UWAGA !!! (dot. zgłoszeń na konferencję "Warto być bohaterem - przeciwdziałanie przemocy")
29.10.09

    W związku z chwilową awarią naszej linii telefonicznej, bardzo prosimy przesyłać zgłoszenia na konferencję e-mailem: torun@caritas.pl

    Obecnie otrzymaliśmy zgłoszenia od 59 osób. Przypominamy, że ilość miejsc jest ograniczona.

Akcja "Warto być bohaterem" - regulamin i tekst pomocniczy
22.10.09

Regulamin akcji „Warto być bohaterem”

1) Czas trwania: od 2 XI do 23 XI 2009 r.

2) Na początku akcji należy w każdej klasie odczytać tekst pomocniczy „Warto być bohaterem” (poniżej).

3) Zebrane środki pieniężne należy przesłać do dnia 25 XI 2008 r. na konto

Caritas Diecezji Toruńskiej BGŻ S.A. o/Toruń

28 2030 0045 1110 0000 0064 8240

z dopiskiem „Warto być bohaterem”

z potwierdzeniem przelania kwoty (e-mailem torun@caritas.pl lub faksem 0-56 674 44 02)
i 2 informacjami: ♦ ilu jest uczniów w szkole oraz ilu włączyło się w zbiórkę.

4) 3 szkoły, które wykażą się największym zaangażowaniem otrzymają CERTYFIKAT SZKOŁY BUDUJĄCEJ WRAŻLIWOŚĆ (wręczymy go podczas inauguracji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w dniu 28 XI br.).

5) Uroczysty finał i przekazanie środków dzieciom chorym i niepełnosprawnym odbędzie się 10 II 2010 r.

TEKST POMOCNICZY

 

Anna Pławińska

Warto być bohaterem

 

         Tomek nigdy dużo nie mówił. Po lekcjach rzucał zdawkowe „cześć”, w przelocie zjadał obiad i zamykał się w swoim pokoju. Twierdził, że musi się uczyć. Ciągle siedział w książkach. Był raczej samotnikiem. Tylko czasem jakiś kolega przyszedł, ale rzadko. Nie zaprzątałam sobie za bardzo tym głowy. Myślałam, że taki już po prostu z niego mruk. Dopiero sąsiadka uświadomiła mi, jak było naprawdę, kiedy wpadła któregoś popołudnia do mnie z krzykiem.

- Pani Bronisławo, syna biją! Jest ich trzech na jednego, same dryblasy – wołała.

         Szybko zbiegłyśmy na dół. Po drodze wyciągnęłam z domu sąsiada i we trójkę postanowiliśmy rozprawić się z bandą łobuzów. Było zimno i padał deszcz, na ulicach pustki. Tylko my biegliśmy w tych strugach, ledwo łapiąc oddech. Jeszcze parę kroków. Rozejrzeliśmy się dookoła. Pod drzewem sporo oddalonym od budynku leżał Tomek cały zakrwawiony i jęczał z bólu. Ze łzami w oczach próbowałam go bezskutecznie podnieść. Sąsiad przytomnie wezwał karetkę. Dalej nie wiem, co się działo. Pamiętam tylko twarz syna we krwi. Siedziałam na korytarzu szpitala oszołomiona i zadawałam sobie pytanie, dlaczego nas to spotkało…

         Potem okazało się, że pobicie nie było incydentem. Nauczycielka mówiła, że Tomek stronił od kolegów, chyba się ich bał.

Teraz jest przykuty do łóżka. Pewnie niczego już się nie boi. Od 10 lat żyje zdany na pomoc innych. To ja opiekuję się nim każdego dnia. Już 3650 dni i nocy spędziłam przy łóżku Tomka wierząc, że doczekam chwili, kiedy mój syn zacznie znów mówić i chodzić. Tak bardzo chciałabym, aby wyzdrowiał. Codzienne pielęgnowanie, karmienie, kąpanie, zapobieganie odleżynom, rehabilitacja, walka o siłę, o przetrwanie – tak wygląda moje życie. I tylko czasem przez niemą twarz syna przemknie cień zatroskania. Jak sobie poradzimy jutro? Ja jestem coraz słabsza. Kiedyś marzyłam, że moje dziecko zajmie się mną, gdy przyjdzie czas. Ale jest odwrotnie. To ja muszę być silna do końca. Gdy bili Tomka, nikt mu nie pomógł. Teraz, kiedy nie potrafi sam się ruszać, dalej czeka na pomoc.

