Ferie w Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Toruńskiej
27.02.15

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” – pod takim hasłem
odbył się wyjazd wolontariuszy szkół podstawowych oraz gimnazjalnych
 z regionu grudziądzkiego do Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Toruńskiej
w Przysieku. Dzięki pomocy najstarszych wolontariuszy z Zespołu Szkół Rolniczych
oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu trzydniowe zimowisko okazało się wielką atrakcją. Postaciami towarzyszącymi nam podczas wypoczynku był św. Jan Paweł II oraz papież Franciszek.

Urozmaicony program wyjazdu nie pozwolił uczestnikom na nudę, a dzięki pysznym posiłkom mieliśmy dużo energii, aby zrealizować go w całości. W trakcie pobytu dzieci i młodzież mieli okazję wziąć udział w warsztatach fotograficznych, jednocześnie włączając się w projekt Countdown Stowarzyszenia GPS Kalwaria. Wolontariusze wykazali się wyobraźnią wykonując wiele twórczych zdjęć z liczbą 514. Liczba ta oznacza ilość pozostałych dni do ŚDM2016 w Krakowie od 27 lutego. Nie była to jedyna możliwość wyzwolenia inwencji artystycznej. W planie były również warsztaty origami podczas których zostały wykonane piękne, różnobarwne kwiaty. Nie zabrakło też czasu na gry i zabawy. Jedną z propozycji była gra terenowa pod nazwą „Szukamy myśli papieskich w terenie”. Drugiego dnia pobytu wzięliśmy aktywny udział w Mszy Św. upiększając ją śpiewem. Na koniec
każdy uczestnik otrzymał gipsowego aniołka, który będzie czuwać nad nim codziennie
i przypominać o wspólnie spędzonych chwilach.

Ferie zimowe, pomimo braku śniegu spędziliśmy przyjemnie, wesoło i kreatywnie.
Do zobaczenia za rok.

www.facebook.com/caritas.torun  

 

Milena Karpińska


PROGRAM REKOLEKCJI DLA OPIEKUNÓW SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS
24.02.15

NA REKOLEKCJE PROSIMY ZABRAĆ PISMO ŚW. i NOTATNIK.

 

Przysiek, 27.02-01.03.2015 r.

                                             Ocalony pod Damaszkiem

prowadzenie: Ks. dr Artur Szymczyk, Dyrektor Toruńskiego Centrum Caritas

Piątek – 27.02.2015 r.

16.00 – Obiad na dobry początek + kawa

17.00 – Zawiązanie wspólnoty

17.30 - KATECHEZA: „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.” (Ef 2, 8-9)

18.30 – Spotkanie w grupach

19.00 Kolacja

20.00 – MODLITWA UWIELBIENIA I ODDANIA JEZUSOWI

 

 

Sobota – 28.02.2015 r.

 

8.00 – Poranne trwanie przed Panem

8.30 – Śniadanie + kawa

9.30 – KATECHEZA: „Hebrajczyk z Hebrajczyków, w stosunku do Prawa - faryzeusz, co do gorliwości - prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości legalnej - stałem się bez zarzutu.” (Flp 3, 5-6). Przed murami Damaszku

10.30 – Dzielenie w grupach

11.30 – KATECHEZA: „Dla mnie bowiem – żyć to Chrystus, a umrzeć – to zysk” (Flp 1, 21) Za murami Damaszku

12.30 – EUCHARYSTIA

13.30 – Obiad + kawa

15.30 – KATECHEZA: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20)

16.30 – Dzielenie

18.00 – Kolacja

19.00 – MODLITWA O UZDROWIENIE WEWNĘTRZNE

 

 

Niedziela – 01.03.2015 r.

 

8.00 – Poranne trwanie przed Panem

8.30 – Śniadanie + kawa

9.30 – KATECHEZA „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!” (1 Kor 9, 16). Na murach Damaszku

10.30 – Dzielenie we wspólnocie

12.00 – EUCHARYSTIA

13.00 – Obiad + kawa

 

- ROZESŁANIE –

 

Proszę o zabranie Pisma św. i notatników.

