Zaproszenie do udziału w akcji "WARTO BYĆ BOHATEREM"
03.10.16

 


2016/2017 – ROK WOLONATRIATU

„WARTO BYĆ BOHATEREM”

             Akcja Caritas Diecezji Toruńskiej

 

Caritas Diecezji Toruńskiej, wpisując się w ogłoszony przez Panią Minister Edukacji Narodowej ROK WOLONTARIATU, zaprasza do udziału w akcji „Warto być bohaterem”.

Celem akcji jest budzenie wrażliwości i szacunku dla drugiego człowieka, a także zachęcanie do wolontariatu i pomocy chorym dzieciom. 

Każdorazowo naszemu przedsięwzięciu towarzyszy krótki tekst dydaktyczny, ilustrujący treści i główne idee akcji. W tym roku przedstawimy historię Krzysztofa Lewandowskiego, który uległ wypadkowi komunikacyjnemu i walczy o życie (tekst zatytułowany „Chce zostać lekarzem, aby ratować ludziom życie” znajduje się na www.torun.caritas.pl i facebook.com/caritas.torun oraz w październikowym numerze „Świadectwa”).

       Regulamin

1) Organizatorem akcji „Warto być bohaterem”, w ramach ROKU WOLONTARIATU, jest Caritas Diecezji Toruńskiej.

2) Akcja trwa na terenie szkół do dnia 18 XI 2016 r.

3) Celem akcji jest budzenie wrażliwości i szacunku dla drugiego człowieka, a także zachęcanie do wolontariatu i pomocy chorym dzieciom. 

4) W klasach należy przeprowadzić pogadankę z wykorzystaniem tekstu o Krzysztofie Lewandowskim. Zostanie on umieszczony na www.torun.caritas.pl, facebook.com/caritas.torun oraz w magazynie „Świadectwo”. Historia walki o życie młodego chłopaka będzie punktem wyjścia do dyskusji o otwarciu na otaczający nas świat, o miłości, o relacjach i więziach w rodzinie,
o wolontariacie, a także walce z cierpieniem i budzonej przez nie wrażliwości.

5) Do dnia 18 XI br. prosimy o zorganizowanie różnych działań (kiermaszy, loterii, aukcji, rozprowadzania cegiełek, biletów wstępu na spektakle lub dyskoteki itp.), mających na celu zbiórkę środków pieniężnych, które będą przekazane chorym, niepełnosprawnym i ubogim dzieciom na ich leczenie, rehabilitację lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

6) Podsumowanie pierwszego etapu projektu nastąpi podczas Inauguracji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w dniu 25 listopada br. (PIĄTEK) o godz. 11.00 na toruńskim Lodowisku TOR-TOR. Szkoły, które włączą się w akcję, zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu z 5-osobową (4 uczniów
i 1 opiekun) delegacją. Przyjazd należy potwierdzić e-mailem: torun@caritas.pl lub faksem:
56 674 44 02.

7) Do dnia 22 XI br. prosimy o przesłanie:

            a) zebranych środków pieniężnych na konto:

Caritas Diecezji Toruńskiej, Sz. Bydgoska 1, 87-100 Toruń

28 2030 0045 1110 0000 0064 8240

z dopiskiem „Warto być bohaterem”

b) potwierdzenia ilości wysłanych pieniędzy e-mailem torun@caritas.pl lub faksem
56 674 44 02 z informacjami:

ilu jest uczniów w szkole,

czy 5-osobowa delegacja ze szkoły przyjedzie na podsumowanie akcji w dniu 25 XI na TOR-TOR.

8) Wszystkie szkoły, biorące udział w projekcie otrzymają CERTYFIKAT SZKOŁY BUDUJĄCEJ WRAŻLIWOŚĆ SPOŁECZNĄ W ROKU WOLONTARIATU 2016 (najbardziej zaangażowanym szkołom wręczymy go podczas Inauguracji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, pozostałym wyślemy pocztą).

9) Uroczysty finał i przekazanie środków dzieciom chorym i niepełnosprawnym odbędzie się najprawdopodobniej 16 lutego 2017 (CZWARTEK) o godz. 11.00 w Teatrze Baj Pomorski w Toruniu przy ul. Piernikarskiej 9 – zapraszamy delegacje (zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną: torun@caritas.pl)

Osoba do kontaktu: Anna Pławińska tel. 668 122 952

 

 

Chce zostać lekarzem, aby ratować ludziom życie
03.10.16

Krzysztof Lewandowski to siedemnastoletni uczeń V Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, pełen pasji, aktywny w środowisku młodzieżowym, realizujący z powodzeniem swoje zainteresowania, zarażający wszystkich wokoło optymizmem i spokojem. Miał marzenia jak każdy nastolatek. Chciał zostać lekarzem. Jako ratownik Harcerskiego Klubu Ratowniczego oraz WOPR-u dwukrotnie ratował innym życie. Zgłosił się jako wolontariusz medyczny Światowych Dni Młodzieży w naszej diecezji. Ma patent żeglarski. Jego pasją jest muzyka, nawet sam komponował utwory, grając je na pianinie i gitarze.

            Niestety marzenia i plany Krzysztofa legły w gruzach, kiedy uległ wypadkowi drogowemu, jadąc ze szkoły skuterem. Najechał na niego rozpędzony samochód,
w wyniku czego chłopak doznał wielu obrażeń wewnętrznych, złamań i uszkodzenia kręgosłupa. Natychmiast po przetransportowaniu do szpitala, przeszedł skomplikowaną operację, podczas której usunięto mu roztrzaskane fragmenty kręgu szyjnego, a także śledzionę. Został ogromny obrzęk mózgu, uszkodzone płuca oraz liczne obicia nerek. Krzysztof trafił na oddział Intensywnej Opieki Medycznej.

            Choć został bardzo szybko trafił do szpitala i został objęty fachową opieką lekarską, przez pół roku od wypadku nie udało się go postawić na nogi. Obrażenia są zbyt poważne. Jednak Krzysztof cały czas marzy o powrocie do zdrowia i o ratowaniu innych... Pomimo zakażenia organizmu sepsą i gronkowcem siedemnastolatek wykazuje się hartem ducha, nie załamuje się w tragicznej sytuacji i każdego dnia podejmuje walkę. Bliscy Krzysztofa, jego rodzina i przyjaciele wspierają go na ile potrafią i  zadają sobie pytanie, skąd on ma tyle siły do walki, tyle odwagi, by się nie bać przyszłości, ale wierzyć, że będzie lepiej, że przyjdzie jutro, które przyniesie poprawę. Krzysztof wierzy, że ludzie są dobrzy i pomogą wrócić mu do zdrowia
oraz odbyć tak potrzebną rehabilitację.