 

Druk karty zgłoszenia na konferencję z warsztatami "Warto być bohaterem - przeciwdziałanie przemocy"
22.10.09

karta zgłoszenia

na konferencję z warsztatami

Warto być bohaterem – przeciwdziałanie przemocy”,

Toruń, 16 XI 2009 r.

Kartę zgłoszeniową prosimy przesyłać faksem na nr 0-56 674 44 02 (lub e-mailem na adres torun@caritas.pl ) do dnia 6 listopada 2009 r. (decyduje kolejność zgłoszeń). Listy osób zakwalifikowanych opublikujemy w dniu 10 listopada br. na stronie www.torun.caritas.pl

 

        Potwierdzam uczestnictwo w konferencji „Warto być bohaterem – przeciwdziałanie przemocy” w dniu 16 listopada 2009 r. w Toruniu.

 

 

Imię: ………………

Nazwisko: ……………………………..

 

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………….

Nazwa i adres szkoły (placówki): …………………….…………………………………………...................................................

Prosimy zaznaczyć właściwe:

dyrektor       pedagog/psycholog       nauczyciel  …………….     inne   …………….

                                                                                       (wpisać przedmiot)

                 

tel.: ………………………. e-mail: ……………………………………

 

 

Wybieram warsztaty (wpisać spośród zaproponowanych na odwrocie):

 

- nr …

- REZERWOWO: nr …

 

Grupa warsztatowa może liczyć do 25 osób. W momencie zamknięcia listy, zastrzegamy sobie możliwość zaproponowania uczestnictwa w innej grupie warsztatowej.

 

 

 

 

...................................      .....................................

                                                             data                                             podpis

 

 

 

Zaproszenie dla nauczycieli na konferencję z warsztatami "Warto być bohaterem - przeciwdziałanie przemocy"
22.10.09

 

Zaproszenie

 

Dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej,

Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK

oraz Komendant Straży Miejskiej w Toruniu                 

 

mają zaszczyt zaprosić

 

Szanowną Dyrekcję i Grono Pedagogiczne

 

na konferencję z warsztatami

„Warto być bohaterem – przeciwdziałanie przemocy”,

która odbędzie się w dniu 16 listopada 2009 r.
w Auli Magna Wydziału Teologicznego

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu przy ul. Gagarina 37.

 

Program:

od 9.30 – rejestracja uczestników

10.00 – otwarcie konferencji, przywitanie gości

10.05 – Kim jest bohater? – ks. prałat mgr Daniel Adamowicz

10.15 – O budowaniu szkolnego systemu przeciwdziałania przemocy – dr hab. Tomasz  Biernat

10.35 – Przemoc w Internecie – prof. dr hab. Bassam Aouil

10.55 – Od przeciwdziałania przemocy do poszukiwania rozwiązań – dr Jacek Szczepkowski

11.15 – projekcja filmu Pani dyrektor potrafi (eksperyment wychowawczy w paryskiej szkole)

12.00 – dyskusja podsumowująca przesłanie filmu

12.15 – przerwa

12.40 – warsztaty (do wyboru wg zgłoszeń – każdy trwa 1,5 godz.)

       1)   Zapobieganie przemocy w Internecie - prof. dr hab. Bassam Aouil

2)   Życie na ostrzu noża, czyli jak pracować z młodzieżą, która się samookalecza - mgr Krystian Labuda

3)   Praca czy współpraca z rodzicami – dr Jacek Szczepkowski

4)      Współpraca z klasą – mgr Magda Pawlak

5)      Profilaktyka narkomanii w świetle przeciwdziałania zachowaniom destrukcyjnym dzieci i młodzieży
w szkołach –
mgr Adam Włodarczyk

6)      Mediacje i negocjacje jako sposób rozwiązywania problemów z przemocą – dr Paweł Sobierajski

7)      Praca z młodzieżą trudną – ks. mgr Leszek Zioła

8)      Jak skutecznie przeciwdziałać stresowi i wypaleniu zawodowemu w pracy nauczyciela (nowatorskie techniki zarządzania stresem) mgr Jarosław Paralusz

9)   Wspieranie nauczyciela w pracy wychowawczej – mgr Wirginia Krzemińska

10)  Wolontariat jako czynnik wspierający działania przeciw przemocy – ks. prałat mgr Daniel Adamowicz

14.30 – podsumowanie konferencji oraz rozdanie zaświadczeń

 

Zgłoszenia (proponujemy 2 osoby ze szkoły) przyjmujemy faksem (0- 56 674 44 02) do dnia 6 listopada br. (druk na odwrocie).