 

 

Życzenia na ferie
19.02.15

Młodzieżowy Kongres Wolontariuszy w Działdowie
19.02.15

Dyrektor Działdowskiego Centrum CARITAS ks. Zdzisław Syldatk przy współpracy z Dyrektorem Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w dniach 13-14.02.2015 r. zorganizowali Młodzieżowy Kongres Wolontariuszy pod Patronatem Pana Mariana Janickiego Starosty Powiatu Działdowskiego i Pana Grzegorza Mrowińskiego Burmistrza Miasta Działdowo. Kongres skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  z terenu gmin Powiatu Działdowskiego,  Gminy Lubawa, Gminy Miasto Lubawa i Gminy Grodziczno. Gospodarzem kongresu był Pan Wiesław Smereczyński Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 przy ulicy Polnej 11 w Działdowie. 

            Uczestnikami kongresu były delegacje z następujących szkół: Zespół Szkół nr 1 w Działdowie, Zespół Szkół nr 2 w Działdowie, Gimnazjum nr 1 w Działdowie, Gimnazjum nr 2 w Działdowie, Zespół Szkół z Mroczna, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Lidzbarku, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Lubawie, Gimnazjum Niepubliczne z Hartowca, Zespół Szkół Zawodowych i Zespół Szkół w Iłowie, Zespół Szkół w Narzymiu, Zespół Szkół w Księżym Dworze, Zespół Szkół w Malinowie, Gimnazjum Niepubliczne w Sławkowie, Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach, Gimnazjum w Burkacie oraz harcerze hufca ZHP Działdowo.

            Kongres rozpoczął się konferencją w sali Działdowskiej Agencji Rozwoju przy ul. Polnej, którą poprowadził Ks. Marek Borzyszkowski – Dyrektor Grudziądzkiego Centrum Caritas. Konferencja dotyczyła zarówno prawnych aspektów wolontariatu jak również miała na celu zmotywowanie oraz ukazanie młodym ludziom zakresów i obszarów dla ich wolontariackiej działalności.

            Uczniowie - wolontariusze w liczbie 130 wraz z opiekunami uczestniczyli również  w pięciu blokach warsztatowych. Pierwszy warsztat był poświęcony komunikacji interpersonalnej, podczas którego wolontariusze zdobyli wiedzę jak przekazywać informacje w sposób zrozumiały, przejrzysty i skuteczny. Poznali czynniki zewnętrzne zakłócające dobry przekaz oraz te które wspomagają proces komunikacji. Kolejny warsztat przybliżył dobre praktyki stosowane w działalności wolontariackiej. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia kilku prezentacji multimedialnych obrazujących konkretne obszary działania i możliwości poruszania się w tym obszarze. Niezwykle ciekawym okazał się blok, podczas którego uczestnicy kongresu mieli za zadanie zbadać opinię publiczną na temat kim jest wolontariusz, jakie cechy powinien posiadać oraz czy wolontariat jest potrzebny w naszym mieście
i w jakim zakresie. Ankieterzy spotkali się z bardzo pozytywnym odbiorem a zebrane informacje pozwoliły na stworzenie profilu wolontariusza i potencjalnych środowisk. Kapłani podjęli się poprowadzenia grupy warsztatowej dotyczącej organizacji Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Polsce w 2016 r. Wypracowano plan działania dla wolontariuszy oraz przygotowano grunt do pracy dla lokalnych liderów. Ostatnie zajęcia były poświęcone animacji czasu wolnego. Ukazano młodzieży różne formy rozrywki, zabawy grupowe, gry
i animacje. Trenerzy, którzy poprowadzili warsztaty to doświadczeni zawodowo nauczyciele, wolontariusze i opiekunowie szkolnych kół CARITAS oraz księża z okolicznych parafii. Pierwszy dzień kongresu zakończył się Koncertem Zespołu „Full Power Spirit”, który poprzez swoją muzykę i teksty oraz doświadczenie życiowe członków zespołu przekazywał treści profilaktyczne. Koncert był współfinansowany ze środków Burmistrza Miasta Działdowo Pana Grzegorza Mrowińskiego.                                         

       Podsumowanie Kongresu odbyło się w Sali konferencyjnej DAR na, którym zgodnie ustalono iż założone cele Kongresu tj. zaszczepienie idei wolontariatu wśród młodzieży, ukazanie misji i celów wolontariatu, oraz wskazanie obszarów działania w swoim środowisku zostały w pełni osiągnięte.

