Czerwcowe wydawanie żywności w Papowie Biskupim
31.05.17

      Informujemy, że wydawanie  żywności  z programu POPŻ dla mieszkańców Gminy Papowo Biskupie, zakwalifikowanych do programu, odbędzie się w dniach: 12-13 czerwca 2017 r. od godz. 9:00 do 13:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy w Papowie Biskupim.


PomocZywnosciowa.pdf
Czerwcowe wydawanie żywności w Unisławiu
31.05.17

    Informujemy, że wydawanie  żywności  z programu POPŻ dla mieszkańców Gminy Unisław, zakwalifikowanych do programu,  odbędzie się w dniach: 6-7 czerwca od godz. 9:00 do 13:00 w świetlicy OSP w Unisławiu. 


PomocZywnosciowa.pdf
Czerwcowe wydawanie żywności w Kijewie Królewskim
31.05.17

    Informujemy, że wydawanie  żywności  z programu POPŻ dla mieszkańców Gminy Kijewo Królewskie, zakwalifikowanych do programu, odbędzie się w dniach: 1-2 czerwca 2017 r.  od godz. 9:00 do 13:00 przy Ośrodku Zdrowia w Kijewie Królewskim.


PomocZywnosciowa.pdf
Warsztaty POPŻ
26.05.17

   W dniu 24.05.2017 r. w Chełmnie odbyły się szkolenia edukacyjne w ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, pt. “Warsztaty z niemarnowania żywności” oraz  “Edukacja ekonomiczna – budżet domowy”. Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z zasadami prowadzenia oszczędnego i dobrze zaplanowanego gospodarowania żywnością oraz z zasadami zarządzania budżetem domowym. Na zakończenie spotkania każdy uczestnik otrzymał drobny upominek w postaci płóciennej torby na zakupy i kubka termicznego. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem osób biorących w nich udział. 


"Największa miłość"
24.05.17

W dniu 10 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 11 w Toruniu  odbyła się uroczystość  podsumowująca 15-lecie działalności Szkolnego Koła Caritas. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: ks. Artur Szymczyk – dyrektor Toruńskiego Centrum Caritas, o. Wojciech Zagrodzki – proboszcz Parafii św. Józefa w  Toruniu, s. Kamila, s. Nikodema oraz  o. Szczepan Hebda -  asystent SKC.  Pani dyrektor szkoły, mgr Jolanta Łoś podziękowała opiekunkom koła za wieloletnią, owocną pracę w realizowaniu projektów wolontarystycznych. Wszyscy zebrani na uroczystości mieli okazję obejrzeć prezentację z działań podejmowanych przez SKC, którą  przedstawiła opiekunka Maria-Aldona Rzepińska. Wolontariusze zaprezentowali  widowisko słowno-muzyczne „Największa miłość” o życiu i działalności św. Zygmunta Gorazdowskiego, patrona naszego SKC. Oprawę muzyczną przygotowała i prowadziła s. Nikodema. Na zakończenie zostały ogłoszone wyniki Diecezjalnego Konkursu Literacko-Plastycznego „Dzieła miłosierdzia patronów Szkolnych Kół Caritas” pod patronatem jego Ekscelencji ks. Andrzeja Suskiego i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Na konkurs wpłynęło 87 prac plastycznych i literackich z diecezji toruńskiej i diecezji włocławskiej. Nagrody książkowe zostały ufundowane przez Caritas Diecezji Toruńskiej.

Opiekunowie i wolontariusze SKC składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do uświetnienia uroczystości.

W imieniu opiekunów SKC

 

          Maria-Aldona Rzepińska


Pomoc żywnościowa
09.05.17

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym obejmuje dystrybucję żywności do czerwca 2017.

Dlatego Caritas Diecezji Toruńskiej, jak informowaliśmy wcześniej, produkty będzie wydawać jeszcze na przełomie maja i czerwca. Oprócz tego realizujemy również działania towarzyszące, czyli 45 warsztatów o następującej tematyce: kulinarnej, edukacji ekonomicznej dotyczącej budżetu domowego, przeciwdziałania marnowaniu żywności, dietetycznej i zdrowego żywienia. W warsztatach do tej pory udział wzięło ponad 900 osób, a już 24 maja od godz. 13.00 do 16.30 w Centrum Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu w Chełmnie odbędą się dla beneficjentów projektu warsztaty "Zasady oszczędzania w budżecie domowym" i " Zasady przeciwdziałaniu marnowaniu żywności".


PomocZywnosciowa.pdf