Sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego za rok 2013
25.06.14
Konkurs plastyczny dla kolonistów
24.06.14

   Przed nami wiele turnusów kolonijnych. Jak zwykle Caritas Diecezji Toruńskiej przygotowuje wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży. W tym roku kolonistom proponujemy udział w konkursie plastycznym, w którym nagrodami są aparaty fotograficzne. Poniżej prezentujemy regulamin konkursu.

Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego

ogłoszonego przez Caritas Polska

 

Temat konkursu: „Wakacyjna przygoda

 

 

1.       Konkurs jest organizowany przez Caritas Polska z siedzibą w Warszawie (01-043), ul. Okopowa 55 (KRS 0000198645).

2.       W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy turnusów wakacyjnych organizowanych przez Caritas.

3.       Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych:

                       a. do 8 lat

                       b. od 8 do 13 lat

                       c. od 13 do 18 lat.

4.       Prace w konkursie mogą być wykonane na papierze:

a.       farbami

b.      kredkami

c.  innymi technikami.

5.       Rozmiar prac wykonanych nie może być mniejszy niż format A4

6.       Prace mają być interpretacją tematu konkursu.

7.       Konkurs ma charakter ogólnopolski.

8.       Każdy z uczestników może złożyć tylko jedną pracę.

9.       Konkurs ustanawia się z dniem 23 czerwca 2014 r.

10.   Prace konkursowe należy przesyłać pocztą lub składać osobiście w Caritas Polska do dnia 15 sierpnia 2014 r. W przypadku prac nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego
z dopiskiem „Konkurs plastyczny”. Przesyłka powinna zawierać dane uczestnika konkursu, tj. imię i nazwisko, wiek, adres, numer telefonu.

11.   Komisja konkursowa składająca się z 3 osób wyłoni 1 zwycięską pracę każdej z kategorii wiekowych.

12.   Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

13.   Ogłoszenie wyników odbędzie się 24 sierpnia 2014 r. podczas finału akcji Tornister Pełen Uśmiechów w Przemyślu oraz na facbookowym profilu www.facebook.pl/akcjecaritas

  1. Zwycięzca najlepszej pracy w każdej kategorii wiekowej otrzyma aparat fotograficzny Fuji FinePix F770EXR.
  2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród specjalnych.

16.   Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wielokrotnego wykorzystania prac nadesłanych na konkurs w celach związanych z konkursem, w publikacjach, podczas organizowanych uroczystości, przy organizowaniu wystaw, dopuszcza również możliwość wystawienia prac na aukcji charytatywnej, itp.

17.   Nadesłane prace i prawa autorskie przechodzą na własność organizatorów.

18.   Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich i uznaniem niniejszego regulaminu.

19.   Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie prac podczas przesyłki.

20.   Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przygotowania i przesłania prac konkursowych.

21.   Wszelkie informacje dotyczące konkursu umieszczone zostaną na stronie www.caritas.pl oraz www.akcjecaritas.com.

22.   Zapytania dotyczące konkursu należy kierować w formie pisemnej na adres Caritas Polska podany w pkt. 1 regulaminu, faxem 22/ 334 85 58 lub pocztą elektroniczną kkomorowska@caritas.pl najpóźniej na 7 dni przed terminem składania prac.

 

Zatwierdzono w Warszawie w dniu 23 czerwca 2014 r.    

Ks. dr Marian Subocz

Dyrektor


Domowe Zawody Sportowe w Przysieku
13.06.14

11 czerwca 2014 spotkaliśmy się w Przysieku na wspólnych zawodach sportowych.

Korzystając z pięknej pogody oraz wielofunkcyjności posiadanego terenu, udaliśmy się do segmentu sportowego.

Każdy z nas z zapałem zmierzył się w duchu sportowej rywalizacji w następujących konkurencjach

- rzut woreczkiem do celu

- rzut piłką do kosza

- slalom połączony z torem przeszkód

- strzał do bramki w punktowane pole

Największą radość sprawiła nam zabawa z chustą animacyjną, co można zaobserwować podczas pozowania do wspólnych zdjęć.

Po aktywnym wysiłku zasłużyliśmy na pyszny posiłek oraz zimny napój.

