Inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom
02.11.11

 

            Po raz kolejny Caritas Diecezji Toruńskiej organizuje dla 3000 osób bardzo ważne wydarzenie - inaugurację Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, która odbędzie się w dniu 26 listopada 2011 r. o godz. 11.00  na toruńskim Lodowisku TOR-TOR przy ul. Bema 23/29. Każde uczestniczące w tym wydarzeniu dziecko weźmie udział w interesującym programie prewencyjnym oraz otrzyma kamizelkę odblaskową i słodkie co nieco. Szkoły, które wykażą się największym zaangażowaniem w ogłoszonej przez nas akcji "Warto byc bohaterem", otrzymają CERTYFIKATY SZKOŁY BUDUJĄCEJ WRAŻLIWOŚĆ SPOŁECZNĄ. Podczas inauguracji zapalimy symboliczną wigilijną świecę i tradycyjnie już 3000 dzieci zaśpiewa naszemu drogiemu Solenizantowi - Księdzu Biskupowi gromkie „sto lat”.

            Do tej pory na inaugurację Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom zapisaliśmy 1900 osób. Mamy więc jeszcze do dyspozycji 1100 miejsc. Zachęcamy do zgłaszania grup dzieci (z podaniem ilości uczniów oraz ilości opiekunów) faksem: 56 674 44 02 oraz e-mailem: torun@caritas.pl . Do transportu sugerujemy wykorzystać szkolne gimbusy.


REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA OPIEKUNÓW SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS
16.02.11

 

W KOMUNII Z BOGIEM

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA OPIEKUNÓW SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS

Przysiek, 11–13. 03. 2011 r.

(rozpoczynamy w piątek obiadem o godz. 16.00, a kończymy w niedzielę ok. 13.00)

Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Toruńskiej im. Jana Pawła II

prowadzenie:

Ks. Andrzej Sochal

Prezes Fundacji Pro Caritate

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY LISTĘ UCZESTKÓW.

INFORMUJEMY, ŻE SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA.

Zgłoszenia przyjmujemy e-mailem torun@caritas.pl lub faksem 56 674 44 02.

 

Lp.

nazwisko i imię

1.

Bednarska Agata

2.

Cichosz Monika

3.

Ciećko Anna

4.

Dąbrowska Grażyna

5.

Deredas Grzegorz

6.

Domżalski Andrzej

7.

Dudek Małgorzata

8.

Dulka Jolanta

9.

Falba Jolanta

10.

Firyn Krzysztof

11.

Karnowska Danuta

12.

Kaźmierkiewicz Małgorzata

13.

Kiwitt Elżbieta

14.

Kwiatkowska Ewa

15.

Kwiatkowska Wiesława

16.

Machaj Urszula

17.

Majewska Agnieszka

18.

Malinowska Aleksandra

19.

Marks Dorota

20.

Matros Beata

21.

Michalska Krystyna

22.

Muzalewska Daniela

23.

Myjkowska Dorota

24.

Piątek Małgorzata

25.

Proch Maria

26.

Ratajska Krystyna

27.

Rzepińska Maria Aldona

28.

Sardacka Justyna

29.

Składanowski Tomasz

30.

Składnik Danuta s.

31.

Szporka Maria

32.

Taflińska Anna

33.

Wantowska Barbara

34.

Wiśniewska Mirosława

35.

Włodarczyk Hanna

36.

Wojanowska Magdalena

37.

Ziętarska Bożena

 

Carrefour funduje posiłki dla dzieci w świetlicach Caritas
16.02.11

Informacja prasowa

Warszawa, 15 lutego 2011 r.

W odpowiedzi na trudną sytuację materialną wielu rodzin w Polsce, Carrefour ufunduje posiłki dla dzieci w świetlicach Caritas. Z pomocy skorzysta 825 dzieci
w 33 miastach Polski. Każdego dnia dzieci mają zapewnioną opiekę oraz miejsce,
w którym będą mogły odrabiać lekcje i rozwijać swoje zainteresowania.

Według raportu GUS „Zasięg ubóstwa w Polsce w 2009 r.” 22% dzieci żyje w warunkach poniżej granicy ubóstwa relatywnego. Zgodnie z tymi danymi, Polska zalicza się do krajów
o najwyższym stopniu zagrożenia ubóstwem dzieci i młodzieży wśród państw należących
do Unii Europejskiej. Najtrudniejszą sytuację materialną odnotowano w rodzinach wielodzietnych, w których na utrzymaniu rodziców znajduje się czworo lub więcej dzieci.

