie dla nauczycieli może być finansowane zgodnie z art. 70a Ustawy Karta Nauczyciela.

Dla osób zainteresowanych spoza Torunia oferujemy tanie noclegi w Przysieku.

 

NOWY ZAWÓD!

INSTRUKTOR REKREACJI RUCHOWEJ ZE SPECJALNOŚCIĄ FITNESS – JOGGING

TORUŃSKI ZWIĄZEK

TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ

wspólnie z CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ

 

Organizuje kurs instruktorów rekreacji ruchowej o specjalności fitness – jogging.

Szkolenie przeprowadzone zostanie zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

·         Ukończone 18 lat,

·         Dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza,

·         Wykształcenie średnie poświadczone świadectwem,

·         Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego ( do pobrania na str. www.tkkf.maraton.pl )

·         Dołączenie 2 zdjęć o formacie 35x45 mm

Kurs obejmuje164 – godzinny z podziałem na część ogólną – 63 godz. i część specjalistyczną 101 godz.

Część ogólna obejmuje następujące bloki tematyczne:

·         Organizacja TKKF w Polsce

·         Teoria i metodyka rekreacji

·         Humanistyczne podstawy rekreacji

·         Biologiczne podstawy rekreacji

·         Organizacja imprez rekreacyjnych i turystycznych

·         Gry rekreacyjne

·         Turystyka

·         Pierwsza pomoc przedmedyczna

·         Marketing w działalności instruktora rekreacji

·         Gimnastyka

Część specjalistyczna obejmuje następujące bloki tematyczne:

·         Geneza joggingu i nordic walking na świecie i w Polsce, znaczenie joggingu i nordic walking

·         Teoretyczne podstawy treningu

·         Struktura treningu

·         Cele, metody, zasady treningu

·         Żywienie i dieta w treningu, odnowa biologiczna

·         Organizacja zawodów i przepisy sędziowskie

·         zadania i cele nordic walking i joggingu w rekreacji ruchowej

·         Nordic walking jako nowa forma treningu wytrzymałościowego

·         Organizacja zajęć Nordic walking, gry i zabawy w nordic walking

·         Organizowanie imprez rekreacyjnych w nordic walking, programowanie, planowanie, marketing, organizacja

Wykłady i zajęcia będą prowadzić specjaliści i wykładowcy m.in. z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz trenerzy i instruktorzy L.A.

Koszt kursu wynosi 1.000,-zł (cz. ogólna i cz. specjalistyczna)

W trakcie kursu uczestnicy przygotowują pracę dyplomową.

Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin końcowy. Praktyczne zaliczenie wszystkich elementów szkolenia, zdanie egzaminu oraz pozytywna ocena pracy kontrolnej stanowi podstawę do wystąpienia do Ministra Sportu i Turystyki o wydanie legitymacji instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością fitness – jogging dającej kwalifikacje zawodowe do prowadzenia samodzielnych zajęć w dziedzinie joggingu, nordic walkingu i innych form rekreacji ruchowej.

Konto: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. I ODDZIAŁ W TORUNIU

39124040091111000044907040

Dodatkowe informacje o kursie można uzyskać pod w/w telefonami i adresami.

Szczegółowe informacje dotyczące spotkania organizacyjnego oraz terminu szkolenia wraz z programem otrzymają Państwo po przesłaniu zgłoszenia.

TORUŃSKI  ZWIĄZEK

TOWARZYSTWA  KRZEWIENIA  KULTURY  FIZYCZNEJ  - 

 

 

87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 75 tel./fax (0 56) 65-22-168 lub tel. (0 56) 66-34-710

www.tkkf.maraton.pl e-mail: tkkf@maraton.pl 

nr konta bankowego: 39124040091111000044907040

__________________________________________________________________________________________

 

 

        ZGŁOSZENIE  NA  KURS

 INSTRUKTORÓW  REKREACJI  RUCHOWEJ 

w  specjalności  FITNESS-JOGGING

 

 

1/ Nazwisko i imię -----------------------------------------------------------------------------------------

 

2/ Data i miejsce urodzenia -------------------------------------------------------------------------------

 

