Otwarcie Ośrodka Caritas w Chełmnie
06.10.15

Jutro, w środę 7 października o godz. 11.00 odbędzie się uroczyste otwarcie OŚRODKA WSPARCIA Caritas Diecezji Toruńskiej im.  św. A. Boboli W CHEŁMNIE (przy ul. Sz. Grudziądzka 3A), w którym uruchamiamy ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY, MAGAZYN ŻYWNOŚCI I WYPOŻYCZALNIĘ SPRZĘTU RAHABILITACYJNEGO. Inwestycję rozpoczęliśmy w listopadzie 2014 r. i już cieszymy się gotowym obiektem, w którym wsparciem terapeutycznym obejmiemy 60 osób i ich rodziny. Pomocą materialną planujemy tu otoczyć minimum 200 osób.

 

Serdecznie zapraszamy.               

 

PROGRAM OTWARCIA 7 października 2015 r.:

 

11.00 – Powitanie przed obiektem

11.05 – Przecięcie wstęgi 

11.10 – Poświęcenie Ośrodka Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej - Ksiądz 

dr Andrzej Wojciech Suski, Biskup Diecezjalny

wejście do obiektu

11.20 – Słowo Księdza Biskupa Andrzeja

11.25 – Znaczenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla mieszkańców miasta i okolic – Ewa Wirosławska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie

11.30 – Idea powstania Ośrodka Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej

w Chełmnie – Ks. Prałat Daniel Adamowicz, Dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej

11.45 – Podziękowania i przemówienia

12.00 – Wspomnień czar – uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy

w Działdowie

12.15 – Poczęstunek

 

 

 

Projekt „Budowa Ośrodka Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmnie” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.Zapisy na Inaugurację Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom
06.10.14

      W tym roku Inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom odbędzie się wyjątkowo w piątek, 28 listopada o godz. 11.00 na toruńskim lodowisku Tor-Tor. Zachęcamy Księży, Nauczycieli i Opiekunów Szkolnych Kół Caritas do zorganizowania grup wolontariuszy na tę uroczystość. Zgłoszenia grup (z podaniem ilości dzieci i ilości opiekunów) przyjmujemy e-mailem torun@caritas.pl lub telefonicznie 56 674 44 01. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Wychowankowie grudziądzkiej bursy na wycieczce
25.06.10

Cóż to była za wycieczka...

 

            Ostatnie dni roku szkolnego to niewątpliwe czas sprzyjający wszelkim wyjazdom z młodzieżą.

            Zwyczajem lat ubiegłych, podopieczni Bursy Szkolnej Caritas Diecezji Toruńskiej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Grudziądzu wraz z Ks. Dyrektorem Jarosławem Janowskim oraz swoimi wychowawcami, również w tym roku wybrali się w podróż. Tym razem była to czterodniowa wycieczka na południe Polski.

            Pierwszy jej etap to Wadowice i szczególnie bliskie sercu wszystkich Polaków miejsce – dom, w którym urodził się Sługa Boży Jan Paweł II. Wychowankowie pochylając się nad zgromadzonymi w nim licznymi pamiątkami, mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na temat codziennego życia i działalności Papieża Polaka. Pobyt na wadowickiej ziemi nie mógł oczywiście obyć się bez skosztowania słynnych kremówek.

            Kolejny punkt programu to Kraków. Zwiedzanie wraz z przewodnikiem jednego z najstarszych miast Polski – dawnej stolicy i siedziby polskich królów oraz zobaczenie kilku jakże cennych jego zabytków (m.in. zamku i katedry na Wawelu, krakowskiego Starego Miasta) zrobiło na młodzieży duże wrażenie.

            Trzeciego dnia, niepowtarzalnością swojego piękna powitały bursowych podróżników Tatry wraz z zimową stolicą Polski – Zakopanem. Nawet mimo nie najlepszej aury, spacer po Krupówkach oraz wjazd kolejkami na Kasprowy Wierch i Gubałówkę, gdzie mogliśmy cieszyć oczy urokiem górskiego krajobrazu, na długo pozostanie w pamięci wychowanków, być może rozbudzając w nich taternickie pasje.

