9 minut!!!
26.03.13

 Już po 9 minutach nadeszła odpowiedź na list, który skierowaliśmy do misjonarzy całego świata. Jest ona następującej treści:

 "Dziekuję za list, życzenia i projekt.
Włączymy sie w mojej misji w Kiabakari w tę akcję. Ponieważ na początku maja przylatuję do Polski, materiały przywiozę z sobą i wyślę z Krakowa.

Błogosławionych Świąt!
Z modlitwą

Ks. Wojciech Adam Koscielniak
Kiabakari, diecezja Musoma, Tanzania".
       Inspiracją do realizacji projektu Serce dla Mamy było ułożenie serca podczas ubiegłorocznego Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka "Bądźmy razem". W tym roku również ono powstanie. 8 czerwca na toruńskim lotnisku, gdzie odbędzie się festyn.

   Zanim jednak zrealizujemy to przedsięwzięcie, zachęcamy uczniów, nauczycieli oraz rodziców w Toruniu, Polsce i na świecie do zorganizowania happeningów, podczas których takie serce zostanie ułożone lokalnie. 


List do misjonarzy - Serce dla Mamy
26.03.13

Czcigodni Księża, Ojcowie, Siostry

            Szanowni Państwo

            Misjonarze

 

            Przesyłam serdeczne pozdrowienia z Caritas Diecezji Toruńskiej.  Dzięki uprzejmości Księdza Biskupa Józefa Szamockiego, wieloletniego misjonarza z Zambii oraz księdza Kazimierza Szymczychy (SVD), sekretarza KEP ds. misji, który udostępnił mi bazę adresową, zwracam się do Was niniejszym pismem.

            Zapewne czujecie się nieco zaskoczeni tą korespondencją. Rzeczywiście, chociaż sympatią i modlitwą, a także działaniami na rzecz misji zajmuję się, najpierw w parafii, a od 18 lat w Caritas, to bezpośrednio zwracam się do Was, Czcigodni, po raz pierwszy. Powodem tej sytuacji jest nie tylko chęć złożenia życzeń na Święta Zmartwychwstania i następującego po nich Święta Miłosierdzia Bożego, które jest mi szczególnie bliskie, bowiem jest zarazem patronalnym Świętem Caritas, ale także zaproszenie do udziału w szczególnym wydarzeniu, które inicjujemy na terenie naszej diecezji i całej Polski. Projekt ten realizujemy razem z Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia. Nosi on tytuł Serce dla Mamy.

            Zanim opiszę ten projekt, do udziału w którym serdecznie zapraszam Was, ale także za Waszym pośrednictwem Misjonarzy innych krajów, to najpierw składam życzenia w tym szczególnym świątecznym, pełnym nadziei i aury zwyciężania czasie.

            Papież Franciszek zwrócił się do Kolegium Kardynalskiego w pierwszej homilii słowami: „Miejcie odwagę kroczyć w świetle Chrystusa Zmartwychwstałego.” Odwaga ta niech pomoże pokonywać wszelkie troski i otwiera na rzeczywistość zwyciężania w dobru, w dziełach miłości. Niech każdy Wasz dzień misyjnej posługi wypełnia serca pokojem i radością, a ludzie, którym służycie, odpowiadają wdzięcznością.

            Życzę również, byście zawsze czuli wsparcie modlitewne, ale też to materialne, konieczne do pełnego realizowania Waszej misji. Niech Zmartwychwstały i pełen miłosierdzia Pan opromienia Was swoją łaską!

 

                                                                                              Szczęść Boże

                                                                                      ks. Daniel Adamowicz

                                                                          wraz z pracownikami i wolontariuszami

 

            A wolontariuszy mamy „trochę” w 228 Szkolnych Kołach Caritas na terenie naszej diecezji – to nasza wielka radość i bogactwo.

