Zostań rodzicem zastępczym
05.09.14

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu prowadzi nabór kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej.

DLACZEGO RODZINA ZASTĘPCZA ?

Ponieważ na całym świecie ta reguła się sprawdza. Także w Toruniu. Pilotowaliśmy utworzenie wielu rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Wiemy, że ta idea jest dobra.

Dlaczego?

Z jednej strony „rodzice zastępczy” oferują rzeczy bezcenne: swoje i uczucia, swój czas, swoje zaangażowanie przyjmując do siebie dzieci z domów dziecka.

Z drugiej strony polskie Państwo oraz Miasto Toruń wspiera ich finansowo i fachowo – szkoleniami, stałą opieką psychologiczno-pedagogiczną.

Wiemy, że zdecydować się na taki krok nie jest łatwo. Wiemy jednak, że warto.

Skąd?

Koordynowaliśmy utworzenie wielu rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Rodzinnych - czyli takich, w których miłość, dom i rodzina to nie są puste słowa, pozbawione znaczenia słowa.

Dorasta w nich 397 dzieci, które skazane byłyby na życie w domach dziecka. Dorastają          w atmosferze miłości i ochrony. Dostają to, co w ich wieku jest najważniejsze.

 

Marzymy o tym, aby otworzyć kolejne rodzinne domy dziecka i stworzyć kolejne rodziny zastępcze, w których dzieci odnajdą prawdziwą miłość i rodzinne ciepło.

Jak?

Nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dokonuje się w oparciu o procedury określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest to zadanie własne powiatu. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w art. 42 szczegółowo określa wymagania, które musi spełniać osoba, która chciałaby pełnić funkcję rodziny zastępczej.

 

Czekamy na Państwa w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c

w godz. poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 – 15.30

               we wtorki od godz. 8.00 – 16.00.

Udzielimy również odpowiedzi na wszelkie Państwa zapytania pod numerem

 tel. 56-65-08-562, 56-65-08- 583

 lub adresem e-mail: sekretariat@mopr.torun.pl

 

    www.mopr.torun.pl


Akcja "Warto być bohaterem"
05.09.13

   Po raz kolejny Caritas Diecezji Toruńskiej zaprasza do udziału w akcji Warto być bohaterem. Celem akcji jest budzenie wrażliwości, społecznej odpowiedzialności i szacunku dla drugiego człowieka, a także pomoc chorym dzieciom i ich bliskim. Dotychczasowe nasze doświadczenia i opinie na temat projektu wskazują na konieczność realizacji tego rodzaju przedsięwzięć i kontynuacji naszego przedsięwzięcia. W ostatniej jego edycji udział wzięło blisko 90 szkół naszego regionu. Dzieci i młodzież aktywnie włączały się w dyskusję, a także w aspekt charytatywny projektu.

            Dotychczasowe 5 edycji akcji zaowocowało wsparciem 30 dzieci w leczeniu, rehabilitacji i zakupie sprzętu rehabilitacyjnego na kwotę ponad 150 000 zł. Mamy nadzieję, że nasze zaproszenie spotka się z zainteresowaniem i uwzględnieniem w planie działań szkolnych.

            Każdorazowej edycji projektu towarzyszy krótki tekst dydaktyczny, ilustrujący treści
i główne idee akcji. Tegoroczny tekst „Razem w miłości” dostarczymy do dnia
20 października. Więcej informacji znajduje się regulaminie.

 

Regulamin

 

1) Organizatorem akcji jest Caritas Diecezji Toruńskiej.

2) Akcja trwa na terenie szkół do dnia 22 XI 2013 r.

3) Celem akcji jest budzenie wrażliwości społecznej oraz zmotywowanie dzieci i młodzieży do pozytywnych zachowań.

4) W klasach należy przeprowadzić pogadankę z wykorzystaniem tekstu pomocniczego, który zostanie przesłany do dnia 20 X. Zamieścimy go również na www.torun.caritas.pl . Tekst pomocniczy „Razem w miłości” będzie punktem wyjścia do dyskusji o otwarciu na otaczający nas świat, o miłości, o relacjach i więziach w rodzinie, a także walce z cierpieniem i związanej z nią wrażliwości.

5) Do dnia 22 XI br. prosimy o zorganizowanie różnych działań, mających na celu zbiórkę środków pieniężnych, które będą przekazane chorym i niepełnosprawnym dzieciom na ich leczenie, rehabilitację lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

6) Podsumowanie pierwszego etapu projektu nastąpi podczas Inauguracji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w dniu 30 listopada br. o godz. 11.00 na toruńskim Lodowisku TOR-TOR. Szkoły, które włączą się w akcję, zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu z 5-osobową (4 uczniów i 1 opiekun) delegacją. Przyjazd należy potwierdzić e-mailem: torun@caritas.pl lub faksem: 56 674 44 02.

7) Do dnia 26 XI br. prosimy o przesłanie:

            a) zebranych środków pieniężnych na konto:

Caritas Diecezji Toruńskiej, Sz. Bydgoska 1, 87-100 Toruń

BGŻ S.A. o/Toruń 28 2030 0045 1110 0000 0064 8240

z dopiskiem „Warto być bohaterem”

b) potwierdzenia ilości wysłanych pieniędzy e-mailem torun@caritas.pl lub faksem 56 674 44 02 z informacjami:

ilu jest uczniów w szkole,

czy 5-osobowa delegacja ze szkoły przyjedzie na podsumowanie akcji w dniu 30 XI na TOR-TOR.

