Dla Justyny, aby mogła normalnie żyć...
21.04.09

    Przedstawiamy najnowsze zdjęcia z budowy pokoju z łazienką dla niepełnosprawnej Justyny, która już za półtora miesiąca spełni swoje marzenie o kąpieli. Jak widać, przed nami jeszcze sporo pracy, a i dużo wydatków. Dlatego apelujemy do ludzi o wielkim sercu, aby wsparli Justynę finansowo. Konto: Caritas Diecezji Toruńskiej BGŻ S.A. o/Toruń  28 2030 0045 1110 0000 0064 8240 z dopiskiem: "Dla Justyny".


Podziękowanie z okazji święta patronalnego Caritas
17.04.09

     Uroczystość Miłosierdzia Bożego – święto patronalne Caritas to moment zatrzymania w radosnej refleksji i dziękczynieniu. Na co dzień, wykonując w wielkim tempie swoje obowiązki, niejednokrotnie nie dostrzegamy jak wiele dobra jest wokół nas! I że jest ono również owocem naszych wysiłków!!!

Dziś za ciężką pracę, za troskę okazaną każdemu człowiekowi i dziełom Caritas serdecznie dziękuję. Najpierw JE Księdzu Biskupowi Andrzejowi Suskiemu, Wielkiemu Moderatorowi dzieł charytatywnych naszej diecezji. Ksiądz Biskup nie tylko wyznacza nam kierunki i zadania, ale uczestniczy w nich z ojcowską troską. Bóg zapłać! Podziękowanie kieruję do moich współpracowników: Księdza Kanonika Marka Borzyszkowskiego – dyrektora Grudziądzkiego Centrum Caritas, Księdza Grzegorza Bohdana – dyrektora Brodnickiego Centrum Caritas, Księdza Zdzisława Syldatka – dyrektora Działdowskiego Centrum Caritas, Księdza Jarosława Ciechanowskiego – dyrektora Toruńskiego Centrum Caritas, Siostry Zygmunty Kaszuby – dyrektora Centrum Pielęgnacji Caritas, Księdza Kanonika Dariusza Kunickiego – dyrektora Bursy Szkolnej w Grudziądzu, Księdza doktora Dariusza Iwańskiego – moderatora Bursy Akademickiej w Przysieku oraz Księdza Jarosława Janowskiego – wicedyrektora Grudziądzkiego Centrum Caritas. Dzięki Waszej trosce
o Centra i Bursy Caritas z roku na rok powiększamy ogrom świadczonego dobra. Bóg zapłać.

Dziękuję też duchowieństwu diecezji toruńskiej.

Składam wyrazy wdzięczności Parafialnym Zespołom Caritas i Szkolnym Kołom Caritas oraz wszystkim Przyjaciołom reprezentującym instytucje państwowe, samorządowe, przedstawicielom firm, dyrektorom szkół i wszystkim mieszkańcom diecezji. Szczególne podziękowania kieruję do mediów.

Razem sprawiamy, że Miłosierdzie Boże, które dziś czcimy urzeczywistnia się w codzienności.  Bóg zapłać

                                                                                  Ks. Daniel Adamowicz

                                                                         Dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej

Pasja w życiu - fotoreportaż
16.04.09

Przedstawiamy fotoreportaż z dzisiejszej uroczystości, podczas której uhonorowaliśmy ludzi z pasją (notatka w poprzedniej aktualności).


"Człowiek z pasją"
16.04.09

    Dzisiaj w Dworze Artusa podczas uroczystości "Pasja w życiu" 6 osobom został nadany tytuł "Człowiek z pasją". Przedstawiamy poniżej ich charakterystyki.

1)   Dorota Zawacka-Wakarecy – prezes Fundacji Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek (ponadto dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych) – nominacja została  zgłoszona przez Annę Wankiewicz-Lewandowską

"Pani Dorota Zawacka-Wakarecy od 25 lat społecznie i
z wielkim zaangażowaniem współpracowała z panią generał profesor Elżbietą Zawacką. Dąży do tego, aby pamięć o bohaterstwie ludzi walczących o wolną i niepodległą Polskę nie zaginęła. W latach 80-tych organizowała w swoim mieszkaniu tajne spotkania patriotyczne. Realizując ideę profesor Elżbiety Zawackiej „Bądźmy wszystkie razem”, organizuje od 20 lat zjazdy kombatantów, dążąc do zjednoczenia środowiska kombatantów z Armii Krajowej oraz I i II Armii Wojska Polskiego, organizuje konferencje popularnonaukowe i uczy młode pokolenie patriotyzmu."