 

            Czcigodni

 

            Niniejszym pismem zapraszam Was do szczególnego przedsięwzięcia, które dzięki Wam może mieć wyjątkowy charakter. Tego jeszcze nie było!!! Otóż w Polsce  przyszedł czas, niestety, kiedy dyskusje szokują. Dotyczą one tematów dla chrześcijaństwa naturalnych i pozytywnych, lecz traktują je zupełnie odmiennie. Stąd chcemy poprzez nasz projekt, a przy Waszej pomocy, pokazać, jak instytucja rodziny ma się w różnych kulturach, na różnych kontynentach. Nikt lepiej tego nie może zrobić niż Wy, Drodzy Misjonarze. Mam wielką nadzieję, że projekt Was zainteresuje i zechcecie wziąć w nim udział! Proszę o to bardzo gorąco w imieniu własnym, zwłaszcza wielu dzieci i młodych osób w Polsce, które są głównymi adresatami naszego przedsięwzięcia i którym nasz wspólny przekaz jest bardzo potrzebny.

 

            Idee projektu:

            1) Pragniemy zwrócić uwagę na potrzebę budowania i pokazywania jakości relacji w pierwszej komórce społeczeństwa, jaką jest rodzina (dziecko-rodzice) na przykładzie       więzi dziecka z matką.

            2) Treść tę chcemy zrealizować podczas tradycyjnie organizowanego przez nas w       Toruniu Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka „Bądźmy razem”, na którym         od ubiegłego roku układamy z dzieci serce dla mamy. Festyn ten odbędzie się w dniu      8 czerwca br.

            3) Ważnym etapem realizacji idei projektu jest zachęcenie dzieci z bardzo wielu szkół             w Polsce, a także z wielu miejsc misjonarskiej działalności, do zaprojektowania hasła        promującego miłość do mamy i zorganizowania na terenie szkoły czy innego miejsca         happeningu, polegającego na utworzeniu figury serca w obecności zaproszonych mam     i ojców oraz nauczycieli. Materiały video z takich wydarzeń będziemy się starali          umieszczać na stronie www.torun.caritas.pl.

 

            Prośba wobec Misjonarzy:

1)      Poprosimy o wykonanie happeningu w parafii, szkole, na łonie natury, w wiosce czy w środowisku miejskim polegającego na stworzeniu figury w kształcie serca z osób, zwłaszcza dzieci. Taką figurę podczas jej tworzenia należy sfilmować – maks. 90 sek. lub wykonać jej zdjęcia. Podczas tego happeningu dzieci mogą w języku lokalnym powiedzieć, np. „kochamy nasze mamy”. Może być też transparent. Wszystko według Waszej inwencji.

2)      Prosimy również o wypowiedź do kamery (również maks. 90 sek.) lub tekst pisany na temat instytucji rodziny, jej roli w danym środowisku, kręgu kulturowym.

3)      Prosimy o krótkie podkreślenie szczególnych problemów i potrzeb, które radykalnie określają prace misjonarza. Mamy nadzieję, że dzieci i młodzież szkół, które w analogiczny sposób będą uczestniczyć w części projektu w Polsce, zechcą nawiązać kontakt i podjąć współpracę np. adopcja na odległość lub inne praktyki.

4)      Prosimy o kolportowanie naszego listu do innych misjonarzy i promowanie naszego projektu, tak żeby stał się on bardziej globalny, przez co uzyska większą siłę przekazu interesującej nas treści i właściwy status w świadomości.

 

Sądzimy, że dzięki Waszej odpowiedzi wiele osób będzie mogło zobaczyć działalność Kościoła na świecie, ogrom trudu, jaki podejmujecie co dnia i ogrom trosk, które spędzają Wam sen z powiek. Ale także i to, że instytucja rodziny i relacje w niej panujące, zwłaszcza między dziećmi i ich rodzicami są najważniejsze i mają charakter powszechny. Promujemy w ten sposób tradycyjny model rodziny.

Bardzo prosimy o nadsyłanie materiałów do połowy maja na torun@caritas.pl bądź korespondencyjnie na adres: Caritas Diecezji Toruńskiej, Przysiek 75, 87-134 Zławieś Wielka, Polska.

Dziękuję za lekturę niniejszego listu i za czas, który poświęcicie dla tego nietypowego acz pożytecznego projektu.