8) Wszystkie szkoły, biorące udział w projekcie otrzymają CERTYFIKAT SZKOŁY BUDUJĄCEJ WRAŻLIWOŚĆ SPOŁECZNĄ 2013 (najbardziej zaangażowanym szkołom wręczymy go podczas Inauguracji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, pozostałym wyślemy pocztą).

9) Uroczysty finał i przekazanie środków dzieciom chorym i niepełnosprawnym odbędzie się
w ostatni czwartek I semestru o godz. 11.00 w Teatrze Baj Pomorski w Toruniu przy ul. Piernikarskiej 9 – zapraszamy delegacje, zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną:
torun@caritas.pl .

 

Osoba do kontaktu: Anna Pławińska tel. 668 122 952


Łóżka pielęgnacyjno-rehabilitacyjne
05.09.11

   Dzisiaj Caritas Diecezji Toruńskiej otrzymała od Caritas Polska 25 łóżek rehabilitacyjno-pielęgnacyjnych z materacami. Trafią one do wypożyczalni sprzętu na terenie naszej diecezji. Łóżka są nowe i na pewno posłużą przez wiele lat osobom cierpiącym.


Festyn - ważne informacje!
27.05.09

I. BARDZO PROSIMY, ABY KAŻDY UCZESTNIK FESTYNU ZABRAŁ ZE SOBĄ:

1) CZAPECZKĘ Z DASZKIEM,

2) OKRYCIE PRZECIWDESZCZOWE

 

II. MOŻLIWOŚĆ BEZPŁATNEGO PARKOWANIA AUTOKARÓW:

1) TEREN STADIONU ŻUŻLOWEGO

2) PRZYSIEK

3) UL. ŚW. JÓZEFA - OBOK KOŚCIOŁA OJCÓW REDEMPTORYSTÓW

PROGRAM FESTYNU - 30 V 2009
21.05.09

Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka "Bądźmy razem"

30 maja 2009 r.

WEJŚCIA NA ŻYWO TVP 2:

godz. 11.29 - 2,25 min.,

godz. 13.49 - 1,45 min.,

godz. 16.51 - 2,45 min.

 PROGRAM

 

10.00 – przyjazd gości na Sz. Bydgoską 3, wydawanie identyfikatorów i koszulek (śpiewa

             schola „Promyki Maryi”)

10.30 – koncert Orkiestry Wojskowej Garnizonowej z Torunia

10.55 – powitanie przy Toruńskim Centrum Caritas; Ks. Biskup Józef Szamocki, Ks. prałat dr Marian Subocz - Dyrektor Caritas Polska, Pan Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pan Michał Zaleski – Prezydent Miasta Torunia, Pan Dyrektor Andrzej Mróz - „Biedronka”

11.00 – start Biegu dla Janka Muzykanta (prowadzi Pro Misja na platformie)

11.45 – powitanie na błoniach (Bulwar Filadelfijski) – Ks. prałat dr Marian Subocz - Dyrektor Caritas Polska, Ksiądz prałat Daniel Adamowicz - Dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej, Pan Dyrektor Andrzej Mróz - „Biedronka”, Kapitał Ludzki Dzieciom

12.00 – „Z uśmiechem dla dzieci” – koncert Księdza Biskupa Antoniego Długosza

12.30 – wystąpienie Pana Grzegorza Kasprzyckiego - Pełnomocnika Zarządu Województwa ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS,

12.35 – konkurs nt. Caritas

12.40 – grupa cyrkowa z WOAK-u pod kierunkiem Alicji Usowicz, Ewy Ruszkowskiej i Krystiana Wieczyńskiego

12.55 – losowanie 8 rowerów – Ks. Biskup Józef Szamocki, Ks. prałat dr Marian Subocz - Dyrektor Caritas Polska, Pan Michał Zaleski – Prezydent Miasta Torunia, Pan Michał Korolko – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

13.05 - podziękowania współorganizatorom, sponsorom, dzieci dziękują za „Skrzydła”

13.15 - koncert Majki Jeżowskiej, zabawa niespodzianka (14.00) - Kapitał Ludzki Dzieciom

14.10 - air show (Aeroklub Pomorski)

14.20 - podziękowania przedstawicielom samorządów

14.25 – zespół kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego z Torunia „wJPem” (Wy jesteście przyjaciółmi moimi)

14.45 – konkurs nt. Caritas

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia – Ks. Biskup Józef Szamocki i zespół kleryków

15.15 – koncert zespołu Czaqu

16.00 -  zakończenie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

scena na Rynku Staromiejskim

 

 

11.00 – powitanie, konkurs o Caritas

11.10 – program dla przedszkolaków – Jacek Beszczyński

11.40 – film z ub. roku (Festyn - 9 min.) + konkurs

11.55 – wystąpienie Pana Grzegorza Kasprzyckiego, Pełnomocnika Zarządu Województwa ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnienia oraz HIV/AIDS

12.00  - występ Orkiestry Wojskowej Garnizonowej + musztra paradna

12.20 – konkurs, przedstawienie działań Caritas (dot. dzieci)

