WOLNE MIEJSCA NA SZKOLENIE PROFILAKTYCZNE DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH!!!
01.09.15

Informujemy nauczycieli toruńskich szkół ponadgimnazjalnych, że są jeszcze miejsca na szkolenie Współczesna profilaktyka zagrożeń młodzieży. Celem zadania jest rozszerzenie wiedzy uczestników na temat profilaktyki uzależnień oraz minimalizacja czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych. Szkolenie obejmuje:

1)        Wybrane zagadnienia z zakresu komunikacji interpersonalnej ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania postaw asertywnych.

2)        Moje miejsce w grupie rówieśniczej.

3)        Jak poradzić sobie z presją grupy rówieśniczej.

 

4)        Konflikt jako nieodzowny element naszego życia.

 

5)        Konstruktywne i destruktywne sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi.

6)        Współczesne zagrożenia dla młodzieży (używki, dopalacze, prostytucja nieletnich).

            Dwa dwudniowe zjazdy z noclegiem (najpierw dla nauczycieli, a potem dla uczniów
z przeszkolonymi  nauczycielami) odbędą się w Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Toruńskiej
w Przysieku 
w terminach:

12-13.09  dla 10 nauczycieli 

19-20.09 dla 20 uczniów z GIMNAZJÓW z przeszkolonymi wcześniej 5 nauczycielami (KAŻDY NAUCZYCIEL PRZYJEŻDŻA Z 4 UCZNIAMI) - TU NIE MA JUŻ WOLNYCH MIEJSC

- 26-27.09 dla 20 uczniów ze SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH z przeszkolonymi wcześniej 5 nauczycielami (KAŻDY NAUCZYCIEL PRZYJEŻDŻA Z 4 UCZNIAMI).

            Zajęcia poprowadzi psycholog, zastępca komendanta Straży Miejskiej, Jarosław Paralusz. Szkolenie jest bezpłatne (zajęcia, wyżywienie i noclegi). Serdecznie zapraszamy!

Zgłoszenia od nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z Torunia przyjmujemy e-mailem: torun@caritas.pl (nauczyciel + 4 uczniów
z podaniem nazwisk)
.

Projekt jest dofinansowany ze środków Miasta Toruń.


Zapraszamy na finał akcji "Warto być bohaterem"
30.01.09

W związku z organizowanym finałem akcji "Warto być bohaterem " wystosowaliśmy następujący list do szkół, które włączyły się w przedsięwzięcie:

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Grono Pedagogiczne,

Drodzy Uczniowie

 

Z radością zapraszam na finał akcji „Warto być bohaterem”, który odbędzie się
10 lutego 2009 r. o godz. 11.00 w auli UMK przy ul. Gagarina 11 w Toruniu.

W programie:

·        podsumowanie akcji „Warto być bohaterem”,

·        wykład z prezentacją „Przemoc i agresja w szkole – jak temu zaradzić?” – nadkom. mgr Magdalena Pietkiewicz, ekspert Sekcji Prewencji KM Policji,

·        prezentacja „Szkolne Koło Caritas w profilaktyce” – mgr Anna Pławińska,

·        przekazanie środków pieniężnych z akcji „Warto być bohaterem” oraz funduszy pozyskanych z Caritas Polska niepełnosprawnym dzieciom i młodym osobom,

·        koncert Wujka Jacka (Jacka Beszczyńskiego) z udziałem gwiazd dziecięcej
i młodzieżowej estrady,

·        słodki poczęstunek.

Czas trwania: ok. 2 godz.

Po raz kolejny składamy podziękowanie za udział w tej jakże pożytecznej akcji. Wzięły w niej udział  83 szkoły z regionu kujawsko-pomorskiego, w których uczy się
ok. 30 000 dzieci i młodzieży. Jesteśmy przekonani, że treść przesłania poruszyła wielu młodych ludzi i spowoduje zmianę stylu zachowań. Utwierdza nas w tym przekonaniu fakt, że materialnym wyrazem odpowiedzi na treść wydarzenia była zbiórka opiewająca na kwotę 17 376,11 zł., którą przeznaczymy, zgodnie z zapowiedzią, na rehabilitację dzieci i młodych osób.

Finał akcji jest formą podziękowania młodym ludziom i jednocześnie zachętą do kontynuowania szlachetnych zachowań. Cieszy nas, że również będziemy mogli doprowadzić do spotkania młodych ludzi z beneficjentami ich wrażliwości.

Zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu prosimy kierować e-mailem na adres torun@caritas.pl lub faksem pod nr 0-56 674 44 02.