            Dyrektor Działdowskiego Centrum Caritas Ks. Zdzisław Syldatk
pragnie z całego serca podziękować wszystkim zaangażowanym za pomoc i wsparcie

przy organizacji Młodzieżowego Kongresu Wolontariuszy. Spotkanie tych bezinteresownych ludzi stworzyło warunki przede wszystkim do bycia razem osób, które pragną od życia coś więcej aniżeli brać i korzystać co niewątpliwie zaowocuje w czynach i sercach młodych ludzi zmieniając świat na choć trochę mniej konsumpcyjny.

 

Lucyna Mątowska


Jałmużna Wielkopostna
19.02.15

Rozpoczęliśmy Wielki Post. Możemy zatrzymać się i rozejrzeć wokół, aby zastanowić się nad tym, co jest ważne, a co tylko pozornie istotne. W codziennej gonitwie nie zawsze zauważamy osoby słabsze, chore i potrzebujące pomocy, a jest ich pośród nas coraz więcej. I mogą być dla nas drogą do uświęcenia. Warto o tym pamiętać i przekazywać tę prawdę dzieciom. Dobrą okazją do praktykowania dobroczynności jest obecny czas – czas modlitwy, postu i jałmużny. Do uczniów w szkołach naszej diecezji trafiło 20000 skarbonek wielkopostnych, które są dla najmłodszych sprawdzianem umiejętności podzielenia się z bliźnimi.

 


Nowy sprzęt rehabilitacyjno-pielęgnacyjny
18.02.15

Nowy sprzęt rehabilitacyjno-pielęgnacyjny

 

Ku naszej ogromnej radości otrzymaliśmy właśnie transport ze sprzętem rehabilitacyjnym od Caritas Polska. Mamy 30 nowych łóżek, 2 koncentratory tlenu oraz 40 materaców - zakupionych dodatkowo przez Caritas Diecezji Toruńskiej.

Cały sprzęt zostanie przekazany do naszych wypożyczalni w diecezji: Brodnicy, Grudziądzu, Działdowie, Chełmży (przy Toruńskim Centrum Caritas) oraz Toruniu (Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej).

Bardzo dziękujemy w imieniu osób chorych i niepełnosprawnych z naszej diecezji za coroczną pomoc, która jest bezcenna. 

Serdeczne Bóg zapłać!


27 400 zł, czyli bohaterstwo najmłodszych - fot. Sauron
16.02.15

         27 400 zł trafiło dla dzieci od dzieci. Dzięki organizowanej przez Caritas Diecezji Toruńskiej akcji „Warto być bohaterem” 20 000 zł otrzymał chory na nowotwór ośmiolatek z Brodnicy, a pozostała kwota wsparła afrykańskie dzieci.

            12 stycznia 2015 roku w Teatrze Baj Pomorski odbył się przy udziale 300 uczniów i wielu znamienitych gości, m.in. Anety Jędrzejewskiej, członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, siódmy już finał akcji „Warto być bohaterem”, uwrażliwiającej młodzież na potrzeby osób chorych i ubogich. W tym roku w przedsięwzięciu wzięło udział 51 szkół. Wydarzenie rozpoczęło się od krótkiego podsumowania działalności pomocowej przez Księdza Prałata Daniela Adamowicza, który przypomniał, jak ważne jest miłosierdzie i pomoc drugiemu człowiekowi.

Dzięki pierwszym sześciu edycjom akcji przekazaliśmy chorym i niepełnosprawnym dzieciom prawie 163 811 zł.

            Owocem akcji „Warto być bohaterem” było w tym roku zebranie funduszy na leczenie Oliwiera Frydryszaka oraz na budowę przedszkola dla dzieci w Demokratycznej Republice Konga w ramach Dzieła Pomocy „Ad Gentes”,  a także dla porzuconych dzieci z sierocińca w Kenii.