12.30 - występ Michała Walenciaka, ucznia Szkoły Podstawowej w Rychnowie Wielkim

12.40 – konkurs, o Bursie Akademickiej opowiadają studenci

12.45 – Kapitał Ludzki Dzieciom - prezentacja

12.55 – występ orkiestry Zespołu Szkół Muzycznych

13.15 - podsumowanie konkursu w ramach akcji „Bezpieczne dziecko = spokojni rodzice” – nadkom. Wioletta Dąbrowska – rzecznik KM Policji, nagrody wręczą: Pan Stanisław Konieczny – właściciel firmy ComKon oraz Pani Małgorzata Delik – dyrektor JuraParku z Solca Kujawskiego

13.25 – Orkiestra Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu pod dyrekcją Benedykta Pniewskiego

13.35 – Kapitał Ludzki Dzieciom - prezentacja

13.45 - Orkiestra Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu pod dyrekcją Benedykta Pniewskiego – II cz.

13.55 - konkurs

14.00 - występ zespołu z Caritas Diecezji Bydgoskiej

14.10 - wystąpienie Pana Grzegorza Kasprzyckiego, Pełnomocnika Zarządu Województwa ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnienia oraz HIV/AIDS

14.20 – występ zespołu z Caritas Diecezji Bydgoskiej

14.35 – Kapitał Ludzki Dzieciom - prezentacja

14.45 - występ zespołu z Caritas Archidiecezji Gdańskiej

15.00 – występ orkiestry dętej ze Złejwsi Wielkiej (uczniowie Gimnazjum
w Rzęczkowie) pod dyrekcją Krzysztofa Kędzierskiego

15.20 - zakończenie

 

 

 

 

 

11.00 – powitanie, konkurs o Caritas

11.10 – program dla przedszkolaków – Jacek Beszczyński

11.40 – film z ub. roku (Festyn - 9 min.) + konkurs

11.55 – wystąpienie Pana Grzegorza Kasprzyckiego, Pełnomocnika Zarządu Województwa ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnienia oraz HIV/AIDS

12.00  - występ Orkiestry Wojskowej Garnizonowej + musztra paradna

12.20 – konkurs, przedstawienie działań Caritas (dot. dzieci)

12.30 - występ Michała Walenciaka, ucznia Szkoły Podstawowej w Rychnowie Wielkim

12.40 – konkurs, o Bursie Akademickiej opowiadają studenci

12.45 – Kapitał Ludzki Dzieciom - prezentacja

12.55 – występ orkiestry Zespołu Szkół Muzycznych

13.15 - podsumowanie konkursu w ramach akcji „Bezpieczne dziecko = spokojni rodzice” – nadkom. Wioletta Dąbrowska – rzecznik KM Policji, nagrody wręczą: Pan Stanisław Konieczny – właściciel firmy ComKon oraz Pani Małgorzata Delik – dyrektor JuraParku z Solca Kujawskiego

13.25 – Orkiestra Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu pod dyrekcją Benedykta Pniewskiego

13.35 – Kapitał Ludzki Dzieciom - prezentacja

13.45 - Orkiestra Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu pod dyrekcją Benedykta Pniewskiego – II cz.

13.55 - konkurs

14.00 - występ zespołu z Caritas Diecezji Bydgoskiej

14.10 - wystąpienie Pana Grzegorza Kasprzyckiego, Pełnomocnika Zarządu Województwa ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnienia oraz HIV/AIDS

14.20 – występ zespołu z Caritas Diecezji Bydgoskiej

14.35 – Kapitał Ludzki Dzieciom - prezentacja

14.45 - występ zespołu z Caritas Archidiecezji Gdańskiej

15.00 – występ orkiestry dętej ze Złejwsi Wielkiej (uczniowie Gimnazjum
w Rzęczkowie) pod dyrekcją Krzysztofa Kędzierskiego

15.20 - zakończenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o Festynie
20.05.09

          Po raz kolejny Caritas Diecezji Toruńskiej przy współpracy środowisk lokalnych organizuje w dniu 30 maja br. Festyn z okazji Dnia Dziecka.

Podobnie jak w minionym roku jesteśmy przygotowani na przyjęcie 15 000 „milusińskich” z okazji ich święta. Dzieci, które przyjadą z całego regionu pochodzą ze zróżnicowanych środowisk. Zależy nam na tym, aby jak najwięcej spośród nich reprezentowało Domy Dziecka, świetlice terapeutyczne i ubogie rodziny, stąd zabawa jest tak pomyślana, aby uczestnicy nieodpłatnie korzystali ze wszystkich atrakcji. Na Festyn przygotowaliśmy bardzo atrakcyjny, dynamiczny program, który zrealizujemy w trzech odsłonach:

1) Bieg dla Janka Muzykanta,

2) Świat dziecięcej radości, czyli zabawa na błoniach toruńskich (scena + mnóstwo zabaw
i konkursów dla dzieci),

3) na Rynku Staromiejskim zabawa dla przedszkolaków i nie tylko (koncert orkiestr dętych).