Uwaga! Dysponujemy 220 miejscami, dlatego o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

"Warto być bohaterem"
22.10.09

   W związku z akcją "Warto być bohaterem" wystosowaliśmy do dyrektorów szkół poniższy list, w którym zachęcamy do udziału w przedsięwzięciu.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół

 

           

            W listopadzie ubiegłego roku zaprosiliśmy szkoły regionu do udziału w akcji „Warto być bohaterem”, która miała na celu zmotywowanie dzieci i młodzieży do pozytywnych postaw, szczególnie przeciwstawiania się przemocy. Jej inspiracją było brutalne pobicie przed dziesięcioma laty Łukasza, ucznia toruńskiego technikum, który obecnie jest przykuty do łóżka.  Akcja ta spotkała się z dużym zainteresowaniem szkół i odpowiedzią 83 placówek. Przedsięwzięciu towarzyszyła zbiórka, która była wyrazem solidarności z dziećmi chorymi i niepełnosprawnymi. Finał akcji miał miejsce 10 lutego z udziałem szkół uczestniczących w akcji oraz grupy 8 niepełnosprawnych i chorych dzieci, którym przekazaliśmy wcześniej zebrane środki, tj. ponad 17 000,00 zł.

            Dzięki bardzo pozytywnej ocenie projektu dokonanej przez wielu nauczycieli, podjęliśmy decyzję o jego kontynuacji. W tym roku w akcji „Warto być bohaterem” chcemy zwrócić szczególną uwagę nie tylko na dramat poszkodowanych w wyniku przemocy, ale również na sytuację ich bliskich. Każda tragedia bowiem dotyka w dużym stopniu także rodzinę i otoczenie ofiary. Tegoroczny tekst pomocniczy, przygotowany na lekcje wprowadzające do akcji, dotyczy zmiany życia matki Łukasza, co ma na celu refleksję nad skutkami przemocy. Dodatkowym elementem, podobnie jak w ubiegłym roku, będzie zbiórka funduszy na dzieci chore i niepełnosprawne (w tym na Łukasza). Uroczysty finał akcji i wręczenie środków nastąpi w przeddzień  Dnia Chorego, tj. 10 lutego (w środę) 2010 r. Na odwrocie załączamy regulamin.

W celu pomnożenia efektu organizujemy w ramach akcji konferencję z warsztatami Warto być bohaterem – przeciwdziałanie przemocy” dla nauczycieli. Cieszy nas fakt, że współtworzą ją z nami: prof. Bassam Aouil (UKW), dr hab. Tomasz Biernat (UMK), dr Jacek Szczepkowski (UMK) oraz mgr Wiesław Lewandowski, Komendant Straży Miejskiej w Toruniu. Załączamy zaproszenie na tę konferencję.

 

 

 

                                                           Z wyrazami szacunku

 

     Ks. prałat Daniel Adamowicz

 

          Dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej

 

 

To przecież dla dzieci (artykuł z "Niedzieli")
22.10.09

Dziewczynki są w wieku szkolnym. Paulina ma 8 lat i w maju idzie do pierwszej Komunii św. Charakter ma po ojcu. Zawsze konsekwentnie dąży do celu, a gdy dostanie jakieś pieniążki, natychmiast chce je wydać. Nie tak jak sześcioletnia Dominika, która skrupulatnie odkłada każdy grosz, by w przyszłości kupić kucyka.

- Jest rozsądniejsza od starszej siostry i bardziej zdyscyplinowana, za mną – podkreśla z ledwo widocznym uśmiechem ich matka, Wiesława Zażycka. – Do lekcji też się bardziej przykłada. A kiedy przyjdzie wieczór, obydwie strasznie chcą do taty. I co ja mam im wtedy powiedzieć? – Głos matki zdradza bezradność.

To był piątek, 12 września ubiegłego roku, kiedy policjanci przyszli do Wiesławy Zażyckiej, by zakomunikować, że jej mąż nie żyje. W jednej chwili wszystkie marzenia runęły w gruzach. A przecież w przeddzień dzwonił i obiecał, że będzie w piątek w południe, na obiad…

- Zostałam sama z dwójką dzieci. Mąż zginął w wypadku samochodowym. Miał 28 lat. Pochowaliśmy go w dniu urodzin.  Był pracownikiem budowlanym i wyjechał tylko w tygodniową delegację. O czwartej nad ranem, najprawdopodobniej ze zmęczenia, zjechał na lewy pas prosto pod TIR-a. Jego ciało było zmasakrowane od klatki piersiowej w górę. Wraz z nim zginął 27-letni kolega.

