Świętość jest eko
30.09.14

Dajmy przyrodzie głęboki oddech - weźmy sprawy w swoje ręce! Przyjdź 4 października w dniu Świętego Franciszka  i weź udział w ekologicznym wydarzeniu pełnym nauki i zabawy! Zobacz jak łatwo i przyjemnie być eko. Jak pomagać codziennie niemal o tym nie myśląc! Jeśli masz w domu zwierzaka - weź go ze sobą! O 11.00 Ojcowie Franciszkanie poświęcą zwierzęta. Przyjdź o 10.00 na Plac św. Katarzyny 9 w Toruniu (teren Zespołu Szkół nr 10). 


XIV Dzień Papieski
29.09.14

Po raz czternasty obchodzimy Dzień Papieski. W tym roku 12 października pod hasłem „Świętymi bądźcie”.

           

Tegoroczne obchody Dnia Papieskiego rozpoczną się wyjątkowym wydarzeniem pod hasłem „Świętość jest eko” 4 października, czyli w dniu Świętego Franciszka, patrona ekologów. Wydarzenie będzie stanowiło okazję do kształtowania postaw proekologicznych poprzez zbiórkę odpadów: elektrośmieci, makulatury, plastiku, metalu oraz baterii. Dla wszystkich którzy przyniosą odpady przewidujemy niespodzianki. Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia wraz z wolontariuszami Caritas Diecezji Toruńskiej zapraszają wszystkich do czynnego udziału w tym spotkaniu, które odbędzie się w Toruniu na Placu św. Katarzyny 9 (na terenie Zespołu Szkół nr 10) w godz.: 10.00 - 13.00. W programie przewidzianych jest mnóstwo atrakcji: koncerty, konkursy, quiz wiedzy ekologicznej, pokazy i wiele innych.

Wielbicieli psów, kotów, królików i innych pupili ucieszy informacja, że o godzinie 11.00 Ojcowie Franciszkanie poświęcą zwierzęta. O 12.00 zapraszamy na koncert Tomka Kamińskiego.  

 

Kolejnym wydarzeniem poprzedzającym Dzień Papieski będzie happening
9 października o godz. 13.00 pod pomnikiem Mikołaja Kopernika. Uczniowie Gimnazjum nr 3 w Toruniu zaprezentują pantomimę obrazującą tematykę tegorocznego Dnia Papieskiego.

                    

Diecezjalne obchody Dnia Papieskiego w Toruniu tradycyjnie rozpocznie uroczysta Msza święta w kościele akademickim pw. Św. Ducha w dniu 12 października o godz. 17.00. Po Eucharystii przemaszerujemy wspólnie pod pomnik Jana Pawła II przy Wałach gen. Władysława Sikorskiego, gdzie programem słowno-muzycznym uczcimy to święto.

Zapraszamy do udziału w uroczystościach.      

 

 

                                        

 

 

 

 

6000 kamizelek dla dzieci
26.09.14

     O wrażenia z akcji Jestem widoczny, jestem bezpieczny zapytaliśmy pięciolatków: Agatę Kwaśniewską i Bartka Sadłochę ze Szkoły Podstawowej w Wielkim Rychnowie.

Agatka: Najfajniejsze zajęcia były z panią policjantką, dostaliśmy rysunki do pokolorowania. A żeby przejść bezpiecznie  przez jezdnię, trzeba spojrzeć najpierw w lewo, potem w prawo i znowu w lewo. Najlepiej chodzić w kamizelce.

Bartek: A mi najbardziej podobały się zajęcia z panią, która uczyła nas jak przechodzić bezpiecznie przez ulicę. Pan zadawał jeszcze pytania o znaki drogowe. W nagrodę dostałem lizaka.

