SPRAWOZDANIE OPP - BILANS oraz INFORMACJA DODATKOWA
06.07.17
Carrefour wspiera akcję "Skrzydła"
06.06.07

Caritas Polska nawiązała współpracę z Carrefour. Carrefour w ramach Akcji Skrzydła objął swoją opieką 200 dzieci w 25 szkołach podstawowych z terenu całej Polski. Na terenie Diecezji Toruńskiej pomocą zostało objętych 8 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 32 w Toruniu. Na każde dziecko Carrefour przeznaczył kwotę 2000 zł, z czego 530 zł zostanie przekazane na pokrycie wypoczynku letniego dziecka. Dziecko będzie korzystało z powyższej pomocy od maja br. do maja roku 2008.