Wigilijna świeca zapłonęła!
28.11.14

  Dziś na lodowisku Tor-Tor w obecności 3000 młodych uczestników oraz dostojnych gości zainaugurowaliśmy Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

   Podsumowaliśmy również siódmą edycję akcji "Warto być bohaterem", w ramach której dzieci wykazały się ofiarnością w wysokości 25 000 zł! Pieniądze te trafią do chorego na nowotwór 9-letniego Oliwiera oraz na budowę afrykańskiego przedszkola.

   W ramach tej akcji zachęcamy również do przesyłania sms-ów, które wesprą leczenie chorego chłopca. Prosimy o sms o treści OLIWIER na numer 72052 - koszt 2,46 zł.

      Za wsparcie dziękujemy firmom: Erbud Oddział Toruń, Jago, Jutrzenka Colian, KSC S.A., Toruń-Pacific Sp. z o.o. i Nadleśnictwu Toruń.

         Za pomoc jesteśmy wdzięczni służbom: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Komendzie Miejskiej Policji, Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej w Toruniu, Placówce Żandarmerii Wojskowej w Toruniu, Toruńskiej Grupie Ratownictwa PCK oraz Impresariatowi Sauron.

   Dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń.


Inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom już w piątek!
24.11.14

            Grupy dzieci, które zakwalifikowały się na Inaugurację Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, zostały o tym poinformowane e-mailem (w razie wątpliwości można skonsultować się telefonicznie: 56 674 44 01). Przypominamy, że uroczystość ta odbędzie się w piątek, 28 listopada 2014 r. o godz. 11.00 (i potrwa do godz. 12.30) na toruńskim lodowisku Tor-Tor. Głównym jej elementem będzie symboliczne zapalenie ogromnej wigilijnej świecy.

              Uczniom podczas piątkowej Inauguracji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, która odbędzie się pod hasłem Dziecko sercem rodziny, zapewniamy łakocie oraz rewię na lodzie, program artystyczny w wykonaniu Jacka Beszczyńskiego, Kamila Czeszela oraz zespołu Skica, wizytę Mikołaja ze Śnieżynką, a może nawet żywego renifera...

     Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom polega na rozprowadzaniu świec, głównie w parafiach, które w Wigilię Bożego Narodzenia zapalane są na polskich stołach na znak solidarności z najbardziej potrzebującymi w Polsce i na świecie. Wpływy uzyskane z tej akcji przeznaczone są na całoroczne dożywianie tysięcy dzieci w szkołach i świetlicach, na pomoc edukacyjną oraz letni wypoczynek.

          Na lodowisku Tor-Tor podsumujemy również akcję "Warto być bohaterem". W ramach projektu "Jestem widoczny, jestem bezpieczny" dzieci otrzymają kamizelki odblaskowe. Akcja ta jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

            Prosimy, podobnie jak w ubiegłym roku, o przywiezienie, w miarę możliwości, i złożenie na stoisku oznaczonym logotypem Caritas (w foyer Tor-Tor-u) nowych zabawek do paczek świątecznych dla dzieci z ubogich rodzin.

          Za wsparcie dziękujemy firmom: Erbud Oddział Toruń, Jago, Jutrzenka Colian, KSC S.A., Toruń-Pacific Sp. z o.o. i Nadleśnictwu Toruń.

         Za pomoc jesteśmy wdzięczni służbom: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Komendzie Miejskiej Policji, Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej w Toruniu, Placówce Żandarmerii Wojskowej w Toruniu, Toruńskiej Grupie Ratownictwa PCK oraz Impresariatowi Sauron.

Dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń.

 


"Błogosławiony Edmund Bojanowski - wiejski Apostoł miłosierdzia" - ogłoszenie wyników konkursu
24.11.14

Dobiega końca ogłoszony przez Konferencję Episkopatu Polski Rok Bł. Edmunda Bojanowskiego. Szczególną okazją by rok 2014 ogłosić Rokiem Bł. Edmunda Bojanowskiego była 200. rocznica jego urodzin i 15. rocznica beatyfikacji.

 

Podczas Mszy beatyfikacyjnej 13 czerwca 1999 r. na Placu Piłsudskiego w Warszawie Św. Jan Paweł II przedstawił Bł. Edmunda jako apostoła miłosierdzia, który swoje liczne talenty wykorzystał dla dobra Kościoła, narodu i potrzebujących pomocy. Ojciec Święty postawił nam tego człowieka za wzór mądrej działalności społecznej, oświatowej i charytatywnej.