            Końcowy punkt wycieczki to Oświęcim i pobyt na  terenie Auschwitz-Birkenau –  niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady, stanowiący swego rodzaju dopełnienie całej gamy przeżyć jakich dostarczyła wszystkim cała podróż. Przejście po śladach tysięcy deportowanych oraz zgładzonych tam osób, szokujące obrazy ich obozowej egzystencji, widok stosów zagrabionych przedmiotów codziennego użytku wzbogacony profesjonalnym przekazem informacyjnym przewodnika sprawił, iż dla wszystkich uczestników było to niezwykle wstrząsające i wzruszające doświadczenie.

            Wycieczki organizowane przez Bursę Szkolną Caritas dla jej podopiecznych, są okazją i szansą dla tych młodych ludzi na poznanie ważnych historycznie, wartościowych kulturowo oraz urzekających pięknem natury miejsc Polski.

            Sfinansowanie tegorocznego wyjazdu było możliwe dzięki pracy wielu ludzi m.in. organizacji VII Wiosennego Festynu Charytatywnego „PODAJ DŁOŃ” oraz dotacji otrzymanych z urzędów i od osób prywatnych. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za umożliwienie organizacji tego przedsięwzięcia.

                                                                                                                 

                                                                                                                           Katarzyna Pawska

Skrzydła z hipermarketu
14.06.10

      Dnia 31 maja 2010 roku z okazji Dnia Dziecka miało miejsce spotkanie dziesięciorga dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 32 w Toruniu z dyrektorem hipermarketu Carrefour, panem Dariuszem Naporskim. Są to uczniowie, którzy zostali objęci programem pomocowym „Skrzydła na co dzień”, wspieranym finansowo właśnie przez dyrekcję hipermarketu. Wcześniej takie spotkania miały miejsce w szkole z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Tym razem dzieci wraz z opiekunem-koordynatorem programu zostały zaproszone do części administracyjnej hipermarketu, przemiło ugoszczone i obdarowane upominkami i słodyczami z okazji swojego święta.

W spotkaniu, oprócz dyrektora Carrefour`a, wzięła też udział pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 32 w Toruniu, Bożena Rzemianiuk, dwoje pracowników z administracji sklepu i koordynator szkolny programu, Dorota Myjkowska. Po słodkim poczęstunku dzieci zostały oprowadzone i zapoznane z pracą hipermarketu „od zaplecza”, zwiedziły gabinet dyrektora, stanowiska ochrony, magazyny, chłodnie i piekarnię. 

            Inicjatorem, pomysłodawcą i koordynatorem programu pomocowego „Skrzydła na co dzień” jest Caritas. Akcja trwa już od czerwca 2007 roku. Programem zostały objęte dzieci z rodzin najniżej uposażonych i borykających się z różnego rodzaju trudnościami materialnymi, socjalnymi lub zdrowotnymi. Są to uczniowie w różnym wieku: jeden chłopiec z klasy zerowej, dziewczynka z klasy II, trzech chłopców z klasy IV, trzy dziewczynki z klasy V i dwoje gimnazjalistów z klasy I, absolwentów SP 32. Dzięki przychylności, dobremu sercu i wsparciu finansowemu kierownictwa hipermarketu Carrefour nasze dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje oraz wyrównywać szanse edukacyjne. Daje im to możliwość poczucia się pewniej w swoim środowisku oraz podniesienia własnej samooceny. Osiągają sukcesy sportowe i szkolne, przełamują bariery społeczne i wytrwale walczą ze swoimi słabościami oraz problemami zdrowotnymi. Dzięki tej pomocy coraz częściej pojawia się uśmiech na ich twarzach, nawiązują kontakty koleżeńskie z rówieśnikami oraz przyjaźnie, tak potrzebne do harmonijnego rozwoju dziecka.

            Dlatego wdzięczni jesteśmy panu dyrektorowi hipermarketu Carrefour, Dariuszowi Naporskiemu za dobre, czułe serce, okazywaną troskę, zrozumienie i działalność charytatywną, która naszym uczniom daje „Skrzydła na co dzień”.