3/ Dokładny adres zamieszkania /kod/ ------------------------------------------------------------------

 

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

    województwo --------------------------------------------------------------------------------------------

 

    telefon kontaktowy---------------------------------------------------------------------------------------

 

    adres e-mail ----------------------------------------------------------------------------------------------

 

4/ Wykształcenie (podać nazwę ukończonej szkoły, lub kierunek studiów) -----------------------

 

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5/ Kontakt z kulturą fizyczną – czy ćwiczysz obecnie (jeśli tak, to gdzie i od kiedy) ------------

   

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6/ Zobowiązanie finansowe:

    Niniejszym zobowiązuję się do pokrycia kosztów szkolenia (kursu) w wys. -------------------

 

7/ Zgadzam się na wykorzystanie moich danych osobowych do celów ewidencyjnych         

    związanych ze szkoleniem w TKKF.

 

UWAGA:

Do zgłoszenia należy bezwzględnie dołączyć kserokopię lub odpis świadectwa ukończenia przynajmniej szkoły średniej.

 

 

 

-------------------------------------                                                  ---------------------------------

/miejscowość, data/                                                                            /podpis uczestnika kursu/

 

Ferie z Caritas
01.02.10

Podczas tegorocznych ferii zimowych część młodzieży i dzieci (80 osób) zrzeszonych w Szkolnych Kołach Caritas okręgu grudziądzkiego wypoczywała w Nowej Wsi Szlacheckiej. Na co dzień działają oni w ramach wolontariatu chrześcijańskiego na terenie szkół i środowisk lokalnych. Uczniowie ci są tak aktywni, że również ferie postanowili spędzić w sposób nie tylko przyjemny, ale również pożyteczny, czyli poszerzając swoje umiejętności. Tematem tegorocznych zajęć był „Wolontariat wśród niepełnosprawnych”. W ramach szkolenia odbyły się spotkania z terapeutą zajęciowym i psychologiem. Wolontariuszy odwiedziła również rodzina z dzieckiem cierpiącym na porażenie mózgowe (poruszającym się na wózku inwalidzkim).

            Równolegle w Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Toruńskiej w Przysieku wypoczywały dzieci objęte programem „Skrzydła z Carrefour”. Są to uczniowie szkół podstawowych, którzy ze względu na trudną sytuację materialną otrzymują stałe wsparcie finansowe m.in. na dożywianie, zakup podręczników i przyborów szkolnych, dojazd do szkoły. Podczas tygodniowego pobytu w Przysieku dzieci zwiedziły interesujące miejsca Torunia, takie jak: Muzeum Okręgowe, Muzeum Piernika, gdzie własnoręcznie wypiekały ciasteczka, Stare Miasto, które mogły również podziwiać z wieży katedry śś. Janów, Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka. Ważnym punktem programu było nawiedzenie przez wolontariuszy kaplicy Toruńskiego Centrum Caritas i obejrzenie obrazu bł. M. M. Karłowskiej. Uczestnicy ferii obejrzeli również seans w toruńskim Planetarium oraz wybrali się do kina. Swoje wrażenia przelali na papier podczas zajęć plastycznych. Oczywiście było również dużo ruchu na świeżym powietrzu i zabaw.

            Kolejny turnus w Przysieku stanowić będzie 50 wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas z okręgu działdowskiego, którzy przyjadą na wypoczynek dzisiaj (w województwie warmińsko-mazurskim ferie trwają od 25 stycznia do 7 lutego). Mamy nadzieję, że również im pogoda dopisze i będą mogli nabrać sił przed nowym semestrem.

 


Kolejne badania poziomu cukru w Toruniu
02.10.08

    W niedzielę, 5 pażdziernika, zapraszamy na badania poziomu cukru do Centrum Pielęgnacji Caritas na ul. Kard. S. Wyszyńskiego 7/9 w godzinach 8.00 - 13.00. Badania są częścią kampanii profilaktyki cukrzycy "Bądź zdrowy", w ramach której w ubiegłą niedzielę przebadaliśmy w diecezji toruńskiej 620 osób.

    Powyższe działania profilaktyczne zorganizowane są z okazji tegorocznego Tygodnia Miłosierdzia.