                                                                       Z wyrazami najwyższego szacunku

                                                                                     Szczęść Boże

                                                                           ks. prałat Daniel Adamowicz

                                                                   Dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej

Podziękowanie dla Caritas
26.03.13

        Serdeczne podziękowania za wielki wkład, jaki uczynili Państwo w naszej długiej drodze do wyleczenia syna Jakuba z anemii. Dziś z lekkim sercem mogę powiedzieć, że jesteśmy po 9-miesięcznej kuracji, z którą się wiązała dieta i leki.  Jesteśmy po ostatnich badaniach krwi, które wyszły bardzo dobrze. Po konsultacji z lekarzem możemy już wszystko odstawić i pozostać tylko na witaminach. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wielki wkład, jaki Państwo uczynili, za to poświęcenie czasu, jak i włożoną pracę.

 

            Z całego serca dziękujemy i pozdrawiamy.


            Małgorzata Krupecka z rodziną

Zaproszenie na szkolenie "Chronię siebie, chronię innych"
25.03.13

         W kwietniu rusza tegoroczna edycja Zintegrowanego szkolenie dla kadr pedagogicznych i liderów wsparcia rówieśniczego Chronię siebie chronię innych - profilaktyka uzależnień w profilaktyce. W sumie przeszkolimy w tym roku 264 osoby. Zgłoszenia (10 uczniów + 1 nauczyciel) ze szkół toruńskich przyjmujemy mailowo: torun@caritas.pl. Prosimy o zgłaszanie uczniów, którzy nie uczestniczyli   ubiegłorocznej edycji szkolenia.

Uczestnicy nie ponoszą kosztów zajęć, posiłków oraz zakwaterowania.

Szkolenie jest dofinansowane ze środków Gminy Miasta Toruń

TERMINY:

I i II gr.: 13-14 kwietnia (szkoły podstawowe)

III i IV gr.: 20-21 kwietnia (gimnazja)

V i VI gr.: 27-28 kwietnia (szkoły ponadgimnazjalne)

 

VII i VIII gr.: 28-29 września (szkoły podstawowe)

IX i X gr.: 5-6 października (gimnazja)

XI i XII gr.: 12-13 października (szkoły podstawowe)

plan

 

sobota (10 godz.)

9.00 – Młodzież i profilaktyka o krok dalej (3 godz.) – mgr Magdalena Paralusz

11.15 – herbata, kawa, ciastko

11.45 – Liderzy wsparcia rówieśniczego jako realizatorzy wybranych strategii profilaktycznych – przygotowanie propozycji działań z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej i alternatywnej (2 godz.) - mgr Alina Kocieniewska  

13.15 – obiad

14.15 – Liderzy wsparcia rówieśniczego jako realizatorzy wybranych strategii profilaktycznych – przygotowanie propozycji działań z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej i alternatywnej (1 godz.) - mgr Alina Kocieniewska  

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

15.30 – podwieczorek

16.15 – Liderzy wsparcia rówieśniczego jako realizatorzy wybranych strategii profilaktycznych – przygotowanie propozycji działań z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej i alternatywnej (2 godz.) - mgr Alina Kocieniewska  

18.00 – kolacja

18.30 – Liderzy wsparcia rówieśniczego jako realizatorzy wybranych strategii profilaktycznych – przygotowanie propozycji działań z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej i alternatywnej (2 godz.) - mgr Alina Kocieniewska  

 

niedziela (7 godz.)

8.30 – śniadanie

9.00 – przerwa na Mszę św. (w parafii w Przysieku o godz. 9.30)

10.40 – kawa, herbata, ciasto

10.45 – Profilaktyka uzależnień w dziennikarstwie (3 godz.) – mgr Sybilla Walczyk

13.00obiad z podwieczorkiem

13.30 – Profilaktyka uzależnień w dziennikarstwie (2 godz.)mgr Sybilla Walczyk

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

15.15 – Profilaktyka uzależnień w dziennikarstwie (2 godz.) z przerwą na podwieczorek mgr Sybilla Walczyk

16.45 – zakończenie

 

            Podczas każdego weekendu po pierwszych zajęciach (Młodzież i profilaktyka o krok dalej) jedna z grup szkolić się będzie u pani mgr Aliną Kocieniewskiej, a potem u pani mgr Sybilli Walczyk. Jednocześnie druga  odbędzie zajęcia z tymi z paniami w odwrotnej kolejności.


