“Integracja oraz animacja osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin i bliskich zagrożonych wykluczeniem społecznym”
03.07.19

W ramach projektu “Integracja oraz animacja osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin i bliskich zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanym przez Caritas Diecezji Toruńskiej na terenie miasta Chełmna i dofinansowanym z EFS odbyły się kolejne formy wsparcia.

Na zdjęciach warsztaty edukacyjne w pracowni krawieckiej. Uczestnicy projektu poznali sposób wykonania broszki metodą filcowania na mokro. Wykonywali kulki, płatki i listki z wełny czesankowej. Poznali również metodę filcowania na sucho za pomocą igły dziewiarskiej. Zebrani mieli ogromną satysfakcję z wykonanych własnoręcznie prac oraz poszerzyli swoje umiejętności i zainteresowania.