 

Celem konkursu była prezentacja  postaci Bł. Edmunda Bojanowskiego, wielkiego Polaka i patrioty. Założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek, człowieka całkowicie oddanego dzieciom i osobom chorym.

 

Mamy nadzieję, że poprzez twórczą inspirację, popartą przykładami z życia Błogosławionego konkurs przybliżył uczestnikom konkursu postać tego niezwykłego człowieka i zainteresował jego bogatym duchowo i aktywnym życiem oraz zachęcił do naśladowania go w swoim życiu.

 

Organizatorem konkursu było Grudziądzkie Centrum Caritas i Szkolne Koło Caritas działające przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Grudziądzu.

 

Konkurs miał zasięg diecezjalny /diecezja toruńska/. Mogli brać w nim udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, a także wychowankowie świetlic środowiskowych i placówek opiekuńczo - wychowawczych.

 

Na konkurs wpłynęło 260 prac: 194 ze szkół podstawowych, 35 z gimnazjum i 31 ze szkół średnich. W kategorii plastycznej znalazło się 225: 178 ze szkół podstawowych, 22 z gimnazjum i  25 prac ze szkół średnich, w kategorii literackiej było 16 prac: 9 z podstawówki, 5 z gimnazjum i 2 prace ze szkół średnich, w kategorii multimedialnej przysłano 19 prace: 7 z podstawówki, 8 z gimnazjum i 4 prace ze szkół średnich.

 

Jury konkursowe w składzie:

Ks. kan. Marek Borzyszkowski , ks. Grzegorz Kowalik i pan Krzysztof Firyn w ocenie wykonanych prac kierowało się następującymi kryteriami:

- Zgodność pracy z tematem, poprawność językowa, poprawność w zapisie

- Walory artystyczne, pomysłowość, technika i precyzja wykonywanych prac

- Zawartość merytoryczna prezentacji, estetyka i  wygląd wizualny, oryginalne ujęcie tematu, interesująca szata graficzna, zrozumiały język przekazu, przejrzystość

- Indywidualność i samodzielność

 

Po wnikliwej analizie zgromadzonych prac przyznano w poszczególnych kategoriach nagrody i wyróżnienia pięćdziesięciu laureatom konkursu.

 

Oficjalne ogłoszenie wyników i związana z tym uroczystość odbyła się 22 listopada 2014roku w Muzeum im. ks. dra Władysława Łęgi w Grudziądzu.

 

Na wstępie Ks. kanonik Marek Borzyszkowski – Dyrektor Grudziądzkiego Centrum Caritas powitał wszystkich przybyłych gości, nauczycieli, opiekunów, rodziców oraz licznie zgromadzone dzieci i młodzież.

 
Po powitaniu nastąpiła prezentacja Bł. Edmunda Bojanowskiego. Po czym odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników, które przedstawiła pani Hanna Włodarczyk, inicjatorka i pomysłodawca piętnastej już edycji tego typu konkursu. Wszyscy laureaci zostali nagrodzeni upominkami i dyplomami. Dyplomy otrzymali również nauczyciele nagrodzonych uczniów.

Zwieńczeniem spotkania było uroczyste otwarcie wystawy. W czasie wernisażu młodzi artyści mogli z dumą prezentować swoje dzieła towarzyszącym im nauczycielom, opiekunom i rodzinom. Przygotowano też słodki poczęstunek dla wszystkich przybyłych gości.

 

W przygotowanie całej uroczystości bardzo aktywnie włączyli się wolontariusze SKC z ZSO nr 5, którzy ofiarowali swój wolny czas przez szereg kolejnych dni.

Wszystkim dziękujemy za poświęcenie swojego czasu i włożony trud, a laureatom konkursu i ich nauczycielom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 


 Laureaci diecezjalnego konkursu o bł. Edmundzie Bojanowskim

 

Prace plastyczne

1.

Zofia Lewandowska II

SP nr 5, Grudziądz

I

2.

Antonina Lewczuk I

ZS nr 8, Toruń

II

3.

Julka Owsianikow I

SP nr 1, Golub – Dobrzyń,

III

4.

Nikola Osiecka I

ZS nr 8, Toruń

wyr

5.

Alicja Kanderska I

ZS nr 8, Toruń

wyr

6.

Wiktor Kowalewski I

ZS nr 8, Toruń

wyr

7.