 

 

            Caritas Diecezji Toruńskiej we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Toruniu, Komendą Miejską Policji w Toruniu, Strażą Miejską w Toruniu, Zespołem Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego po raz kolejny organizuje akcję Jestem widoczny, jestem bezpieczny. Jej celem jest podniesienie poziomu świadomości dzieci w kwestii bezpiecznych zachowań na drodze oraz wykształcenie nawyku noszenia kamizelek odblaskowych. Na terenie Ośrodka Szkoleniowego Caritas Diecezji Toruńskiej w Przysieku w specjalnie przygotowanym przez toruński WORD miasteczku drogowym odbyły się dla uczniów klas 0 i I  ze szkół regionu kujawsko-pomorskiego zajęcia i konkursy, podczas których wszystkie dzieci otrzymały kamizelki odblaskowe. Kamizelki dotrą do najmłodszych również za pośrednictwem parafii. Zgłoszenia z parafii dotyczące zapotrzebowania na ilość kamizelek odblaskowych przyjmujemy e-mailem: torun@caritas.pl. W sumie w tym roku Caritas Diecezji Toruńskiej i Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekaże najmłodszym w ramach projektu Jestem widoczny, jestem bezpieczny 6000 kamizelek odblaskowych.

            Akcję wspiera firma Erbud S.A. Dziękujemy za pomoc Impresariatowi Sauron. Patronat medialny: Dziennik Toruński Nowości, Radio Zet Gold i Telewizja Toruń.

 

            Akcja jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


Rozpoczęliśmy przygotowania do ŚDM 2016
26.09.14

            W dniu 20 września Mszą świętą koncelebrowaną przez 88 księży pod przewodnictwem Księdza Biskupa Andrzeja Suskiego z udziałem delegacji ze 138 parafii rozpoczęliśmy w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przygotowania do Światowych Dni Młodzieży 2016, na które do Polski zaprosił młodych z całego globu Papież Franciszek. Parafialne delegacje odebrały z rąk Księdza Biskupa miniatury symboli ŚDM 2016 oraz materiały promocyjno-dydaktyczne na płytach. Na uroczystości przybyli przedstawiciele Honorowego Komitetu Światowych Dni Młodzieży 2016 na czele z Panem Marszałkiem Piotrem Całbeckim, który wzmocnił młodzież w ich dążeniach, zachęcając do bezkompromisowości w tym, co najważniejsze. Wyraził też chęć udania się wraz z młodymi na spotkanie z Papieżem Franciszkiem w 2016 r.

            Na sobotnim spotkaniu, które zakończyło się koncertem Tomka Kamińskiego i wspólnym biesiadowaniem, nie zabrakło radości i śpiewu przy akompaniamencie Mary Kanini i Stowarzyszenia Pro Misja.


Światowe Dni Młodzieży 2016
19.09.14

W sobotę, 20 września br. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu przy ul. Św. Faustyny 7 uroczyście zainaugurujemy przygotowania do Światowych Dni Młodzieży 2016 w naszej diecezji.

            Na tę inaugurację przyjadą delegacje parafii z terenu całej diecezji, którym wręczymy miniatury symboli Światowych Dni Młodzieży (krzyż oraz ikonę) i materiały dydaktyczne.

 

Program uroczystości:

 

10.00 – zawiązanie wspólnoty

11.00 – Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Księdza Biskupa Toruńskiego Andrzeja Suskiego

12.15 – koncert Tomka Kamińskiego z zespołem oraz Mary Kanini z Kenii

 

 

ks. prał. Daniel Adamowicz

Diecezjalny Koordynator

Światowych Dni Młodzieży

 

 

 

"Błogosławiony Edmund Bojanowski - wiejski apostoł miłosierdzia" - konkurs plastyczno-literacko-multimedialny
19.09.14

" Błogosławiony Edmund Bojanowski
– wiejski Apostoł miłosierdzia
"

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastyczno - literacko - multimedialnym dla dzieci i młodzieży o życiu i działalności bł. Edmunda Bojanowskiego.

 

 

Organizator: Grudziądzkie Centrum Caritas, Szkolne Koło Caritas przy Z.S.O. nr 5 w Grudziądzu

 

REGULAMIN KONKURSU

1.       Celem konkursu jest zapoznanie dzieci i młodzieży z życiem i działalnością bł. Edmunda Bojanowskiego, uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka oraz zachęcenie do naśladowania go w pełnieniu uczynków miłosierdzia.

2.       Konkurs ma zasięg diecezjalny /diecezja toruńska/. Mogą brać w nim udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, a także świetlice środowiskowe i placówki opiekuńczo - wychowawcze.

3.       Prace konkursowe powinny dotyczyć życia i działalności bł. Edmunda oraz budzących się refleksji związanych z jego posługą.