 

2)   Marlena Prusakowska - pedagog z V LO (nominacja zgłoszona przez wolontariuszy V LO)

"Gabinet naszej Pani pedagog jest zawsze otwarty – jak piszą uczniowie V LO – Każdy, kto tu przyjdzie otrzyma odpowiedź na swoje pytanie, każdy może liczyć na pomoc pani Marleny. Między nami stworzyła się niezwykła więź przyjaźni. Widzimy jak ochoczo pomaga również swoim kolegom i koleżankom  po fachu. Zachęca nas do uczestniczenia w świątecznych zbiórkach żywności i do pomocy w hospicjum. Pomaga maturzystom pokonać stres i znajduje sponsorów, aby pomagać uczniom, którzy mają trudną sytuację materialną. Nie patrzy biernie na zło otaczającego nas świata, ale działa bezinteresownie na rzecz drugiego człowieka. Swoją postawą pokazuje nam, że robiąc wiele rzeczy można zmienić swoje otoczenie na lepsze."

3)   Beata Szczepankiewicz - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 6 (nominacja została zgłoszona przez Małgorzatę Woźniak)

"Nauczanie zintegrowane to jej codzienność i pasja, wprowadza nowatorskie metody pracy z dziećmi, jest pedagogiem
w świetlicy środowiskowej, prowadzi teatrzyk, przygotowuje uczniów do konkursów recytatorskich. Dla urozmaicenia zajęć z dziećmi ukończyła warsztaty sztuki cyrkowej i z powodzeniem przekazuje te umiejętności dużej grupie młodzieży.

Od 2005 r., po śmierci chorej na białaczkę uczennicy, organizuje corocznie festyn na rzecz Hospicjum Światło. Jest otwarta, szczera, twórcza, chętna do pomocy. Najwięcej zawsze wymaga od siebie. Aby uczniowie mogli osiągać sukcesy, pracuje ponad obowiązujące ją godziny. Dzieci uczy tego, że na sukces trzeba ciężko zapracować. Pokazuje im i ich rodzicom, że potrafią, że zwyciężają. Podnosi, a często  buduje od podstaw ich wiarę w siebie."

4)   Rajmund Czechowski - przodownik turystyki pieszej  (nominacja została zgłoszona przez turystów pieszych z „Wędrówek rodzinnych”), działacz Oddziału Miejskiego PTTK, emerytowany nauczyciel

"Pan Rajmund od ponad 7 lat prawie w każdą sobotę prowadzi społecznie popularne wśród mieszkańców Torunia piesze wycieczki krajoznawcze. Wędruje znakowanymi szlakami turystycznymi, ścieżkami i bezdrożami województwa kujawsko-pomorskiego. Dzięki tym wędrówkom turyści poznali z nim parki krajobrazowe, rezerwaty i pomniki przyrody, widzieli wiele dworów, pałaców i parków, podziwiali zabytkowe kościoły, cmentarze, byli w wielu miejscach pamięci narodowej. Pan Rajmund jak kiedyś z pasją wykonywał zawód nauczyciela wychowania fizycznego, tak teraz z wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem prawdziwego turysty wędruje z mieszkańcami Torunia."

5)  Benedykt Pniewski – emerytowany nauczyciel muzyki Zespołu Szkół Ekonomicznych (nominacja zgłoszona przez dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych, panią Grażynę Żołnierkiewicz)

"Pomimo tego, że przeszedł na zasłużoną emeryturę, nadal pracuje
z młodzieżą, nawiązując z nią świetny kontakt. Nauczył grać na instrumentach setki młodych ludzi i zaraził ich pasją do muzyki. Samodzielnie opracowuje repertuar orkiestry na różne okazje. Zajmuje się również naprawą i konserwacją instrumentów. Zajęciom tym od początku swojej pracy poświęcał dodatkowo ogrom swojego prywatnego czasu. Swoją postawą potwierdził, jak pisze pani dyrektor, że jest wspaniałym opiekunem, wychowawcą
i wzorem dla młodych ludzi jako profesjonalista wkładający serce w pracę. Cały czas jest aktywny i twierdzi, że ta szkoła i orkiestra to jego życie…"