Pojechali „za chlebem”… Pani Wiesława została bez środków do życia. Do tej pory zarabiał mąż. Ona zajmowała się dziećmi.

- Po wypadku byłam kompletnie załamana. Dziewczynkom pomogła pozbierać się pani dyrektor szkoły, szczególnie młodszej, która była bardziej związana z tatą. Ja, dzięki panu wójtowi Obrowa, podjęłam pracę w szkole. Sprzątam. Niestety moja umowa kończy się 23 października, potem pójdę na „kuroniówkę”, ale będę szukać pracy. Najlepiej takiej, żebym mogła też zapewnić opiekę dziewczynkom (w razie czego sąsiadka, która ma dzieci w tym samym wieku, odbierze je ze szkoły). Skończyłam liceum handlowe. Zaraz po szkole pracowałam w sklepie spożywczym. Może uda mi się znaleźć podobną pracę… Bardzo potrzebuję pieniędzy, bo po śmierci męża spadł na mnie również obowiązek wykończenia podarowanego przez teściów poddasza, które miało być ostoją rodziny. To jest 112 metrów razem z klatką schodową. Pomagają mi koledzy męża. Siostra pisze prośby do wielu organizacji i firm. Ona ma Internet. My też mieliśmy jak mąż żył – oczy pani Wiesławy stają się coraz bardziej szkliste.- Po jego śmierci musiałam zrezygnować. Dzięki e-mailom siostry otrzymałam zlewozmywak od jednej z inowrocławskich firm. Ale tak naprawdę pomógł mi ksiądz Adamowicz. To on podarował mi kafelki do łazienki i do kuchni. Z Caritas Diecezji Toruńskiej otrzymałam też wełnę do ocieplenia oraz płyty gipsowo–kartonowe. Do tego jeszcze termomatę. Tak bardzo się cieszę z tej pomocy! Przede mną jeszcze podłączenie centralnego ogrzewania oraz wody. No i ułożenie podłóg. Chcę usamodzielnić się od teściów. Oni też mnie wspierają, ale marzę o własnym. To przecież dla dzieci.

 

                                                                                                                             Anna Pławińska  

 

            Caritas Diecezji Toruńskiej wsparła Panią Wiesławę i jej dzieci dzięki wielu ofiarodawcom, którzy okazali swą wrażliwość i solidarność społeczną. Również w czerwcu tego roku oddaliśmy dom z dużym pokojem i łazienką dla niepełnosprawnej Justyny. Dzięki ofiarodawcom Caritas może trwać w posłudze miłości


„Jan Paweł II – Papież wolności” - IX Dzień Papieski w diecezji toruńskiej
12.10.09

IX Dzień Papieski (11 października) w Toruniu został zorganizowany przez Kurię Diecezjalną i Urząd Miasta Torunia przy współpracy Caritas Diecezji Toruńskiej. To bardzo ważne, że władze miasta, którego Sługa Boży Jan Paweł II jest honorowym obywatelem, w szczególny sposób czują misję pielęgnowania o Nim pamięci.

W ramach obchodów Dnia Papieskiego, podczas którego odbywały się kwesty dla stypendystów, na Rynku Staromiejskim papieskie Gimnazjum nr 3 zorganizowało happening pod hasłem „Jan Paweł II – Papież wolności”. Widowisko nawiązywało do walki dobra ze złem i zniewolenia człowieka. Kończyło się przekazaniem widzom symbolicznych kajdan, które rozrywano na znak wolności. Taką możliwość mieli przed kościołem oo. Jezuitów wierni diecezji, którzy przybyli na uroczystą Mszę świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem księdza prałata Daniela Adamowicza, Dyrektora Caritas Diecezji Toruńskiej. Oprawę liturgiczną przygotowało V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Toruniu. W uroczystej Eucharystii uczestniczyli wierni m.in. z Torunia, Lisewa i Lidzbarka Welskiego. Do kościoła przyniesiono sztandary wielu szkół oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Miasta Torunia. To właśnie poczty sztandarowe wraz z harcerzami niosącymi pochodnie poprowadziły wiernych za orkiestrą dętą pod pomnik Jana Pawła II do Katedry. Tam przy blasku zniczy hołd Wielkiemu Polakowi oddali poprzez złożenie wieńców w imieniu młodzieży i mieszkańców diecezji, uczniowie szkół papieskich. Składając wiązanki, kolejno przemówili: Sekretarz Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Marek Smoczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Torunia, Rafał Pietrucień oraz Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego, Ks. dr Dariusz Żurański. Doniosłą chwilę uświetnił chór Gimnazjum nr 3 oraz Promisja i chełmińska orkiestra.