4.       Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką w formacie A-3 i większe (nie szkło, modelina i plastelina). Prace literackie /proza, poezja/ w formie dwóch egzemplarzy wydruku komputerowego, do trzech stron formatu A4. Konieczne jest załączenie wersji elektronicznej (z jednej szkoły, wszystkie prace na jednej płycie CD trwale opisanej: adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy, e-mail, tytuł: „Prace literackie"). Prace komputerowe należy wykonać w formie prezentacji multimedialnej (w programie MC Power Point). Czas trwania prezentacji nie może przekraczać 10 min. Prezentacja powinna być przygotowana na nośniku cyfrowym (wyłącznie płyta CD), odtwarzana na typowym komputerze PC w systemie Windows. Prace powinny zawierać następujące informacje (na pierwszym slajdzie): imię i nazwisko autora pracy, klasa, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy, e-mail. Prace muszą być wykonane samodzielnie - z podaniem źródła, bibliografii (ostatni slajd). Zgłoszone prace będą oceniane w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

5.       Prace należy przesyłać - razem z Kartą zgłoszenia - w nieprzekraczalnym terminie do 28 października na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, 86 - 300 Grudziądz, ul. Nauczycielska 19 z dopiskiem: „Konkurs o bł. Edmundzie Bojanowskim". Na odwrocie każdej pracy należy umieścić wszystkie informacje takie same jak na  karcie zgłoszenia (wzór podany poniżej).

L.p.

Dziedzina /literatura, plastyka, multimedia/

Autor pracy /imię, nazwisko, szkoła, klasa/

Imię, nazwisko

nauczyciela/opiekuna

Adres szkoły; e - mail

telefon kontaktowy,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.       Zgłoszenie szkoły/placówki do konkursu następuje poprzez przesłanie prac uczniów wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia. Prace, które w jakikolwiek sposób będą niezgodne z wymogami Regulaminu Konkursu zostaną dyskwalifikowane, a tym samym nie wezmą udziału w konkursie.

7.       Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

8.       Informacje o rozstrzygnięciu konkursu zostaną zamieszczone na stronach internetowych: http://www.katechizacja.diecezja.torun.pl/, www.grudziadz.caritas.pl, http://sp21.zso5grudz.pl/, a także przekazane drogą elektroniczną lub telefonicznie na podane dane kontaktowe.

9.       Wręczenie nagród nastąpi 15. 11. 2014 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grudziądzu (adres jak wyżej). Rozpoczęcie godz. 10.00.

10.   Ustalenia końcowe:

-        Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac podczas transportu,

-        Zgłoszone do konkursu prace nie będą zwracane, przechodzą na własność organizatora,

-        Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji i reprodukcji prac konkursowych,

-        Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu,

-        Nagrody, które nie zostaną odebrane przez laureatów konkursu do końca listopada zostaną przekazane dzieciom objętym opieką GCC.

 

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać: konkursjuta@wp.pl lub 609 789 844

Bartek z mamą dziękują
12.09.14

    Mój syn Bartek choruje na postępujący zanik mięśni. Chorobę wykryto, gdy miał 4 lata. Od tamtej pory jest systematycznie rehabilitowany. W kwietniowym „Świadectwie” była opisana historia Bartka. W ubiegłym roku dowiedzieliśmy się o eksperymentalnym leczeniu w klinice w Białymstoku, na które syn został zakwalifikowany. Leczenie rozpoczęło się  3 sierpnia br. Terapia trwać będzie 12 miesięcy. Syn ma podawany w klinice lek, dodatkowo ma masaże, naświetlanie lampami, kinezyterapię i terapię zajęciową. Niestety mieliśmy ogromny problem z dojazdem. Do Białegostoku od nas jest ok. 370 km. Nie mogliśmy znaleźć pomocy, ponieważ nikt nie mógł nas zawieźć. Aż w końcu Ksiądz Adamowicz, któremu jesteśmy ogromnie wdzięczni, nam pomógł. Dzięki osobistemu zaangażowaniu Księdza Adamowicza mieliśmy szansę wyjazdu na leczenie. Z całego serca dziękujemy Księdzu Dyrektorowi.