 

 Dorota Myjkowska

koordynator  programu w  SP 32       

Kolonie letnie dla dzieci
14.06.10

Od wielu lat Caritas Diecezji Toruńskiej organizuje wypoczynek letni dla dzieci z rodzin wiejskich i ubogich oraz dotkniętych dysfunkcją społeczną. W tym roku, dzięki dotacji Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, 830 dzieci będzie mogło w atrakcyjny sposób przeżyć wakacje.

Toruńskie Centrum Caritas, Grudziądzkie Centrum Caritas, Centrum Pielęgnacji Caritas oraz Działdowskie Centrum Caritas troszczą się o to,  aby uczestnicy 10 turnusów kolonijnych mogli doświadczyć fundamentalnych wartości, takich jak: przyjaźń, zrozumienie, akceptacja, bezpieczeństwo, radość oraz piękno przyrody, bogactwo kultury i sztuki, zachwyt dawną kulturą i historią Polski. Proponowany wypoczynek, oprócz formy rekreacji, przybiera również formę swoistego rodzaju edukacji z elementami terapeutycznymi.

Kolonie odbędą się w następujących terminach:

·        Rytebłota

I turnus: 28 czerwca – 7 lipca

II turnus: 28 czerwca – 17 lipca

III turnus: 26 lipca – 5 sierpnia

·        Stanica Wodna PTTK Bachotek

I turnus: 28 czerwca – 7 lipca

II turnus: 8 lipca – 17 lipca

III turnus: 18 lipca – 28 lipca

·        Ośrodek Wypoczynkowy Caritas w Zbicznie

I turnus: 29 czerwca – 13 lipca

II turnus: 13 lipca – 27 lipca

III turnus: 27 lipca – 10 sierpnia

IV turnus: 10 sierpnia – 24 sierpnia

 

W naszej diecezji będzie też wypoczywać 250-osobowa grupa dzieci z terenów dotkniętych powodzią. Kolonie dla nich przygotowuje Brodnickie Centrum Caritas, Bursa Szkolna w Grudziądzu oraz Caritas Diecezji Toruńskiej w Przysieku. Turnusy odbędą się
w terminach:

·        I turnus: 26 czerwca – 9 lipca w Brodnicy

·        II turnus: 29 czerwca – 12 lipca w Grudziądzu

·        III turnus: 9 lipca – 22 lipca w Brodnicy

·        IV turnus: 24 lipca – 6 sierpnia w Grudziądzu

·        V turnus: 4 sierpnia – 17 sierpnia w Przysieku

·        VI turnus: 17 sierpnia – 30 sierpnia w Przysieku

 

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z ubiegłorocznych kolonii…


Studenci Bursy Akademickiej w Przysieku na beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki
14.06.10

6 czerwca na placu Piłsudskiego w Warszawie zostały spełnione oczekiwania milionów Polaków – na ołtarz wyniesiono ks. Jerzego Popiełuszkę. Na uroczystość pojechała delegacja studentów z Bursy im. bł. ks. Popiełuszki,. Nasz wyjazd do stolicy – nie bez emocjonujących przygód – możliwy był dzięki organizatorom pielgrzymki - parafianom z kościoła Św. Michała Archanioła i Bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Toruniu oraz wsparciu finansowemu ks. Daniela Adamowicza.

Na warszawskim placu stawiło się ok. 250 tysięcy wiernych, wielu księży, zastępy harcerzy i innych służb, które dbały o bezpieczeństwo. Wśród nich znalazła się nasza, dziesięcioosobowa grupa. Nie mieliśmy największych transparentów, być może nie biliśmy braw najgłośniej i z pewnością nie byliśmy najliczniejszą pielgrzymką. Jednak podczas tej beatyfikacji wcale nie chodziło o to, by być w czymś „naj”. Raczej o to, by być, by przeżywać i głęboko zastanowić się nad sensem męczeńskiej śmierci sługi Bożego – ks. Jerzego Popiełuszki.