Dziękujemy za fantastyczną zabawę, która dostarczyła nam mnóstwo radości i pozytywnej energii do dalszej współpracy.

 

 

Uczestnicy ŚDS Caritas w Toruniu

 


Festyn Caritas "Bądźmy razem" - podziękowanie
03.06.14

        Radość, jaką przeżywaliśmy 31 maja na Festynie Rodzinnym z okazji Dnia Dziecka „Bądźmy razem”, zorganizowanym przez Caritas Diecezji Toruńskiej, jest nie do opisania. Miałam już okazję wraz z wolontariuszami ze Szkolnego Koła Caritas z Golubia kilka razy brać udział w tym wydarzeniu. Dzieci zawsze wracały z festynu przepełnione radością i wdzięcznością za spędzone w Toruniu chwile.

            W tym roku jako wolontariusze zostaliśmy poproszeni o pomoc w organizacji festynu. Na wysokości zadania mogliśmy stanąć dzięki zaangażowaniu wielu osób: ks. dziekana Andrzeja Zblewskiego, ks. Krzysztofa Olasia, ks. Michała Dąbkowskiego, wszystkich kapłanów z golubskiego dekanatu i pana starosty Wojciecha Kwiatkowskiego. Dziękuję również naszej kochanej młodzieży i nauczycielom za wielkie serce, jakie okazali w tym dniu. Młodzież pomagała przy 60 ogromnych instalacjach, angażujących w zabawę jednocześnie kilkaset dzieci, wydawała paczki ze słodyczami oraz porządkowała teren.  Trzeba przyznać, że wolontariusze bardzo odpowiedzialnie wykonywali swoje obowiązki. Do Golubia wszyscy wracaliśmy z radością w sercach i wdzięcznością Opatrzności Bożej, za to, co Caritas robi dla nas. Na festynie mogliśmy zobaczyć i doświadczyć ogromu pracy i zmagań podjętych dla drugiego człowieka, co zaowocowało radością wszystkich dzieci.

                                                                              s. Magdalena Szulc sł.M

 

            W sumie w Festynie Rodzinnym z okazji Dnia Dziecka „Bądźmy razem” pomagało ponad 500 wolontariuszy. W tym dniu około 18 000 dzieci korzystało nieodpłatnie z ponad 350 atrakcji, takich jak zjeżdżalnie, trampoliny, ściany wspinaczkowe, konkursy z nagrodami, interesujące pokazy na scenie, niespodzianki na stoiskach służb mundurowych, rozmaite dyscypliny sportowe, wyżywienie, łakocie, ekologiczne stanowiska plastyczne i wiele innych. Zabawę rozpoczęliśmy ułożeniem Serca dla Mamy. Podczas festynu rozstrzygnęliśmy konkurs „Razem z Naturą”, wręczając zwycięzcom aparaty fotograficzne. „Biedronka” jako Partner Strategiczny podarowała dzieciom 13 500 paczek i piłek.

            Za ubogacenie programu artystycznego dziękujemy: orkiestrze Zespołu Szkół Samochodowych w Toruniu, zespołowi WJPM Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej, zespołowi rodzinnemu Skica, Agnieszce Korzeniewskiej, Magdalenie Więtczak, Jackowi Beszczyńskiemu, studentom Bursy Akademickiej Caritas Diecezji Toruńskiej, Centrum Wolontariatu Effatha w Chełmnie, grupie tanecznej RYTM-X, cyrkowi Cool-Kids z WOAK-u, scholi Promyki Maryi i Zamkowi w Golubiu-Dobrzyniu. Zdjęcia dla nas zrobił Jacek Smarz.