W odpowiedzi na ten problem, Caritas w Polsce rozpoczyna wspólnie z Grupą Carrefour nowy program dożywiania dzieci w świetlicach prowadzonych przez Caritas na terenie całego kraju. Program został zaplanowany na 12 miesięcy i potrwa do lutego 2012 roku. Każdego dnia Carrefour sfinansuje posiłek dla 825 dla dzieci z ubogich rodzin. Wartość udzielonej przez Carrefour pomocy wynosi prawie 800 tys. złotych.

„Do świetlic Caritas uczęszczają dzieci potrzebujące opieki i pomocy. Dla wielu z nich,
ze względu na trudną sytuację w domach rodzinnych, świetlice są jedynym miejscem,
w którym  mogą znaleźć warunki pozwalające na spokojne odrobienie lekcji, dokształcanie
i zabawę z rówieśnikami. Wszystkie dzieci mogą liczyć także na codzienny posiłek. Carrefour co roku angażuje się w różne programy społeczne, które mają na celu pomoc słabszym
i poszkodowanym. W tym roku podjęliśmy decyzję o przekazaniu środków na dożywianie dzieci. Mamy nadzieję, że dzięki naszej inicjatywie, dzieci, które obejmujemy opieką, będą mogły harmonijnie rozwijać swoje zainteresowania. Pragnę również zapewnić, że ze strony Carrefour zostali zaangażowani w pomoc także dyrektorzy wybranych hipermarketów, którzy
w swoich miastach będą wspierać dzieci z poszczególnych świetlic”
- powiedział Jean Anthoine, prezes Carrefour Polska.

Sieć świetlic jest prowadzona przez Caritas w Polsce we współpracy z Parafialnymi Zespołami Caritas, parafiami i organizacjami kościelnymi oraz szkołami. Opiekę nad dziećmi sprawują tysiące wolontariuszy, którzy bezinteresownie poświęcają im swój czas.

W większości świetlic realizowany jest program profilaktyczny dostosowany do aktualnych problemów, z jakimi borykają się dzieci oraz do ich wieku i dojrzałości. Możliwe jest to dzięki rozmowom indywidualnym oraz projektom edukacyjnym nakierowanym na wzrost samoświadomości dzieci, uzyskanie umiejętności wyrażania siebie i swoich emocji oraz kontrolę własnych zachowań - przede wszystkim agresji. Oprócz zajęć profilaktyczno-
-wychowawczych terapeuci prowadzą zajęcia pobudzające kreatywność dzieci, takie jak blok animacji kultury, teatr słowa i gestu, ćwiczenia ze słownikami, ćwiczenia twórczego myślenia, gry i zabawy logiczne, planszowe, strategiczne; wyjścia okolicznościowe: wystawy, teatr, kino czy zajęcia plastyczne, które uruchamiają wyobraźnię wychowanków.

„W wielu miejscowościach świetlica Caritas jest jedynym miejscem, w którym dzieci
i młodzież mogą spędzić czas po zakończeniu zajęć w szkole. Świetlice mieszczą
się w budynkach parafialnych czy pomieszczeniach użyczanych przez szkoły lub przez gminy. Z pomocy świetlic korzysta ponad 47 tysięcy dzieci w całej Polsce”­ - mówi ks. dr Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska. „W imieniu Caritas Polska chciałbym serdecznie podziękować Grupie Carrefour za społeczne zaangażowanie, które jest nakierowane
na pomoc najuboższym oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci. To już kolejny program długofalowej pomocy, w który firma angażuje się z entuzjazmem. Przez ostatnie
3 lata Carrefour był strategicznym partnerem programu Skrzydła Caritas” - dodaje
ks. dr Marian Subocz. 

 

 

Działalność świetlic Caritas finansowana jest z pieniędzy zbieranych podczas wielkanocnej akcji „Chleb Miłości”, ogólnopolskiej społecznej kampanii Caritas „Kromka Chleba”, funduszy własnych PZC oraz dotacji instytucji publicznych i darowizn.

 

Od 2007 do 2010 roku Fundacja Carrefour wspierała program Skrzydła Caritas. Carrefour był partnerem strategicznym tego programu. Na ufundowanie stypendiów całorocznych oraz wypoczynku letniego dla ponad 800 dzieci przeznaczył kwotę 3 mln 700 tys. zł. Od lutego 2011 roku pomoc zostaje skierowana na program dożywiania świetlic Caritas w 33 placówkach, w różnych miastach Polski.

Fundacja Carrefour powstała w 2000 roku i jej misją jest niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, dożywianie oraz działanie na rzecz integracji zawodowej.