            Przed nami kolejna edycja akcji charytatywnej Caritas Diecezji Toruńskiej „Warto być bohaterem”, w ramach której mamy okazję wyrazić wrażliwość na ludzkie potrzeby i dramaty oraz pokazać, że jesteśmy nieobojętni na losy rówieśników. Zebrane środki zostaną przeznaczone na rehabilitację cierpiącego jeszcze Krzysztofa. On naprawdę wierzy, że jego marzenia sprzed wypadku mogą się jeszcze spełnić.


Program żywienia dzieci Kulczyk Foundation pn. „Żółty talerz”
03.10.16

1 września br. Caritas Diecezji Toruńskiej przystąpiło do realizacji inwestycji społecznej mającej na celu dopełnienie systemu dożywiania dzieci pn. „Żółty talerz”. Jest to wspólny program wsparcia systemu żywienia dzieci w Polsce uruchomiony przez Kulczyk Foundation jako sojusz z pięcioma polskimi organizacjami pomocowymi: Polskim Czerwonym Krzyżem, Bankiem Żywności, Caritas, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci oraz Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce.

Realizacja programu przez Caritas Diecezji Toruńskiej polega na zwiększeniu liczby dożywianych dzieci oraz poprawie jakości i intensywności dożywiania w placówkach Caritas. Programem objęto pięć placówek, tj.: Świetlicę Opiekuńczo-Profilaktyczną „Przystań
w Grudziądzu,  Świetlicę Opiekuńczo-Profilaktyczną „Św. Józefa” w Grudziądzu, Ognisko Wychowawcze w Toruniu, Ognisko Wychowawcze w Chełmży oraz Ognisko Wychowawcze w Działdowie. Dzięki realizacji programu „Żółty talerz” każdego dnia dzieci uczęszczające na zajęcia otrzymają pełnowartościowy posiłek. 

Podstawowym celem programu jest dofinansowanie dożywiania dzieci przez zapewnienie zdrowego posiłku dla 150 naszych podopiecznych. Ponadto w ramach realizacji zadania przewidziano przeprowadzenie spotkań informacyjnych na temat zdrowego odżywiania dla rodziców i dzieci, które poprowadzą doświadczeni dietetycy, przeprowadzenie przez wychowawców świetlic i ognisk wychowawczych lekcji wiedzy o zdrowiu i zdrowym odżywianiu oraz przygotowanie plakatów i ulotek promujących zdrowe odżywianie.

Program Żółty Talerz ma przynieść konkretne efekty: zwiększyć liczbę żywionych dzieci, poprawić jakość żywienia, aktywizować lokalne społeczności wokół problemu żywienia dzieci i dostarczyć wiedzy niezbędnej do prawidłowego żywienia najmłodszych. „Żółty Talerz” na terenie Polski to 4 mln zł na żywienie dzieci, które mają zaowocować ponad
1 milionem wydanych posiłków.

Program jest finansowany ze środków otrzymanych od Kulczyk Foundation.


Zaproszenie na szkolenie Liderów Parafialnych Klubów Seniora im. św. Jana Pawła II w Diecezji Toruńskiej
03.10.14

Trwa nabór na szkolenie Liderów Parafialnych Klubów Seniora im. św. Jana Pawła II. Załączamy list wysłany do wszystkich Księży Proboszczów w naszej diecezji.

 

Wielebni Księża Proboszczowie, Szanowni Kandydaci na Liderów Parafialnych Klubów Seniora

W 2014 roku z inicjatywy Caritas Diecezji Toruńskiej i za aprobatą Biskupów Toruńskich zostały zainicjowane działania dotyczące wsparcia seniorów i osób niesamodzielnych w środowiskach lokalnych poprzez stworzenie nowych lub rozwój istniejących Parafialnych Klubów Seniora. Idea ta została zaprezentowana Księżom Proboszczom podczas cyklu spotkań, które odbyły się w maju br. Program działania Klubów zakłada przygotowanie specjalnej oferty spędzania wolnego czasu dla aktywnych seniorów i współpracę z młodzieżowym wolontariatem, skupionym w Szkolnych Kołach Caritas oraz innymi organizacjami. Poprzez wolontariat seniorów i młodzieży odpowiednie wsparcie ma dotrzeć również do osób chorych i starszych, pozostających w domach i wymagających opieki.

Kluczowym dla powodzenia tego projektu jest wybór Liderów przez Księży Proboszczów. Powinny to być zaufane osoby, aktywnie działające w parafii, mające chęci i czas, by zająć się stworzeniem i prowadzeniem Klubu przy parafii.

Jak pozyskać wolontariuszy? Jak skupić lokalną społeczność wokół parafii i zintegrować pokolenia, tworząc rzeczywistą parafialną rodzinę? Jak skutecznie odpowiedzieć na różne potrzeby osób niesamodzielnych w domach? Skąd uzyskać finansowanie na działanie Klubu? Jakie inne formy wsparcia parafian można uzyskać? Odpowiedzi na te i inne pytania Liderzy uzyskają podczas cyklu praktycznych szkoleń, przygotowanego specjalnie dla nich przez Caritas Diecezji Toruńskiej i Katedrę Pracy Socjalnej UMK w Toruniu. Zapraszamy na nie kandydatów na Liderów Parafialnych Klubów Seniora.

Cykl szkoleniowy obejmuje 50 godzin wykładów i warsztatów, składa się z czterech spotkań (dwóch jednodniowych i dwóch dwudniowych), które odbędą się: 18 października, 15 listopada, 6-7 grudnia 2014 r. i 17-18 stycznia 2015 r. w Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Toruńskiej
w Przysieku. Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi 500 zł i obejmuje udział w szkoleniu, książki i praktyczne materiały dla Lidera, posiłki i noclegi (400 zł bez noclegów).

Prosimy o zgłoszenie (mailowo torun@caritas.pl lub telefonicznie 56 674 44 01) jednej osoby z parafii do dnia 10 października 2014 roku.

W trakcie szkoleń Liderzy otrzymają merytoryczne wsparcie w tworzeniu Klubów. Pierwsze zaproszenie do lokalnej społeczności mogą skierować już w okresie Bożego Narodzenia 2014 roku jako nową inicjatywę parafii na rzecz osób, które czują się odsunięte, samotne i nikomu niepotrzebne.