Na chrzcie, już dwa dni po urodzeniu rodzice nadali mu imię Alfons. On sam, tuz przed przyjęciem święceń kapłańskich, zmienił je na Jerzy. Dziś wszyscy, nawet jego matka, mówią o nim z szacunkiem – ksiądz Jerzy. Bo bycie kapłanem okazało się najważniejszą misja jego tragicznie zakończonego życia.

Na beatyfikację księdza Jerzego czekały miliony wiernych nie tylko z Polski. Już rok po męczeńskiej śmierci kapłana Solidarności do Stolicy Apostolskiej wpłynęło 13 940 próśb o wyniesienie księdza na ołtarze, pochodziły z siedmiu krajów świata. Zostały spełnione właśnie 6 czerwca 2010 roku, kiedy na placu Piłsudskiego w Warszawie ogłoszono księdza Jerzego Błogosławionym. To dowód, że zwyciężył.

Zwyciężył, bo nauczył nas, jak „nie dawać się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężać”. Nie były to puste słowa. Każdym swoim działaniem, w każdym kazaniu, na każdym spotkaniu z wiernymi, z tymi, którym nie wystarczało już sił na walkę o walność, pokazywał, że to możliwe, że ufając Bogu i powierzając Mu nie tylko swój los, ale sprawy całej ojczyzny, można przezwyciężyć zniewolenie.

Jedyne, co widziałam, stojąc na placu Piłsudskiego, to morze parasolek, mających chronić przed palącymi promieniami słońca i biały ołtarz udekorowany napisem „Zło dobrem zwyciężaj”. W tych trzech słowach zamyka się to, co najistotniejsze w nauce księdza Popiełuszki. To biblijna alfa i omega. Tyle wystarczy.

Śmierć księdza Popiełuszki postrzegam jako początek. To początek prawdziwego życia, dla tych, którzy pięć lat po porwaniu i zamordowaniu kapłana odzyskali długo oczekiwaną wolność. To początek walki miłości i przebaczenia z nienawiścią i zemstą. Zwycięskiej walki. To, wreszcie, początek dla tych, którzy o księdzu Jerzym uczą się z podręczników do historii, słuchają od dziadków, rodziców i katechetów – początek wiary w to, że powierzając swoje działania Bogu, można wyzwolić się nie tylko od totalitaryzmu, ale także od szeroko pojętego zła. 

Jednym z pierwszych cudów jakiego, w moich oczach, dokonał kapłan Solidarności, było gromadzenie na kazaniach w czasach komunistycznego reżimu tak wielu prostych ludzi pracy. Życie w prawdzie, czynienie dobra i wyzwolenie od nienawiści – do tego wzywał w kazaniach, których mimo gróźb aresztowań, zwolnień z pracy i szykan słuchało wielu. Mówił do ludzi pracy, trafiał do otwartych serc.

Zwyciężył, bo pokazał nam, że największym nieszczęściem człowieka jest nienawiść. Oprawcy księdza Jerzego zabili niepozornego mężczyznę o ascetycznych rysach twarzy, chcąc unicestwić siłę prawdy, która porywała tłumy. Nie udało się. Męczeńska śmierć pogłębiła bliskość łączącą Polaków z księdzem Jerzym i sprawiła, że ta więź trwa do dziś.

Dziś nikt nie zabrania nam wyznawać wartości, którym do ostatniego oddechu pozostał wierny błogosławiony ksiądz Jerzy. Można by zapytać po co o narodowym wyzwoleniu mają słuchać i czytać ci, którzy urodzili się w wolnej, demokratycznej Polsce? Ja posłucham, bo prawda się nie starzeje. A siwy włos doświadczenia na jej skroniach dodaje jej wartości i tym bardziej skłania, by o nią walczyć. Zawsze.

Dorota Misiak


Bardzo nam miło...
10.06.10

Wczoraj wieczorem dostaliśmy e-maila następującej treści:

Serdecznie witamy!