            Po wręczeniu czeków odbyła się część artystyczna, którą rozpoczął występ Kenijki, Mary Kanini, a kontynuował Teatr Tańca „Akro” z Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu. Potem podziwialiśmy wspaniałą pantomimę „W objęciach” w wykonaniu uczniów V Liceum Ogólnokształcącego w  Toruniu i występ sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, które porwały publiczność do śpiewu i tańca przy akompaniamencie gitary. Na zakończenie wystąpiła z urzekającym programem Korporacja Taneczna „Baby Jagi” z Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu.

            W dalszym ciągu wspólnie walczymy o zdrowie i życie 8-letniego Oliwiera z Brodnicy, chorego na nowotwór o nazwie neuroblastoma. Akcję wspierają: Caritas Polska, Brodnickie Centrum Caritas, fundacje oraz operatorzy wielu sieci komórkowych. Na zagraniczną terapię Oliwiera potrzeba 600 000 zł, a dzięki ludziom dobrej woli rodzice dziewięciolatka mają już zgromadzoną kwotę 341 592 zł (w tym same SMS-y przyniosły ponad 57 000 zł).

            Prosimy o wysyłanie SMS-ów do końca lutego dla chorego chłopca o treści: OLIWIER na numer 72052 (koszt: 2,46 zł z VAT).

 

Małgorzata Wenskowska

 


XXIII Światowy Dzień Chorego
13.02.15

 11 lutego Ksiądz Prałat Daniel Adamowicz wraz z grupą studentów Bursy Akademickiej Caritas Diecezji Toruńskiej w Przysieku wziął udział w diecezjalnych uroczystościach z okazji Światowego Dnia Chorego w kościele św. Józefa w Toruniu. Mszę świętą, która rozpoczęła się o godzinie 11.00, koncelebrował Ksiądz Biskup Józef Szamocki z przybyłymi kapłanami. Studenci z Bursy jak co roku brali czynny udział w Eucharystii, śpiewając psalm, niosąc dary ofiarne do ołtarza, czytając Słowo Boże, komentarze do darów, służąc jako ministranci, robiąc zdjęcia, rozdając obrazki i czasopismo „Świadectwo” chorym. Głównym punktem uroczystości było udzielenie sakramentu namaszczenia chorych, który przyjęły m.in. osoby starsze, cierpiące i czekające na operację. Sakrament ten przyjęło około 700 wiernych obecnych na Mszy świętej.

 

 

Rafał Wiśniewski

 


Odwiedziny Chorych w Grudziądzu
13.02.15

XXIII Światowy Dzień Chorego

„Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za nogi” (Hi 29,15).

 

11 lutego,  we Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes w Kościele katolickim już po raz 23 obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego, ustanowiony przez Św. Jana Pawła II. W tym roku papież Franciszek przypomina w orędziu o potrzebie mądrości serca (sapientia cordis). Ma on nas uwrażliwić na wartość ludzkiego cierpienia i zachęcić do wspierania chorych
i tych, którzy im służą.

Z tej okazji wolontariusze szkolnego Koła Caritas działającego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 i Szkole Podstawowej nr 4, razem z Dyrektorem Grudziądzkiego Centrum Caritas Ks. kan. Markiem Borzyszkowskim oraz opiekunkami Kół, Panią Hanną Włodarczyk i Panią Katarzyną Ziółkowską już 10 lutego pojechali do małych pacjentów przebywających w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu.

Tradycją lat ubiegłych wolontariusze odwiedzili chorych przynosząc im specjalnie przygotowane na ten dzień obrazki przedstawiające Św. Jana Pawła II i modlitwą chorych, maskotki, własnoręcznie zrobione wełniane aniołki i słodycze. Rodzice dzieci oraz młodzież i dorośli pacjenci otrzymali również magazyn Caritas Diecezji Toruńskiej „Świadectwo”, którego bieżący numer poświęcony jest temu wyjątkowemu dniu.