Oferta dodatkowa: kandydatom, którzy chcieliby lepiej poznać metody pracy socjalnej i tworzenia opieki w środowisku lokalnym, polecamy studia podyplomowe w zakresie organizacji i koordynacji opieki gerontologicznej w środowisku lokalnym, prowadzone przez zespół praktyków z Katedry Pracy Socjalnej UMK. Studia podyplomowe są odpłatne (1700 zł/semestr), trwają 3 semestry i dają dyplom potwierdzający kompetencje w zakresie organizacji i koordynacji opieki. Zapisy trwają do 15.10.2014 r. Szczegółowe informacje na stronie: http://portal.umk.pl/web/kandydaci/podyplomowe/oferta

Obie powyżej przedstawione formy edukacji przygotowują do prowadzenia Parafialnych Klubów Seniora i wolontariatu na rzecz osób chorych i starszych niesamodzielnych przebywających w domach. 50 godzin szkoleń podstawowych jest niezbędnym minimum, a studia podyplomowe dadzą kompetencje i praktyczne umiejętności Liderom Parafialnych Klubów Seniora w koordynacji opieki.          
Zapraszamy do współpracy w zdobywaniu praktycznej wiedzy, przydatnej w każdej parafii.
          

Ks. Daniel Adamowicz, dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej

ks. dr hab. Piotr Krakowiak, UMK Toruń, koordynator merytoryczny projektu

68. Tydzień Miłosierdzia - "Kościół domem miłosierdzia"
03.10.12

            W niedzielę 7 października rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Już po raz 68. zatrzymujemy się w refleksji, tym razem na temat: Kościół domem miłosierdzia. Uczymy się, że wiara naturalnie wyraża się w czynie, bowiem, jak uczy św. Jakub, „wiara bez uczynków martwa jest”. Należy pamiętać o potrzebie odpowiedzialnego postrzegania rzeczywistości. Środowisko, które nas otacza, wymaga wrażliwości i pochylenia się z chrześcijańską miłością wobec wielu potrzeb. Benedykt XVI w encyklice Deus caritas est zachęca nas do postawy miłosierdzia wobec wielu potrzebujących braci i sióstr, kiedy mówi: „Kościół jest rodziną Bożą w świecie. W tej rodzinie nie powinno być nikogo, kto cierpiałby z powodu tego, co konieczne” (25).

 

ks. prałat Daniel Adamowicz

NAGRODA CARITAS ZA DOSTARCZENIE ŻYWNOŚCI
03.10.10

Lista osób, które otrzymają sprzęt do nordic walking
24.03.10

 

Czas spędzony na łonie natury przy wysiłku fizycznym może sprawić, że nasze życie nabierze większego blasku, radości i oczywiście zdrowia!

Dlatego realizujemy projekt  „Nordic walking, czyli okaż sobie miłosierdzie”, w którym kierujemy się troską o naszych Szanownych Seniorów!!!

Cieszymy się bardzo, że tak wiele osób zainteresowało się naszą propozycją (w samym Toruniu kije do nordic walking otrzyma nieodpłatnie aż 565 osób!).

Poniżej znajdują się nazwiska tych, którzy przysłali wypełnione kupony (liczyła się kolejność zgłoszeń) i otrzymali zaproszenie upoważniające do odbioru sprzętu do nordic walking w dniu 10 kwietnia:


Adamczyk Teresa

Andruszek Gizela

Angowska Anna

Angowska Henryka

Anusiak Barbara

Anusiak Maria

Arendt Alfred

Audinajtis Maria

Balewska Anna

Bartczak Halina

Bartosiewicz Antonina

Bartoszewicz Halina

Bartoszyńska Barbara

Basaj Krystyna

Beifus Felicja

Beifus Franciszek

Benetkiewicz Andrzej

Betlejewska Regina

Bieńkowska Halina

Bilicka Helena

Bisiorek Zofia

Bisiorek Zofia Emilia

Bissinger Jadwiga

Błażejewska Barbara

Błędzka Alicja

Błońska Barbara

Bojakowski Jerzy

Boniecka Jolanta

Boniecki Edward

Bonowicz Stanisław

Brączkowska Urszula

Brączkowski Wiktor

Brozdowska Gabriela

Brzezińska Danuta

Brzuskniewicz Halina

Butrym Irena

Bydowska Iwona

Byrzykowska Grażyna

Byrzykowski Henryk

Bystrzycka Teodozja Teresa

Celiński Stanisław

Centkowska Jadwiga

Centkowska Jadwiga

Ceynowa Wiesława

Chachowska Urszula

Chądzyńska Aniela

Chądzyńska Barbara

Chlipalska Jadwiga

Chmielewska Marianna

Chmurzyńska Zofia

Chmurzyński Jerzy

Chojnowska Barbara

Chylińska Wanda

Cichocka Irena

Cichocki Stefan

Ciechomska Krystyna

Cłapińska Danuta

Czarnecka Marianna

Czarnecki Janusz

Czechowska Gertruda

Czechowski Rajmund

Czerwińska Barbara

Czubek Artur

Dagow Wiesława

Dankowska Halina

Dawlos Alicja

Dąbkiewicz Jan

Dąbrowska Halina

Deutsch Irena

Dębska Urszula

Dębski Sylwester

Długokińska Domicylla

Dobrzyńska Honorata

Dolna Bernadeta

Domarecki Zygmunt

Dombrowska Krystyna

Dombrowski Roman

Dorau Maria

Drabik Jolanta

Drążkowska Grażyna

Drozdowski Krzysztof

Drzystek Maria

Dudkiewicz Danuta

Dudojć Maria

Durbacz Stefan

Durbacz Wanda

Duszyńska Bronisława

Duszyński Lech

Duszyński Tadeusz

Dwojak Lilia

Dwojak Wiesława

Dybowska Jadwiga

Dybowski Henryk

Dymerska Maria

Dziurkiewicz Elżbieta

Ehlert Kazimierz

Eleiszer Henryka

Engel Maria

Fałkowska Romana

Federewicz Jadwiga

Federska-Klabun Barbara

Ferster Maria

Fiszeder Genowefa

Flakowska Anna

Flanz Leon

Foksińska Teresa

Franckiewicz (pan)