6)   Jan Myrcha  nauczyciel VI Liceum Ogólnokształcącego zgłoszony przez dyrektora szkoły, pana Zbigniewa Matuszewicza

"Pan Jan uczy przysposobienia obronnego. Opracował on program nauczania w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego. Zaprojektował wzór munduru galowego dla klas mundurowych, wzorując się na stroju Błękitnej Armii. Cały czas pozyskuje finanse od sponsorów na zakup tych mundurów. Opiekuje się grupą uczniów, stanowiących poczet sztandarowy Toruńskiego Oddziału Związku Sybiraków. Opracował ceremoniał szkolny xz udziałem flagi narodowej, ale organizował również szkolne dyktando i opiekuje się szkolnym radiowęzłem. Dodatkowo prowadzi szkolne koło PCK i organizuje liczne akcje charytatywne. We współpracy z Ligą Obrony Kraju jest organizatorem Ligi Strzeleckiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Torunia. W roku 2007 otrzymał wyróżnienie w konkursie na super belfra, co świadczy o wyjątkowym, ciepłym kontakcie nauczyciela z uczniami."

Dodatkowo wyróżnienie otrzymał dziś Mateusz Urbański - wolontariusz z V Liceum Ogólnokształcącego, na którego zawsze można liczyć. Ma dopiero, a może już 18 lat i wierzymy, że jego młodzieńczy zapał potwierdzony w przyszłości wieloletnią działalnością na rzecz drugiego człowieka przerodzi się w ugruntowaną pasję.

Do naszej wspaniałej grupy entuzjastów dołączy jeszcze pani Zofia Kalisz - przewodnicząca oddziału Związku Sybiraków, która dziś nie mogła przybyć na uroczystość – zostanie ona uhonorowana w najbliższym czasie w siedzibie Nowości.

 

"Pasja w zyciu"
15.04.09

    Jutro w Dworze Artusa odbędzie się spotkanie z okazji święta patronalnego Caritas "Pasja w życiu", którego uczestnikami będą głównie ucznioweie szkół ponadgimnazjalnych. Uroczystość jest finałem akcji "Poszukujemy ludzi z pasją", którą wspólnie z gazetą "Nowości" przeprowadziliśmy wśród mieszkańców miasta i okolic. Kapituła Caritas Diecezji Toruńskiej postanowiła podczas jutrzejszego spotkania nadać tytuł "Człowiek z pasją" 7 osobom. Oto ich nazwiska:

1) Zofia Kalisz - przewodnicząca oddziału Związku Sybiraków,

2) Marlena Prusakowska - pedagog V Liceum Ogólnokształcącego,

3) Beata Szczepankiewicz - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 6,

4) Dorota Zawacka-Wakarecy - prezes Fundacji Archiwum i Muzem Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek (ponadto dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych),

5) Rajmund Czechowski - przodownik turystyki pieszej PTTK,

6) Jan Myrcha - nauczyciel VI Liceum Ogólnokształcącego,

7) Benedykt Pniewski - nauczyciel muzyki Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Dodatkowo wyróżnienie otrzyma Mateusz Urbańki - wolontariusz z V Liceum Ogólnokształcącego.

    Ze względu na żałobę narodową, podczas której wspominamy w modlitwie ofiary tragedii pożaru z Kamienia Pomorskiego, nie odbędzie się planowany koncert zespołu Czaqu - być może jedynie wokalista zaprezentuje utwory przy akompaniamencie gitary.

W programie:

 • 11.00 – powitanie Gości
 • 11.05 – prezentacja ”Poczucie własnej wartości podstawą sukcesu i realizacji pasji” Elżbieta Olszewska (Dyrektor Programowy  Fundacji ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom)
 • 11.35 – „Podsumowanie akcji „Poszukujemy ludzi z pasją” i uhonorowanie laureatów – Justyna Wojciechowska-Narloch („Nowości”), Anna Pławińska (Caritas Diecezji Toruńskiej)
 • 12.15 - poczęstunek

 

 

Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!
07.04.09

Zaproszenie dla szkół ponadgimnazjalnych na uroczystość "Pasja w życiu"
07.04.09

                   

                                                                                                                     

 

W imieniu Caritas Diecezji Toruńskiej oraz gazety „Nowości”

mam przyjemność zaprosić

Szanowną Dyrekcję,

Grono Pedagogiczne i Uczniów

na uroczystość z okazji święta patronalnego Caritas „Pasja w życiu”, która odbędzie się 16 kwietnia 2009 r.
o godz. 11.00 w Dworze Artusa w Toruniu.