Światełko w tunelu
25.03.13

        Pan Sławek lat 50, szczupły, niewysoki mężczyzna z ciągłym uśmiechem na twarzy. Tak wygląda teraz, gdy spotykam go po prawie trzech latach pobytu w Ośrodku Wsparcia dla Osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością w Brodnicy. Ale nie zawsze tak było. Musiał przejść długą drogę, żeby stać się tym, kim teraz jest, człowiekiem z nadzieją na lepszą przyszłość.

            Odszedł do żony i dzieci bo, jak mówi, po prostu się nie układało. Wrócił do swojej rodzinnej Brodnicy. Schronienie znalazł u mamy. Pracował w wielu miejscach, głównie w branży budowlanej. Brak wykształcenia nie pozwolił mu długo utrzymać się na rynku pracy. Jest tzw. samoukiem z doświadczeniem, ale bez „papierka”. Po śmierci matki przeniósł się do siostry, która również schorowana, z mężem i dziećmi ledwo „wiązała koniec z końcem”. Dopóki żyła matka miał kontakt z dziećmi, teraz mimo prób z jego strony nie ma odzewu.

            Nie widząc innego wyjścia, pod koniec 2010 r. pojawił się w noclegowni w Brodnickim Centrum Caritas.

- Ciężko było się odnaleźć wśród obcych mi ludzi, ale nie załamałem się choć były chwile zwątpienia - przyznaje pan Sławek.

Postanowił zgłosić się do Brodnickiego Centrum Caritas jako wolontariusz, aby „uniknąć kuszenia”. Dobrym wyjściem okazał się dla niego projekt unijny Szansa na lepsze jutro, w ramach którego pan Sławek otrzymał wsparcie psychologa oraz pracownika socjalnego i zamieszkał w mieszkaniu chronionym.

- To pani psycholog zawdzięczam bardzo dużo. To ona pomogła mi się otworzyć, pomogła uwierzyć w siebie - wspomina.

Dzięki udziałowi w projekcie stał się innym człowiekiem. Odizolował się od wpływowego otoczenia. Choć też nie obyło się bez tzw. wpadki, która spowodowała, że musiał chwilowo wrócić z mieszkania chronionego do noclegowni. Obecnie znów przebywa w mieszkaniu chronionym. W ramach projektu dostał się na sześciomiesięczny staż do ekipy remontowo-budowlanej, która wykonała wiele remontów, m.in. dla ubogich rodzin z Gortatowa i Gwiździn.

- Te remonty dla potrzebujących to była dla mnie duża mobilizacja, że z własnej woli poprzez swoją pracę mogę komuś pomóc. Caritas pomogła mi, więc ja poprzez swoją pracę mogłem pomóc komuś. Lubię wyciągać rękę do osób potrzebujących pomocy. - mówi z dumą w głosie.

Zapytany o plany na przyszłość pan Sławek odpowiada, że chce zacząć żyć normalnie. Właśnie             w Brodnickim Centrum Caritas rozpoczął się kolejny projekt ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Otwarta FURTKA, dający możliwość zdobycia nowych umiejętności poprzez kursy zawodowe, wsparcie psychologa, pracownika socjalnego i asystenta osoby bezdomnej oraz płatne staże.

- Jeśli byłby staż i pieniądz, mógłbym coś odłożyć, usamodzielnić się. Chcę zrobić coś dla siebie, chcę stworzyć nową rodzinę, choć o poprzedniej trudno zapomnieć - pan Sławek robi kolejne kroki ku samodzielności. Oprócz prac w ekipie remontowo-budowlanej dorabia sobie w weekendy podejmując się dorywczych prac.

- Udało mi się za zarobione pieniądze kupić rower, dvd, mam na swoje wydatki.

Na koniec dodaje:

- Caritas i ludzie tu pracujący wieli mi pomogli i tylko im mogę podziękować, ale chce wyjść stąd i będę do tego dążył. Na razie mi się nie udało, ale mam nadzieje że będzie lepiej, widzę światełko w tunelu. Trzeba tylko chcieć.

 

 

Monika Wasielewska


Świąteczne paczki
20.03.13

Owocem świątecznej zbiórki żywności Caritas są paczki dla najuboższych rodzin. Dziś ks. Zbigniew Żynda odebrał następujące artykuły spożywcze dla 14 rodzin z parafii Otłoczyn: 20 kg mąki, 20 kg cukru, 30 paczek makaronu, 30 paczek ryżu, 40 puszek groszku konserwowego, 14 czekolad, 28 paczek słodyczy, 100 soczków w kartonikach, 120 paczek płatków, 14 butelek oleju i 14  puszek mielonki konserwowej.