Franckiewicz Barbara

Frankowska Mirosława

Frąckiewicz Maria

Gajtkowska Agata

Galicki Wojciech

Gamańska Maria

Gawlik Beata

Gąsowska Maria

Gembarski Piotr

Giętka Marianna

Gluzin Jadwiga

Goerne Irena

Golańska Alicja

Golus Bronisława

Gołębiowska Maria

Gołuzin Jadwiga

Gościńska Alicja

Graczyk Anna

Greding Henryka

Gross Barbara

Grudzińska Danuta

Grudzińska Sabina

Grudziński Eugeniusz

Grudziński Henryk

Grzankowska Alicja

Grzeszkiewicz Elżbieta

Grzeszkiewicz Ewa

Grzybowska Jadwiga

Gurska Ewa

Gutmańska Krystyna

Gutowska Beata

Hanuszewski Tomasz

Hasse Aleksandra

Hermanowska Aniela

Hopke Danuta

Hopke Stefan

Hoppe Krystyna

Horbaczewski Bohdan

Howis Krystyna

Iwańska Janina

Jabłońska Bernadetta

Jabłońska Zofia

Jackowska Krystyna

Jagła Dorota

Jaguś Alina

Jaguś Marian

Janiszewska Elżbieta

Jankowska Anna

Jankowski Ryszard

Janowski Andrzej

Janus Danuta

Januszko Helena

Jarmuż Julian

Jarzębiński Adam

Jarzębowska Anna

Jarzębowski Zbigniew

Jasińska Daniela

Jaszczuk Mirosława

Jaworska Jadwiga

Jaworska Swietłana

Jaworski Edmund

Jaworski Tadeusz

Jędraszewska Zdzisława

Jodłowska Krystyna

Jóźwicka Henryka

Jóźwicka Janian

Jurkschat Jadwiga

Kaczorowska Barbara

Kaiser Eugeniusz

Kalinowska Jadwiga

Kalinowska Zofia

Kaliszak Aleksandra

Kamińska Barbara

Kamińska Halina

Kamińska Irena

Kamińska Janina

Kamińska Teresa

Kamińska Wanda

Kamińska Zofia

Kamiński Jan

Kamiński Przemysław

Kamiński Zygmunt

Kamper Krystyna

Kania Jolanta

Kaniewski Mirosław

Karbowska Elżbieta

Karczewska Elżbieta

Karth Halina

Kasprowicz Janina

Kawczyńska Maria

Kazimierczak Anna

Kędzierska Krystyna

Kępska-Pruszkowska Jolanta

Kiljan Zenon

Kirszkowski Mieczysław

Kisiel Aleksander

Klimza Bogumiła

Klonowska Barbara

Klonowska Danuta

Knera Halina

Koczorowski Edward

Kodrzycka Halina

Kołek Halina

Kołodyńska Henryka

Kołodyński Stanisław

Kołosińska Alicja

Kołpacka Halina

Konarska Barbara

Kopczyńska Aniela

Kopycińska Teresa

Kortalla Stanisława

Kosiak Janina

Kotowski Ryszard

Kowalczyk Regina

Kowalewska-Mikołajczyk Danuta

Kowalska Aleksandra

Kowalska Janina

Kowalska Zofia

Kozłowska Maria

Kozłowski Władysław

Krajewska Anna

Krajewski Wiesław

Krajniewska Zuzanna

Kramarczyk Teresa

Krause Elżbieta

Kremska Maria

Kręciszewska Jadwiga

Kroplewska Aleksandra

Krugliński Jan

Krutil Alina

Krysińska Maria

Krzemieniecki Roman

Krzyżelewska Jadwiga

Kubacka Krystyna

Kubacka Maria

Kucz Danuta

Kućko Elżbieta

Kudela Elżbieta

Kujawa Jadwiga

Kujawska Elżbieta

Kuligowska Joanna

Kuligowski Jacek

Kuna Barbara

Kuna Henryka

Kurkowska Krystyna

Kurpiewska Irena

Kuryło Ewa

Kusiorska Monika

Kusz Elżbieta

Kusz Ryszard

Kutyba Zofia

Kuzimowska Ludwika

Kuzimowski Lech

Kuźniewska Barbara

Kuźniewski Tadeusz

Kwaśniewska Maria

Kwiatek Aleksandra

Kwiatkowska Donata

Kwiatkowska Renata

Kwietniewska Teresa

Lange Marek

Langi-Rausz Bogumiła

Langnerowicz Jan

Laskowski Andrzej

Legan Wiktoria

Lejman Zofia

Lemiesz Mieczysława

Lesiewicz Jadwiga

Leszczyńska Teresa

Leśna Bożena

Lewajew Jerzy

Lewandowska Barbara

Lewandowska Bożena

Lewandowska Jadwiga

Lewandowska Krystyna

Lewandowska Małgorzata

Lewandowska Renata

Lewandowski Jerzy

Lewandowski Ryszard

Liberadzka Zofia

Liberska Alicja

Lichota Leokadia

Lipska Teresa Anna

Lisicka Helena

Ławniczak Adam

Łodygowska Zofia

Łopuszyńska Irena

Łukaszewicz Wiesława

Łuszczak Eugenia

Łużyńska Maria

Łydzińska Urszula

Łysiak Jerzy

Mackiewicz Agnieszka

Maćkowiak Bogusława

Majcher Jolanta

Majcher Józef

Majcher Małgorzata

Makowska Zofia

Makuch Janina

Malinoś Bożena

Mamrot Barbara

Mańska Czesława

Marchlewska Halina

Marcinkowska Agnieszka

Marcinkowski Jan

Marks Maria

Martyniuk Ewa

Masłowska Barbara

Matuszewski Mirosław

Mazur Mieczysław

Męczekalska Stanisława

Męczekalski Stanisław

Michalska Irena

Michałkiewicz Urszula

Michałowska Jadwiga

Mickiewicz Rosemarie

Mikołajczyk Maria

Milecka Maria

Mioducka Sabina

Miszewska Barbara

Mosiewicz Ryszard

Mroczkowska Krystyna

Mroczkowski Antoni

Mróz Aniela

Murawska Krystyna

Murawski Jerzy

Murij Andrzej

Nartowski Zbigniew

Nawojska Bożena

Nawra Genowefa

Nicpoń Maria

Nicpoń Waldemar

Nieratka Danuta

Nikleniewicz Jadwiga

Nosewicz Czesław

Nowak Barbara

Nowak Jadwiga

Nowak Teresa

Nowakowska Barbara

Nowakowska Krystyna

Nowakowski Edmund

Nowicka Brygida

Obiezierska Zenobia

Obodzińska Kinga

Odachowska Aleksandra

Odachowski Marian

Ogiejczyk Anna

Okulewicz Marian

Olchowik Maria

Olech Barbara

Olechowska Urszula

Oleksowicz Barbara

Olszak Maria

Olszewska Krystyna