 

         Ideą, która przyświeca wydarzeniu jest promowanie, zwłaszcza wśród młodzieży wchodzącej
w życie, postawy zachwytu, entuzjazmu dla osób i powinności, wobec których każdy z nas pozostaje
w bezpośredniej relacji. Człowiek najlepiej spełnia się i uzyskuje świadomość życiowej satysfakcji, kiedy podchodzi do swoich misji z pełnym entuzjazmem, zaangażowaniem, mówimy z pasją. Znamy tzw. pasjonatów. Ktoś zachwyca się muzyką, inny malarstwem, jeszcze ktoś uprawia sport. A najlepiej jest, gdy umiemy zachwycić się drugim człowiekiem i z całym entuzjazmem, czyli pasją okazać mu swoją życzliwość i szacunek. Są ludzie, którzy z pasją zdobywają wiedzę, wykonują swoją pracę. W ten sposób budują życiową satysfakcję i poczucie sukcesu. I właśnie tę treść chcemy przekazać młodym ludziom, którzy niebawem wejdą w dorosłe życie.

Ponieważ entuzjaści znajdują się w naszych środowiskach, corocznie przy współpracy gazety „Nowości” realizujemy akcję, która nosi tytuł „Poszukujemy ludzi z pasją”. Polega ona na tym, że każdy może zgłosić człowieka, którego uznaje za pasjonata.

            Niniejszym zwracany się również z prośbą do Uczniów Państwa Szkoły o wzięcie udziału
w poszukiwaniu ludzi z pasją. Prosimy o wskazywanie osób dorosłych ze środowiska i przesyłanie zgłoszeń z uzasadnieniem wyboru drogą elektroniczną: justyna.wojciechowska@nowosci.com.pl bądź pocztą tradycyjną na adres: Redakcja Nowości, ul. Podmurna 31, 87-100 Toruń do dnia 10 kwietnia. Również do tego dnia prosimy zgłaszać uczestnictwo w uroczystości drogą elektroniczną:
torun@caritas.pl bądź faksem: 0-56 674 44 02.

                                                    

         W programie:

 • 11.00 – powitanie Gości
 • 11.05 – prezentacja „Poczucie własnej wartości podstawą sukcesu i realizacji pasji” – Elżbieta Olszewska (Dyrektor Programowy Fundacji ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom)
 • 11.35 – „Podsumowanie akcji „Poszukujemy ludzi z pasją” i uhonorowanie laureatów – Justyna Wojciechowska-Narloch („Nowości”), Anna Pławińska (Caritas Diecezji Toruńskiej)
 • 12.00 – koncert zespołu Czaqu
 • 12.45 – poczęstunek

      Trwamy w miłym oczekiwaniu.

 

                                                                Z wyrazami szacunku

                                                        Ks. prałat Daniel Adamowicz

                                                     Dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej

 


Odszedł Pan Jerzy Polkowski
06.04.09

 

Wstrząsnęła nami wiadomość o nagłej śmierci

śp.

Jerzego Polkowskiego

Prezesa Toruńskich Zakładów Graficznych „Zapolex”,

Przyjaciela, na którego zawsze można było liczyć.

Od 15 lat Pan Jerzy z pełnym zaangażowaniem wspierał działalność

Caritas Diecezji Toruńskiej, pochylając się nad ubogimi,

niepełnosprawnymi, potrzebującymi pomocy.

Żegnamy Go z ogromnym żalem,

składając Rodzinie głębokie wyrazy współczucia.

 

 Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

 

                                                                                  Ks. prałat Daniel Adamowicz

                                                                              Dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej

                                                                                         ze współpracownikami

Pielgrzymka do Ziemi Świętej
03.04.09

     W dniach 21-29 marca br. odbyła się pielgrzymka do Ziemi Świętej studentów – mieszkańców Bursy Akademickiej Caritas w Przysieku. Pomysł pielgrzymki narodził się podczas kolędy w Bursie Akademickiej Caritas pod przewodnictwem Księdza Biskupa Andrzeja Suskiego, która odbyła się w styczniu 2008 r. Ksiądz Biskup wielką troską otacza studentów, wspiera ich i towarzyszy im swoją życzliwością.