 

 

                                                           Trwając w miłym oczekiwaniu

 

                                                            Ks. prałat Daniel Adamowicz

 

                                                      Dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej

 

P.S.

            Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc w auli UMK (900), decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

Toruń, 12 stycznia 2009 r.

 

Kalendarium 2009
30.01.09

KALENDARIUM CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ 2009

 

1.

10 lutego 2009

FINAŁ AKCJI „WARTO BYĆ BOHATEREM”

·        uczestnicy: 900 dzieci i młodzieży,

·        miejsce: aula UMK

·        czas trwania: 11.00 – 13.00

·        podczas spotkania zostaną przekazane beneficjentom środki pieniężne zebrane podczas akcji „Warto być bohaterem”

  • w programie koncert Wujka Jacka (Jacka Beszczyńskiego) z udziałem gwiazd dziecięcej i młodzieżowej estrady

 

Akcja „Warto być bohaterem” miała na celu uwrażliwienie młodych ludzi na przemoc
w szkole i zmotywowanie ich do pozytywnych postaw. W ramach tego projektu przekazaliśmy do szkół materiały pomocnicze. Rezultatem akcji było zebranie środków pieniężnych w wysokości  17 376,11 zł.

10 lutego, podczas finału tej akcji, przekażemy powyższe środki na rehabilitację dzieci
i młodych osób oraz podziękujemy przedstawicielom szkół za wrażliwość. Finał ma również zmotywować młodzież do kontynuowania szlachetnych zachowań. Ważnym aspektem wydarzenia jest spotkanie młodych ludzi z beneficjentami ich wrażliwości.

 

2.

luty/marzec 2009

KAMPANIA PROFILAKTYKI CUKRZYCY

·        cel: dotarcie z zachętą troski o własne zdrowie do wszystkich mieszkańców regionu kujawsko-pomorskiego w liczbie ok. 2 000 000 osób,

·        uczestnicy badań: ok. 15 000 os.

·        miejsce: 70 punktów badania poziomu cukru we krwi na terenie regionu kujawsko-pomorskiego

 

Kampanii towarzyszyć będzie dynamiczna akcja promująca przedsięwzięcie zarówno
w telewizji, radiu, prasie, jak i z „ambony”. W tym celu wyprodukujemy m.in. ulotki przypominające o konieczności zatroszczenia się o własne zdrowie. Materiały reklamowe zostaną również dostarczone do parafii, skąd wiele osób czerpie wiedzę i motywację do działania. Punkty badania poziomu cukru we krwi zostaną zorganizowane w wybranych parafiach oraz ośrodkach Caritas.
     

 

3.

marzec - październik 2009

AKCJA PREWENCYJNA: „BEZPIECZNE DZIECKO = SPOKOJNI RODZICE”

·        cel: poprawa bezpieczeństwa dzieci uczestniczących w ruchu drogowym,

·        uczestnicy: ok. 35 000 dzieci z klas I szkół podstawowych

 

Realizacja zadania rozpocznie się konferencją prasową na temat bezpieczeństwa na drodze ze szczególnym uwzględnieniem bilansu zdarzeń z udziałem dzieci i młodzieży w ostatnim kwartale 2008 r. W ramach zadania zwrócimy się do szkół podstawowych regionu z zaproszeniem do udziału
w konkursie na plakat, zachęcający do ostrożności na drodze oraz na projekt światełka odblaskowego, w które zostanie nieodpłatnie wyposażonych 35 000 uczniów klas pierwszych.

W pierwszą niedzielę października, rozpoczynającą 65. Tydzień Miłosierdzia zostanie odczytany w parafiach list „Miłosierdzie wyraża się w trosce o bezpieczeństwo”, w którym proboszczowie z ambon zachęcą do dbałości o bezpieczeństwo. Z początkiem października służby mundurowe będą odwiedzać szkoły z pogadankami, rozdając światełka odblaskowe.

 

4.

marzec-listopad 2009

SZKOLENIA

CHRONIĘ SIEBIE, CHRONIĘ INNYCH – profilaktyka uzależnień w praktyce”

·        cel: wyposażenie rówieśniczych edukatorów w narzędzia pomocne
w rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniami oraz rozszerzenie wiedzy uczestników na temat profilaktyki pierwszorzędowej,

·        uczestnicy: 250 osób (8 grup na 3 zjazdach weekendowych),

·        miejsce: Ośrodek Szkoleniowy Caritas Diecezji Toruńskiej w Przysieku

 

Poprzez zadanie "Chronię siebie, chronię innych – profilaktyka uzależnień w praktyce" chcemy zmotywować uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych regionu do rówieśniczej edukacji zdrowotnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zaktywizować uczestników do animowania wydarzeń promujących profilaktykę, a tym samym, zapobiegających uzależnieniom. Pragniemy również nauczyć (przygotować pod kątem dziennikarskim) młodzież relacjonować realizowane przedsięwzięcia, aby informacja o nich dotarła do jak największej liczby mieszkańców regionu.