Olszewski Mieczysław

Olszta Daniela

Orczykowska Alicja

Orlik Urszula

Osinska Edwina

Osińska Bogusława

Osiński Ryszard

Ossowska Wiesława

Owsianowska Gabriela

Pakalska Bożena

Paul Teresa

Pawlicka Elżbieta

Pawłowska Halina

Pawłowski Jan

Peplinski Leszek

Piechowiak Małgorzata

Piechowicz Henryk

Piechowicz Stanisława

Pietkiewicz Barbara

Pietkiewicz Danuta

Pietrycka Zdzisława

Piętkowska Teresa

Piotrowski Ryszard

Płocharska Halina

Podufalski Jerzy

Pokorska Stanisława

Popławska Wanda

Pospychała Stanisław

Pośpiech Roman

Pośpiech Teresa

Przeperski Jan

Przeperski Stefan

Przewoźna Zofia

Przewoźny Kazimierz

Przybylska Maria

Przybylska Urszula

Przybysz Jadwiga

Pstrągowska Agata

Puszakowska Danuta

Rachuba Kazimierz

Radzka Daniela

Rakowska-Szymczyk Zofia

Raniszewska Ewa

Ratajczak Longina

Recka Krystyna

Redmer Marek

Repa Elżbieta

Rogiewicz Roman

Rogiewicz Teresa

Rogoziński Jerzy

Rojek Benedykt

Rojek Maria

Rokiciński Eugeniusz

Romanowski Henryk

Rosik Danuta

Roszak Władysław

Różańska Alicja

Rusinek Katarzyna

Ruta Jadwiga

Rutkowska Apolonia

Rutkowska Helena

Rutkowski Jan

Rybka Erika

Rygielska Dorota

Rygielski Julian

Ryniec Roman

Rzepa Anna

Rzepka Elżbieta

Sadowska Joanna

Sadżuga Krystyna

Sawicka Teresa

Schulz Marian

Sępińska Zofia

Siekierska Elżbieta

Siemiątkowska Elżbieta

Sikorowska Elżbieta

Sitkowska Genowefa

Sitkowska Maria

Siwa Halina

Siwik Mariola

Skibiński Wiesław

Skowroński Henryk

Skrobiszewska Irena

Skrzynecka Mirosława

Sławinowska Elżbieta

Smyk Wiesław

Sobotka Janina

Specjał Celina

Stachera Alojzy

Starosta Alojzy

Staszak Barbara

Stawska Maria

Stępień Teresa

Stojanow Halina

Stokłosa Elżbieta

Strusiewicz Danuta

Strzelecka Joanna

Suseł Elżbieta

Swobodzińska Maria

Szablewska Helena

Szarafińska Danuta

Szarafiński Zdziesław

Szczepańska Czesława

Szczepańska Grażyna

Szczepańska Teresa

Szczęsna Czesława

Szewczul Tadeusz

Szewczyk Danuta

Szklarczyk Teresa

Sztokfisz Jerzy

Sztokfisz Zofia

Szulc Andrzej

Szuluk Teresa

Szymanek Elżbieta

Szymańska Cecylia

Szymańska Jadwiga

Szymańska Wiesława

Szymański Stanisław

Szymczyk Józef

Szymkowska Danuta

Ślipko Jan

Ślipko Teresa

Śliwecka Maria

Śmigielska Mirosława

Świderski Henryk

Świdzińska Teresa

Świrog Teresa

Taiach Krystyna

Talaśka Regina

Tarczyńska-Górka Grażyna

Tillier (de) Barbara

Tobolewski Jacek

Tomczyk Ela

Topolewska Teresa

Traczyk Elżbieta

Traczykowska Kazimiera

Tranda Stanisław

Tulibacka Jadwiga

Tulidziński Tadeusz

Ulaszewska Aleksandra

Ulaszewski Roman

Urbanik Teresa

Urbańska Krystyna

Waliszewska Bożena

Waliszewska Danuta

Walkowska Zofia

Walkowski Jerzy

Wankiewicz Teresa

Wardalińska Anna

Wasilewska Zofia

Wasilewska-Czech Janina

Wąsewicz Bogumiła

Wąsik Jerzy

Wesołowska Zofia

Wiączek Irena

Wiączek Maria

Wichrowska Jadwiga

Wieczorkowska Krystyna

Wielgoszewska Helena

Wiese Grzegorz

Więckowska Krystyna

Więckowski Ryszard

Wilamowska Marianna

Wilczewska Grażyna

Wilder Bogusława

Wilmanowicz Bernard

Winiarski Jerzy

Winiarz Jan

Winiarz Krystyna

Wirska Teresa

Wiśniewska Danuta

Wiśniewska Jadwiga

Wiśniewska Klara

Wiśniewska Krystyna

Wiśniewski Andrzej

Wiśniewski Wiesław

Witkowska Barbara

Włodarczyk Kazimiera

Włosek Elwira

Włosek Leszek

Wojciechowska Maria

Wojciechowska Maria

Wojdała Zofia

Wojtynek Anna

Worwa Aleksandra

Woźna Helena

Woźniak Edward

Woźniak Małgorzata

Woźny Ryszard

Wypych Bogumiła

Wysocka Zofia

Wyzga Danuta

Zając Bogumił

Zając Maria

Zalewska Elżbieta

Zander Wiesława

Zaras Kazimierz

Zarembo Maria

Zawadzka Urszula

Zedler Bronisława

Zemsta-Bylińska Joanna

Zieliński Ryszard

Zimmerman Emilia

Zwierzykowska Danuta

Zydor Bernadeta

Żbikowska Liliana

Żelazko Jadwiga

Żemojtel Jan

Żubkowski Tadeusz

Żurawski Roman


 

 

 

Wspomnienia z rekolekcji dla opiekunów Szkolnych Kół Caritas
22.03.10

Bądźmy świadkami Miłości to hasło rekolekcji zorganizowanych przez Caritas Diecezji Toruńskiej dla opiekunów Szkolnych Kół Caritas, które odbyły się w dniach 19-21 marca 2010 roku w Centrum Wolontariatu  im. Jana Pawła II w Przysieku. Rekolekcje prowadził o. Ludwik Łabuda ze wspólnoty Redemptorystów. Te coroczne dni skupienia zgromadziły nauczycieli różnych przedmiotów, którzy w szkołach opiekują się chrześcijańskim wolontariatem.

Był to szczególny czas – czas nauki, pokuty, czas na stawania się coraz lepszym. To także chwile refleksji w ciszy i spokoju wykorzystane na prawdziwe spotkanie z Bogiem i samym sobą. Jest to okazja do nabrania odwagi, by spojrzeć na Krzyż Chrystusa i uleczyć swoją duszę.