Realizacji przedsięwzięcia niezawodnie towarzyszą, wspierając nasze wysiłki: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urząd Miasta Torunia, burmistrzowie i wójtowie instytucji samorządowych z naszego województwa oraz sponsorzy: Biedronka (sponsor główny), Alstal, Carrefour Toruń, ComKon, CPP Toruń-Pacific, Consus sp. z o.o., DM Transarr, Gam,  Instal Toruń, Jutrzenka Colian, Krajowa Spółka Cukrowa S.A., Tadeusz Michalczyk, Marbud Mlekpol, Nova Trading, Oferta, PKO BP, Pamapol, Polskie Pierze i Puch, Sertop, Stan-Mar, Ryszard Szymański, TZG Zapolex, Wuteh, Zegart Farms.Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

 

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

 

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

 

 

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

 

 

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

 

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

 

 

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

 

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

 

 

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

 

 

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

 

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

 

 

 

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

 

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

 

 

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

 

 

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

 

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

 

 

 

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

 

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

 

 

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

 

 

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

 

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

 

 

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

 

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

 

 

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

 

 

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

 

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

 

 

 

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

 

 

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

 

 

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

 

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

 

 

 

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

 

 

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

 

 

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

 

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

 

 

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

 

 

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

 

 

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

 

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

 

 

 

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

 

 

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

 

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

 

 

 

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

 

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

 

 

Wśród naszych partnerów szczególnie podkreślamy obecność służb mundurowych: Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, które oprócz przygotowania atrakcji dla dzieci, dają nam poczucie bezpieczeństwa.  W organizacji przedsięwzięcia pomagają nam: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Grupa PCK Toruń, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Pomorski, Targi Toruńskie.

 

 

 

 

 

 

            Bieg dla Janka Muzykanta rozpocznie się o godz. 11.00 na Sz. Bydgoskiej 1
i prowadzić będzie ulicą Bydgoską aż do Bulwaru Filadelfijskiego (meta przy pomniku kotwicy). Następnie uczestnicy przejdą na błonia za „Wodnikiem”, gdzie czekać będzie na nich mnóstwo atrakcji:

- radosna scena, a na niej koncerty: Biskupa Antoniego Długosza (godz. 12.00), Majki Jeżowskiej (godz. 13.30), zespołu Czaqu (godz. 15.15), grupa cyrkowa, konkursy
z nagrodami, losowanie 8 rowerów, występ zespołu kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego),

- „bajkowe miasteczko”, czyli 36 instalacji, takich jak dmuchane zamki, na których  wszystkie dzieci będą mogły nieodpłatnie się bawić,

- radosna edukacja w formie konkursów i stanowisk sportowych (ok. 50 punktów), gdzie uczestnicy będą mogli sprawdzić swoje siły i otrzymać nagrody,

- ciekawe atrakcje przygotowane m.in. przez wojsko, straż pożarną, policję, JuraPark z Solca, kluby sportowe i wielu innych przyjaciół dzieła.

            Dla uczestników przygotowaliśmy 15 000 koszulek, paczki oraz pełne wyżywienie. Cały bezpłatny pakiet będzie dostępny dla dzieci, które dotrą na błonia za „Wodnikiem”
w koszulce Caritas z identyfikatorem. Dlatego (ze względów organizacyjnych) zachęcamy opiekunów wszystkich grup, które chcą wziąć udział w tym radosnym przedsięwzięciu, aby zgłaszały ilość dzieci wraz z ilością opiekunów drogą elektroniczną
torun@caritas.pl lub faksem 0-56 674 44 02. Takie zgłoszenie (decyduje kolejność) gwarantuje otrzymanie identyfikatora i koszulki, które będzie można odbierać dwojako:

- z Ośrodka Caritas Diecezji Toruńskiej w Przysieku w dniach 25-27 maja br. w godz. 8.30 – 13.00,

- lub z placu na Sz. Bydgoskiej 3 (teren „Targów Toruńskich”) w dniu Festynu, czyli 30 maja od godz. 9.00.

Oczywiście, jeśli wystarczy identyfikatorów, będą one również rozdawane nad Wisłą.

Dodatkową atrakcją dla przedszkolaków będzie program przedstawiony na specjalnej scenie na Rynku Staromiejskim przez Jacka Beszczyńskiego w dniu Festynu o godz. 11.00. Tam też najmłodsi, którzy przyjdą z rodzicami będą mogli odebrać swoje identyfikatory (do wyczerpania zapasów).

 

 

Jak to robimy?

 

Bieg dla Janka Muzykanta

 

Od godz. 9.00 czekamy na terenie Targów Toruńskich na gości:

- do dyspozycji odgrodzony, gwarantujący bezpieczeństwo teren oraz zabezpieczenie sanitarne,

- od godz. 10.00 wspólna zabawa, śpiew wykonaniu scholi „Promyki Maryi”, zespołu „Pro Misja” oraz koncert Orkiestry Wojskowej Garnizonowej,

- wydawanie wcześniej zgłoszonym grupom zarezerwowanych koszulek i identyfikatorów oraz dzieciom, które przyjdą za swoimi rodzicami,

- na trasie Biegu zapewniamy wodę,

- wzdłuż trasy czuwać będą lotne brygady PCK,

- meta (konstrukcja pneumatyczna) ustawiona będzie przez Maraton Toruński,

- na trasie bezpieczeństwa strzec będą: Policja, Straż Miejska i nasi wolontariusze.