My rodzice Jakuba Schuetz jeszcze raz bardzo dziękujemy za przekazane środki finansowe dla naszego syna. Za te pieniądze zakupiliśmy  łóżko rehabilitacyjne z pełnym wyposażeniem, które jest dla syna niezbędne. Jakub ma rehabilitację w domu 3 razy w tygodniu i zakup tego łóżka był piorytetem, aby rehabilitacja mogła przebiegać prawidłowo i była skuteczna. Do listu dołączam zdjęcie łóżka oraz zdjęcie Jakuba i wspólne rodzinne. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, ponieważ dzisiaj otrzymaliśmy telefon z Kliniki, że Jakub ma się stawić do szpitala na operację 13 września br. Zrobliśmy wielki krok do przodu w leczeniu Jakuba. Pozdrawiamy serdecznie  Dyrektora Caritas Diecezji Toruńskiej ks. prałata Daniela Adamowicza oraz wszystkich pracowników Caritas.

Szczęść Boże

Alicja, Jan i Jakub Schuetz


Eskalacja wrażliwości
09.06.10

Codziennie na konto naszej Caritas wpływają środki finansowe przeznaczone na wsparcie osób, które ucierpiały wskutek powodzi. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem, że tak wiele osób indywidualnych oraz firm czy instytucji okazuje solidarność z najbardziej potrzebującymi. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za hojność serc.

Wczoraj przekazaliśmy na konto Caritas Polska kwotę 337 212,00 zł. Środki te pochodzą ze zbiórki diecezjalnej oraz na łączną kwotę 29 800,00 zł od darczyńców indywidualnych, firm i organizacji.

Oczywiście w dalszym ciągu wysyłamy również pomoc materialną. Jutro wyruszy kolejny transport, 8-tonowy, do diecezji płockiej. W jego skład wchodzą: środki czystości, dezynfekujące, woda pitna oraz żywność.

W imieniu osób dotkniętych tragedią powodzi BÓG ZAPŁAĆ!

Pomoc dla powodzian
08.06.10

Wielu ludzi w tegorocznej powodzi straciło cały dorobek swojego życia. Tym z nas, których żywioł nie dotknął, trudno wyobrazić sobie ogrom tragedii. Media nieustannie informują nas o sytuacji ludzi na terenach zalanych. Wiemy, że potrzeba im dosłownie wszystkiego.

Dlatego Caritas Diecezji Toruńskiej podejmuje szereg działań, aby pozyskać środki finansowe na pomoc dla powodzian. Ze zbiórki zorganizowanej we wszystkich parafiach naszej diecezji w dniu 30 maja wpłynęła kwota ponad 300 000 zł.

W Toruńskim Centrum Caritas przyjmowane są dary materialne w postaci odzieży, nieużywanych śpiworów, pościeli, koców, środków chemicznych, kaloszy
i żywności długoterminowej. Zgromadzona odzież i żywność dotarła już do poszkodowanych w diecezji płockiej. Rozmiar tragedii jest tak duży, że w dalszym ciągu można przekazywać dary do Toruńskiego Centrum Caritas przy Sz. Bydgoskiej 1.

W Grudziądzu z inicjatywy pani Heleny Ziuziakowskiej, zorganizowany został transport konserw, wędlin i wody pitnej. Z darami pod Płock pojechali pracownicy Grudziądzkiego Centrum Caritas. Fundatorami były firmy z Grudziądza i okolic, a transport zaoferowała Spółdzielnia Mleczarska.

Działdowskie Centrum Caritas we współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie,
przeprowadziło na terenie Działdowa i Lidzbarka zbiórkę żywności, środków czystości oraz innych rzeczy niezbędnych tym, których dotknął kataklizm. W akcję włączyło się liczne grono wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas.

W dniach 26-28 maja podczas targów dla hotelarzy i gastronomów w Hali Sportowej przy Zespole Szkół Spożywczych w Toruniu kwestowały wolontariuszki Szkolnego Koła Caritas, działającego w „spożywczaku”. Zebrano wtedy 448,54 zł.

Również regionalne obchody Święta Lasu miały charytatywny wymiar. Dnia
2 czerwca na terenie Borów Tucholskich dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  w Toruniu, w geście solidarności, poprosił leśników i gości o pomoc dla osób dotkniętych ostatnimi powodziami. Przedstawicielka Caritas zebrała dobrowolne datki pieniężne, których łączna kwota wyniosła 5 154,44 zł. Jeszcze tego samego dnia pieniądze trafiły do banku, zasilając konto na rzecz pomocy dla powodzian.

