09.10.19
"Warto być bohaterem" - regulamin
09.10.19

 

„WARTO BYĆ BOHATEREM”

                      Akcja Caritas Diecezji Toruńskiej

 

Caritas Diecezji Toruńskiej po raz 12. zaprasza do udziału w akcji „Warto być bohaterem”.

Celem akcji jest budzenie wrażliwości i szacunku dla drugiego człowieka, a także zachęcanie do wolontariatu i pomocy ubogim oraz chorym dzieciom. 

Każdorazowo naszemu przedsięwzięciu towarzyszy tekst dydaktyczny. W tym roku przedstawiamy potrzebę wsparcia w leczeniu i rehabilitacji małej Julii, której odmówiono leczenia w Holandii, ponieważ tak ciężko chorych dzieciom nie podaje się leku ( ukryta eutanazja). Tekst zatytułowany „Bez Was nie dam rady” znajduje się na www.torun.caritas.pl i facebook.com/caritas.torun

       Regulamin

1) Organizatorem akcji „Warto być bohaterem” jest Caritas Diecezji Toruńskiej.

2) Akcja trwa na terenie szkół od dnia 20 października do 23 listopada 2019 r.

3) Celem akcji jest budzenie wrażliwości i szacunku dla drugiego człowieka, a także zachęcanie do wolontariatu i pomocy ubogim oraz chorym dzieciom. 

4) W klasach należy przeprowadzić pogadankę z wykorzystaniem tekstu Bez Was nie dam rady” . tekst znajduje się  na www.torun.caritas.pl, facebook.com/caritas.torun. Potrzeba wsparcia leczenia i rehabilitacji dzieci ciężko chorych oraz przestrzeganie  praw dziecka ( prawo każdego do życia) będzie punktem wyjścia do dyskusji o otwarciu na otaczający nas świat, o miłości, o relacjach międzyludzkich, o wolontariacie, a także walce z cierpieniem i budzonej przez nie wrażliwości.

5) Do dnia 23 XI br. prosimy o zorganizowanie różnych działań (mogą to być: kiermasze, loterie, aukcje, rozprowadzanie cegiełek, bilety wstępu na szkolne spektakle lub dyskoteki itp.), mających na celu zbiórkę środków pieniężnych, które będą przekazane  chorym, niepełnosprawnym i ubogim dzieciom w Polsce na ich leczenie, rehabilitację lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

6) Podsumowanie pierwszego etapu projektu nastąpi podczas Inauguracji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w dniu 29  listopada br. (piątek) o godz. 11.00 w Teatrze Baj Pomorski w Toruniu, ul. Piernikarska 9. Szkoły, które włączą się w akcję, zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu ( do 8 uczestników ze szkoły). Przyjazd należy potwierdzić e-mailem: torun@caritas.pl

7) Do dnia 23 XI br. prosimy o przesłanie:

                                             a) zebranych środków pieniężnych na konto:

Caritas Diecezji Toruńskiej, Sz. Bydgoska 1, 87-100 Toruń

28 2030 0045 1110 0000 0064 8240

z dopiskiem „Warto być bohaterem”

b) potwierdzenia ilości wysłanych pieniędzy e-mailem torun@caritas.pl

c) czy 8-osobowa delegacja ze szkoły przyjedzie na podsumowanie akcji w dniu 29 XI do     Teatru Baj Pomorski

8) Wszystkie szkoły, biorące udział w projekcie otrzymają CERTYFIKAT SZKOŁY BUDUJĄCEJ WRAŻLIWOŚĆ SPOŁECZNĄ W ROKU 2019 (najbardziej zaangażowanym szkołom wręczymy go podczas Inauguracji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, pozostałym wyślemy pocztą).

9) Uroczysty finał i przekazanie środków dzieciom chorym i niepełnosprawnym planujemy w lutym 2020 r. w Teatrze Baj Pomorski w Toruniu przy ul. Piernikarskiej 9.

Osoba do kontaktu: Maria-Aldona Rzepińska tel. 793 373 688

25 lat Caritas Diecezji Toruńskiej (fot. Jakub Grabowski)
09.10.17
5 października w uroczystości na toruńskich Jordankach wzięli udział m.in. samorządowcy, wolontariusze oraz ci, którzy wspierają tę duszpastersko-charytatywną organizację.
Jak mówi ks. Daniel Adamowicz - dyrektor toruńskiej Caritas, minione 25 lat to czas intensywnej pracy, ale i budowania znakomitych relacji.