 

 

Zabawa na błoniach toruńskich

 

A)    scenę oraz namioty obsługują wolontariusze Caritas,

B) catering, w ramach którego wydawane będą: bigos, bułeczka i ciastko

obsługują uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych (50 os.) oraz wolontariusze Caritas,

C) „bajkowe miasteczko” wystawiają 3 firmy – w sumie 36 instalacji dmuchanych typu zamki,

D) zabawa, konkursy, radość – 50 punktów z atrakcjami przygotowanymi przez służby mundurowe, wolontariuszy Caritas, MOSiR, Urząd  Marszałkowski,

E) wydawanie paczek z  6 TIR-ów (12 punktów wydawania paczek), obsługiwanych przez wolontariuszy Caritas oraz służby mundurowe,

F) bezpieczeństwo:

– na wodzie: motorówki Policji, Straży Miejskiej, WOPR-u,

- na lądzie: wszystkie służby mundurowe i wolontariusze Caritas oraz firma ochroniarska.

W sumie nad bezpieczeństwem czuwać będzie ok. 120 osób – służb mundurowych, wolontariuszy oraz ok. 600 opiekunów, wychowawców i oczywiście rodzice.

G) porządek:

- nad porządkiem, czystością na terenie zabawy, zabezpieczeniem sanitarnym czuwa MPO wspierane przez wolontariuszy Caritas,

- czystości na Bulwarze Filadelfijskim pilnuje Wydział Środowiska i Zieleni wspierany przez wolontariuszy Caritas.

 

Mała scena na Rynku Staromiejskim

 

Celem funkcjonowania sceny jest przede wszystkim informacja, stąd na wyposażeniu będzie telebim.

Program sceny realizuje Jacek Beszczyński przy udziale wolontariuszy, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego.

Przy scenie wolontariusze rozdają koszulki, identyfikatory, ulotki.

 

 

Liczby

 

W Festynie weźmie udział:

- ok. 15 000 dzieci,

- ok. 10 000 dorosłych mieszkańców Torunia i regionu,

- ok. 600 opiekunów grup,

-  ok. 350 wolontariuszy,

- oraz ok. 120 przedstawicieli służb mundurowych i ochrony.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU "Bezpieczne dziecko=spokojni rodzice"
18.05.09

   

    Dzisiaj odbyły się obrady jury konkursowego w składzie: przewodniczący - Dariusz Delik – dyrektor Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, członkowie: podkom. Krzysztof Złotnicki z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, Tomasz Trybuszewski z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji i Danuta Pietkiewicz reprezentująca Caritas Diecezji Toruńskiej. Celem było wyłonienie dwóch zwycięskich prac w kategoriach: hasło i plakat „Jak rodzice dbają o moje bezpieczeństwo na drodze?”.

            W konkursie udział wzięły 53 szkoły, nadsyłając 254 prace. Zwycięzcami konkursu zostali:

- w kategorii hasło: Wiktor Jaranowski z kl. I Zespołu Szkół w Brzozówce: "Gdy wieczorem pójdziesz drogą, noś się żółto - odblaskowo!",

- w kategorii plakat: Jan Mikołajczyk z kl. III  Szkoły Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Samsiecznie.

 

            Nagrody w postaci aparatów fotograficznych zostaną wręczone zwycięzcom 30 maja podczas Festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka „Bądźmy razem”. Dodatkowo Zespół Szkół w Brzozówce oraz Szkoła Podstawowa w Samsiecznie (które reprezentują laureaci) otrzymają wejściówki dla 40 uczniów każda do soleckiego JuraParku oraz Aqua Parku.

Caritas Diecezji Toruńskiej i Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy we współpracy z Caritas Diecezji Bydgoskiej, Caritas Diecezji Włocławskiej oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego (z Bydgoszczy, Torunia i Włocławka) realizują kampanię prewencyjną „Bezpieczne dziecko = spokojni rodzice”, której celem jest przeprowadzenie działań edukacyjnych wśród dzieci szkół podstawowych i ich rodziców oraz promocja postaw zwiększających bezpieczeństwo dzieci. W ramach tej kampanii wydrukujemy zwycięski plakat z hasłem, który trafi do wszystkich szkół i parafii oraz do urzędów miast i gmin.

            Oprócz tego w październiku odwiedzimy szkoły z programem na temat bezpiecznych zachowań na drodze. Podczas tych spotkań przekażemy dzieciom ulotki – kolorowanki oraz 35 000 światełek odblaskowych.

 


Marzenia Justyny się spełniają
15.05.09

 U Justyny (niepełnosprawnej 16-latki, której budujemy pokój z łazienką) trwają prace wykończeniowe. Ksiądz Prałat Daniel Adamowicz, Dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej, stara się jak zwykle, by w zaplanowanym terminie ukończyć budowę.
I na pewno się uda! Na zdjęciu widać już częściowo położoną glazurę.

    Justynko, Twoje marzenia o łazience spełnią się niebawem!