Tematem  przewodnim  konferencji była Miłość Boża, pisana przez wielkie „M”, czyli taka, którą Bóg nas obdarza. Ponownie przez nas odkryta jest źródłem autentycznej miłości. Punktem wyjścia do rozważań była encyklika Papieża Benedykta XVI „Deus caritas est”.

Rekolekcje były również czasem na dzielenie się doświadczeniami związanymi z prowadzeniem Szkolnych Kół Caritas, odnoszonymi sukcesami i napotykanymi trudnościami. Na zakończenia rekolekcji odbyło się spotkanie z ks. prałatem Danielem Adamowiczem, dyrektorem Caritas Diecezji Toruńskiej, który przedstawił projekty na najbliższą przyszłość.

Uczestnicy rekolekcji serdecznie dziękują za możliwość uczestniczenia w tak ważnym wydarzeniu dla każdego z nas, za miłe i gorące słowa ks. Dyrektora skierowane do opiekunów Szkolnych Kół Caritas.

 

Maria Aldona Rzepińska

 


W odwiedzinach u Martynki
22.03.10

W sobotę, 20 marca, ks. Dyrektor Daniel Adamowicz odwiedził Martynkę, której pomagamy. Jej sytuacja jest bardzo trudna. Dziewczynka urodziła się bez nóżek i bez łokci, ma problemy z nerkami i kręgosłupem. Wydawać by się mogło, że już brak miejsca na uśmiech i radość, a tymczasem nic bardziej mylnego! Martynka, jak Boża iskierka, rozpromienia trudną codzienność. My staramy się tę iskierkę rozniecać i wspólnie z przyjaciółmi dzieł Caritas sprawić, aby Martynka w określonym przez lekarzy czasie mogła przejść operację, polegającą na wstawieniu stawów łokciowych.

Dla nas, ludzi zdrowych, wiele rzeczy jest tak oczywistych, prostych i naturalnych. Tymczasem Martynka w swoim 7-letnim życiu jeszcze nigdy nie podrapała się po swoim własnym nosku! Jak my czulibyśmy się nie mogąc wykonać tak banalnej czynności?

W imieniu Martynki i jej mamy apelujemy o pomoc, m.in. o przekazanie 1% podatku.

WSPÓLNIE MOŻEMY POMÓC MARTYNIE!!!


Pomagamy rodzinie pogorzelców
19.03.10

Dramat przyszedł tuż przed świętami. 18 grudnia ubiegłego roku, kiedy temperatura przekraczała -18 stopni Celsjusza, w jednej gminie - Kijewo Królewskie - miały miejsce 3 pożary! Jeden z nich doszczętnie strawił dobytek życia i pozbawił nadziei... Ludzie w lokalnym środowisku nie pozostali obojętni na dramat 5-osobowej rodziny. Cieszymy się, że będziemy mogli współpracować z tak szlachetnymi osobami!

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć odbudowę domu dla rodziny pogorzelców. Już wkrótce więcej informacji na ten temat.


Budowa poddasza mieszkalnego dla pani Wiesławy i jej dzieci
16.03.10

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy wsparli budowę poddasza mieszkalnego dla pani Wiesławy i jej dzieci.

Pani Wiesława, która po tragicznej śmierci męża została sama z dwiema córkami bez środków do życia, już w kwietniu będzie mogła się przeprowadzić. Rodzina wsparła ją w miarę swoich możliwości, jednak to nie wystarczyło. Dlatego z pomocą przyszła Caritas Diecezji Toruńskiej, dając nadzieję na lepsze jutro.


Konferencja "Nordic walking, czyli okaż sobie miłosierdzie"
15.03.10

Caritas Diecezji Toruńskiej jako kościelna organizacja charytatywna na co dzień troszczy się o wiernych w wielu wymiarach, otaczając opieką każdego człowieka. Szczególną troskę wykazujemy wobec dzieci i ludzi starszych, którzy często izolują się od innych, zamykając w mieszkaniach i przez to są narażeni na wykluczenie społeczne. Aby temu zapobiec realizujemy projekt Nordic walking, czyli okaż sobie miłosierdzie. Odbiorcami przedsięwzięcia są całe rodziny, ale przede wszystkim osoby po 50 roku życia, które chcemy zmotywować do aktywnego spędzania czasu w grupie. Patronat nad akcją objął Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Projekt Nordic walking, czyli okaż sobie miłosierdzie zainaugurowała konferencja naukowa pod tym samym tytułem, która odbyła się 10 marca w Auli Magna Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. Uczestniczyło w niej blisko 200 osób. Na początku wystąpił ks. prałat Daniel Adamowicz, Dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej, który wyraził swą ogromną troskę o seniorów. O propozycjach TKKF-u mówił prezes Toruńskiego Związku, Ryszard Kowalski. Również Paweł Bukowski z Fortu IV zachęcał do aktywnego spędzania czasu. Niezwykle ciekawą prelekcję wygłosiła prof. Ewa Kozdroń z Instytutu Turystyki i Rekreacji AWF w Warszawie, która jest także prezesem Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Aktywności Ruchowej 50+. Prof. Włodzimierz Wincławski z Instytutu Socjologii UMK w Toruniu mówił o społecznych aspektach uprawiania sportu, a prof. Bassam Aouil z Instytutu Psychologii UKW w Bydgoszczy – o wpływie ruchu na kondycję psychiczną człowieka. Swoim doświadczeniem, w  jaki sposób nordic walking pomaga w pracy lekarza, podzieliła się dr Izabela Panowicz, dyrektor ds. lecznictwa w Klinice Zdrowia i Urody Villa Park w Ciechocinku. Pani Izabela jest pierwszą w Polsce kobietą – lekarzem, która została instruktorem nordic walking.

Uczestnicy konferencji mogli także zapoznać się ze sprzętem oraz techniką chodzenia z kijkami dzięki mgr Beacie Derkowskiej, mgr Reginie Biegańskiej oraz uczennicom IX LO w Toruniu.

Konferencję prowadził Maciej Schmiegel, redaktor naczelny magazynu „Nordic Walking”.

Na koniec odbyło się losowanie pięciu kompletów kijków do nordic walking.