            Wdzięczność za pomoc w organizacji dziecięcego święta wyrażamy: Aeroklubowi Pomorskiemu, Akademickiemu Kołu Caritas, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, Toruńskiej Grupie Ratownictwa PCK, Impresariatowi Sauron, JuraParkowi w Solcu Kujawskim, Komendzie Hufca ZHP Toruń, Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu, Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Toruniu, Miejskiemu Zarządowi Dróg w Toruniu, Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania w Toruniu, Ochotniczej Straży Pożarnej, Powiatowi Golubsko-Dobrzyńskiemu, Siostrze Piotrze Lisakowskiej, Straży Miejskiej w Toruniu, Szóstemu Samodzielnemu Oddziałowi Geograficznemu, Szkole Podstawowej nr 11 w Toruniu, Toruńskiej Akademii Jazdy B. Bacha, Toruńskiemu Stowarzyszeniu Ekologicznemu Tilia, Towarzystwu Krzewienia Kultury Fizycznej w Toruniu, firmie UPS, Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Toruniu, Wyższemu Seminarium Duchownemu, Zespołowi Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu, Zespołowi Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu, Zespołowi Szkół nr 14 w Toruniu, Związkowi Strzeleckiemu Rzeczypospolitej, I, II, V i X Liceum Ogólnokształcącemu w Toruniu.

            Za wsparcie festynu dziękujemy Ryszardowi Szymańskiemu oraz firmom: Jeronimo Martins Polska S.A., Agencji Nowa Nina Czerwińska, Krajowej Spółce Cukrowej S.A. Polski Cukier, Edpol Edwarda Nesterowicza, Erbud S.A. Oddział Toruń, M.G.B. Rusztowania, Fabryce Reklamy Pryzmat, Piekarni Cukierni Stan-Mar M.S. Szczęśni, Toruń-Pacific Sp. z o.o., TZG Zapolex i ZPOW Dawtona.

           Projekt dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń.

           Festyn jest współfinansowany przez budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

 


Kijewo Królewskie dziękuje za Dzień Dziecka
02.06.14

            Jak co roku liczna grupa dzieci z Zespołu Publicznych Szkół w Kijewie Królewskim 31 maja 2014 roku wzięła udział w Festynie Rodzinnym „Bądźmy razem” przygotowanym przez Caritas Diecezji Toruńskiej. Dzieci zaangażowane przez cały rok w życie naszej parafii w Kijewie Królewskim pw. św. Wawrzyńca nie mogły doczekać się dnia wyjazdu. Cieszymy się, że wszystko, co zostało zaplanowane, udało się. Po pierwsze pogoda. Słońce, słońce i jeszcze raz słońce, pomimo wcześniejszych dni deszczowych. Wróciliśmy opaleni!!! Po drugie tak dużo darmowych atrakcji nigdzie nie spotkaliśmy.

            Dzieci zostały w Toruniu honorowo przywitane przez księdza biskupa Andrzeja, co na nich wywarło ogromne wrażenie oraz samego dyrektora Caritas, księdza prałata Daniela Adamowicza, ludzi, którzy całym sercem oddani są sprawie pomocy bliźniemu. Szczególnie ważne są dla nich dzieci. To było widać podczas trwającej 6 godzin imprezy. Tego dnia nasze pociechy czuły się naprawdę ważne. Były dumne, że mogą ułożyć Serce dla Mamy i głośno wykrzyczeć imię swojej ukochanej mamy. Machały energicznie rączkami do wysoko ustawionej kamery, mając nadzieję, że mama ich zobaczy.

            Sprawując funkcję opiekuna tej grupy mogę z obserwacji  wywnioskować, że zadbano dokładnie o każdy szczegół. Dla mnie najważniejsze było bezpieczeństwo mojej dużej grupy. Pochwalam pomysł z identyfikatorami, dzięki którym dzieci czuły się bezpiecznie. Duża liczba wolontariuszy zaangażowanych w przeprowadzenie tej imprezy utwierdza mnie w przekonaniu, że nam wszystkim leży na sercu radość i zadowolenie naszych dzieci.

            Życzliwość organizatorów tej imprezy, z jaką się zetknęliśmy, zaskakiwała nas na każdym kroku. Co chwilę dzieci przybiegały, żeby podzielić się z nami swoją radością z wygranej w konkursie. Pytały nawet, czy mogą coś wygrać dla pani, bo tu nie trzeba kupować, tutaj się dostaje!

            Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tego dnia i mamy nadzieję, że za rok znów się spotkamy….

            Z całego serca BÓG ZAPŁAĆ!

                                                                                            Pozdrawiamy.

                                                                                          Małgorzata Rembeza – katechetka