Za pomoc w organizacji i udział w uroczystościach podziękowania złożono: Zastępcy Prezydenta Miasta Torunia, Rafałowi Pietrucieniowi, Sekretarzowi Miasta, Alicji Kolańskiej,

Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Torunia, Józefowi Jaworskiemu, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentowanemu przez Sekretarza Marka Smoczyka, Dyrektorowi Wydziału Duszpasterskiego, Księdzu doktorowi Dariuszowi Żurańskiemu, Rektorowi kościoła Jezuitów, o. Waldemarowi Aramowiczowi, Rektorowi Wyższego Seminarium Duchownego, Ks. doktorowi Krzysztofowi Lewandowskiemu, Rektorowi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, profesorowi Andrzejowi Radzimińskiemu, szkołom toruńskim noszącym imię Jana Pawła II (V Liceum Ogólnokształcącemu, Gimnazjum nr 3, Szkole Podstawowej nr 13), Komendantowi Hufca, Pani Lidii Lach i harcerzom, Stowarzyszeniu Promisja, orkiestrze dętej z Domu Kultury w Chełmnie, Centrum Kultury Dwór Artusa, piekarni Stan-Mar z parafii Czarże (za ciastka, które wolontariusze rozdawali podczas koncertu), dyrektorom szkół, nauczycielom, uczniom i wolontariuszom.

Po części oficjalnej młodzież udała się na Rynek Nowomiejski, gdzie razem z zespołami Promisja i Czaqu świętowała w rytm znanych i lubianych utworów.

 

 

  • Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia to 2200 stypendiów w Polsce, w tym 37
    w diecezji toruńskiej.

 

- Fundacja Dzieła Nowego Tysiąclecia - jak mówi stypendysta Marcin Leleński, studiujący prawo na II roku UMK - oprócz aspektu finansowego, wskazuje nam standardy moralne, jakimi mamy się kierować i za wzór stawia nam Osobę Jana Pawła II, którego nauka jest wewnętrznym statutem każdego stypendysty. Dzień Papieski jest dla nas ważnym momentem wewnętrznego rozrachunku z tym, jak realizujemy naukę Karola Wojtyły w życiu.

Marcin Leleński należy do Fundacji od trzech lat i podkreśla, że co roku na obozach formacyjnych integruje się z pozostałymi stypendystami oraz uczestniczy w rozważaniach i rekolekcjach na temat nauki Jana Pawła II.

 

 

  • Mówiąc o stypendiach, nie można pominąć dzieła naszej diecezji, Funduszu dla Janka Muzykanta, w ramach którego Caritas od 10 lat wspiera 180 młodych ludzi. Są to 3 bursy: 2 szkolne (w Brodnicy i w Grudziądzu) i jedna akademicka w Przysieku.
  • Caritas Diecezji Toruńskiej pomaga uczniom również poprzez ogólnopolski program Skrzydła, czyli w sumie wspiera w sposób ciągły ponad 200 młodych osób.

 

Jedną ze stypendystek Funduszu dla Janka Muzykanta jest studentka filologii polskiej UMK, Magdalena Kamińska, której Caritas Diecezji Toruńskiej towarzyszy w edukacji już 8 lat.

- Pierwszą placówką, dzięki której mogłam kontynuować edukację, była Bursa Szkolna Caritas w Brodnicy. Obecnie jestem mieszkanką Bursy Akademickiej w Przysieku. Każdy z tych domów dba nie tylko o nasz rozwój intelektualny, ale przede wszystkim buduje wewnętrznie. Nie bez powodu obie te placówki nazywam domami, bowiem czuję się tu bezpiecznie jak w cieple domowego ogniska  - zapewnia Magda. – Wszyscy zauważamy, że rośnie zapotrzebowanie na pomoc. Jestem pewna, że ci, którzy szukają wsparcia i skierują się do Caritas, nie zawiodą się.