Zostaliśmy bardzo serdecznie i życzliwie przyjęci na Oddziałach: dziecięcym, dziecięco – młodzieżowym, niemowlęcym i chirurgii dziecięcej. Już parę dni wcześniej Pielęgniarka oddziałowa, pani mgr Alicja Brudecka przygotowała młodych pacjentów na spotkanie z nami, dlatego od samego rana niecierpliwie wyczekiwali przyjścia wolontariuszy. Obdarowani upominkami bardzo cieszyli się z tego spotkania. Na wielu smutnych twarzach pojawił się uśmiech, a w oczach zamigotały żywe iskierki. Tego dnia spotkaliśmy się z przeszło 100 pacjentami.

            11 lutego wolontariusze Szkolnego Koła Caritas z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 przekazali uczniom  Szkoły Podstawowej nr 21 magazyny „Świadectwo”, przypominając równocześnie o Światowym Dniu Chorego, w którym to w szczególny sposób pamiętamy
o wszystkich chorych.

Zapadły nam głęboko w serca również słowa Papieża Franciszka, który w orędziu na XXIIII Światowy Dzień Chorego podkreślił, że "służba bliźniemu i trwanie przy bracie są oznaką mądrości serca", a "czas spędzony u boku chorego jest czasem świętym". Dlatego też z jeszcze większą ofiarnością chcemy wspierać potrzebujących, a pracownikom Służby Zdrowia życzymy wiele satysfakcji z wykonywanej pracy, wszelkiej pomyślności i wytrwałości w tej trudnej i odpowiedzialnej misji ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka. Ogarniamy także modlitwą tych wszystkich, którzy poświęcają swój czas i siły dla chorych i potrzebujących pomocy.

Joanna Rydzińska


Warto być bohaterem - fotorelacja
12.02.15

Program finału akcji "Warto być bohaterem"
10.02.15

Dziękujemy za zgłoszenia do udziału w czwartkowej uroczystości (lista jest zamknięta, gdyż w Teatrze Baj Pomorski zmieści się 300 osób).

 Finał akcji Warto być bohaterem

  Baj Pomorski, 12 lutego 2015 r.

  PROGRAM

 

11.00–Powitanie

11.05–Podsumowanie akcji "Warto być bohaterem"

11.15–Przekazanie środków pieniężnych choremu Oliwierowi oraz afrykańskim dzieciom

11.20–Przemówienie Ks. Prał. dra Zbigniewa Sobolewskiego, Dyrektora Dzieła Pomocy
            „Ad Gentes”

11.25–Występ Mary Kanini

11.35–Teatr Tańca "Akro" (MDK z Toruniu)

11.50–W objęciach - pantomima w wykonaniu uczniów V LO w Toruniu

12.00–Występ z akompaniamentem gitary – Siostra Ewa Lutrzykowska (CSDP)

12.15–Korporacja Taneczna "Baby Jagi" z solistą baletowym (MDK w Toruniu)

12.30–Zakończenie

 

W uroczystości uczestniczyć będzie 300 reprezentantów szkół z regionu kujawsko-pomorskiego, które włączyły się w to przedsięwzięcie, zbierając środki pieniężne w wysokości 27 400 zł. Podczas czwartkowej uroczystości pieniądze te przekażemy choremu na nowotwór Oliwierowi Frydryszakowi (20000 zł) oraz afrykańskim dzieciom: na budowę przedszkola w Demokratycznej Republice Konga (5000 zł – czek odbierze ks. prał. dr Zbigniew Sobolewski, dyrektor Dzieła Pomocy „Ad Gentes”) i dla sierot w Kenii (2400 zł – czek odbierze Kenijka, Mary Kanini).

Akcję Warto być bohaterem zorganizowaliśmy po raz siódmy. Jej celem jest uwrażliwienie uczniów na potrzeby bliźnich oraz zmotywowanie dzieci i młodzieży do pozytywnych postaw. W tym roku tematem przewodnim była historia chorego na nowotwór Oliwiera, przedstawiona w tekście „Walka o życie, starcie drugie”.