Głównym wydarzeniem projektu Nordic walking, czyli okaż sobie miłosierdzie będą ćwiczenia pod kierunkiem instruktorów połączone z przemarszem w czterech miastach regionu:

1)      w Grudziądzu w dniu 10.04.2010 r. (sobota) o godz. 11.00 przy pomniku Flisaka,

2)      w Toruniu w dniu 10.04.2010 r. (sobota) o godz. 11.00 na terenie Targów Toruńskich przy. Sz. Bydgoskiej 3 (kontynuacja przemarszu w parku przy
ul. Bydgoskiej)

3)      w Bydgoszczy w dniu 11.04.2010 r. (niedziela) o godz. 14.00 (do ok. 17.00),

w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek,

4)      we Włocławku w dniu 11.04.2010 r. (niedziela) o godz. 14.00 w Parku im.
H. Sienkiewicza przy Katedrze nad Zgłowiączką.

Wszędzie rekreacji towarzyszyć będą występy lokalnych zespołów połączone
z wieloma atrakcjami. W ramach tego projektu 1000 osób nieaktywnych zawodowo (spośród tych, które przysłały wypełnione kupony z prasy) w kategorii 50+ z województwa kujawsko-pomorskiego otrzyma bezpłatnie kije.


REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA OPIEKUNÓW SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS - PLAN
11.03.10

Bądźmy świadkami Miłości

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

DLA OPIEKUNÓW SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS

Przysiek, 19.03. – 21.03.2010 r.

Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Toruńskiej im. Jana Pawła II

prowadzenie:

O. Ludwik Łabuda CSsR

I DZIEŃ - piątek

1600 – obiad

16.30 – kawa

1730 - DROGA KRZYŻOWA

1830 – KONFERENCJA ( wprowadzenie )

1900 – kolacja

2030 – zawiązanie wspólnoty (APEL JASNOGÓRSKI)

II DZIEŃ – sobota

800  Godzinki o Niepokalanym Poczęciu  NMP

845  – śniadanie

1000 – KONFERENCJA

1100 – kawa

1145 – KONFERENCJA

1300 – obiad

1400 – kawa

1500 – NABOŻEŃSTWO POKUTNE

- Adoracja Najświętszego Sakramentu

- Sakrament Pojednania

1700 EUCHARYSTIA

1830 – kolacja

1930 wymiana doświadczeń z pracy Opiekunów Szkolnych Kół Caritas (każdy przygotowuje krótkie wystąpienie)

2100 APEL JASNOGÓRSKI

III DZIEŃ - niedziela

830 – śniadanie

930 – kawa

1100 EUCHARYSTIA

1230 – obiad

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA OPIEKUNÓW SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS - LISTA UCZESTNIKÓW
11.03.10

Rekolekcje Wielkopostne dla Opiekunów Szkolnych Kół Caritas

Prowadzenie: O. Ludwik Łabuda CSsR

19-21.03.2010 r.

rozpoczęcie o godz. 16.00 obiadem

 

Lp.

nazwisko i imię

1

Belzyt Barbara

2

Brzeziński Marek

3

Budzyński Paweł

4

Cichosz Monika

5

Ciećko Anna

6

Dąbrowska Grażyna

7

Dąbrowska Monika

8

Deredas Grzegorz

9

Dolińska Ewa

10

Domżalski Andrzej

11

Dudek Małgorzata

12

Dulka Jolanta

13

Falba Jolanta

14

Firyn Krzysztof

15

Gałązka Danuta

16

Grzankowska Teresa

17

Karnowska Danuta

18

Kaźmierkiewicz Małgorzata

19

Kiwitt Elżbieta

20

Kondeja Jagoda

21

Krukar Małgorzata

22

Kwiatkowska Ewa

23

Malinowska Aleksandra

24

Michalska Krystyna

25

Muzalewska Daniela

26

Myjkowska Dorota

27

Paradowski Eugeniusz

28

Pomianowska Izabela

29

Rumińska Gabriela

30

Rusek Bożena

31

Rzepińska Maria Aldona

32

Sardacka Justyna

33

Składnik s. Danuta

34

Studziński Michał

35

Szczygielska Inga

36

Sztoltman Renata

37

Uniatowska Agnieszka

38

Wantowska Barbara

39

Wesołowska Anna

40

Wiśniewska Mirosława

41

Włodarczyk Hanna

42

Wojanowska Magdalena

43

Wojciechowska   Anna

44

Wrocławska Agnieszka

45

Zaidlewicz-Wołoszyk Magdalena

46

Zawolińska Anna

47

Zielińska Bernadeta

48

Żuchelkowska Hanna

 

 

Fotoreportaż z konferencji naukowej "Nordic walking, czyli okaż sobie miłosierdzie" (fot. A. Witkowiak)
10.03.10

 


Aktywizacja podopiecznych Caritas
08.03.10

Współdziałając z Caritas Diecezji Toruńskiej, Instytucja Szkoleniowa „La Soleil” przygotowała przedsięwzięcie mające na celu wsparcie podopiecznych Caritas.

Projekt „Aktywizacja społeczna podopiecznych Caritas” realizowany jest dla mieszkańców następujących powiatów: chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, toruńskiego i wąbrzeskiego. Skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwłaszcza po 45 roku życia, a także wchodzących na rynek pracy bądź powracających po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dzieci. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Niezwykle istotnym elementem jest możliwość zaoferowania opieki nad osobami zależnymi. Organizatorzy zapewniają bezpłatne noclegi i wyżywienie podczas trwania poszczególnych etapów, jak również transport na miejsce warsztatów. Wszystkie warsztaty
i szkolenia odbywają  się w Ośrodku Szkoleniowym Caritas Diecezji Toruńskiej w Przysieku pod Toruniem. Projekt będzie realizowany przez okres 21 miesięcy i specjalistycznym wsparciem obejmie grupę 108 osób.

Każdy z uczestników projektu bierze udział w warsztatach przedsiębiorczego myślenia, które wykształcą umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz ryzykiem porażki. Organizowane są treningi motywacji, mające na celu podwyższenie umiejętności nawiązywania kontaktów i podnoszenie samooceny, jak również nabycia postawy asertywnej. W dzisiejszych czasach bardzo istotna jest komunikacja w ramach podstawowej komórki, jaką jest rodzina. Dlatego trzeba dołożyć wszelkich starań, aby relacje rodziców z dziećmi były oparte na szczerości i wzajemnym zaufaniu. W ramach projektu każdy z rodziców zostanie objęty specjalistycznym wsparciem pod nazwą „Szkoła dla rodzica”, dzięki któremu nauczy się budowania relacji opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Celem warsztatów jest nabycie umiejętności, które pozwolą na bezpieczne porozumiewanie się w rodzinie i w szkole. Porozumiewanie to będzie oparte na poszanowaniu godności
i wzajemnym szacunku. Warsztaty w konsekwencji mają ograniczyć zjawiska patologiczne występujące w środowiskach dzieci i młodzieży. Idealnym miejscem dla sprawdzenia zdobytych w tym obszarze kompetencji będą wyjazdy integracyjne dla całych rodzin, w tym wyjazd nad morze. W ramach wyjazdów przewidziano takie atrakcje jak wyjścia do kina, muzeum i teatru. Oferowane w ramach projektu formy wsparcia mają pobudzić chęć do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym. Podczas trwania projektu uczestnicy mają zagwarantowany stały kontakt z psychologiem, który na bieżąco będzie monitorował ich postępy oraz oferował niezbędne wsparcie.