Bóg zapłać.
Jadwiga Zielińska z synem


Dobre Spotkanie
12.09.14

W dniu 10 września 2014 roku odbyła się nasza coroczna impreza plenerowa pod nazwą Impreza Integracyjna Wspierająco – Aktywizująca Dla osób Chorujących Psychicznie oraz Ich Rodzin i Bliskich „Dobre Spotkanie”. Jej nadrzędnym celem była integracja osób niepełnosprawnych z tytułu zdrowia psychicznego z  lokalną społecznością. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy środowiskowych domów, ich rodziny i bliscy oraz młodzież szkolna.

W otoczeniu pięknego parku w Przysieku, na boisku sportowym odbyły się sportowe zmagania. Prawdziwych emocji dostarczyły wszystkim przygotowane przez organizatorów konkurencje. Przyjemnie było patrzeć jak oklaski i doping dodają skrzydeł zawodnikom.

Równolegle odbywały się plenery plastyczne. Przepiękny krajobraz przysieckiego parku był doskonałą okazją do przeniesienia tego wszystkiego na papier. Malowanie z natury to wspaniała forma aktywności osób niepełnosprawnych, która daje im możliwość rozwoju, odkrywania i rozwijania talentów oraz pobudza do działania. Mieliśmy duże szczęście, ponieważ zmienna ostatnio pogoda, akurat bardzo nam dopisała.

Mogłoby się wydawać, ze wraz z zakończeniem zmagań sportowych i plenerów plastycznych skończą się również emocje. Nic z tych rzeczy. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród sprawiło, że krew w żyłach zaczęła szybciej krążyć i ruszyliśmy do wspólnej zabawy przy muzyce.

Spotkanie umożliwiło, już po raz czwarty, osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i bliskim przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych związanych z wykluczeniem społecznym. Udostępniło pełniejszą integrację ze środowiskiem lokalnym. Obopólną korzyścią było współdziałanie młodzieży szkolnej i osób dorosłych zmagających się z chorobą psychiczną. Impreza przeciwdziałała stereotypom i uprzedzeniom oraz uczyła tolerancji.

Caritas Diecezji Toruńskiej dziękuje Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej, które wsparło ten bardzo ważny dzień. Cieszymy się, że znów udało nam się być razem i wspólnie się bawić. Widzimy, jak te spotkania budują naszych podopiecznych i przełamują stereotypy wśród młodzieży – to bardzo ważna inicjatywa.

Sylwia Komorowska


Zostań rodzicem zastępczym
05.09.14

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu prowadzi nabór kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej.

DLACZEGO RODZINA ZASTĘPCZA ?

Ponieważ na całym świecie ta reguła się sprawdza. Także w Toruniu. Pilotowaliśmy utworzenie wielu rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Wiemy, że ta idea jest dobra.

Dlaczego?

Z jednej strony „rodzice zastępczy” oferują rzeczy bezcenne: swoje i uczucia, swój czas, swoje zaangażowanie przyjmując do siebie dzieci z domów dziecka.

Z drugiej strony polskie Państwo oraz Miasto Toruń wspiera ich finansowo i fachowo – szkoleniami, stałą opieką psychologiczno-pedagogiczną.

Wiemy, że zdecydować się na taki krok nie jest łatwo. Wiemy jednak, że warto.

Skąd?

Koordynowaliśmy utworzenie wielu rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Rodzinnych - czyli takich, w których miłość, dom i rodzina to nie są puste słowa, pozbawione znaczenia słowa.

Dorasta w nich 397 dzieci, które skazane byłyby na życie w domach dziecka. Dorastają          w atmosferze miłości i ochrony. Dostają to, co w ich wieku jest najważniejsze.

 

Marzymy o tym, aby otworzyć kolejne rodzinne domy dziecka i stworzyć kolejne rodziny zastępcze, w których dzieci odnajdą prawdziwą miłość i rodzinne ciepło.

Jak?

Nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dokonuje się w oparciu o procedury określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest to zadanie własne powiatu. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w art. 42 szczegółowo określa wymagania, które musi spełniać osoba, która chciałaby pełnić funkcję rodziny zastępczej.

 

Czekamy na Państwa w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 c

w godz. poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 – 15.30

               we wtorki od godz. 8.00 – 16.00.

Udzielimy również odpowiedzi na wszelkie Państwa zapytania pod numerem

 tel. 56-65-08-562, 56-65-08- 583

 lub adresem e-mail: sekretariat@mopr.torun.pl

 

    www.mopr.torun.pl