Dzięki wrażliwości ludzi o wielkim sercu możemy wywołać uśmiech na twarzach osób potrzebujących pomocy.


Akcja "BĄDŹ ROZTROPNY - UBEZPIECZ SIĘ!"
19.03.13

ŚWIĘCONKA W KASKU - zaproszenie
18.03.13

Serce dla Mamy
13.03.13

     Dziś w Ośrodku Szkoleniowym Caritas Diecezji Toruńskiej w Przysieku odbyło się kolejne spotkanie dotyczące projektu Serce dla Mamy. Specjaliści aktywnie debatowali, w jaki sposób zmodyfikować stronę internetową Caritas Diecezji Toruńskiej oraz jak powinna wyglądać nowa strona www.sercedlamamy.pl. Tworzona strona internetowa będzie promowała projekt charytatywny, ukazując rzeczywistość relacji rodzinnych oraz pomoc w leczeniu i rehabilitacji. Zaprezentujemy na niej także nowatorski konkurs ekologiczny „Razem z naturą”. Wstępne decyzje już zapadły, a następne konsultacje za tydzień.


Wyniki zbiórki żywności
12.03.13

         W dniach 8-9 marca w 17 sklepach diecezji toruńskiej odbyła się zbiórka żywności Caritas. W tym czasie produkty zbierano w całej Polsce. Do akcji włączyła się rzesza wolontariuszy. Na terenie diecezji toruńskiej zgromadziliśmy 1640 kg żywności. Makaron, ryż, cukier, olej, konserwy, herbata, płatki, słodycze itp. trafią do ubogich rodzin wielodzietnych.

         Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim darczyńcom oraz wolontariuszom.


Być częścią akcji Caritas – wspomnienia ze zbiórki żywności
11.03.13

       Podczas minionego weekendu w 17 sklepach diecezji toruńskiej odbyła się zbiórka żywności. Jednym z marketów, w którym zbieraliśmy produkty, był Piotr i Paweł, gdzie doświadczyliśmy hojności mieszkańców Torunia, choć początki akcji były trudne. Z biegiem czasu kosz napełnił się dość szybko. Każdy wchodzący do sklepu zachęcany był do zakupu produktów długoterminowych przez uśmiechniętych studentów Bursy Akademickiej, którzy rozdawali ulotki. Nie kończyły one swojego losu w koszu na śmieci, gdyż na odwrocie znajdował się cenny przepis na mazurka – wielkanocne ciasto.

     - Nie wiem do kogo trafią te produkty, ale dzięki temu, ze zbiórkę przeprowadza Caritas, jestem pewien, że do odpowiedniej rodziny - powiedział jeden z klientów sklepu, który wrzucił pokaźną reklamówkę z darami. – Dobrze, że są informacje plakaty, ulotki. Dzięki temu wiemy, że możemy pomóc.

           W pewnej chwili usłyszałyśmy: - Dziewczyny czego wam brakuje? Co jeszcze mogę kupić?
- Słodkości dla najmłodszych, herbaty i puszek z warzywami do sałatki – odpowiedziałyśmy z Kinią, analizując już pełen kosz i duży karton. Za chwilę pojawił się pan w średnim wieku z dwiema torbami pełnymi wymienionych produktów. Jaka była nasza i jego radość!

          Dla równowagi, żeby nie mieć złudzenia, ze pomagają tylko panowie, wspomnę, że wspomogły nas również panie oraz osoby starsze, młodsze i najmłodsze. Miłe jest patrzenie na budowanie postawy pomocy innym u najmłodszych przez rodziców. Później już jako ludzie z własnymi rodzinami kontynuują to piękne zachowanie. Każdy gest podzielenia się tym, co mamy z innymi jest bardzo ważny, szczególnie przed świętami. Kiedy jest możliwość, zakupuję kilka artykułów spożywczych i przekazuję je na rzecz potrzebujących.