Klaudia Kalinowska VI

ZS nr 8, Toruń

I

8.

Wiktoria Krajewska IV

SP nr 21, Grudziądz

II

9.

Natalia Kościńska IV

Zespół Szkolno – Przedszkolny, SP Lisewo

III

10.

Marta Koprowska IV

ZSO nr3 – SP7, Grudziądz

wyr

11.

Jakub Górski IV

ZSO nr3 – SP7, Grudziądz

wyr

12.

Weronika Grzybowska VI

SP nr 21, Grudziądz

wyr

13.

Oliwia Ledwolorz V

SP nr 21, Grudziądz

wyr

14.

Zuzanna Szumiłowska

ZSO nr 1, Gim, Grudziądz

I

15.

Klaudia Stafaniak

ZSO nr 1, Gim, Grudziądz

II

16.

Dominika Drzymalska

Gimnazjum im. Biskupów Chełmińskich, Lubawa

III

17.

Anna Grabowska

Gimnazjum nr 5, Grudziądz,

n.s.

18.

Agnieszka Kowałkowska

Gimnazjum im. Biskupów Chełmińskich, Lubawa

wyr

19.

Martyna Krajewska

ZS Gim. w Bielicach, Krotoszyny

wyr

20.

Weronika Jasińska

Gimnazjum nr 6, Grudziądz

wyr

21.

Łukasz Bednarczyk

ILO, Grudziądz

I

22.

Weronika Dziok

ZSBiP, Liceum Plastyczne, Grudziądz

II

23.

Agnieszka Lamparska

ZSBiP, Liceum Plastyczne, Grudziądz,

III

24.

Monika Sopiela

ZSBiP, Liceum Plastyczne, Grudziądz

wyr

25.

Ewa Dąbrowska

ZSZ w Specjalnym Ośrodku Szkol – Wychow Toruń

wyr

26.

Mateusz Graman

ZSZ w Specjalnym Ośrodku Szkol – Wychow Toruń

wyr

27.

Krzysztof Zakrzewski

Szkoła Przysposabiająca do Pracy w SOSW, Toruń

wyr

 

Prace literackie

1.

Aleksandra Jóskowska IV

SP im. Jana Pawła II, Mała Nieszawka

I

2.

Celina Furso IV

SP nr 5, Grudziądz

II

3.

Natalia Pawlikowska

SP, Płowęż

III

4.

Martyna Trocha V

SP nr 5, Grudziądz

wyr

5.

Hubert Pawski V

SP nr 5, Grudziądz

wyr

6.

 Jesika Wojtanowska V

SP nr 5, Grudziądz

wyr

7.

Aleksandra Robaczewska

Gimnazjum nr 1,Wąbrzeźno

II

8.

Jagoda Kudłacz

Gimnazjum nr 1,Wąbrzeźno

III

9.

Agata Golańska

ZS w Bielicach, Krotoszyny

wyr

10.

Szymon Kowalski

Gimnazjum nr 1,Wąbrzeźno

wyr

11.

Anna Krygier

IV LO, Grudziądz

n.s.

 

Prace multimedialne

1.

Kacper Kwiatkowski IV

SP 21, Grudziądz

I

2.

Miłosz Piwowarczyk VI

SP nr 12, Grudziądz

II

3.

Jagoda Olszówka IV

ZS w Ostromecku, Dąbrowa Chełmińska

III

4.

Patryk Paprocki IV

ZSO nr3 – SP7, Grudziądz

wyr

5.

Kacper Gratowski IV

SP 21, Grudziądz

wyr

6.

Rafał Lewalski

Gimnazjum im. Biskupów Chełm, Lubawa

I

7.

Weronika Jasińska

Gimnazjum nr 6, Grudziądz

II

8.

Karina Tylmanowska

Gimnazjum nr 1, Wąbrzeźno

III

9.

Radosław Figurski

Gimnazjum nr 6, Grudziądz

wyr

10.

Michał Lewandowski

Gimnazjum nr 5, Grudziądz

wyr

11.

Beata Szymańska

Zespół Szkół Gastr-Hotelar, Grudziądz

wyr

12.