W niedzielę, 6 czerwca, na toruńskim Rynku Staromiejskim, odbyła się akcja „Hip hop dla Powodzian”. Ekipa TRN przygotowała pokazy tańca ulicznego, zorganizowała loterię fantową oraz licytację przedmiotów przekazanych przez sponsorów. W puszkach Caritas znalazło się 1 879, 45 zł.

Tego samego dnia okazję do przekazania darowizny na rzecz osób, które ucierpiały na skutek powodzi, mieli uczestnicy Maratonu Metropolii, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Maraton Toruński.

Hojność osób indywidualnych, które wpłacały środki na konto Caritas, przełożyła się na kwotę 9 502,00 zł.

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom!!!

W ramach pomocy powodzianom Caritas Diecezji Toruńskiej przygotowuje kolonie letnie dla dzieci, pochodzących z zalanych terenów. Wypoczynek zostanie zorganizowany m.in. w Brodnicy i w Przysieku.


DZIĘKUJEMY ZA POMOC W ORGANIZACJI FESTYNU
01.06.10

     29 maja 2010 r. - 13 000 dzieci, tyle samo paczek od Biedronki (partnera strategicznego), prawie 300 wolontariuszy obsługujących, 120 stoisk z atrakcjami, koszulki, identyfikatory, napoje i ciepły posiłek dla każdego, koncerty, konkursy ekologiczne, quizy o Unii Europejskiej i o Caritas, cenne nagrody na loterii, prezenty od wielu sponsorów oraz uśmiech na twarzy każdego dziecka – oto najkrótszy bilans corocznego święta, które Caritas Diecezji Toruńskiej, dzięki pomocy wielu podmiotów, zafundowała najmłodszym.

 

            Sobotni poranek długo wyczekiwanego i z wielką precyzją przygotowanego festynu rodzinnego „Bądźmy razem” zachwycił wszystkich błękitnym niebem, słonecznym ciepłem i wyjątkowo przyjazną aurą. To był najpiękniejszy majowy dzień w tym roku i niezapomniany czas dla 13 000 dzieci, które przyjechały na toruńskie lotnisko z wielu zakątków miasta, diecezji, województwa, a nawet z wybrzeża kraju. Świętowanie rozpoczęliśmy solidarnościowym Biegiem dla Janka Muzykanta, który już trzeci raz zgromadził prawie wszystkich uczestników festynu wraz z rodzicami i opiekunami.

Na lotnisku Aeroklubu Pomorskiego czekało na naszych „milusińskich” tyle atrakcji, że naprawdę trudno było wybrać, gdzie najpierw się bawić. Ogromne dmuchane zjeżdżalnie, zamki i trampoliny, których było ponad 40 non stop oblegali najmłodsi. Doświadczenie pokazało nam, że to właśnie tego typu instalacje przyciągają najwięcej uczestników festynu, dlatego z każdym rokiem zwiększamy ich ilość. Niemniejszym powodzeniem cieszyły się stanowiska z watą cukrową oraz wieloma innymi łakociami. Najważniejsze jednak było to, że każde dziecko mogło korzystać ze 120 atrakcji zupełnie nieodpłatnie  - i „to się nazywa Dzień Dziecka”, jak napisano w Gazecie Pomorskiej.

Po wspaniałym koncercie pełnego radości i ciepła Księdza Biskupa Długosza, znanego z telewizyjnego „Ziarna”, dzieci otrzymały paczki ufundowane przez Biedronkę (partnera strategicznego) oraz zostały poczęstowane pysznym posiłkiem, w tym roku była to parówka z Zakładów Mięsnych Viando oraz bułka i drożdżówka z Piekarni Stan-Mar.

Ponadto na scenie można było podziwiać: zespół muzyczny kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego WJPM, Mały Chór Wielkich Serc, Niezabotczi z Kaszub, Małą Rewię i Wujka Jacka. Warto też było uczestniczyć w konkursach no i oczywiście wziąć udział w corocznej loterii, w której wylosowano: 4 rowery (numery: 2022, 2431, 12019, 2850), aparat fotograficzny (nr 6321) i 2 odtwarzacze mp3 (numery 1998, 4928). Jakby tego było mało, piloci Aeroklubu Pomorskiego zadbali o atrakcje podniebne, prezentując zapierający dech w piersiach air show.