        Gdy już pakowałyśmy produkty przed godziną 20.00, usłyszałyśmy wołanie:
- Zaczekajcie! - Pewna pani stała w kolejce i wskazywała na produkty, które chciała podarować. – Zdążyłam. Już myślałam, ze uciekniecie – uśmiechnęła się.

        Zbiórka zakończyła się optymistycznie. Miło było nam być częścią akcji Caritas, dzięki której przed świętami wiele rodzin ucieszy się z naszej pracy i wielkoduszności anonimowych darczyńców.

 

Joanna Rosińska

 


Zbiórka żywności trwa...
08.03.13

   Dzisiaj o godz. 12.00 rozpoczęła się piątkowo-sobotnia zbiórka żywności, z której produkty trafią przed Świętami Wielkanocnymi do najuboższych, szczególnie wielodzietnych rodzin. Wolontariusze Caritas Diecezji Toruńskiej zbierają żywność w 17 sklepach. Akcja trwa w całej Polsce. Zachęcamy do wzięcia w niej udziału.


Piątkowo-sobotnia zbiórka żywności
08.03.13

       W dniach 8-9 marca organizowana jest IV Ogólnopolska Zbiórka Żywności Caritas. Podczas niej wolontariusze będą zbierać w sklepach artykuły spożywcze z długim terminem ważności takie jak: mąka, cukier, ryż, olej, makaron, konserwy. Zachęcamy wszystkich ludzi o wielkim sercu do włączenia się w tę akcję na rzecz najuboższych mieszkańców diecezji. Zbieramy w 17 sklepach, w Toruniu w sieciach: Biedronka – ul. Prosta 5, ul. Wyszyńskiego 19, ul. Szosa Chełmińska 53, ul. Szosa Chełmińska 164, ul. Dziewulskiego 10, ul. Dziewulskiego 43, ul. Bażyńskich 20, ul. Łyskowskiego 24, ul. Teligi 7, ul. Kosynierów Kościuszkowskich 4, ul. Żwirki Wigury, Piotr i Paweł – ul. Kosynierów Kościuszki 13, ul. Legionów 216 F, ul. Bydgoska oraz Netto - ul. Dąbrowskiego 26, ul. Polna 8, a także na terenie Chełmży w Biedronce przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 30.

            Zbiórka odbędzie się w piątek w godzinach 12.00-20.00, a w sobotę od 10.00 do 20.00. Serdeczne Bóg zapłać za okazaną pomoc.


Dziewiąty rok pomocy żywnościowej
05.03.13

         W ramach unijnego programu PEAD Caritas Diecezji Toruńskiej przekazuje żywność 32 000 osób. Współpracują z nami w tym zakresie parafie oraz ośrodki pomocy społecznej. W marcu kończymy edycję PEAD 2012, a już w kwietniu rozpoczynamy dziewiąty rok pomocy żywnościowej.

 

            Trwają więc przygotowania do kolejnego roku ciężkiej pracy w zakresie prekazywania produktów. Trudności w tym projekcie polegają m.in. na dużych nakładach finansowych związanych z dystrybucją i przechowywaniem żywności. Do tego dochodzą wysokie wymagania proceduralne, wynikające z przepisów unijnych. W praktyce oznacza to, że dokumentacja dostarczania żywności obejmuje tony segregatorów, co wiąże się z zaangażowaniem dużej ilości osób i poświęceniem wielu godzin na wypełnianie druków.

            Cieszymy się, że tą drogą możemy wspierać najuboższe rodziny, borykające się z problemami materialnymi. Pracownicy centrów Caritas naszej diecezji dokładają wszelkich starań, aby w ten sposób pomóc jak największej ilości osób potrzebujących.

            Dobrym przykładem współpracy są wychowankowie Bursy Szkolnej działającej przy Brodnickim Centrum Caritas, którzy w ramach wolontariatu po raz kolejny odwiedzili osoby objęte Europejskim Programem Pomocy Żywnościowej dla  Najuboższej Ludności UE. Podopieczni udali się do tych mieszkańców Brodnicy, którzy z różnych względów nie są w stanie samodzielnie odebrać paczek z artykułami spożywczymi. Młodzież odwiedziła w sumie 18  domostw borykających się z ciężką sytuacją materialną. Wolontariusze  spotkali się głównie z osobami starszymi i niepełnosprawnymi, które  doceniły zaangażowanie młodych.