 

Dodatkowe informacje:

Maria Cieślikowska, Carrefour Polska, tel.: 22 517 23 21, e-mail: maria_cieslikowska@carrefour.com

Tomasz Pietrzyk, Ciszewski Public Relations, tel.: 22 563 32 21, e-mail: tomasz_pietrzyk@carrefour.com

Marta Walasik-Sałek, Caritas Polska, tel.: 22 33 48 512, e-mail: mwalasik@caritas.pl

 

 

 

 


Wspomnienia z ferii zimowych
15.02.11

ZIMOWE  SZALEŃSTWO W PRZYSIEKU

 

W poniedziałek 31.01.2011 r. rozpoczął się pierwszy turnus ferii zimowych organizowanych przez Grudziądzkie Centrum Caritas dla dzieci ze szkół podstawowych.     Od samego początku dzieci ze Szkolnych Kół Caritas wraz  z opiekunami: Hanną Włodarczyk, Krystyną Michalską, Anną Ciećko i wolontariuszami: Mileną Karpińską, Izabelą Olszewską i Pauliną Rohn miały możliwość odkrycia nieznanych im zakątków Centrum Wolontariatu w Przysieku oraz integracji, która ułatwiła im wspólny pobyt.

 Każdy dzień rozpoczynaliśmy od Mszy Świętej z aktywnym udziałem młodych wolontariuszy.

Jednym z głównych punktów programu był wyjazd do pobliskiego Torunia. Odwiedziliśmy Wyższe Seminarium Duchowne, gdzie zostaliśmy oprowadzeni przez kleryków. Spotkaliśmy się tam z  błogosławionym Stefanem Wincentym Frelichowskim- patronem harcerzy i opiekunem kapłanów. Kolejnym celem tej wyprawy było zapoznanie się z zabytkami Starego Miasta i zakupienie pamiątek.

Po powrocie pełni zapału i radości zabraliśmy się za przygotowanie do kolportażu pierwszego numeru kwartalnika Caritas Diecezji Toruńskiej  „Świadectwo” - był to historyczny moment. Wieczorem bawiliśmy się w dyskotece przygotowanej przez sympatycznych studentów Bursy Caritas przy rozgrzewającej muzyce. Zmęczeni, ale zadowoleni udaliśmy się do swoich łóżek.

Co zyskaliśmy poprzez wspólne zabawy?

Bawiąc uczymy się okazywania pozytywnych uczuć wobec drugiego człowieka oraz wzajemnej akceptacji, która jest niezbędna w życiu. Wyjazd nie tylko był nastawiony  na wypoczynek, ale również na umocnienie wewnętrznej więzi z Bogiem, pielęgnowanej poprzez wspólny śpiew, Eucharystię i modlitwy.

Po podsumowaniu całego pobytu opuściliśmy mury Przysieka ze łzami w oczach
 i nadzieją na  powrót w przyszłym roku.

Składamy serdeczne Bóg zapłać ks. prał. Danielowi Adamowiczowi za gościnność, skierowane do nas Słowo Boże i uśmiech na twarzy. Bez słowa podziękowania nie możemy pozostawić również całej kadry ośrodka, która swoją pracą zapewniła nam pyszne posiłki, pełne brzuszki, opiekę i bezpieczeństwo.

 

: Milena Karpińska, Izabela Olszewska i Paulina Rohn


Przygotowania do Festynu z okazji Dnia Dziecka „Bądźmy razem”
14.02.11

         W pogodne poniedziałkowe przedpołudnie zebrała się w Przysieku ekipa przyjaciół Festynu „Bądźmy razem”, by rozpocząć tegoroczne przygotowania do wielkiego dziecięcego święta. Spotkanie rozpoczęliśmy od podziękowań za ubiegłoroczne przedsięwzięcie oraz obejrzenia reportażu z majowego święta na lotnisku.

            Ksiądz Prałat Daniel Adamowicz, Dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej przedstawił ustalenia poczynione do tej pory oraz poprowadził dyskusję na temat tegorocznych planów związanych ze sceną, bezpieczeństwem oraz atrakcjami.