Narada współorganizatorów Festynu z okazji Dnia Dziecka
14.05.09

     W dniu dzisiejszym odbyła się kolejna narada przed Festynem z okazji Dnia Dziecka "Bądźmy razem", w której uczestniczyli: Ks. Prałat Daniel Adamowicz (Caritas Diecezji Toruńskiej), mjr Ireneusz Bandura (Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia), Jarosław Przybyszewski i Tomasz Blonkowski (Komenda Miejska Policji w Toruniu), Wojciech Wojciechowski (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu), Sławomir Kotarski i Piotr Wachek (Straż Miejska), Józef Czerwiński i Andrzej Rabuszak (Urząd Miasta Torunia), Ryszard Kowalski i Tadeusz Roszak (Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej), Zbigniew Jaskólski i Robert Majewski (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji), Łukasz Kuczmarski i Krzysztof Drzewiecki (Stowarzyszenie Maraton Toruński), Marek Karczewski (Grupa PCK Toruń), Grzegorz Brożek i Andrzej Komoda (Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania), Tomasz Kowalski (Agencja Ochrony Adsim), Adam Szulc (Gra sp. z o.o.), s. Beata Laskowska (Toruńskie Centrum Caritas), Danuta Pietkiewicz i Anna Pławińska (Caritas Diecezji Toruńskiej).

     Ponieważ czasu do Festynu zostało już niewiele, na dzisiejszej naradzie zostały poruszone wszystkie sprawy, które dotyczą bezpieczeństwa i atrakcji dla dzieci ze szczególnym uwzględnieniem wojskowych pojazdów oraz interesujących pokazów na ringu.

    Już dziś dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które z wielkim zaangażowaniem włączają się w organizację tego wspaniałego i ogromnego dzieła. No i oczywiście po raz kolejny zapraszamy szkoły, parafie, placówki wychowawcze do zgłaszania (najlepiej e-mailem: torun@caritas.pl) grup na Festyn, który, przypominamy, odbędzie się 30 maja br.
W zgłoszeniu prosimy podać ilość dzieci oraz ilość opiekunów.


Pakowanie cukierków na Festyn
13.05.09

    Dzisiaj uczniowie z Gimnazjum nr 3 w Toruniu przystąpili do pakowania cukierków, które trafią do 15 000 paczek. Paczki te wejdą w skład pakietu dla każdego uczestnika Festynu z okazji Dnia Dziecka "Bądźmy razem", który organizujemy 30 maja. Oprócz słodyczy, płatków, wyżywienia, wody mineralnej, waty cukrowej każdy uczestnik Festynu otrzyma koszulkę, w której podczas Biegu dla Janka Muzykanta przemierzy ulicę Bydgoską i Bulwar Filadelfijski aż do pomnika kotwicy, skąd uda się na dalszą część imprezy na błonia za "Wodnikiem".

    Cukierki podarował nam Dom Maklerski "Transarr" z Łodzi. Serdecznie dziękujemy !!!


List do samorządów w sprawie Festynu
13.05.09

        Poniżej prezentujemy list, który został skierowany do włodarzy miast i gmin naszego regionu.             

 

                 Szanowni Państwo

 

        Jak już informowaliśmy, Caritas Diecezji Toruńskiej organizuje 30 maja br. w Toruniu Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka „Bądźmy razem”.

        Dzięki efektywnej organizacji i współpracy ze sprawdzonymi partnerami udało nam się zorganizować dodatkowe fundusze. Dlatego ponownie zachęcamy do zgłoszenia dzieci, tym razem nieodpłatnie (decyduje kolejność zgłoszeń) na Festyn. Każde dziecko otrzyma pakiet o wartości ok. 45 zł., w skład którego wejdą: koszulka, paczki z płatkami i ze słodyczami, wyżywienie (bigos, pieczywo, drożdżówka) butelka wody mineralnej.

Podobnie jak w minionym roku przygotowujemy się na przyjęcie 15 000 „milusińskich”
w dniu ich święta. Dzieci, które przyjadą z całego regionu reprezentują bardzo zróżnicowane środowiska. Zależy nam na tym, aby jak najwięcej spośród nich reprezentowało Domy Dziecka, świetlice terapeutyczne i ubogie rodziny, stąd Festyn jest tak pomyślany, aby uczestnicy nieodpłatnie korzystali ze wszystkich atrakcji. Na Festyn przy współpracy m.in. służb mundurowych, MOSiR-u, TKKF-u, WOPR-u, Stowarzyszenia „Maraton Toruński”, Aeroklubu Pomorskiego,   przygotowaliśmy bardzo atrakcyjny, dynamiczny program, który zrealizujemy
w dwóch odsłonach, tj.:

a) Bieg dla Janka Muzykanta,

b) Świat dziecięcej radości, czyli zabawa na błoniach toruńskich,  w programie:

- radosna scena (koncerty: bp Antoni Długosz, Majka Jeżowska, zespół Czaqu, dziecięce
i młodzieżowe zespoły, wyróżnienia, konkursy, wręczenie nagród),

- „bajkowe miasteczko” (36 instalacji – dmuchane zamki itp.),

- radosna edukacja w formie konkursów i zabaw (ok. 50 punktów),

- ciekawe atrakcje przygotowane przez wojsko, straż pożarną, policję, wojów słowiańskich, JuraPark
z Solca, kluby sportowe i wielu innych przyjaciół dzieła.

           

            Zgłoszenia grup (zawierające ilość dzieci + ilość opiekunów) należy przesłać e-mailem: torun@caritas.pl  lub faksem: 0-56 674 44 02 (decyduje kolejność) do dnia 22 maja br.