Nad bezpieczeństwem jak zwykle czuwały służby mundurowe oraz ochrona, a przed zagubieniem zabezpieczały identyfikatory z najważniejszymi danymi. Piknikowa atmosfera trwała aż do godziny 16.00, kiedy to dzieci obdarowane paczkami i koszulkami, pełne wrażeń, radości i cudnych, gorących jeszcze wspomnień, opuściły lotnisko opromienione słońcem, obiecując, że wrócą tu za rok.

To niewątpliwie najpiękniejsze dziecięce święto mogło zostać zorganizowane przez Caritas Diecezji Toruńskiej dzięki wsparciu finansowemu: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Urzędu Miasta Torunia oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Sponsorami festynu „Bądźmy razem” byli: Biedronka (partner strategiczny), Consus S.A., PPH Agrol Sp. z o.o., Alstar, Bank BGŻ, Hipermarket Carrefour Toruń, Jutrzenka Colian Sp. z o.o, Zakłady Mięsne Łmeat-Łuków S.A., Tadeusz Michalczyk, Minex-Invest Sp. z o.o., Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol, Agencja Promocyjno-Reklamowa Nowa, CPP Toruń-Pacific Sp. z o.o., Pamapol S.A., Krajowa Spółka Cukrowa Polski Cukier S.A., Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Rolfroz Sp. z o.o., Piekarnia Stan-Mar S.M. Szczęśni, Sertop Sp. z o.o., Ryszard Szymański, Zakłady Mięsne Viando, Fabryka Mebli Wuteh S.A.,  TZG Zapolex Sp. z o.o., Zegart Farms Sp. z o.o.

Do dobrej organizacji przedsięwzięcia przyczynili się: Aeroklub Pomorski, BMW Veteran Club Toruń, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Fabryka Reklamy Pryzmat, Cyrk Cool-Kids, Gimnazjum Salezjańskie, Agencja GRA, Grupa PCK Toruń, Hufiec ZHP, JuraPark w Solcu Kujawskim, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Miejska Policji, Mała Rewia, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Zarząd Dróg, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Ochotnicza Straż Pożarna, Orkiestra Wojskowa, Impresariat Sauron, Schola Promyki Maryi, Stowarzyszenie Maraton Toruński, Straż Miejska, Strzeleckie Bractwo Kurkowe, Targi Toruńskie, Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne Tilia, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wyższe Seminarium Duchowne, V Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Inżynierii Środowiska.

Patronat medialny objęły: TVP INFO, Gazeta Pomorska, Radio GRA, TV Toruń i Niedziela. Barwny fotoreportaż z festynu zamieścił Dziennik Nowości.

Wszystkim, którzy pomogli przygotować i zrealizować festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka „Bądźmy razem” SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!


Caritas Diecezji Toruńskiej pomaga walczyć z cukrzycą (artykuł z "Nowości")
06.10.08

   1045 osób przebadano w ramach kampanii profilaktyki cukrzycy "Bądź zdrowy", którą od końca września prowadzi Caritas Diecezji Toruńskiej. Akcja odbywa się w ramach Tygodnia Miłosierdzia. Caritas, która od lat pomaga chorym i angażuje się w opiekę nad nimi, dostrzegła też narastający problem z cukrzycą. Choroba ta dotyczy już 15 % naszego społeczeństwa. Stąd konieczność mówienia o niej i prowadzenia badań profilaktycznych. W niedzielę (5 października) na takie bezpłatne testy liczyć mogli mieszkańcy Torunia. Badania poziomu cukru przeprowadzono w Centrum Pielęgnacji Caritas przy ul. Wyszyńskiego, a tydzień wcześniej w: Brodnickim Centrum Caritas, Działdowskim Centrum Caritas, Grudziądzkim Centrum Caritas i w Toruńskiem Centrum Caritas. (jwn)