PRZYPOMINAMY, ŻE DO KOŃCA LUTEGO MOŻNA WESPRZEĆ CHOREGO OLIWIERA, WYSYŁAJĄC SMS O TREŚCI: OLIWIER na nr: 72052 (KOSZT: 2,46 zł z VAT).

.

 

Festynowe przygotowania ruszyły
04.02.15

  W poniedziałek, 2 lutego odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie przedstawicieli służb mundurowych, instytucji, organizacji i firm, które współtworzą wydarzenie szczególne w całorocznej działalności Caritas Diecezji Toruńskiej, jakim jest Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka  Bądźmy razem. To wyjątkowe święto, przepojone radością dzieci i ich rodziców, będące ukoronowaniem naszej posługi przygotowujemy na lotnisku Aeroklubu Pomorskiego na 30 maja br. Gościć tam będziemy 15 000 dzieci, którym zapewnimy około 200 nieodpłatnych atrakcji. Dla „milusińskich” przygotujemy również posiłek, upominki, łakocie, radosny program na scenie i mnóstwo dobrej zabawy w postaci konkursów ze wspaniałymi nagrodami, występów na scenie oraz wielu konkurencji sportowych.


Przygotowania do ŚDM w Łomży
03.02.15

Sprawdzian z wiary, witalności i miłości Kościoła

O przygotowaniach do ŚDM 2016 na Krajowym Forum Duszpasterstwa Młodzieży

 

W dniach od 30 stycznia do 1 lutego w Łomży odbywało się XII Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży. Hasłem spotkania były słowa: „Od parafii do peryferii”. Celem forum było podzielenie się pracami związanymi z przygotowaniem Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 oraz podjecie refleksji dotyczącej nawrócenia pastoralnego, do którego wzywa papież Franciszek.

Coroczne Krajowe Forum jest inicjatywą organizowaną przez Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM działające przy Konferencji Episkopatu Polski. Biorą w nim udział delegacje z wszystkich polskich diecezji, a także wspólnoty, ruchy i zgromadzenia, których misją jest praca z młodzieżą.

Diecezję toruńską reprezentował diecezjalny koordynator ŚDM, ks. Daniel Adamowicz wraz z trzyosobową grupą młodzieży współpracującą na stałe z Centrum Diecezjalnym. Wśród gości, obok wielu biskupów i prelegentów, obecni byli również przedstawiciele krajów z Europy Wschodniej i Zakaukazia, wspierani przez inicjatywę „Bilet dla Brata.

Spotkaniu przewodniczył biskup Henryk Tomasik, przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży. Obecni byli także bp Janusz Stepnowski (ordynariusz łomżyński), bp Grzegorz Ryś (przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji), bp Marek Mendyk (przewodniczący Komisji ds. Wychowania), bp Adam Wodarczyk (moderator generalny Ruchu Światło-Życie), bp Tadeusz Bronakowski (biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej) i bp senior Stanisław Stefanek. Wśród gości zagranicznych był abp Raphael Minassian z Armenii.

Biskup Henryk Tomasik podczas Mszy świętej inaugurującej Forum podkreślił, że przyjazd milionów młodych ludzi do Polski będzie sprawdzianem wiary, witalności i miłości Kościoła. Biskup Tomasik przypomniał słowa wypowiedziane przez św. Jana Pawła II w 1983 podczas spotkania z młodzieżą: „Powiedz mi, jaka jest twoja miłość, a powiem ci, kim jesteś”.

W piątkowy wieczór sprawozdaniem z działań Centrów dzielili się nie tylko przedstawiciele polskich diecezji, ale także delegacje ze wspólnot międzynarodowych i grup działających na wschodzie Europy. Na obchody ŚDM do diecezji toruńskiej została zaproszona grupa młodych ludzi z Uzbekistanu.

Podczas sobotniej konferencji biskup Grzegorz Ryś zwrócił uwagę na potrzebę ciągłego powrotu do korzeni naszej wiary – do aktualizowania doświadczenia osobistego spotkania z Bogiem. Jest to, jak podkreślił biskup, fundamentem ewangelizacji. Ewangelizacja zaś rozpoczyna się w momencie spotkania z drugim człowiekiem.