Kamil Tracki

ZSR im. Władysława Grabskiego, G-dz

wyr

 


"Inwestujemy w zdrowie"
19.11.14

W Ognisku Wychowawczym przy Toruńskim Centrum Caritas trwa drugi miesiąc realizacji kolejnego  prozdrowotnego projektu edukacyjnego. Tym razem nosi on nazwę „INWESTUJEMY  W  ZDROWIE”. Projekt współfinansowany jest przez Fundację TESCO DZIECIOM w ramach programu grantowego „Pracownia Talentów”, a Partnerami projektu są : Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu, Polskie Towarzystwo Higieniczne (Oddział Toruńsko-Włocławski), a także Redakcja Magazynu Caritas Diecezji Toruńskiej „ŚWIADECTWO” .

Beneficjentami projektu „Inwestujemy w zdrowie” jest grupa  podopiecznych placówki (w uzgodnieniu z rodzicami i na podstawie ich pisemnych deklaracji, spośród 50 stałych podopiecznych świetlicy wytypowano 26 dzieci w wieku od 6 do 15 lat).

Projekt zakłada, iż przez cały rok szkolny w Ognisku Wychowawczym przy TCC realizowane będą cykliczne zajęcia (łącznie ponad 90h) poświęcone edukacji prozdrowotnej dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Teoretyczna edukacja dotycząca zasad higieny (osobistej i żywieniowej), podstaw zdrowego odżywiania się ucznia, sposobów przeciwdziałania  niedożywieniu i otyłości u dzieci i młodzieży szkolnej połączona jest z nauką przyrządzania prostych i zdrowych posiłków. Nieodłącznym elementem projektu jest promowanie zdrowego stylu życia i zachęcanie dzieci do codziennej aktywności fizycznej - bez względu na aurę i  porę roku. Warto dodać, iż niektóre działania edukacyjne adresowane do dzieci zakładają konieczność współuczestniczenia rodzica (opiekuna). Celem jest zwiększenie prawdopodobieństwa, że zasady zdrowego odżywiania oraz aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego trafią do codziennej praktyki w domu dziecka.

Ważne jest, że udział w  projekcie zadeklarowało aż 18 rodziców (prawnych opiekunów beneficjentów). Na początku października 2014 odbyło się spotkanie organizacyjne z rodzicami , a następnie adresowane do nich spotkanie edukacyjne dotyczące profilaktyki chorób pasożytniczych u dzieci, które w ramach zawartego partnerstwa przeprowadziła pani Ewelina Kazaniecka (pracownik działu „Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia” toruńskiego Sanepidu). Kolejne spotkania edukacyjne dla rodziców - dotyczące m.in.  zdrowego żywienia dzieci i dorosłych (diety zbilansowanej), przeciwdziałania otyłości i konsekwencji częstego jedzenia tzw. „fastfood”-ów - prowadzone będą także przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu oraz członków Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Najbliższe spotkanie projektowe dla rodziców - już w dniu 20 listopada 2014 (Światowy Dzień Rzucania Palenia).

Dotychczas beneficjenci projektu korzystali z szeregu zajęć sportowych na świeżym powietrzu oraz z cotygodniowych zajęć tanecznych (taniec nowoczesny) prowadzonych przez byłą podopieczną placówki. Wzięli też udział w  spotkaniach edukacyjnych na temat zasad prawidłowego odżywiania się dzieci i młodzieży oraz poznali zasady bezpiecznego i higienicznego przygotowywania posiłków. Nauka prowadzona jest metodami aktywnymi. Z materiałów edukacyjny przygotowanych do poszczególnych ćwiczeń dzieci i wychowawcy grup wykonali tematyczne gazetki ścienne, które teraz oglądać można w świetlicy. Pod koniec października br. dzieci rozpoczęły naukę poprzez działania w kuchni. Zakupiono niezbędny  sprzęt (tzw. małe AGD) i dzieci rozpoczęły  pierwsze zajęcia kulinarne, na których uczyły się robić soki i proste desery ze smacznych, tanich  i zdrowych „darów jesieni” (owoców i warzyw).Jak można było zaobserwować, zajęcia te sprawiły dzieciakom szczególnie dużo radości.

Warto dodać, że w ramach projektu „Inwestujemy w zdrowie” w  obszarze działań z zakresu promowania aktywnego i bezpiecznego wypoczynku planowany jest między innymi kurs nauki pływania dla   uczestników projektu  oraz krótki kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,  a także takie atrakcyjne formy zajęć jak  zajęcia sportowo-rekreacyjne w MINI-AQUAPARKU oraz zajęcia sprawnościowe w parku linowym na Barbarce.