Organizacją pielgrzymki zajął się moderator Bursy, Ks. dr Dariusz Iwański. Wśród pielgrzymów był Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pan Piotr Całbecki, ponieważ pielgrzymka była tak przygotowana, aby studenci mogli uczestniczyć w oficjalnych spotkaniach. Brali oni udział m.in. w spotkaniu z burmistrzem miasteczka Ra’anana – Nahumem Hofri’m oraz z Ambasadorem Izraela w RP – Zvi Rawner’a, które odbyło się w budynku Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Jerozolimie.

            Jednocześnie głównym celem była wizyta na Ziemi Chrystusa – miejscu Jego ziemskiej pielgrzymki, gdzie głosił Dobrą Nowinę, czynił cuda, dawał świadectwo miłości miłosiernej, pochylając się nad ubogimi, chorymi, potrzebującymi ludzkiej wrażliwości. W ten sposób Chrystus dał przykład swoim uczniom jak należy miłować bliźniego. Caritas ze wszystkich sił chce naśladować Pana w tym pochyleniu – agape!!!

            Pielgrzymi – mieszkańcy Bursy Akademickiej Caritas odwiedzili wszystkie ważne miejsca, przeżywając swoje spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym. Odwiedzili Jerozolimę z najważniejszym jej miejscem – Bazyliką Grobu Pańskiego, zwiedzili Betlejem, Nazaret, byli nad Jeziorem Galilejskim w miejscu rozmnożenia chleba i prymatu Piotra. Patrzyli na to jezioro z Góry Ośmiu Błogosławieństw. Złożyli swoją modlitwę, zwłaszcza za bliskich, ogarnęli nią także przyjaciół Bursy, mieszkańców diecezji, dzięki którym Bursa może działać i ofiarować szansę bezpiecznej nauki oraz osiągania życiowych celów.

            Dziś dziękuję wszystkim, którzy umożliwili realizację pielgrzymki życia, którą sami studenci okupili wielomiesięcznymi przygotowaniami i oszczędzaniem potrzebnych funduszy. Dziękuję moderatorowi Bursy, Księdzu doktorowi Dariuszowi Iwańskiemu za inwencję, perfekcyjne przygotowanie i realizację pielgrzymki, Księdzu Biskupowi Andrzejowi Suskiemu, Panu Marszałkowi Piotrowi Całbeckiemu i wielu życzliwym, którzy pomogli w realizacji pielgrzymki oraz umożliwili modlitwę u pustego Grobu Zmartwychwstałego.

 

                                                                                  Ks. prałat Daniel Adamowicz

                                                                           Dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej

 


Ich działalność wynika z potrzeby serca (artykuł z "Nowości")
01.04.09

Caritas Diecezji Toruńskiej wraz z „Nowościami” w regionie szuka ludzi z pasją

jwn, Środa, 1 Kwietnia 2009

To na pozór zwykli ludzie, ale spośród innych wyróżnia ich miłość do tego, czym się zajmują. Takich właśnie osób poszukujemy, by je uhonorować i pokazać jako wzór naszym Czytelnikom.

Oni są wśród nas. Wystarczy tylko dobrze się rozejrzeć. Może pracują w szkole, może bezinteresownie działają na rzecz innych, może z sercem wykonują swoje urzędnicze czynności. Apelujemy do naszych Czytelników, by zgłaszali kandydatury ludzi, którzy swoją pracę wykonują nie tylko dobrze, ale oddają jej całych siebie.

 

- Pasja jest darem, którym powinniśmy się dzielić z innymi - przekonuje ks. prałat Daniel Adamowicz, dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej. - Może być nią praca, działalność społeczna, artystyczna, wolontariat czy sport. Dzięki miłości daje się czynić wielkie rzeczy. W swojej długoletniej działalności Caritas spotkała wielu ludzi z pasją. I to dzięki nim jesteśmy dziś tak prężną organizacją.

Wskazani przez naszych Czytelników ludzie z pasją zostaną uhonorowani 16 kwietnia podczas uroczystości w Dworze Artusa w Toruniu.

Zgłoszenia z krótkim uzasadnieniem kandydatury można przesyłać tradycyjną pocztą na adres „Nowości”, ul. Podmurna 31, 87-100 Toruń lub e-mailem: justyna.wojciechowska@nowosci.com.pl. Czekamy do 10 kwietnia.