- Relacji, które opierały się na bardzo na pięknej bazie - dobra, wrażliwości. To był czas, gdy rzesza ludzi współtworzyła z Caritas Diecezji Toruńskiej cały potencjał do pomagania - zaznaczył ks. Daniel Adamowicz.

- Od wielu lat współpracujemy z Caritas w Grudziądzu. Nasze skazane wykonują prace porządkowe, kierujemy tam do zatrudnienia nieodpłatnego - pomagają, jest pani w recepcji w bursie. Od wielu lat nasi skazani w Caritas wykonują prace remontowe i porządkowe - powiedziała podpułkownik Małgorzata Gajdus-Ciborowska, zastępca dyrektora z Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu.

Caritas Diecezji Toruńskiej pomaga bezdomnym, dzieciom z ubogich rodzin czy osobom niepełnosprawnym. 

za: www.radiopik.pl 

Podczas gali 25-lecia zostały uhonorowane najbardziej zasłużone osoby w działalności charytatywnej w czterech kategoriach: INWESTYCJE, DZIAŁALNOŚĆ DORAŹNA I DŁUGOFALOWA, AKCJE I FORMACJA. Była to też okazja do podziękowania pracownikom w długoletnim stażem.
Uroczystość uświetniła Toruńska Orkiestra Symfoniczna pod batutą dyrektora Marka Czekały.
Za pomoc dziękujemy wolontariuszom: II LO w Toruniu, V LO w Toruniu, VI LO w Toruniu, Bursy Akademickiej w Przysieku i Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu.
Zadanie wsparła Gmina Miasta Toruń.

Druga część 25-lecia, Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Biskupa Andrzeja Suskiego,  odbyła się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i św. S. Faustyny na Koniuchach.


Zapraszamy na obchody XV Dnia Papieskiego pod hasłem "Jan Paweł II -Patron Rodziny"
09.10.15

Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia wraz z Diecezjalnym Koordynatorem, Ks. Prał. Danielem Adamowiczem zapraszają wszystkich na XV Dzień Papieski. Obchody tego święta zostały zaplanowane w następującym porządku:

10.00 – 17.00 Miasteczko Rodzinne na Rynku Staromiejskim

12.00 – Msza św. w Kościele św. Ducha

13.00 – przemarsz do pomnika św. Jana Pawła II

 

13.15 – złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II oraz program słowno-muzyczny w wykonaniu stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Informujemy, że w dniach 9-11 października br. w centrum Torunia, a w niedzielę również we wszystkich parafiach naszej diecezji odbywać się będzie zbiórka pieniężna prowadzona przez stypendystów i wolontariuszy Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Zebrane środki przeznaczone będą na stypendia, dzięki którym ci młodzi ludzie mogą uczyć się i rozwijać pasje.

Szczegóły w załączeniu.

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE :)

Happening zapowiadający XV Dzień Papieski
09.10.15

Happeningiem w Toruniu rozpoczęliśmy obchody XV Dnia Papieskiego pod hasłem "Jan Paweł II - Patron Rodziny". Bardzo dziękujemy Pani Marii Pawłowskiej, Pani Darii Tomaszuk oraz Pani Magadalenie Stempelskiej oraz uczniom Gimnazjum nr 3 w Toruniu za wspaniały występ, ukazujący piękno wielopokoleniowej rodziny.


Zaproszenie na diecezjalne obchody XII Dnia Papieskiego
09.10.12

     

Serdecznie zapraszamy wszystkich wiernych na diecezjalne obchody XII Dnia Papieskiego pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Rodziny”, które odbędą się 14 października. O godz. 17.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. w Kościele św. Ducha na toruńskim Rynku Staromiejskim, po której ok. godz. 18.00 nastąpi przemarsz do pomnika bł. Jana Pawła II, gdzie złożymy kwiaty i dar modlitwy za rodziny.

     W ramach inauguracji tych obchodów już 10 października o godz. 15.00 koło poczty głównej w Toruniu odbędzie się happening stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Również uczniowie toruńskiego Gimnazjum nr 3 przygotowali z tej okazji widowisko, nawiązujące do czasu spędzanego w rodzinie - przedstawią je w dniu 11 października o godz. 13.00 przy pomniku Kopernika na Rynku Staromiejskim.

Od piątku na toruńskich ulicach będzie można spotkać wolontariuszy z puszkami. Zbiórka odbywa się pod hasłem "Dzielmy się miłością". Każdy jeden grosz jest takim znakiem miłości braterskiej.

Dziękujemy za każdą okazaną pomoc. Dzięki niej wielu stypendystów może spełniać swe marzenia. Nie każdy może pozwolić sobie na zakup instrumentu czy też książek. Nie chcemy zawieść tych, którzy w nas pokładają nadzieję. Pragniemy, aby żywy pomnik rozrastał się, a pamięć o bł. Janie Pawle II trwała w każdym z nas.