         Niecodzienna też będzie forma ewaluacji projektu. W czerwcu 2015 roku w Ognisku Wychowawczym odbędzie się impreza podsumowująca zdobyte przez dzieci wiadomości i umiejętności, na którą zaproszeni zostaną także Partnerzy projektu. W programie przewidziano: konkurs wiedzy prozdrowotnej (rywalizacja grup dzieci i rodziców), konkurs kulinarny w parach dziecko-rodzic (zdrowy poczęstunek) oraz występ tańca nowoczesnego w wykonaniu dzieci z Ogniska. Spotkanie zakończy wręczenie nagród zwycięzcom poszczególnych konkurencji, wręczenie dyplomów wszystkim uczestnikom Projektu, przekazanie podziękowań Partnerom projektu oraz zdjęcie pamiątkowe wszystkich uczestników wydarzenia.

 

 

                                                                    

Hanna Dobromilska

Kierownik Ogniska Wychowawczego,

Koordynator Projektu


SMS z hasłem OLIWIER nr 72052, koszt 2,46 z VAT
14.11.14

Bardzo prosimy o pomoc dla chorego na nowotwór 9-letniego Oliwiera. Wyślij SMS z hasłem: OLIWIER na numer 72052, koszt. 2,46 z VAT.

Więcej informacji na temat Oliwiera w "Świadectwie". Kliknij u góry w nr 16.


Festyn Miłosierdzia
04.11.14

W sobotę, 25 października wolontariusze Szkolnych Kół Caritas rejonu grudziądzkiego wyruszyli do klasztoru Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo na „Festyn Miłosierdzia”.

Organizatorami byli Dyrektor Grudziądzkiego Centrum Caritas Ks. Kan. Marek Borzyszkowski i opiekunka SKC przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Grudziądzu P. Hanna Włodarczyk.

Do Chełmna przyjechało około 100 dzieci wraz ze swymi opiekunami. Wspólne świętowanie rozpoczęło się uroczystą Eucharystią sprawowaną w intencji dzieci należących do Szkolnych Kół Caritas, jak też wszystkich świadczących miłosierdzie bliźniemu, a także tych, którzy miłosierdzia potrzebują.

Po Mszy Św.  Ks. Marek Borzyszkowski i S. Wizytatorka Hanna Cybula przywitali zaproszonych gości oraz serdecznie zaprosili wszystkich przybyłych na tegoroczną edycję festynu do wspólnej zabawy. 

Głównym celem festynu była wspólna zabawa oraz integracja dzieci z podstawówki należących do SKC, by uruchomić w nich pokłady aktywności i chęć działania dla drugiego człowieka.

Dzieci wzięły udział we wspólnych grach i zabawach animowanych przez Siostry Szarytki i Postulantki. Mogły sprawdzić swoją wiedzę religijną podczas quizów i zabaw biblijnych, brały udział w wielkiej grze: Droga do miłości oraz wielu innych zabawach. Ćwiczyli też z wielkim zapałem i zaangażowaniem, ucząc się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponieważ październik to miesiąc różańcowy punktem kulminacyjnym było wykonywanie z koralików i kolorowych sznurków różańców - bransoletek na rękę. Dzięki zaangażowaniu S. Szarytek i diakonii muzycznej wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Effatha” z Grudziądza było też dużo śpiewania. „Przebojem” stała się piosenka Nie ma takiego jak Jezus, do której Siostry ułożyły dodatkowe słowa: Bądź miłosierny jak Jezus, bądź miłosierny jak On. W domu, w szkole, wszędzie, bądź miłosierny jak On!

Po zabawie przyszła pora na posiłek: ciepłe kiełbaski, owoce i słodycze. Wszyscy zajadali z wielkim apetytem pyszności przygotowane przez Grudziądzkie Centrum Caritas. Na koniec pobytu w klasztorze jedna z Sióstr przedstawiła historię Cudownego Medalika, który dzieci otrzymały razem z obrazkami i folderami nt. Zgromadzenia.

Następnie wolontariusze wraz z opiekunami wyruszyli na zwiedzanie miasta. Na dłuższą chwilę uczestnicy festynu zatrzymali się w chełmińskiej farze, gdzie ks. Andrzej Jankowski przekazał im wiele ciekawych informacji związanych z Chełmnem oraz przedstawił historię kościoła.

Po takich atrakcjach wszyscy w dobrych humorach wrócili do domu.

Dziękujemy Siostrom Szarytkom z Chełmna za gościnę i serdeczne przyjęcie, wierzymy, że również za rok uda się tu przyjechać na kolejny „Festyn Miłosierdzia”.