Projekt „Aktywizacja społeczna podopiecznych Caritas” to również pomoc
w doskonaleniu kompetencji zawodowych, które są niezbędne na dzisiejszym rynku pracy. Dla każdego z uczestników przygotowano spotkania z doradcą zawodowym, który pomoże zdiagnozować umiejętności i preferencje zawodowe. Uczestnicy projektu otrzymają również praktyczne wsparcie z zakresu pisania listu motywacyjnego i życiorysu, które są aktualnie nieodłącznym elementem procesu rekrutacji podczas poszukiwania pracy. W ramach projektu odbędą się symulacje rozmów o pracę, podczas których uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób dobrze zaprezentować się pracodawcy. Dodatkowo warsztaty z autoprezentacji  pomogą wykreować im najbardziej pozytywną stronę swojej osobowości. Wypracowane rozwiązania zostaną wzmocnione poprzez indywidualne sesje coachingowe polegające na motywowaniu poprzez dostarczenie wiedzy i narzędzi, które umożliwią realizację założonych celów.

Wszystkie zdobyte umiejętności uczestnicy projektu będą mogli wykorzystać podczas wyjazdów na zaplanowane targi pracy, jak również podczas późniejszego poszukiwania zatrudnienia.

W ramach realizowanego projektu zaplanowane jest wsparcie dla trzech grup uczestników. Pierwsza grupa uczestników jest właśnie w trakcie odbywania zajęć, natomiast kolejne grupy zostaną dopiero zrekrutowane. Zainteresowanych prosimy o wysłanie maila na adres dominika.przybylinska@lasoleil.com.pl lub zatelefonowanie pod numer 519 057 522.

Projekt „Aktywizacja społeczna podopiecznych Caritas” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację wymienionych działań uzyskano dofinansowanie w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instytucją Wdrażającą dla tego projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, a Instytucją Pośredniczącą Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie www.lasoleil.com.pl/projekty

Marek Święcicki


Konferencja "Nordic walking, czyli okaż sobie miłosierdzie" - zaproszenie i program
02.03.10

          Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na konferencję "Nordic walking, czyli okaż sobie miłosierdzie", która odbędzie się w Auli Magna Wydziału Teologicznego UMK (ul. Gagarina 37) w dniu 10 marca br. Zgłoszenia przyjmujemy  e-mailem: torun@caritas.pl (decyduje kolejność).

                                               PROGRAM

 

11.00 - przywitaniemgr Maciej Schmiegel, redaktor naczelny magazynu „Nordic Walking”

 

11.05 - wprowadzenie - ks. mgr prałat Daniel Adamowicz, dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej

 

11.05 – „Aktywność z TKKF” – mgr Ryszard Kowalski, prezes Toruńskiego Związku TKKF

 

11.15 - „Jak ważna jest aktywność ruchowa dla osób 50+” - prof. Ewa Kozdroń, Instytut Turystyki i Rekreacji AWF w Warszawie, prezes Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Aktywności Ruchowej 50+

 

11.40 - „Społeczne aspekty uprawiania nordic walking” - prof. Włodzimierz Wincławski, Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

12.05 - „Wpływ ruchu na kondycję psychiczną człowieka” - prof. Bassam Aouil, Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

12.30 -  „W jaki sposób nordic walking pomaga w pracy lekarza” -
dr Izabela Panowicz, dyrektor ds. Lecznictwa w Klinice Zdrowia i Urody Villa Park w Ciechocinku

 

12.50 – prezentacja sprzętu i techniki – mgr Beata Derkowska, instruktor nordic walking, Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz uczniowie IX LO w Toruniu z instruktorem, mgr Reginą Biegańską

 

12.55 - podsumowanie konferencjimgr Maciej Schmiegel, redaktor naczelny magazynu „Nordic Walking”

 

 

 

Jednocześnie informujemy, że ćwiczenia pod kierunkiem instruktorów połączone z przemarszem odbędą się w czterech miastach regionu:

1)      w Bydgoszczy w dniu 11.04.2010 r. (niedziela) o godz. 14.00 (do ok. 17.00),

w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek,

2)      w Grudziądzu w dniu 10.04.2010 r. (sobota) o godz. 11.00 przy pomniku Flisaka,

3)      w Toruniu w dniu 10.04.2010 r. (sobota) o godz. 11.00 na terenie Targów Toruńskich przy. Sz. Bydgoskiej 3 (kontynuacja przemarszu w parku przy
ul. Bydgoskiej)

4)      we Włocławku w dniu 11.04.2010 r. (niedziela) o godz. 14.00 w Parku im.
H. Sienkiewicza przy Katedrze nad Zgłowiączką.

 

Budowa domu dla ofiar pożaru
03.10.08

    Od czterech tygodni wspieramy rodzinę dotkniętą pożarem domu i gospodarstwa. Miniony czas spożytkowaliśmy dynamicznie pracując. Mamy nadzieję, że nasz wysiłek i troska zaowocuje tym, że w grudniu będziemy mogli oddać dom do użytku.


Nowy rok akademicki w Bursie w Przysieku zainaugurowany
03.10.08

    Już piąty rok działalności rozpoczęła Bursa Akademicka Caritas Diecezji Toruńskiej, funkcjonująca w ramach Funduszu dla Janka Muzykanta, otwierając pokoje przygotowane dla 60 studentów. To znaczy, że pierwsi jej mieszkańcy kończą  studia i wiosną już się usamodzielnią. Wczoraj nastąpiła tu inauguracja roku akademickiego podczas kolacji, na której świeżo upieczeni studenci zapoznali się ze starszymi kolegami oraz zwyczajami panującymi wśród żackiej braci.

    Zarówno "pierwszakom", jak i tym bardziej zaawansowanym życzymy połamania pióra na nadchodzący semestr.