 


POMOC POGORZELCOM W KSIĄŻKACH I W MIKOŁAJKACH
30.09.10

Caritas Diecezji Toruńskiej pomaga obecnie w odbudowaniu domów w Książkach i w Mikołajkach. Stan prac ilustrują poniższe zdjęcia.


PODZIĘKOWANIE ZA PRZEKAZANIE DARÓW DZIECIOM
20.09.10

    Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo składa serdeczne podziękowanie za doposażenie dzieci z naszej świetlicy w tornistry, koszulki i przybory szkolne. W imieniu naszych podopiecznych serdecznie dziękuję za tę, jakże wielką dla nas pomoc. Dzięki ludziom takim jak Państwo nigdy nie stracimy wiary w ludzką dobroć i bezinteresowność. Dziękując za okazaną pomoc, życzymy wszystkiego dobrego w życiu zarówno osobistym, jak i zawodowym, a naszą wdzięczność wyrażamy w modlitwie.

 

Z wyrazami wdzięczności

S. Halina Gałczyńska


Budowa Ośrodka Wsparcia w Brodnicy
15.09.10

    Goście z Caritas Polska odwiedzili wczoraj budowę Ośrodka Wsparcia dla osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością w Brodnicy. Powierzchnia użytkowa tego obiektu wynosi 670 m2. Na parterze znajdować się będzie noclegownia dla osób bezdomnych wraz z zapleczem terapeutycznym Ośrodka. Na piętrze natomiast przygotowywane są mieszkania chronione, głównie dla młodzieży opuszczającej domy dziecka, osób bezdomnych, realizujących Indywidualne Programy Wychodzenia z Bezdomności, a także osób starszych oczekujących na miejsce w domach pomocy społecznej.


KONTROLA PROGRAMU PEAD
15.09.10

    W dniach 13-15 września br. trwa kontrola wszystkich, czyli sześciu jednostek Caritas Diecezji Toruńskiej, które zajmują się przekazywaniem żywności osobom najuboższej ludności Unii Europejskiej w ramach programu PEAD. Kontrolerami są przedstawiciele Caritas Polska, ksiądz dr Marcin Brzeziński, wicedyrektor oraz pani Elżbieta Sztabler, koordynator PEAD. Jest to szczegółowe sprawdzenie zasad funkcjonowania projektu i sposobu dystrybucji żywności do poszczególnych beneficjentów. Wyniki wnikliwej kontroli wykazują poprawność realizacji projektu na terenie naszej diecezji - nie odnotowano żadnych nieprawidłowości.


PODZIĘKOWANIE ZA POMOC
07.09.10

Nazywam się Sylwia Godek i piszę po odbytym turnusie rehabilitacyjnym w Zażdzierzu, na który dzięki Caritas Diecezji Toruńskiej, mógł pojechać  mój synek Gracjan Godek. Dołączam także kilka zdjęć z turnusu. Jeszcze raz dziękuję za okazaną dobroć i serce dla mojego synka.

mama Sylwia Godek


"Jestem widoczny, jestem bezpieczny" - akcja trwa
02.09.10

    W ramach akcji "Jestem widoczny, jestem bezpieczny" przekazaliśmy policjantom i strażnikom miejskim 1740 kamizelek odblaskowych, które trafią do 58 przedszkoli. Dzięki wsparciu WORD-u toruńskiego jest to liczba większa niż pierwotnie planowaliśmy. Komendy, do których zwróciliśmy się z prośba o współpracę, niezwykle przychylnie przyjęły projekt. Bardzo dziękujemy! Dziękujemy również przedszkolom, które szybko zareagowały na nasz apel i włączyły się w tę pożeczną akcję. Służby mundurowe kontaktują się już z Państwem i odwiedzają placówki, które zakwalifikowały się do projektu. Na terenie małych miejscowości są to komendy powiatowe. Przypominamy, że przedszkola biorące udział w przedsięwzięciu zobowiązują się korzystać z otrzymanych kamizelek od początku października do końca marca. 

Złota polska jesień w Przysieku
09.10.08

    Tegoroczna jesień w Przysieku zachwyca paletą barw. Spadające kasztany, piękniejące liście i soczysta jeszcze zieleń traw przy akompaniamencie błękitu nieba oraz blasku przedpołudniowego słońca pozytywnie nastrajają zarówno studentów z Bursy Akademickiej, jak i osoby spacerujące po przysieckim parku...