Po odbiór identyfikatorów i koszulek dla zgłoszonych grup będzie można zgłosić się do Przysieka
w dniach: 25-27 maja w godz. 8.30 – 13.00 lub od godz. 10.00 w dniu Festynu na Sz. Bydgoską 3 (teren Targów Toruńskich – miejsce zbiórki przed Festynem).

 

Przedstawiamy program, który w niewielkiej mierze może jeszcze ulec zmianie:

10.00 – przyjazd gości na Sz. Bydgoską 3, wydawanie identyfikatorów i koszulek (śpiewa schola „Promyki Maryi”)

10.30 – koncert orkiestry wojskowej

10.55 – powitanie przy Toruńskim Centrum Caritas

11.00 – start Biegu dla Janka Muzykanta (prowadzi platforma ze śpiewającą Pro Misją)

11.45 – powitanie na błoniach – Ksiądz Dyrektor + przedstawiciel „Biedronki”,  prowadzący:

                przedstawienie programu, konkurs o Caritas Diecezji Toruńskiej    

12.00 – „Z uśmiechem dla dzieci” – koncert Księdza Biskupa Antoniego Długosza

12.30 – wystąpienie Pełnomocnika Zarządu Województwa ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz

                HIV/AIDS, Pana Grzegorza Kasprzyckiego

12.35 – grupa cyrkowa

12.50 – losowanie 8 rowerów – Ks. Bp, Ks. Dyrektor, P. Marszałek, P. Prezydent

13.00 – podsumowanie konkursu w ramach akcji „Bezpieczne dziecko = spokojni rodzice”

13.15 - podziękowania współorganizatorom, sponsorom, dzieci dziękują za „Skrzydła”

13.30 – koncert Majki Jeżowskiej

14.25 - prowadzący – podziękowania przedstawicielom samorządów

14.35 – podsumowanie konkursu przez przedstawiciela PZU, wręczenie nagród

14.40 – podsumowanie konkursu - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego (UE)

14.45 – zespół kleryków z WSD

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia – Ks. Biskup Józef Szamocki i zespół kleryków

15.15 – koncert zespołu Czaqu

16.00 -  zakończenie

 

 

Zlot Wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas
11.05.09

IV Zlot Wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas Diecezji Toruńskiej pod hasłem ,,Wspieraj w trudach codzienności jak bł. Juta” to już tradycja wpisana w majowy kalendarz każdego młodego wolontariusza z naszej diecezji.

W sobotę 9 maja, jak co roku, wolontariusze spotkali się w Chełmży, gdzie
w Konkatedrze Ks. Infułat Zygfryd Urban powitał wszystkich zebranych, a siostra Elżbietanka przybliżyła nam postać bł. Juty oraz św. Elżbiety. Następnie pod przewodnictwem Ks. Marka Borzyszkowskiego uformowano pieszą pielgrzymkę, którą przeszliśmy z Chełmży do Bielczyn, gdzie Ks. prof. Mirosław Mróz odprawił plenerową Mszę św. Po krótkiej przerwie, podczas której można było pokrzepić się posiłkiem, siostry Elżbietanki przedstawiły scenki o bł. Jucie oraz  o św. Elżbiecie. Nie zapomnieliśmy o najmłodszych wolontariuszach, dla których wystąpił Jacek Beszczyński.

Zlot Wolontariuszy uświetnił koncert zespołu Czaqu. Do domu wolontariusze wrócili pełni wrażeń. Organizatorem przedsięwzięcia było Grudziądzkie Centrum Caritas we współpracy z Gminą Chełmża.


Finał budowy dla Justyny
08.05.09

   Budowa dla niepełnosprawnej Justyny (www.justyna.sprawni.eu) powoli dobiega końca. Wymarzony pokój z łazienką prezentuje się okazale, co widać na załączonych obrazkach. A najważniejsze jest to, że Justyna będzie mogła wreszcie normalnie korzystać z kąpieli. Dziękujemy wszystkim, którzy włączają się w akcję "Justyna chce normalnie żyć".


Pomoc dla Łukasza
06.05.09

Ksiądz Prałat Daniel Adamowicz złożył dzisiaj wizytę choremu Łukaszowi Dudkowi. W ostatnim czasie w ramach pomocy Łukaszowi Caritas Diecezji Toruńskiej wykonała nawierzchnię tarasu oraz poprawiła estetykę ściany.


Zaproszenie na Festyn z okazji Dnia Dziecka
04.05.09

W dniu 30 maja 2009 r. odbędzie się Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka „Bądźmy razem” dla 15 000 dzieci. Rozpoczniemy go o godz. 11.00 Biegiem dla Janka Muzykanta przy Toruńskim Centrum Caritas (Sz. Bydgoska 1), a zakończymy ok. godz. 17.00. Zabawę na błoniach przy Bulwarze Filadelfijskim uatrakcyjnią: Ks. Biskup Antoni Długosz (godz. 12.00), Majka Jeżowska (godz. 13.30) oraz Czaqu (godz. 16.00). Przygotowaliśmy ok. 100 atrakcji!!!    Każde dziecko otrzyma paczkę, pełne wyżywienie, koszulkę i oczywiście nieodpłatny udział we wszystkich atrakcjach.