Miłość daje im siłę (artykuł z "Nowości")
01.04.09

Caritas Diecezji Toruńskiej szuka ludzi z pasją

Justyna Wojciechowska-Narloch, Poniedziałek, 30 Marca 2009

To na pozór zwykli ludzie, ale spośród innych wyróżnia ich miłość do tego, czym się zajmują. Takich właśnie osób poszukujemy, by je uhonorować i pokazać jako wzór naszym Czytelnikom.

Oni są wśród nas. Wystarczy tylko dobrze się rozejrzeć. Może pracują w szkole, może bezinteresownie działają na rzecz innych, może z sercem wykonują swoje urzędnicze czynności.

Natykamy się na nich w codziennym życiu, a teraz powinniśmy ich wskazać i odpowiednio wyróżnić. Apelujemy do naszych Czytelników, by zgłaszali kandydatury ludzi, którzy swoją pracę wykonują nie tylko dobrze, ale oddają jej całych siebie.

 

- Pasja jest darem, którym powinniśmy się dzielić z innymi - przekonuje ks. prałat Daniel Adamowicz, dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej. - Może być nią praca, działalność społeczna, artystyczna, wolontariat czy sport. Dzięki miłości daje się czynić wielkie rzeczy. W swojej długoletniej działalności Caritas spotkała wielu ludzi z pasją. I to dzięki nim jesteśmy dziś tak prężną organizacją.

Wskazani przez naszych Czytelników ludzie z pasją zostaną uhonorowani 16 kwietnia, podczas uroczystości w Dworze Artusa w Toruniu.

Przypomnijmy, że przed rokiem ten tytuł otrzymało 14 osób, m.in. Sławek Wierzcholski, Elżbieta Szczypińska, prof. Włodzimierz Karaszewski i Elżbieta Olszewska.

Uwaga

 • Czekamy na zgłoszenia od naszych Czytelników, z krótkim uzasadnieniem proponowanej kandydatury.
 • Można je przesyłać tradycyjną pocztą na adres „Nowości”, ulica Podmurna 31, 87-100 Toruń lub e-mailem: justyna.wojciechowska@nowosci.com.pl

Spokojnie, paczek starczy (artykuł z "Nowości")
01.04.09

Toruńska Caritas rozda w tym roku żywność wartą siedem milionów złotych

Justyna Wojciechowska-Narloch, Piątek, 27 Marca 2009

- Taka sytuacja jak we Włocławku może się zdarzyć wszędzie - mówi ks. Daniel Adamowicz, dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej odnosząc się do awantury przy rozdawaniu żywności.

 

W poniedziałek Włocławek znalazł się we wszystkich serwisach informacyjnych, nie tylko lokalnych, ale też ogólnopolskich. Media informowały o przepychankach, do których doszło przed siedzibą tamtejszego Caritas. Awanturowali się ludzie, którzy przyszli odebrać paczki. Niektórzy z nich byli pijani.

- Tam było dwustu ludzi, a do nas przychodziło tysiąc i więcej, do tego potrafili się ustawiać w kolejce nie nad ranem, ale już wieczorem dnia poprzedniego - wspomina ks. prałat Daniel Adamowicz, który przez kilka lat odpowiadał za dystrybucję żywności w Toruniu. - Ludzie dostawali karteczkę i wiedzieli, gdzie i kiedy się zgłosić. W pewnym sensie mieliśmy szczęście, bo nigdy nie trafiły się nam osoby agresywne jak te we Włocławku. Tyle niestety wystarczy, by rozpętać wielką awanturę.

 

W tym roku Caritas Diecezji Toruńskiej rozda 2.400 ton unijnej żywności, wartej 7 mln zł. Będą to m.in. mleko, płatki, cukier, makaron i ser. To tylko część działalności organizacji, która przed rozpoczęciem roku szkolnego funduje dzieciom wyprawki, a przed każdymi świętami wręcza paczki najbardziej potrzebującym.

- Przypuszczam, że we Włocławku znaleźli się ludzie, którzy nie umieli opanować emocji. Powinni wiedzieć, że nikt nie odejdzie z pustymi rękami, a żywności na pewno nie zabraknie - tłumaczy ks. Jarosław Ciechanowski, dyrektor Caritas w Toruniu. - U nas też zdarzają się kolejki, bo wydawanie paczek wiąże się chociażby z koniecznością pokwitowania odbioru. Potrzebujący w każdej chwili mogą sprawdzić, czy są na naszej liście i zgłosić się w wyznaczonym terminie. Jeśli nie ma ich na liście, to też mogą przyjść. Pomoc dla nich na pewno się znajdzie.