 

5.

19 kwietnia 2009

ŚWIĘTO PATRONALNE CARITAS – NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

W ramach obchodów:

·        konkurs pn. „Poszukujemy ludzi z pasją” z finałem w Toruniu 16 kwietnia

- cel: ukazanie roli pasji i entuzjazmu w budowaniu lepszego świata,

- uczestnicy finału: młodzież licealna,

- miejsce finału: Dwór Artusa lub Aula UMK

 

Miłosierdzie Boże to forma aktywnej wrażliwości i pochylania się nad drugim człowiekiem. Najpełniej robią to ludzie z pasją. Uczestnikami finału konkursu „Poszukujemy ludzi z pasją” będą licealiści – młodzi ludzie, którzy za chwilę wchodzą w dorosłe życie i jeszcze szukają swojej drogi.

 

·        zlot podopiecznych świetlic terapeutycznych Caritas Diecezji Toruńskiej (Grudziądz),

·        zlot podopiecznych Środowiskowych Domów Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej (Brodnica)  

 

6.

10 maja 2009

ZLOT WOLONTARIUSZY CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ

·        cele:

- integracja wolontariuszy i środowiska lokalnego,

- wymiana doświadczeń Szkolnych Kół Caritas

·        uczestnicy: 15 000 dzieci i młodzieży,

·        miejsce: Bielczyny k. Chełmży

·        w programie koncert Full Power Spirit bądź Anastasis oraz występy lokalnych zespołów młodzieżowych.

 

Festyn odbędzie się w miejscowości Bielczyny, na terenie przyległym do jeziora, idealnie nadającym się na wydarzenie plenerowe. Jest to miejsce, gdzie przebywała w XIII w. błogosławiona Juta – opiekunka chorych, wyróżniająca się uczynkami miłosierdzia.

Zlot wolontariuszy łączy się z obchodami święta miasta Chełmży, którego patronką jest błogosławiona Juta.

Ważnym elementem wydarzenia, w które włącza się biblioteka chełmżyńska, będą liczne atrakcje, konkursy i zabawy dla młodzieży, integrujące całe rodziny, a także promujące wolontariat
i zaangażowanie w obszar kultury regionu,

 

7.

30 maja 2009

DZIEŃ DZIECKA – FESTYN „BĄDŹMY RAZEM”

·        uczestnicy: 15 000 dzieci z regionu kujawsko-pomorskiego

·        miejsce: Błonia toruńskie

·        integralna część: Bieg dla Janka Muzykanta

·        czas trwania: 10.00 – 17.00

·        w programie:

- liczne konkursy z nagrodami i zabawy,

- jeszcze więcej atrakcji niż w 2008 r.,

- koncert Majki Jeżowskiej

·        cele:

- integracja rodziny i społeczności lokalnej,

- motywowanie mieszkańców regionu do aktywnego trybu życia,

- promowanie pożądanych i atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu,

- przybliżenie uczestnikom działalności regionalnych instytucji kulturalnych i sportowych oraz kultury kraju i zagranicznych miast zaprzyjaźnionych,

- ukazanie Funduszu dla Janka Muzykanta, czyli uwrażliwienie uczestników Festynu na potrzeby ubogiej, kształcącej się młodzieży

 

Ideą Biegu jest ukazanie projektu stypendialnego Caritas Diecezji Toruńskiej pn. Fundusz dla Janka Muzykanta, czyli uwrażliwienie na potrzeby ubogiej, kształcącej się młodzieży. Jest to precedensowy Bieg solidarnościowy, zawierający walor sportowy i rekreacyjny.

      Jak na każdym Festynie, będzie wiele atrakcji i zabaw. W tej edycji planujemy ok. 35 różnych punktów oprócz tych z konkursami edukacyjnymi. Na 35 punktów atrakcji składają się przede wszystkim obiekty angażujące w zabawę jednocześnie kilkaset dzieci typu obiekty napełniane sprężanym powietrzem, karuzele, wioska wojów słowiańskich (w której uczestnicy poznają obyczaje przodków), dinozaur z soleckiego Juraparku ze stanowiskiem wykopalisk itp.