            W spotkaniu uczestniczyli (wg listy obecności): Lidia Lach (Komendant Hufca Toruń), Artur Majerowski (Zastępca Komendanta Hufca Toruń), Jarosław Paralusz (Rzecznik Straży Miejskiej w Toruniu), Adam Włodarczyk (Koordynator ds. Profilaktyki Straży Miejskiej w Toruniu), Adrianna Niewińska (z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu), Dariusz Rodzewicz (z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu), Stanisław Mikołajczyk (z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu), Sławomir Kamiński (z Komendy Miejskiej PSP w Toruniu), Wojciech Lach (z Komendy Miejskiej PSP w Toruniu), Robert Sauron Majewski (Impresariat Muzyczny Sauron), Zbigniew Jaskólski (z MOSiR-u), Andrzej Rabuszak (z Urzędu Miasta Torunia), Juliusz Krawiec (z Agencji GRA), Tomasz Dunajski (z Aeroklubu Pomorskiego), Arkadiusz Adamowicz (z Caritas Diecezji Toruńskiej), Rafał Kołodziej (z Agencji Filmowej Next Level), Adam Hapler (z Agencji Filmowej Next Level), Ryszard Kowalski (Prezes TKKF Toruń), Ks. Prałat Daniel Adamowicz (Dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej), Marek Karczewski (z TGR PCK) i Anna Pławińska (z Caritas Diecezji Toruńskiej).


XIX Światowy Dzień Chorego
14.02.11

Tradycją stały się już wizyty wolontariuszy u chorych, którym towarzyszy wspólna modlitwa oraz podarunki. Członkowie Szkolnych Kół Caritas zanieśli upominki do: 4 toruńskich szpitali, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Sióstr Serafitek, Hospicjum Światło, szpitala w Chełmży i w Działdowie, Domu Pomocy Społecznej w Browinie oraz do szpitala w Grudziądzu. Dotarli również do cierpiących w domach. W sumie odwiedzili ponad 1800 chorych.

W piątek - w uroczystość Matki Bożej z Lourdes – jak co roku członkowie Szkolnego Koła Caritas działającego przy Szkole Podstawowej nr 21 w Grudziądzu wraz z opiekunką
p. Hanną Włodarczyk, Dyrektorem Grudziądzkiego Centrum Caritas ks. Markiem Borzyszkowskim i kapelanem szpitala ks. Andrzejem Bartmanem odwiedzili dzieci przebywające w Regionalnym Szpitalu
Specjalistycznym im. dra Władysława Biegańskiego. Kapłani udzielili małym pacjentom Bożego błogosławieństwa, a wolontariusze przekazali drobne upominki. Później wszyscy wzięli czynny udział w Mszy św. w intencji chorych oraz pracowników służby zdrowia, której przewodniczył kapelan szpitalny ks. Daniel Milewski. Po Mszy św. nastąpiła Adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwy w intencji uzdrowienia duszy i ciała prowadzone przez wspólnotę Odnowy w Duchu Św. „Effatha”
z parafii Św. Ap. Piotra i Pawła na Lotnisku. Zgodnie z prośbą papieża Benedykta XVI skierowanej podczas środowej audiencji do Polaków w modlitwie, polecaliśmy Jezusowi i Matce Najświętszej „chorych i tych, którzy  z miłością pochylają się nad nimi w szpitalach, w domach opieki i w rodzinach".

Tego dnia wielu ludzi, zarówno chorych, jak i personelu oraz gości odwiedziło szpitalną kaplicę, aby wspólnie wypraszać potrzebne łaski. Na wielu twarzach malowało się wzruszenie, kiedy po zakończonych modlitwach wszyscy zostali obdarowani obrazkami z wizerunkiem Matki Bożej z Lourdes i modlitwą oraz pierwszym numerem Magazynu Caritas Diecezji Toruńskiej „Świadectwo”.

To był dzień głębokich przeżyć i wzruszeń dla każdego z nas, a także – mimo ferii – dodatkowy dzień nauki miłosiernej miłości.

Joanna Rydzińska
 


Nowe dzieło Caritas...
01.02.11

   Dzisiaj ukazał się pierwszy numer Świadectwa - Magazynu Caritas Diecezji Toruńskiej (w ilości 70 000 egzemplarzy). Nasze czasopismo jest formą odpowiedzi na apel Sługi Bożego Jana Pawła II, który wzywał do budowania wyobraźni miłosierdzia. Stąd tematyka gazety, w której pojawiają się sylwetki osób odgrywających w misji Caritas szczególną rolę - podopiecznych, wolontariuszy, darczyńców. Ukazujemy w niej ludzi w ich codzienności, osoby dotknięte cierpieniem, które mimo trudów potrafią przezwyciężać ból i słabości, a także tych, którzy im pomagają, idąc za głosem serca.

   Świadectwo - Magazyn Caritas Diecezji Toruńskiej będzie można nieodpłatnie otrzymać w parafiach w najbliższe niedziele oraz z Gazetą Pomorską w dniu 11 lutego. Niebawem cała gazeta dostępna też będzie na naszej stronie internetowej.