            Zapraszamy parafie i szkoły do zgłaszania grup zorganizowanych: e-mail torun@caritas.pl, fax: 0-56 674 44 02. W zgłoszeniu należy podać ilość dzieci oraz ilość opiekunów. Uczestnicy będą proszeni o wcześniejsze stawienie się w dniu Festynu (ok. godz. 10 – 10.30) na Sz. Bydgoskiej 3 (teren Targów Toruńskich) w celu odbioru identyfikatorów i koszulek.


Spotkanie integracyjne Środowiskowych Domów Samopomocy (ŚDS)
04.05.09

W dniu 21.04.2009 r. w godzinach od 9.00 – 14.00 w Brodnickim Domu Kultury odbyło się spotkanie integracyjne. W spotkaniu tym wzięli udział: ŚDS Toruń, ŚDS Grudziądz, ŚDS Działdowo, ŚDS Blizno, ŚDS Brodnica oraz Warsztat Terapii Zajęciowej z Brodnicy, a także mieszkańcy Brodnicy.

Otwarcia spotkania dokonał Ks. Grzegorz Bohdan Dyrektor Brodnickiego Centrum Caritas. Podczas spotkania zapewnionych było wiele atrakcji, m.in. pokaz grupy cyrkowej, konkursy. Można było podziwiać prace podopiecznych środowiskowych domów, gdyż przygotowano wystawę prac artystycznych.

Celem spotkania, było umożliwienie zminimalizowania społecznego upośledzenia  poprzez odpowiednią stymulację umiejętności społecznych, m.in. poprzez organizację spotkań integracyjnych pomiędzy chorymi i upośledzonymi umysłowo a społecznością lokalną. Założeniem było także   kształtowanie w młodzieży właściwych postaw wobec osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo, promowanie miejsc i placówek działających na rzecz osób z niepełnosprawnością umysłową i zaburzeniami psychicznymi, aby osiągnąć wyżej wymieniony cel nawiązaliśmy kontakt z młodzieżą Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego z Brodnicy, Bursy Szkolnej działającej przy Brodnickim Centrum Caritas i Młodzieżowego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego działającego przy gimnazjum nr 1 w Brodnicy i włączyliśmy ją do projektu.

W  trakcie zwiedzania wystaw  uczestnicy i terapeuci wymienili poglądy, spostrzeżenia, uwagi na temat pobytu w poszczególnych Domach. Dzielili się pomysłami na prowadzenie zajęć w pracowniach terapeutycznych.

 

                                                                       Opracowała: Anna Jaworska

                                                                       Brodnickie Centrum Caritas

                       


Posługa miłości w budowaniu wizerunku Kościoła.
05.09.08

    W dniach: 25, 26, 27 sierpnia br. podczas spotkań dla katechetów w Nowym Mieście Lubawskim, w Grudziądzu i w Toruniu wystąpili Księża Dyrektorzy Centrów Caritas naszej diecezji i podziękowali katechetom za dotychczasową pracę. Tematem wystąpienia była Posługa miłości w budowaniu wizerunku Kościoła. Księża Dyrektorzy wręczyli katechetom 600 płyt CD z następującymi materiałami Caritas:

- film o Szkolnych Kołach Caritas - fragm.,

- film z Festynu Rodzinnego,

- film "VX-lecie Caritas",

- prezentacja o wolontariacie,

- regulamin Szkolnego Koła Caritas,

- tekst "Posługa miłości w budowaniu wizerunku Kościoła".

    Dodatkowo katecheci otrzymali zbiór katechez dla uczniów na 64. Tydzień Miłosierdzia "Uczeń Chrystusa sługą miłosierdzia".

    Księża Dyrektorzy przybliżyli uczestnikom spotkań programy i akcje Caritas oraz zaprosili do współpracy w rozpoczynającym się roku szkolnym.


Budujemy dom.
05.09.08

W porozumieniu z wójtem gminy Wąbrzeźno podjęliśmy się zadani pomocy w budowaniu domu rodzinie, której zabudowania mieszkalne i gospodarcze spłonęły w pożarze.

 

Rodzina ta przeżywa traumatyczne doświadczenie, które owocuje bolesnymi konsekwencjami. Trójka dzieci w wieku szkolnym pomimo trudności z zamieszkaniem w dalszym ciągu ma dobre wyniki w szkole.

 

Do tej pory udało Im się odbudować budynki gospodarcze, które stanowią warsztat ich pracy. Dalsze działania przekraczają ich możliwości materialne, stąd nasza decyzja.

 

Mamy nadzieję, że w najbliższych miesiącach przy współpracy wielu życzliwych firm i osób, wspólnym wysiłkiem damy rodzinie dom i nadzieję na nowe życie.


Piknik.
05.09.08

        W pięknej scenerii Ośrodka Szkoleniowego Caritas naszej diecezji gościliśmy wczoraj grupę osób ze Środowiskowego Domu Samopomocy z Torunia.

 

        Podopieczni wraz ze swoimi opiekunami zwiedzali teren wraz z przyległym parkiem a na zakończenie zorganizowali piknik integracyjny oraz zabawy terapeutyczne.

 

        Na terenie naszej diecezji funkcjonują trzy Środowiskowe Domy, a czwarty formalnie powołany do życia właśnie się organizuje. Piąty prawdopodobnie powstanie jeszcze w tym roku.

 

       Caritas naszej diecezji staje się jednym z wiodących podmiotów w opiece nad osobami niepełnosprawnymi. Pierwszy taki dom postał w 19996 r.