        

8.

listopad 2009

AKCJA „WARTO BYĆ BOHATEREM”

·        uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych regionu kujawsko-pomorskiego,

·        cele:

- uwrażliwienie młodych ludzi na problemy drugiego człowieka,
a szczególnie na przemoc w szkole,

- zmotywowanie uczniów do pozytywnych postaw.

 

Poprzez akcję uczymy młodych ludzi bohaterstwa polegającego na odpowiedzialności za siebie, drugiego człowieka i za to, co się dzieje wokół nas. Bohaterstwem jest również bycie asertywnym, czyli umiejętne powiedzenie „nie”, kiedy rówieśnicy namawiają np. do zapalenia papierosa czy złego zachowania lub używania niewłaściwych słów. Oczywiście pewnego rodzaju bohaterstwem jest pokonywanie siebie, czyli odmawianie sobie przyjemności, takich jak chipsy czy cola i, dzięki temu, przeznaczenie pieniędzy na pomoc bliźniemu.

W ramach akcji, zbieramy środki finansowe na rzecz rehabilitacji dzieci – ofiar przemocy, wypadków i choroby.

 

9.

28 listopada 2009

INAUGURACJA WIGILIJNEGO DZIEŁA POMOCY DZIECIOM

·        uczestnicy: 3 000 dzieci,

·        miejsce: Lodowisko TOR-TOR Toruń

·        czas trwania: 11.00 – 13.00

·        na TOR-TOR-ze program motywacyjno-inspiracjny oraz koncert

·        cele:

- integracja i wymiana doświadczeń wolontariuszy,

- promowanie pozytywnych postaw młodzieży,

- radosne rozpoczęcie Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom

 

Dodatkowym elementem będzie badanie wzroku grupie 120 dzieci – Caritas Diecezji Toruńskiej i Optometria Karczewski.

 

Każdego roku jest to radosne spotkanie wolontariuszy, którzy przez cały rok angażują się
w działalność charytatywną oraz edukację rówieśniczą.

Punktem kulminacyjnym uroczystości jest zapalenie ogromnej wigilijnej świecy, która symbolizuje łączność z bliźnimi potrzebującymi pomocy.

Podczas inauguracji przewidzianych jest wiele atrakcji, m.in. pokaz jazdy figurowej na lodzie, pokaz hokeistów, program żużlowców, przejazd kawalkady samochodów i motocykli na lodzie. Każdy uczestnik wydarzenia otrzyma torbę z upominkami.

10.

20 grudnia 2009

Koncert Świąteczny

·        uczestnicy: 2 000 osób z Torunia i regionu,

·        miejsce: kościół garnizonowy w Toruniu,

·        czas trwania: 15.00 – 17.00,

·        cele:

- dostarczenie wartościowych wrażeń kulturalnych uczestnikom koncertu,

- promowanie dobroczynności,

- uhonorowanie osób czyniących dobro,

- promocja osób, instytucji, programów i działań, które służą najbardziej potrzebującym mieszkańcom regionu

 

Każdego roku koncert świąteczny organizowany jest w podziękowaniu wszystkim darczyńcom za życzliwość i wielkie serce. Podczas uroczystości podsumowujemy roczną działalność naszej organizacji  i wręczamy najbardziej zasłużonym statuetki Cor Bonum.

 

 

Ponadto szereg dzieł realizują Centra Caritas w poszczególnych miastach diecezji toruńskiej.

 

 

 

 

 

 

 

Akcja Tornister.
01.09.08

Caritas naszej diecezji zakończyła coroczną „Akcję Tornister”, w ramach której udzieliliśmy pomocy ponad kilkuset rodzinom.

 

Około 1 500 dzieci otrzymało m. in. zeszyty, plecaki, przybory szkolne, spodnie, kurtki, obuwie (sportowe i zimowe).

 

Mamy nadzieję, że przekazane środki pozwolą dzieciom z radością rozpocząć kolejny rok szkolny.


Spotkanie z okazji rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.
01.09.08

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki zaprosił do naszego Ośrodka w Przysieku ludzi związanych z ruchem, ideą „Solidarności”.

 

Festyn utrzymany w tonacji „tamtych czasów” odbył się w ostatnie popołudnie sierpnia w nawiązaniu do 28 rocznicy narodzin wielkiego społecznego ruchu.

 

Cieszymy się bardzo, że miejscem owego spotkania był kompleks w Przysieku.

Na jego terenie oprócz Ośrodka Szkoleniowego Caritas znajduje się między innymi Bursa Akademicka im. ks. Jerzego Popiełuszki.